reklama

Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Trnave: dlžníkom ponúkame otvorený dialóg a hľadanie riešenia

S účinnosťou od 9. februára 2011 začala Sociálna poisťovňa zverejňovať na svojej internetovej stránke www.socpoist.sk všetkých dlžníkov, ktorí jej na poistnom dlhujú od 3,32 Eur a viac. Uvedený zoznam bude v mesačných intervaloch priebežne aktualizovaný a dopĺňaný o subjekty, u ktorých suma dlžného poistného dosiahne v úhrne sumu 3,32 Eur. Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa doteraz štvrťročne zverejňovala len tých dlžníkov, ktorí dlhovali sumu vyššiu ako 4 979,- Eur, vyvolalo zverejnenie zoznamu dlžníkov v uvedenej podobe v spoločnosti búrlivé reakcie, čo je do istej miery žiaduce. Sociálna poisťovňa totiž považuje zverejňovanie zoznamu dlžníkov za príležitosť pre všetkých – fyzické osoby aj právnické osoby, aby si vysporiadali svoje záväzky a zároveň aj vzťahy so Sociálnou poisťovňou.

Oprávnenie na zverejňovanie zoznamu dlžníkov vyplýva Sociálnej poisťovni z ustanovenia § 171 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do tohto zoznamu, určí generálny riaditeľ. Keďže suma 3,32 Eur predstavuje hranicu, po dosiahnutí ktorej je Sociálna poisťovňa v zmysle § 144 ods. 1 oprávnená dlžné poistné predpísať, bola ako objektívne kritérium stanovená uvedená suma. Do budúcna má Sociálna poisťovňa záujem na tom, aby v zozname ostali iba subjekty so skutočným dlhom. Z tohto dôvodu je potrebné považovať zverejnenie uvedeného zoznamu aj o akúsi výzvu klientov o spoluprácu a budovanie korektných vzťahov. Ak majú klienti dlh, sú povinní ho uhradiť. V prípade, ak sú presvedčení o tom, že do zoznamu nepatria, odporúčame im obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne so žiadosťou o prekontrolovanie údajov. Ak sa preukáže, že boli na zozname zverejnení neoprávnene alebo medzičasom dlžnú sumu uhradia, budú pri ďalšej mesačnej aktualizácii údajov zo zoznamu dlžníkov vymazaní. Subjekty, ktoré boli v zozname zverejnené oprávnene z dôvodu existencie skutočného dlhu voči Sociálnej poisťovni nie je možné zo zoznamu vymazať, pokiaľ nedôjde k uhradeniu dlžnej sumy. V súvislosti s obavami dotknutých osôb iba podotýkame, že zverejnený zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť použitý na právne účely.

Ilustračné foto: freefoto.com

Odvádzatelia poistného, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávky, a ktorí boli registrovaní v Sociálnej poisťovni pod rôznymi identifikátormi, t.j. ako samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby, zamestnávatelia sa môžu v zozname nachádzať aj opakovane. Ak si je fyzická alebo právnická osoba vedomá toho, že v rámci jedného druhu poistenia, resp. registrácie má preplatok, zatiaľ čo v inom nedoplatok, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o preúčtovanie poistného. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na požiadanie vystaví fyzickej osobe alebo právnickej osobe potvrdenie o skutočnosti, že dlžnú sumu poistného uhradila. Pri oprávnenom zverejnení v zozname je pobočka povinná poskytnúť fyzickým a právnickým osobám presnú informáciu o výške pohľadávky, období, za ktoré pohľadávka vznikla a z akého právneho dôvodu.

Čo sa týka konkrétnych údajov za pobočku Sociálnej poisťovne v Trnave uvádzame, že od roku 1992 eviduje 9 701 dlžníkov. Najvyššia pohľadávka predstavuje sumu 1 002 200,45 Eur, najnižšia 3,32 Eur. K 31. decembru 2010 predpísala Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava pohľadávky v celkovej výške 34 444 497,88 Eur, vrátane penále. Aj bez penále však výška predpísaných pohľadávok dosahuje výšku približne 22 miliónov eur.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že z dlhodobého hľadiska je súčasný stav výberu poistného neudržateľný, pričom obdobná situácia je na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne. Je potrebné si uvedomiť, že finančné prostriedky v jednotlivých fondoch Sociálnej poisťovne sú v podstate prostriedkami všetkých, ktorí spadajú pod pôsobnosť Sociálnej poisťovne, a ktorí majú v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok nárok na výplatu dávok sociálneho poistenia. Uvedenému právu by mala zodpovedať aj povinnosť platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie, čo však nie je vždy pravidlom a Sociálna poisťovňa často „ťahá za kratší koniec“. Napríklad v prípade zamestnancov nárok na dávku nezávisí od splnenie povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, a preto je Sociálna poisťovňa im povinná vyplatiť dávky za podmienok ustanovených zákonom. Uvedená povinnosť je však v zjavnom nepomere k skutočnosti, že v mnohých prípadoch ide o zamestnancov tých zamestnávateľov, ktorí si svoje odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni neplnia. Ide o začarovaný kruh, z ktorého je potrebné nájsť určité východisko. Z tohto dôvodu sa Sociálna poisťovňa rozhodla zakročiť voči všetkým subjektom bez výnimky, ktorí si v rozpore so zákonom svoje povinnosti neplnia.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné podotknúť, že neplnením odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni dochádza nielen k porušovaniu zákona o sociálnom poistení, ale v prípade neodvedenia poistného môže dôjsť aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona. V roku 2010 Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava podala 28 trestných oznámení na fyzické a právnické osoby v súvislosti s podozrením na spáchanie uvedeného trestného činu, pričom celková výška neodvedeného poistného predstavovala sumu 299 753,44 Eur.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame všetky dotknuté subjekty na otvorený dialóg – ponúkame a hľadáme možnosť riešenia.

Ing. Anna Gabrišková
riaditeľka pobočky
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava


Ulož ako PDF
Napísal 21. februára 2011 0:03. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.