reklama

V Trnave pribudnú od 1. januára 2021 kontajnery na kuchynský odpad, v domoch sa zníži frekvencia zberu komunálneho odpadu

Mesto Trnava v súvislosti s novelou zákona o odpadoch mení niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava. Úpravy vo VZN s účinnosťou od 1. januára 2021 schválili poslanci mestského zastupiteľstva 8. decembra 2020 a prinášajú viacero zmien, ktoré vám teraz priblížime. Zásadnou úlohou mesta a pripravovaných zmien je posilniť separovanie odpadov a zvýšiť celkové povedomie obyvateľov o potrebe separovania.

Prvou dôležitou zmenou je zákonná povinnosť zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Mesto Trnava zavádza zber tohto druhu odpadu prostredníctvom 120 – litrových zberných nádob s frekvenciou zberu dvakrát týždenne.

Kontajnery budú rozmiestnené na určených zberných miestach na území mesta. Ich zoznam samospráva zverejní na oficiálnej stránke, prípadne prostredníctvom osvetovej kampane.

Do kategórie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností patria tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky, potraviny po záručnej dobe, alebo potraviny inak znehodnotené. Vhadzovať sa bude všetko bez obalov alebo v kompostovateľnom vrecku od mesta.

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu má stáť rozpočet približne 50-tisíc eur ročne.

Ilustračné foto

Novinkou zavedenou vo VZN je stanovenie limitu pre zmesový komunálny odpad na 2 litre na osobu a jeden deň. Na základe tohto limitu mesto zabezpečí prostredníctvom zberovej spoločnosti, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu, dostatočné množstvo zberných nádob.

Nové VZN tiež mení frekvenciu zberu zmesového komunálneho odpadu v rodinných domoch. Namiesto týždennej bude od roku 2021 frekvencia jedenkrát za dva týždne.

Dôvodom je posilnenie možností separovaného zberu, čoho výsledkom má byť pokles objemu zmesového komunálneho odpadu.

Frekvencia triedeného zberu odpadov (z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi) pri rodinných domoch je zmenená z frekvencie 1-krát za 4 týždne na frekvenciu zberu, ktorá bude stanovená v harmonograme triedeného zberu odpadu v minimálnom počte jeden raz mesačne. Mesto zároveň ruší vrecový systém zberu.

Mesto Trnava odhaduje, že v roku 2021 dosiahne na základe zmeny frekvecnie vývozu komunálneho odpadu v rodinných domoch úsporu 120-tisíc eur.

V bytových domoch stanovuje novelizované VZN frekvenciu zberu odpadu jeden až trikrát týždenne, ojedinele 2-krát mesačne, prostredníctvom 1100 l zberných nádob a raz alebo dvakrát týždenne prostredníctvom nádob s objemom 120 a 240 litrov. Počet nádob závisí od počtu obyvateľov bytového domu, ktorému nádoby prináležia.

Pri bytovkách s polopodzemnými zapusetými kontajnermi s objemom 2,4 m³, 3 m³ a 5 m³ je určená frekvencia vývozu odpadov v intervaloch od jedného vývozu týždenne po jeden zber za mesiac, prípadne podľa údajov zo senzorov.

Pre fyzické osoby – obyvateľom mesta Trnava je vo VZN doplnený nový spôsob zberu použitých jedlých olejov a tukov. Použité jedlé oleje a tuky sa môžu bezplatne odovzdať do uzamykateľných zberných nádob, ktoré sú umiestnené na troch zberných miestach v rámci mesta – pri predajni COOP Trnava na Botanickej 9, pri predajni COOP Trnava na Čajkovského 4, a v Trnavskej arcidiecéznej charite na Hlavnej 43.

Na území mesta bude zavedený kalendárový zber elektroodpadov. Ide o novú službu v oblasti ekologického nakladania s elektroodpadom, ktorá poskytuje občanom odovzdať elektroodpad bezplatne priamo na adrese svojho bydliska.

O organizovaní kalendárového zberu elektroodpadu bude mesto informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ulož ako PDF
Napísal 8. decembra 2020 14:06. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “V Trnave pribudnú od 1. januára 2021 kontajnery na kuchynský odpad, v domoch sa zníži frekvencia zberu komunálneho odpadu”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.