reklama

Do dopravy investuje radnica ani nie polovicu peňazí spred dvoch rokov

Až o dva milióny eur menej vynaloží v roku 2011 trnavská radnica na dopravu v porovaní s predošlým rokom. Kým vlani išlo z mestského rozpočtu na riešenie dopravy takmer 5 miliónov eur, aktuálny rozpočet na tento rok počíta len so sumou 3 milióny eur.
Ešte zaujímavejšie vyzerá porovnanie s rokom 2009, kedy dosiahli celkové výdavky mesta Trnava na oblasť dopravy 6,8 milióna eur, z toho kapitálové výdavky predstavovali takmer 5,4 milióna eur.

Z celkového trojmiliónového balíka určeného na dopravu pôjde z rozpočtu na dotáciu Mestskej autobusovej dopravy a softwarové vybavenie pre výrobu cestovných lístkov takmer 970-tisíc eur.
Kým bežné výdavky na riešenie dopravných problémov mesta sa zvýšia v porovnaní s rokom 2010 približne o 130-tisíc na 725-tisíc eur, kapitálové výdavky majú klesnúť o 2,1 milióna na milión 300-tisíc eur.

Investičných akcií bude v porovnaní s rokom 2010 menej

V položke kapitálových výdavkov je najväčšou plánovanou dopravnou akciou roka rekonštrukcia Cukrovej ulice. Z rozpočtu na túto akciu použije mesto pol milióna eur. Stotisíc eur investuje radnica do už začatej rekonštrukcie Hraničnej ulice v Modranke, plánovaná oprava mosta na Mikovínyho ulici si vyžiada 83-tisíc eur.
Na financovanie prvej etapy výstavby cyklochodníka na Vansovej ulici, z plánovaných troch, v úseku od Hospodárskej ulice po križovatku Bottova-Moyzesova, je v rozpočte vyhradených 70-tisíc eur.
V roku 2011 mesto zafinancuje aj výstavbu chodníka v lokalite Pekné pole v hodnote 40-tisíc eur a úpravu verejného priestranstva Pútnická-Dedinská-Krasku v Modranke (15-tis. eur).

Stotisíc eur bude stáť plánované prebudovanie parkoviska a zmena organizácie dopravy v Kamennom mlyne. Päťdesiattisíc eur použije samospráva na rekonštrukcie povrchov parkovísk poškodených vplyvom času a erózie.
Na “nevyhnutné rekonštrukcie povrchov miestnych komunikácií a chodníkov na základe vyhodnotenia ich konštrukčne – technického stavu, kedy bežnou opravou a údržbou nie je možné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších” je v rozpočte na tento rok určených 220-tisíc eur.

S použitím takmer 40-tisíc eur počíta rozpočet kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu: v roku 2011 sa budú spracovávať projekty rekonštruckie Halenárskej ulice, dobudovanie komunikácie Pri kalvárii, prepojovacieho chodníka Vlárska-Tamaškovičova či opravy mostov na Mikovínyho ulici a pri Bernolákovej bráne a niekoľkých parkovísk.

Balík bežných výdavkov v hodnote 725-tisíc eur naplánovaný na rok 2011 rozdelí mesto nasledovne:
300-tisíc eur: opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch
97-tisíc eur: opravy chodníkov
45-tisíc eur: čistenie kanalizačných vpustov a olejových lapolov
30-tisíc eur: údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany…)
10-tisíc eur: bezbariérová úprava chodníkov
7-tisíc eur: údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy
33-tisíc eur: odvodnenie Mikulášskeho námestia
16 600 eur: havarijný fond
17-tisíc eur: dopravné štúdie
6600 eur: opravy cestnej svetelnej signalizácie
100-tisíc eur: údržba a oprava vodorovného a zvislého značenia
5-tisíc eur: prevádzka a servis parkovacích automatov
28-tisíc eur: nákup 5 kusov parkovacích automatov
16 600 eur: výbory mestských častí na riešenia požiadaviek občanov
16 600 eur: vypracovanie mostných listov

Na úpravy ďalších priestorov pre kontajnery pôjde 30-tisíc eur, približne rovnakú čiastku použije mesto na zmeny v organizácii dopravy prostredníctvom osadenia nových dopravných značiek a iných dopravných zariadení. Na dopĺňanie, úpravy a aktualizácie Mestského informačno-navigačného systému investuje samospráva 10-tisíc eur.

Podľa predpokladov trnavskej samosprávy by v roku 2011 malo pribudnúť na území mesta asi 60 nových parkovacích miest. V minulom roku to bolo približne 240, rok predtým tiež 60. Plocha opravených miestnych komunikácií má dosiahnuť 4600 m², čo je o 600 viac ako v predchádzajúcom roku. v roku 2009 opravili 3600 m² miestnych komunikácií.

Ulož ako PDF
Napísal 10. januára 2011 2:40. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

8 komentárov pre “Do dopravy investuje radnica ani nie polovicu peňazí spred dvoch rokov”

 1. 1
  VlaDyka says:

  Zaujímavé čísla….vďaka za informácie !
  Mňa by možno zaujímalo, snáď aj pre doplnenie….či existuje nejaká forma spätnej väzby, či možno aj kontroly na rok 2010, prípadne aj roky minulé. Či vynaložené peniaze “splnili svoj účel” a opodstatnenie.

  Osobne totiž nemám pocit, že vidieť (určite opakujúce sa) položky “údržba a oprava vodorovného a zvislého značenia” – tipujem na komunikáciách v správe mesta – nikde sa nemaľovali parkovaci státia, ani zebry, a aj to málo, čo si spomínam, sa značilo ešte podľa starej a už neplatnej vyhlášky (šípky)…a tobôž nič na obchvate, či v centre samotnom…. A o nevyznačenosti cyklociest a prechodov pre cyklistov ani nehovorím.

  Údržba miestnych komunikácií je tiež tak diskutabilná, že pri pohľade na tú zmes lístia, blata a posypu po krajniciach je (na rozdiel od predvolebných slov p. Butka o už takmer neexistujúcich kôpkach, na rozdiel od čias socialistických) až zarážajúce, ako sa možno toľké roky o toto nestarať…

  A min. by som polemizoval s efektivitou položky “bezbariérová úprava chodníkov”, keďže je mnoho miest, kde chýbajú k týmto novovytvoreným zebry (prechod pre chodcov) a akurát sa na nich bezbariérovo parkuje.
  A určite, aj o tých ďalších položkách by bolo čo spomenúť. Jednoducho, mám len pocit, že aj to málo, z čoho je ešte menej, vlastne ani nevidieť….alebo neboli minuté ? ;)

  • 1.1

   Reálne ukazovatele skutočne preinvestovaných peňazí ponúka každý rok Záverečný účet mesta. Ten býva zverejnený až niekoľko týždňov (cca 2-3 mesiace) po skončení kalendárneho roka.

  • 1.2
   vlaDyka says:

   Tak v r. 2009 bolo v mnou spomenutých “položkách” preinvestovaných toľko :
   – oprava a údržba miestnych komunikácií : 460 993 € (z pôvodne vyhradených 514 505 €)
   – bezbariérová úprava chodníkov : 37 587 € (z pôvodne vyhradených 43 152 €)
   – zrealizovaná oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia na území
   mesta : 50 172 € (z pôvodne vyhradených 66 388 €)
   Celkovo na program Doprava za rok 2009 : 6 804 192 € (z pôvodne vyhradených 5 052 114 €)

   Napr. boli vybudované 2 okružné križovatky, či 99 NOVOvybudovaných parkovacích miest (v r. 2008 : 138 a v r. 2007 ich bolo 115 – čiže de jure v meste za 3 roky PRIBUDLO 352 parkovacích miest ! Síce nie je jednoduché zistiť kde, ale skúsim to ešte nájsť… )
   ***
   Ako poko písal 1. mája 2010 – v r. 2010 “Mesto Trnava plánovalo vynaložiť zo svojho rozpočtu viac ako štyri milióny eur (123 mil. Sk)(pozn. = 4 082 852 €) na výdavky spojené s riešeniami v doprave.”

   Toľko k tomu, čo je v papierových číslach a v tom, čo “je vidieť”…. Počkám si teda na tú Záverečnú (správu).

 2. 2
  ester says:

  Povolebný rok ako sa patrí. Je to bieda páni, krváca nám tu toľko rozbitých ciest, samé lepence, prepadnuté kanály… toto treba riešiť, lebo niektoré ulice sú fakt na hanbu…

 3. 3
  vlaDyka says:

  Tak som to našiel … Ak chcete vidieť výkaz parkovacích miest v meste Trnava – nových i zrekonštruovaných – z obdobia rokov 2007 až 2010, pozrite si to TU : http://www.trnava.sk/new/download.php?download_file=16db5adbac6de793f3acb32ec8c83f8c2dc52b67 a porovnajte skutočnosť s týmto výkazom.
  No ide aj o to, že tie počty nesedia (ani) s tým, čo je vykázané v spomínanej Záverečnom účte za rok 2009, ani dokonca za rok 2008…. A vcelku veľkými rozdielmi.
  Nejaké nápady ? ;)

 4. 4
  trnava.sk says:

  Záverečný účet mesta za rok 2009 uvádza iba 308 parkovacích miest z dôvodu, že berie do úvahy iba parkovacie miesta vybudované v programe rozpočtu DOPRAVA, ale ďalšie parkovacie miesta boli vybudované v rámci programu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (v tomto programe sa neuvádza počet nových parkovacích miest ako merateľný ukazovateľ) pri investičných akciách ako Humanizácia sídlisk, kde boli zrealizované práce zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia na sídliskách t.j. aj zvýšenie počtu parkovacích miest pri obytných domoch v danej lokalite. Z tohto dôvodu skutočný počet nových alebo zrekonštruovaných parkovacích miest v roku 2009 je zodpovedajúci číslu 435.

 5. 5
  VlaDyka says:

  Tak skúsim ešte inak…:
  Koľko stálo realizovanie existujúcich parkovacích miest, označených ako “zrekonštruované”, za dajme tomu rok 2009 a koľko by stálo zrealizovanie vodorovného dopravného V10a, b, c, d (+ súvisiace zvislé dopravné značenie) značenia pre rovnaký počet parkovacích miest ?
  Aká veľká investícia by bola za vyčistenie existujúcich parkovísk na sídliskách, resp. v správe mesta a následná realizácia spomenutého vodorovného značenia ? Iba tam, kde sa tieto parkoviská a parkovacie miesta nachádzaju – nie ich vytváranie.
  A to s porovnaním s trebárs realizovanými investíciami do zrekonštruovania parkovísk, ktoré viac-menej nič nevyriešili ? (Iba zoradili tých niekoľko desiatok aút medzi tými nezoradenými),
  Bez ohľadu na to, v ktorej rozpočtovej kapitole by sa to nachádzalo…. Je to bez potreby stavebných úprav, výmeny IS, chodníkov,.minimálnych projektových požiadaviek (ak vôbec veď tieto stále existujú a nemenia sa), obmedzení a povoľovaní…atď. Iba jednoduchá činnosť – údržba, ktorá sa každoročne aj tak vykazuje a zahŕňa v rozpočte.
  Vopred ďakujem za odpovede.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.