reklama

Trnavčania majú platiť vyššie dane z nehnuteľností. Prinášame navrhované sadzby

Trnavčania zaplatia mestu od 1. januára 2012 vyššie dane z nehnuteľností. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) odsúhlasila na svojom rokovaní 6. decembra mestská rada, definitívne má výšku novú poplatkov potvrdiť mestské zastupiteľstvo na utorňajšej schôdzi.

Mestský rozpočet na rok 2011 predpokladá, s príjmami z daní z nehnuteľností vo výške 6,1 milióna eur, v budúcom roku plánuje získať o 200-tisíc eur viac.

Majitelia bytov zaplatia daň vo výške 0,35 eura za každý začatý meter štvorcový, kým doteraz platná sadza určovala výšku dane 0,232 eura. Daň za nebytový priestor v obytnom dome je stanovená na 2 eurá/m² (doteraz 1,825).
Za priemerný byt s rozlohou 70 m² tak zaplatia Trnavčania vyššiu daň o približne osem eur.

Ilustračné foto

Od roku 2012 sa majú zvyšovať aj dane zo stavieb.
Prehľad návrhu VZN:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,35 euro (doteraz 0,232)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,35 euro (0,232)
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,64 euro (0,597)
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov: 1,03 euro (0,962)
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 3,50 euro (2,921)
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu, s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 3,50 euro (2,921)
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 2,00 euro (1,825).

Viac v porovnaní s predošlými rokmi načrú do peňaženky aj majitelia pozemkov. Najvyšší nárast dane je pri stavebných pozemkoch. Z pôvodných 0,69% sa v budúcom roku zvýši sadzba dane na 1 percento.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určená zákonom.
Základ dane za m² ornej pôdy v katastri mesta Trnava tvorí suma 0,9075 eura, pri trvalých trávnatých pozemkoch je suma základu dane 0,2439 eura/m².
Základ dane ostatných pozemkov:
Záhrady: 5,31 eura/m²
Zastavané plochy a nádvoria: 5,31 eura/m²
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 5,31 eura/m²
Stavebné pozemky: 53,11 eura/m².

Ročná sadzba dane z pozemkov:
Ročná sadzba dane z pozemkov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,54% (doteraz 0,37%)
b) trvalé trávne porasty 0,54% (0,50%)
c) záhrady 0,70% (0,63%)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,54% (0,50%)
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,54% (0,50%)
f) zastavané plochy a nádvoria 0,70% (0,63%)
g) stavebné pozemky 1,OO% (0,69%)
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,70% (0,63%).

Mierne zvýšenie čaká aj na majiteľov pozemkov v Mestskej pamiatkovej rezervácii, kde sa sadzba dane zvýši z 2,63 na 2,70%.

Ulož ako PDF
Napísal 12. decembra 2011 1:38. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Trnavčania majú platiť vyššie dane z nehnuteľností. Prinášame navrhované sadzby”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.