reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Trnave: dlžníkom ponúkame otvorený dialóg a hľadanie riešenia

S účinnosťou od 9. februára 2011 začala Sociálna poisťovňa zverejňovať na svojej internetovej stránke www.socpoist.sk všetkých dlžníkov, ktorí jej na poistnom dlhujú od 3,32 Eur a viac. Uvedený zoznam bude v mesačných intervaloch priebežne aktualizovaný a dopĺňaný o subjekty, u ktorých suma dlžného poistného dosiahne v úhrne sumu 3,32 Eur. Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa doteraz štvrťročne zverejňovala len tých dlžníkov, ktorí dlhovali sumu vyššiu ako 4 979,- Eur, vyvolalo zverejnenie zoznamu dlžníkov v uvedenej podobe v spoločnosti búrlivé reakcie, čo je do istej miery žiaduce. Sociálna poisťovňa totiž považuje zverejňovanie zoznamu dlžníkov za príležitosť pre všetkých – fyzické osoby aj právnické osoby, aby si vysporiadali svoje záväzky a zároveň aj vzťahy so Sociálnou poisťovňou.

Oprávnenie na zverejňovanie zoznamu dlžníkov vyplýva Sociálnej poisťovni z ustanovenia § 171 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do tohto zoznamu, určí generálny riaditeľ. Keďže suma 3,32 Eur predstavuje hranicu, po dosiahnutí ktorej je Sociálna poisťovňa v zmysle § 144 ods. 1 oprávnená dlžné poistné predpísať, bola ako objektívne kritérium stanovená uvedená suma. Do budúcna má Sociálna poisťovňa záujem na tom, aby v zozname ostali iba subjekty so skutočným dlhom. Z tohto dôvodu je potrebné považovať zverejnenie uvedeného zoznamu aj o akúsi výzvu klientov o spoluprácu a budovanie korektných vzťahov. Ak majú klienti dlh, sú povinní ho uhradiť. V prípade, ak sú presvedčení o tom, že do zoznamu nepatria, odporúčame im obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne so žiadosťou o prekontrolovanie údajov. Ak sa preukáže, že boli na zozname zverejnení neoprávnene alebo medzičasom dlžnú sumu uhradia, budú pri ďalšej mesačnej aktualizácii údajov zo zoznamu dlžníkov vymazaní. Subjekty, ktoré boli v zozname zverejnené oprávnene z dôvodu existencie skutočného dlhu voči Sociálnej poisťovni nie je možné zo zoznamu vymazať, pokiaľ nedôjde k uhradeniu dlžnej sumy. V súvislosti s obavami dotknutých osôb iba podotýkame, že zverejnený zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť použitý na právne účely.

Ilustračné foto: freefoto.com

Odvádzatelia poistného, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávky, a ktorí boli registrovaní v Sociálnej poisťovni pod rôznymi identifikátormi, t.j. ako samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby, zamestnávatelia sa môžu v zozname nachádzať aj opakovane. Ak si je fyzická alebo právnická osoba vedomá toho, že v rámci jedného druhu poistenia, resp. registrácie má preplatok, zatiaľ čo v inom nedoplatok, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o preúčtovanie poistného. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na požiadanie vystaví fyzickej osobe alebo právnickej osobe potvrdenie o skutočnosti, že dlžnú sumu poistného uhradila. Pri oprávnenom zverejnení v zozname je pobočka povinná poskytnúť fyzickým a právnickým osobám presnú informáciu o výške pohľadávky, období, za ktoré pohľadávka vznikla a z akého právneho dôvodu.

Čo sa týka konkrétnych údajov za pobočku Sociálnej poisťovne v Trnave uvádzame, že od roku 1992 eviduje 9 701 dlžníkov. Najvyššia pohľadávka predstavuje sumu 1 002 200,45 Eur, najnižšia 3,32 Eur. K 31. decembru 2010 predpísala Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava pohľadávky v celkovej výške 34 444 497,88 Eur, vrátane penále. Aj bez penále však výška predpísaných pohľadávok dosahuje výšku približne 22 miliónov eur.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že z dlhodobého hľadiska je súčasný stav výberu poistného neudržateľný, pričom obdobná situácia je na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne. Je potrebné si uvedomiť, že finančné prostriedky v jednotlivých fondoch Sociálnej poisťovne sú v podstate prostriedkami všetkých, ktorí spadajú pod pôsobnosť Sociálnej poisťovne, a ktorí majú v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok nárok na výplatu dávok sociálneho poistenia. Uvedenému právu by mala zodpovedať aj povinnosť platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie, čo však nie je vždy pravidlom a Sociálna poisťovňa často „ťahá za kratší koniec“. Napríklad v prípade zamestnancov nárok na dávku nezávisí od splnenie povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, a preto je Sociálna poisťovňa im povinná vyplatiť dávky za podmienok ustanovených zákonom. Uvedená povinnosť je však v zjavnom nepomere k skutočnosti, že v mnohých prípadoch ide o zamestnancov tých zamestnávateľov, ktorí si svoje odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni neplnia. Ide o začarovaný kruh, z ktorého je potrebné nájsť určité východisko. Z tohto dôvodu sa Sociálna poisťovňa rozhodla zakročiť voči všetkým subjektom bez výnimky, ktorí si v rozpore so zákonom svoje povinnosti neplnia.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné podotknúť, že neplnením odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni dochádza nielen k porušovaniu zákona o sociálnom poistení, ale v prípade neodvedenia poistného môže dôjsť aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona. V roku 2010 Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava podala 28 trestných oznámení na fyzické a právnické osoby v súvislosti s podozrením na spáchanie uvedeného trestného činu, pričom celková výška neodvedeného poistného predstavovala sumu 299 753,44 Eur.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame všetky dotknuté subjekty na otvorený dialóg – ponúkame a hľadáme možnosť riešenia.

Ing. Anna Gabrišková
riaditeľka pobočky
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava


Ulož ako PDF
Napísal 21. februára 2011 0:03. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.