reklama

Na jeseň spustia v Trnave elektronickú evidenciu výsypov smetných nádob

Už od novembra 2021 bude služba spustená v lokalitách Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a v centre. Podobný systém s čipmi umiestnenými na smetných nádobách funguje istý čas už vo viacerých obciach v okrese.

FCC Trnava, s.r.o. a Mesto Trnava predstavuje novú on-line službu automatického sledovania výsypu odpadových nádob „Moje smeti“ pre mestá a obce, ktorá bude zavedená v druhej polovici roku 2021 v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO v niektorých trnavských mestských častiach s individuálnou bytovou výstavbou.

Pre efektívny zvoz odpadov je ideálne mať k dispozícii priebežné informácie o výsypoch smetných nádob a hmotnosti odpadu v nich. Na základe týchto informácií je následne možné optimalizovať zvozové trasy aj objemy zvozov.

Nové riešenie automatickej evidencie prostredníctvom snímania tzv. RFID čipov (Radio Frequency Identification) umiestnených priamo na smetných nádobách či vreciach na triedený odpad zabezpečuje automatické skenovanie označených smetných nádob prostredníctvom špeciálnych antén umiestnených na zvozových vozidlách. Systém monitoruje výsyp každej smetnej nádoby, vrátanie hmotnosti odpadu v nej.

Evidenčný softvér, ktorý spracováva zozbierané údaje, umožňuje ďalšie vyhodnocovanie a optimalizáciu každodenného riadenia zvozu odpadu. Okrem obcí, budú mať k vlastným údajom prístup aj občania, a to prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie Citizen App.

Ilustračné foto: FCC

„Sme veľmi radi, že stále viac miest a obcí má záujem využívať nový systém sledovania odpadov. Cieľom jeho zavedenia je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslúžených smetných nádob, vrátane hmotnosti vyprodukovaného odpadu, nám umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu. Občania obcí a miest sú zainteresovaní na znižovaní celkového objemu komunálneho dopadu formou separovania papiera, plastov a bioodpadov. Triedením zároveň prispievajú k znižovaniu celkového objemu komunálneho dopadu, a tým aj k eliminácii zvyšovania cien za likvidáciu odpadov pre obce, ako aj výšky vlastných poplatkov za odvoz odpadu. Z ekologického hľadiska dochádza k zvyšovaniu množstva materiálovo aj energeticky využiteľných zložiek odpadov a zároveň k znižovaniu množstva odpadov na skládkach alebo ich likvidácie v spaľovniach,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ skupiny FCC na Slovensku.

Nové riešenie prináša obciam aj občanom atraktívny a užívateľsky jednoduchý dizajn.

Webový portál aj aplikácia sú prístupné odkiaľkoľvek, stačí mať internetové pripojenie. Systém prináša podrobný prehľad o vývozoch pre obec aj pre občana. On-line prenos údajov so zvozových vozidiel priamo na server umožňuje rýchlejšie spracovanie údajov a generovanie rôznych druhov hodnotiacich zostáv.

Systém umožňuje detailné sledovanie tvorby odpadov:

správu obyvateľov podľa popisných čísel;
zoznam evidovaných smetných nádob, vrátane ich umiestnenia;
zoznam všetkých zaevidovaných výsypov smetných nádob, vrátanie čiastkových hmotností nádob a ich umiestenia;
vyhodnocovacie zostavy;
možnosť evidencie tvorby odpadov, vrátane separácie a zberného dvora.

Základné postupy v praxi:

Obec/zvozová spoločnosť zaistí označenie všetkých smetných nádob špeciálnym elektronickým čipom (plastová nálepka).
FCC Trnava prostredníctvom špeciálne vybavených zvozových áut pri každom zvoze odpadu uloženého v smetných nádobách zaeviduje jednotlivé výsypy s informáciou o hmotnosti/naplnenosti nádoby.
Na základe zistených údajov sa získavajú údaje o hmotnosti komunálnych odpadov za každé popisné číslo.
Informácie sú online prenášané a spracované do zostáv vo webovej aplikácii.
Obec získava informácie o množstve komunálnych odpadov za vybrané obdobie (spravidla kalendárny rok) za každé číslo popisné v obci, resp. za každú bytovú jednotku.
Občan môže sledovať údaje o množstve komunálnych odpadov za vlastné popisné číslo, resp. vlastnú bytovú jednotku v bezplatnej mobilnej aplikácii Citizen App.

Informácie pre občanov:

pasportizácia (označenie) smetných nádob je proces, pri ktorom sú smetné nádoby označené elektronickým (RFID) čipom, a súčasne je do evidenčného systému zadaná informácia o stanovisku smetnej nádoby (popisné číslo domu), o veľkosti nádoby, ako aj druhu odpadu;
mestské časti/lokality, kde bude pasportizácia realizovaná: Špiglsál, Tulipán, Modranka, Kopánka, Vozovka, Vajslova a Centrum;
pasportizácia smetných nádob bude zabezpečovaná pracovníkmi FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou vystavenou Mestom Trnava;
pasportizácia bude prebiehať v období od 09.08.–31.10.2021;
spôsob pasportizácie:
pracovníci FCC Trnava, ktorí sa budú preukazovať identifikačnou kartou, požiadajú občana o prístup k smetným nádobám;
pracovníci FCC Trnava označia smetné nádoby nálepkou s elektronickým (RFID) čipom a zaregistrujú ich do evidenčného systému;
pasportizácia je po týchto 2 úkonoch ukončená a pracovníci FCC Trnava pokračujú s pasportizáciou ďalších smetných nádob;
plánovaný termín spustenia ostrej prevádzky systému je plánovaný na november 2021.
Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. vopred ďakuje všetkým občanom za spoluprácu pri realizácii projektu. Ďalšie informácie o priebehu jeho realizácie budú pre občanov, v spolupráci s Mestom Trnava, priebežne zverejňované.

Ulož ako PDF
Napísal 4. augusta 2021 8:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.