reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

V Trnave pribudnú od 1. januára 2021 kontajnery na kuchynský odpad, v domoch sa zníži frekvencia zberu komunálneho odpadu

Mesto Trnava v súvislosti s novelou zákona o odpadoch mení niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava. Úpravy vo VZN s účinnosťou od 1. januára 2021 schválili poslanci mestského zastupiteľstva 8. decembra 2020 a prinášajú viacero zmien, ktoré vám teraz priblížime. Zásadnou úlohou mesta a pripravovaných zmien je posilniť separovanie odpadov a zvýšiť celkové povedomie obyvateľov o potrebe separovania.

Prvou dôležitou zmenou je zákonná povinnosť zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Mesto Trnava zavádza zber tohto druhu odpadu prostredníctvom 120 – litrových zberných nádob s frekvenciou zberu dvakrát týždenne.

Kontajnery budú rozmiestnené na určených zberných miestach na území mesta. Ich zoznam samospráva zverejní na oficiálnej stránke, prípadne prostredníctvom osvetovej kampane.

Do kategórie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností patria tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky, potraviny po záručnej dobe, alebo potraviny inak znehodnotené. Vhadzovať sa bude všetko bez obalov alebo v kompostovateľnom vrecku od mesta.

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu má stáť rozpočet približne 50-tisíc eur ročne.

Ilustračné foto

Novinkou zavedenou vo VZN je stanovenie limitu pre zmesový komunálny odpad na 2 litre na osobu a jeden deň. Na základe tohto limitu mesto zabezpečí prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu, dostatočné množstvo zberných nádob.

Nové VZN tiež mení frekvenciu zberu zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch. Namiesto týždennej bude od roku 2021 frekvencia jedenkrát za dva týždne.

Dôvodom je posilnenie možností separovaného zberu, čoho výsledkom má byť pokles objemu zmesového komunálneho odpadu.

Frekvencia triedeného zberu odpadov (z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi) pri rodinných domoch je zmenená z frekvencie 1-krát za 4 týždne na frekvenciu zberu, ktorá bude stanovená v harmonograme triedeného zberu odpadu v minimálnom počte jeden raz mesačne. Mesto zároveň ruší vrecový systém zberu.

Mesto Trnava odhaduje, že v roku 2021 dosiahne na základe zmeny frekvecnie vývozu komunálneho odpadu v rodinných domoch úsporu 120-tisíc eur.

V bytových domoch stanovuje novelizované VZN frekvenciu zberu odpadu jeden až trikrát týždenne, ojedinele 2-krát mesačne, prostredníctvom 1100 l zberných nádob a raz alebo dvakrát týždenne prostredníctvom nádob s objemom 120 a 240 litrov. Počet nádob závisí od počtu obyvateľov bytového domu, ktorému nádoby prináležia.

Pri bytovkách s polopodzemnými zapusetými kontajnermi s objemom 2,4 m³, 3 m³ a 5 m³ je určená frekvencia vývozu odpadov v intervaloch od jedného vývozu týždenne po jeden zber za mesiac, prípadne podľa údajov zo senzorov.

Pre fyzické osoby – obyvateľom mesta Trnava je vo VZN doplnený nový spôsob zberu použitých jedlých olejov a tukov. Použité jedlé oleje a tuky sa môžu bezplatne odovzdať do uzamykateľných zberných nádob, ktoré sú umiestnené na troch zberných miestach v rámci mesta – pri predajni COOP Trnava na Botanickej 9, pri predajni COOP Trnava na Čajkovského 4, a v Trnavskej arcidiecéznej charite na Hlavnej 43.

Na území mesta bude zavedený kalendárový zber elektroodpadov. Ide o novú službu v oblasti ekologického nakladania s elektroodpadom, ktorá poskytuje občanom odovzdať elektroodpad bezplatne priamo na adrese svojho bydliska.

O organizovaní kalendárového zberu elektroodpadu bude mesto informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ulož ako PDF
Napísal 8. decembra 2020 14:06. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V Trnave pribudnú od 1. januára 2021 kontajnery na kuchynský odpad, v domoch sa zníži frekvencia zberu komunálneho odpadu”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.