reklama

Daň z nehnuteľností 2011: kto podáva priznanie, koľko zaplatíme?

Do 31. januára sú povinní vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2010 nadobudli nehnuteľný majetok (napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a podobne), a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2010, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmenu oproti roku 2010 (zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.), podať na Mestskom úrade v Trnave daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktoré získate v kancelárii prvého kontaktu v priestoroch MsÚ Trhovej ulici, alebo si ho môžete stiahnuť z tejto stránky. Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je pondelok 31. januára 2011.
Urobiť tak môžete osobne v podateľni na mestskom úrade, poštou na adrese Ekonomický odbor, MsÚ, Trhová 3, 917 71 Trnava, v prípade potreby konzultácie tiež osobne v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ.

Sadzby daní sa v Trnave nemenili až na jednu – menej zaplatia majitelia nezastavaných pozemkov v mestskej pamiatkovej rezervácii, ktoré sú určené na zastavanie, z 10 na 7,40 percenta

Informácie o výške dane a jej splatnosti sa daňovník dozvie z platobného výmeru, ktorý dostane poštou. Daň je možné zaplatiť prevodným príkazom na účet mesta alebo platbou v hotovosti či platobnou kartou v pokladnici mestského úradu.

Rozpočet mesta Trnava počíta v roku 2011 s príjmom z dane z nehnuteľností v celkovej výške 5 miliónov 550-tisíc eur.
Štyri milióny 200-tisíc eur získa samospráva z daní zo stavieb, 1,12 milióna predpokladá vybrať na dani z pozemkov a 230-tisíc eur z dane z bytov.
V minulom roku mal dosiahnuť výnos z daní z nehnuteľností približne 5 miliónov 480-tisíc eur.

KOĽKO ZAPLATÍME?
Sadzby určuje Všeobecne záväzné nariadenia o dani z nehnuteľností.

Byty
Ročná sadzba dane z bytov v kat. území Trnava za každý aj začatý m² podlahovej plochy je za:

– byt: 0,232 eura

– nebytový priestor určený na garážovanie: 0,232 eura

– nebytový priestor: 1,825 eura

Stavby
Ročná sadzba dane zo stavieb v kat. území Trnava za každý aj začatý m² zastavanej plochy je za:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,232 eura

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,232 eura

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,597 eura

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov: 0,962 eura

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 2,921 eura

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu, s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 2,921 eura

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 1,825 eura

Pozemky
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určené zákonom.
Základ dane za m² ornej pôdy v katastri mesta Trnava tvorí suma 0,9075 eura, pri trvalých trávnatých pozemkoch je suma základu dane 0,2439 eura/m².

Základ dane ostatných pozemkov:
Záhrady: 5,31 eura/m²
Zastavané plochy a nádvoria: 5,31 eura/m²
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 5,31 eura/m²
Stavebné pozemky: 53,11 eura/m².

Ročná sadzba dane z pozemkov:
Ročná sadzba dane z pozemkov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,37%

b) trvalé trávne porasty 0,50%

c) záhrady 0,63%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,50%

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,50%

f) zastavané plochy a nádvoria 0,63%

g) stavebné pozemky 0,69%

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,63%

Ročná sadzba dane z pozemkov v území Mestskej pamiatkovej rezervácie s jej ochranným pásmom v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ohraničenom vnútornou hranou komunikácií (cesty) Hlboká, Kollárova, železničnou traťou, Dohnányho, Hospodárska, Pri Kalvárii, Cukrová, Rybníková, v dotyku s uličnou čiarou ulíc je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) stavebné pozemky (hodnota pozemku 53,11 eura/m2) 2,63%

b) nezastavané pozemky určené územným plánom na zastavanie (hodnota pozemku 5,31 eura/m2) 7,40%

Ročná sadzba dane z pozemkov v území Mestskej pamiatkovej rezervácie s jej ochranným pásmom v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ohraničenom vnútornou hranou komunikácií (cesty) Hlboká, Kollárova, železničnou traťou, Dohnányho, Hospodárska, Pri Kalvárii, Cukrová, Rybníková, v dotyku s uličnou čiarou ulíc, ktoré sa nachádzajú na parcelách uvedených v prílohe č. 1 (zoznam parciel) a č. 2 (mapa MPR) tohto všeobecne záväzného nariadenia je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) zastavané plochy a nádvoria 5,00%

b) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 5,00%

Ročná sadzba dane z pozemkov v jednotlivej časti mesta Sever, Juh, Západ, Východ, Stred a Modranka, s vyznačením plôch priemyselných a obchodných zón, ktoré sú v grafických prílohách č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 tohto všeobecne záväzného nariadenia je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:

a) zastavané plochy a nádvoria 5,00%

b ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 5,00%.
Ulož ako PDF
Napísal 14. januára 2011 0:54. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

9 komentárov pre “Daň z nehnuteľností 2011: kto podáva priznanie, koľko zaplatíme?”

 1. 1
  wolaako says:

  Viem, ze asi placem na nespravnom hrobe, ale ako je mozne, ze 20 rokov po komancoch este stale musime byt buzerovani statom vyplnanim nejakych tlaciv? Mesto, prip. katastralny urad nema databazu, kto a aky byt/nehnutelnost kupoval v roku 2010? Nedala by sa jednoducho len poslat faktura, kde by bolo rozpisane za co platim a hotovo? Nieco podobne funguje v Polsku napriklad z cestnou danou. Ziadne danove priznania, len pride na firmu faktura z rozpisom za ake vozidlo, casove obdobie a aku dan plati.
  Na Slovensku sme pokrocili, dali sme tlacivo na net:)

  • 1.1
   marsy says:

   … ale veď to Mesto alebo katastrálny úrad sa predsa až odo mňa dozvedia, že vlastním nejaký byt či nehnuteľnosť. a keď im to dám vedieť, na tom “nejakom tlačive”, tak potom majú databázu a tak mi pošlú platobný výmer, na základe ktorého zaplatím.

   • 1.1.1
    wolaako says:

    V pripade kupy bytu, musi prist ku prevodu vlastnika. Tento prevod dokladujete jednou kopiou KP zmluvy aj na katastralny urad, odkial Vam nasledne poslu rozhodnutie ci ten prevod prebehol atd. Cize katastralny urad uz udaje o novom majitelovi ma a po zmene rokov 2010/2011 treba zase ist vypisovat tie iste udaje. Tentokrat na mestsky urad. Pozastavujem sa nad tym aj preto, ze minimalne 10 rokov pocuvam ako sa informatizuje statna sprava ale v praxi je vidiet, ze 2 institucie sidliace od seba cca 150 metrov si nedokazu predat informacie a je im jednoduchsie rozhanat obcana, danoveho poplatnika, ktory im tu “informatizaciu” plati.
    PS: ludia tu niesu pre zakony, ale zakony pre ludi.

  • 1.2
   marsy says:

   a zákon ukladá povinnosť daňovníkovi podať daňové priznanie

 2. 2
  howado says:

  Suhlasim wolaako.

  Je to tu ako v dobe kamenne. Ved ak nieco chcu, nech pridu za mnou (hoci aj vo forme faktury) a nie ze “zaplatim mi ale zaroven pod ku mne to zaplatit”

  Primitivny system.

 3. 3
  Elena Ursinyová says:

  Ako je uvedené na http://www.trnava.sk, daň môžete zaplatiť aj prevodom na účet mesta. Číslo účtu bude v platobnom výmere, ktorý Vám bude doručený. To znamená, že nemusíte nikam chodiť.
  http://www.trnava.sk/new/aktuality_read.php?readmore=2890

  • 3.1
   deMayer says:

   Mám pocit, že spôsob platby je uvedený aj v tomto članku, takže sa pravdepodobne zaobídeme bez linku na trnava.sk, či nie?

   • 3.1.1
    Elena Ursinyová says:

    Máte pravdu. Zdrojom informácií obsiahnutých v tomto dôkladne pripravenom článku je http://www.trnava.sk, preto by vlastne mal byť link na ňu zbytočný. Ale ako vyplýva z vyššie uvedených komentárov, nie všetci čitatelia si tento dôkladne pripravený článok aj dôkladne prečítali. Možno, že link na stránku mesta bude týchto čitateľov inšpirovať nielen k tomu, aby na nej hľadali aj ďalšie informácie potrebné pri vybavovaní rôznych záležitostí, ale aj k tomu, aby priamo tam vyjadrili svoje postrehy a podnety týkajúce sa činnosti samosprávy, prípadne si v zozname kontaktov mestského úradu vyhľadali zamestnanca zodpovedného za konkrétnu oblasť a adresovali mu svoj podnet, kritiku či otázku. Verím, že podnecovanie občianskeho povedomia a racionálnej komunikácie so samosprávou nie je zbytočné.

    • 3.1.1.1
     wolaako says:

     Pani Ursinyova, neviem ci sme sa spravne pochopili. Cielom mojho prispevku nebola kritika samotneho prevedenia platby, pozastavil som sa skor nad logikou systemu danovych priznani. Kedze som minuly rok byt kupoval tak viem, ze katastralny urad Trnava ma kopiu KP zmluvy, kde su vsetky udaje, ktore su odomna teraz vyzadovane. Navyse sa daju najst aj na kataster portaly, co je v podstate databaza, z ktorej by mohol cerpat udaje mesto /prip. danovy urad/ a nasledne len rozoslat na adresy trvalych pobytov faktury vsetkym FO a PO, ktore v roku 2010 nehnutelnost kupovali. Aby som bol objektivny, tak na mestskom urade bola velmi prijemna mlada slecna, ktora mi priznanie vyplnila a za 5 min som bol vybaveny. Len treba dodat, ze su aj ludia, ktori nemaju moznost si len tak odbehnut z prace, kvoli tomuto byrokratickemu nezmyslu.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.