reklama

Posledným dňom na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je 31. január

Vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2011 nadobudli nehnuteľný majetok (napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a podobne), a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2011, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmenu oproti roku 2010 (zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, atď.), sú povinní podať na Mestskom úrade v Trnave daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Posledným dňom na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je 31. január 2012.

Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktoré získate v kancelárii prvého kontaktu v priestoroch MsÚ Trhovej ulici, alebo si ho môžete stiahnuť z tejto stránky. Posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je pondelok 31. januára 2011.

Urobiť tak môžete osobne v podateľni na mestskom úrade, poštou na adrese Ekonomický odbor, MsÚ, Trhová 3, 917 71 Trnava, v prípade potreby konzultácie tiež osobne v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ.

Ostatní vlastníci nehnuteľností, ktorí v minulom roku nemali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú. Informácie o výške dane a jej splatnosti sa daňovník dozvie z platobného výmeru, ktorý dostane poštou.

Ilustračné foto

Daň je možné zaplatiť prevodným príkazom na účet mesta alebo platbou v hotovosti či platobnou kartou v pokladnici mestského úradu.

Mestský rozpočet na rok 2012 predpokladá s príjmami z daní z nehnuteľností vo výške 6,3 milióna eur.

Sadzby dane z nehnuteľností v roku 2012:
BYTY:

Majitelia bytov zaplatia daň vo výške 0,35 eura za každý začatý meter štvorcový. Daň za nebytový priestor v obytnom dome je stanovená na 2 eurá/m².

STAVBY:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,35 euro
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,35 euro
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,64 euro
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov: 1,03 euro
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 3,50 euro
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu, s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 3,50 euro
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 2,00 euro

POZEMKY:

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určené zákonom.
Základ dane za m² ornej pôdy v katastri mesta Trnava tvorí suma 0,9075 eura, pri trvalých trávnatých pozemkoch je suma základu dane 0,2439 eura/m².
Základ dane ostatných pozemkov:
Záhrady: 5,31 eura/m²
Zastavané plochy a nádvoria: 5,31 eura/m²
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 5,31 eura/m²
Stavebné pozemky: 53,11 eura/m².

Ročná sadzba dane z pozemkov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,54%
b) trvalé trávne porasty 0,54%
c) záhrady 0,70%
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,54%
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,54%
f) zastavané plochy a nádvoria 0,70%
g) stavebné pozemky 1,00%
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,70%

Pozemky v v Mestskej pamiatkovej rezervácii – 2,70%.

Ulož ako PDF
Napísal 26. januára 2012 9:08. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.