reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Aký bude rozpočet mesta na rok 2011? Pozrite si jeho základné parametre

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili na utorňajšej schôdzi rozpočet trnavskej samosprávy na rok 2011.

Návrh budúcoročného rozpočtu predpokladá vyrované hospodárenie na strane príjmov aj výdavkov v celkovej výške 54,8 milióna eur. Pre ilustráciu – podľa dosiaľ poslednej zverejnenej aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2010 sa bude príjmová aj výdavková časť rozpočtu pre rok 2010 pohybovať na úrovni 48,3 mil. eur.

PRÍJMY:
Predstavme si teraz najdôležitejšie príjmové položky mestskej pokladnice, tak ako s nimi počíta schválený rozpočet na budúci rok.

Miestne dane a poplatky prinesú mestu 9,7 mil. eur (v roku 2010 je predpoklad 9,6 mil.), výnosy z majetku mesta (nájomné, výnosy zo skládky KO, výnosy z finančného hospodárenia, príjem z predaja majetku…) majú dosiahnuť sumu 4,6 mil. eur (rovnako aj v roku 2010).
Príjmy z podielových daní predpokladá mesto vo výške 14,9 mil. eur, čo je nárast v porovnaní skončiacim sa rokom o 3,5 mil. eur.

Pomerne zásadný nárast príjmovej položky rozpočtu v porovnaní s rokom 2010 nastane v oblasti transferov, grantov a príspevkov. Najmä vďaka získaniu prostriedkov z EÚ na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, obnovu verejného osvetlenia, rekonštrukciu ZŠ Gorkého či rekultiváciu skládky  v Bolerázi získa mesto v roku 2011 o 8,5 mil. eur viac ako v tomto roku. Spolu pôjde o 15,4 mil. eur.

Finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ako sú napríklad matrika, školy, materské školy, stavebný úrad sa budú pohybovať na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2010 – 6 mil. eur.

VÝDAVKY:
Sumy výdavkov pre jednotlivé programy pre rok 2011 sú navrhnuté nasledovne:
(v zátvorke údaj platný pre rok 2010)

DOPRAVA – 3 mil. eur (5 mil.)
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – 1,3 mil. eur (2 mil.)
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – 8,8 mil. eur (3,2 mil.)
BYTOVÁ VÝSTAVBA – 0,03 mil. eur (0,2 mil.)
VEREJNÉ OSVETLENIE – 0.9 mil. eur (1 mil.)
ULIČNÝ MOBILIÁR – 0,12 mil. eur (0,12 mil)
SLUŽBY – 1.5 mil. eur (1,1 mil.)
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ – 4,2 mil. eur (3,2 mil.)
ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM – 15,3 mil. eur (13,3 mil.)
MLÁDEŽ  A  ŠPORT – 1,3 mil. eur (1,6 mil.)
KULTÚRA – 0,83 mil. eur (0,79 mil.)
VZŤAHY S VEREJNOSŤOU – 0,43 mil. eur (0,38 mil.)
BEZPEČNOSTNÝ SERVIS – 0,04 mil. eur (0,04 mil.)
INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM – 1,8 mil. eur (0,7 mil.)
SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS – 2,3 mil. eur (2,7 mil. eur)
ĽUDSKÉ  ZDROJE – 3,4 mil. eur (3,5 mil.)
SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV – 0,41 mil. eur (0,56 mil.)
MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM – 0,08 mil. eur (0,09 mil.)
MESTSKÁ POLÍCIA – 1,3 mil. eur (1,2 mil.)
PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA – 5,4 mil. eur (5,5 mil.)
ADMINISTRATÍVA – 0,68 mil. eur (0,63 mil.)

REKAPITIULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA TRNAVA NA ROK 2011:
Príjmy spolu: 54,8 mil. eur
Výdavky spolu: 54,8 mil. eur

Dôvodová správa návrhu mestského rozpočtu k dokumentu uvádza:
„Návrh rozpočtu vychádza z očakávaného vývoja príjmov v roku 2011 a ďalších, výška ktorých je závislá na budúcom ekonomickom vývoji v SR aj vo svete. V oblasti miestnych daní vzhľadom k tomu, že ich výšku mesto pre rok 2011 nemení, je rozpočtovaný príjem na úrovni roku 2010. Výška podielových daní, ktoré predstavujú cca 50% vlastných príjmov rozpočtu mesta, vychádza z posledných zverejnených odhadov MF SR pre roky 2011 až 2013.
Výdavková časť rozpočtu zahŕňa 21 programov, v ktorých sú plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta, pokračovanie rozbehnutých projektov a tiež nové projekty smerujúce k rozvoju mesta a zlepšovaniu života občanov.
Rozpočet na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný s tým, že bežný rozpočet je prebytkový a schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu, z rezervného fondu a úverových zdrojov.“

V nasledujúcich týždňoch predstavíme jednotlivé položky rozpočtu mesta Trnava na rok 2011 podrobnejšie.


Ulož ako PDF
Napísal 24. novembra 2010 1:52. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.