reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Trnavčania majú platiť vyššie dane z nehnuteľností. Prinášame navrhované sadzby

Trnavčania zaplatia mestu od 1. januára 2012 vyššie dane z nehnuteľností. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) odsúhlasila na svojom rokovaní 6. decembra mestská rada, definitívne má výšku novú poplatkov potvrdiť mestské zastupiteľstvo na utorňajšej schôdzi.

Mestský rozpočet na rok 2011 predpokladá, s príjmami z daní z nehnuteľností vo výške 6,1 milióna eur, v budúcom roku plánuje získať o 200-tisíc eur viac.

Majitelia bytov zaplatia daň vo výške 0,35 eura za každý začatý meter štvorcový, kým doteraz platná sadza určovala výšku dane 0,232 eura. Daň za nebytový priestor v obytnom dome je stanovená na 2 eurá/m² (doteraz 1,825).
Za priemerný byt s rozlohou 70 m² tak zaplatia Trnavčania vyššiu daň o približne osem eur.

Ilustračné foto

Od roku 2012 sa majú zvyšovať aj dane zo stavieb.
Prehľad návrhu VZN:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,35 euro (doteraz 0,232)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,35 euro (0,232)
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,64 euro (0,597)
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov: 1,03 euro (0,962)
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 3,50 euro (2,921)
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu, s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 3,50 euro (2,921)
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f): 2,00 euro (1,825).

Viac v porovnaní s predošlými rokmi načrú do peňaženky aj majitelia pozemkov. Najvyšší nárast dane je pri stavebných pozemkoch. Z pôvodných 0,69% sa v budúcom roku zvýši sadzba dane na 1 percento.
Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² určená zákonom.
Základ dane za m² ornej pôdy v katastri mesta Trnava tvorí suma 0,9075 eura, pri trvalých trávnatých pozemkoch je suma základu dane 0,2439 eura/m².
Základ dane ostatných pozemkov:
Záhrady: 5,31 eura/m²
Zastavané plochy a nádvoria: 5,31 eura/m²
Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 5,31 eura/m²
Stavebné pozemky: 53,11 eura/m².

Ročná sadzba dane z pozemkov:
Ročná sadzba dane z pozemkov v kat. území Trnava, v kat. území Modranka a v osadách v kat. území Trnava je zo základu dane určeného v čl. 2 tohto VZN za:
a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,54% (doteraz 0,37%)
b) trvalé trávne porasty 0,54% (0,50%)
c) záhrady 0,70% (0,63%)
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,54% (0,50%)
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,54% (0,50%)
f) zastavané plochy a nádvoria 0,70% (0,63%)
g) stavebné pozemky 1,OO% (0,69%)
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,70% (0,63%).

Mierne zvýšenie čaká aj na majiteľov pozemkov v Mestskej pamiatkovej rezervácii, kde sa sadzba dane zvýši z 2,63 na 2,70%.

Ulož ako PDF
Napísal 12. decembra 2011 1:38. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Trnavčania majú platiť vyššie dane z nehnuteľností. Prinášame navrhované sadzby”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.