reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Na jeseň spustia v Trnave elektronickú evidenciu výsypov smetných nádob

Už od novembra 2021 bude služba spustená v lokalitách Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a v centre. Podobný systém s čipmi umiestnenými na smetných nádobách funguje istý čas už vo viacerých obciach v okrese.

FCC Trnava, s.r.o. a Mesto Trnava predstavuje novú on-line službu automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ pre mestá a obce, ktorá bude zavedená v druhej polovici roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO v niektorých trnavských mestských častiach s individuálnou bytovou výstavbou.

Pre efektívny zvoz odpadov je ideálne mať k dispozícii priebežné informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich. Na základe týchto informácií je následne možné optimalizovať zvozové trasy aj objemy zvozov.

Nové riešenie automatickej evidencie prostredníctvom snímania tzv. RFID čipov (Radio Frequency Identification) umiestnených priamo na smetných nádobách či vreciach na triedený odpad zabezpečuje automatické skenovanie označených smetných nádob prostredníctvom špeciálnych antén umiestnených na zvozových vozidlách. Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátanie hmotnosti odpadu v nej.

Evidenčný softvér, ktorý spracováva zozbierané údaje, umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. Okrem obcí, budú mať k vlastným údajom prístup aj občania, a to prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Citizen App.

Ilustračné foto: FCC

„Sme veľmi radi, že stále viac miest a obcí má záujem využívať nový systém sledovania odpadov. Cieľom jeho zavedenia je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslúžených smetných nádob, vrátane hmotnosti vyprodukovaného odpadu, nám umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu. Občania obcí a miest sú zainteresovaní na znižovaní celkového objemu komunálneho dopadu formou separovania papiera, plastov a bioodpadov. Triedením zároveň prispievajú k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu, a tým aj k eliminácii zvyšovania cien za likvidáciu odpadov pre obce, ako aj výšky vlastných poplatkov za odvoz odpadu. Z ekologického hľadiska dochádza k zvyšovaniu množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov a zároveň k znižovaniu množstva odpadov na skládkach alebo ich likvidácie v spaľovniach,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ skupiny FCC na Slovensku.

Nové riešenie prináša obciam aj občanom atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn.

Webový portál aj aplikácia sú prístupné odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. Systém prináša podrobný prehľad o vývozoch pre obec aj pre občana. On-line prenos údajov so zvozových vozidiel priamo na server umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Systém umožňuje detailné sledovanie tvorby odpadov:

správu obyvateľov podľa popisných čísel;
zoznam evidovaných smetných nádob, vrátane ich umiestnenia;
zoznam všetkých zaevidovaných výsypov smetných nádob, vrátanie čiastkových hmotností nádob a ich umiestenia;
vyhodnocovacie zostavy;
možnosť evidencie tvorby odpadov, vrátane separácie a zberného dvora.

Základné postupy v praxi:

Obec/zvozová spoločnosť zaistí označenie všetkých smetných nádob špeciálnym elektronickým čipom (plastová nálepka).
FCC Trnava prostredníctvom špeciálne vybavených zvozových áut pri každom zvoze odpadu uloženého v smetných nádobách zaeviduje jednotlivé výsypy s informáciou o hmotnosti/naplnenosti nádoby.
Na základe zistených údajov sa získavajú údaje o hmotnosti komunálnych odpadov za každé popisné číslo.
Informácie sú online prenášané a spracované do zostáv vo webovej aplikácii.
Obec získava informácie o množstve komunálnych odpadov za vybrané obdobie (spravidla kalendárny rok) za každé číslo popisné v obci, resp. za každú bytovú jednotku.
Občan môže sledovať údaje o množstve komunálnych odpadov za vlastné popisné číslo, resp. vlastnú bytovú jednotku v bezplatnej mobilnej aplikácii Citizen App.

Informácie pre občanov:

pasportizácia (označenie) smetných nádob je proces, pri ktorom sú smetné nádoby označené elektronickým (RFID) čipom, a súčasne je do evidenčného systému zadaná informácia o stanovisku smetnej nádoby (popisné číslo domu), o veľkosti nádoby, ako aj druhu odpadu;
mestské časti/lokality, kde bude pasportizácia realizovaná: Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum;
pasportizácia smetných nádob bude zabezpečovaná pracovníkmi FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou vystavenou Mestom Trnava;
pasportizácia bude prebiehať v období od 09.08.–31.10.2021;
spôsob pasportizácie:
pracovníci FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou, požiadajú občana o prístup k smetným nádobám;
pracovníci FCC Trnava označia smetné nádoby nálepkou s elektronickým (RFID) čipom a zaregistrujú ich do evidenčného systému;
pasportizácia je po týchto 2 úkonoch ukončená a pracovníci FCC Trnava pokračujú s pasportizáciou ďalších smetných nádob;
plánovaný termín spustenia ostrej prevádzky systému je plánovaný na november 2021.
Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. vopred ďakuje všetkým občanom za spoluprácu pri realizácii projektu. Ďalšie informácie o priebehu jeho realizácie budú pre občanov, v spolupráci s Mestom Trnava, priebežne zverejňované.

Ulož ako PDF
Napísal 4. augusta 2021 8:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.