reklama

Po prázdninách zasadnú do lavíc aj mestskí poslanci

V poradí 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  vo volebnom období 2010 – 2014 sa uskutoční v utorok 6. septembra od 13. hodiny v konferenčnej sále trnavskej radnice.

Ilustračné foto

Program schôdze:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380 a VZN č. 382 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258 a VZN č. 334 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 307, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku v základných umeleckých školách, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení VZN č. 313 a VZN č. 348

2. Majetkové záležitosti

3.1 Predaj bytov

4.1 Návrh na poskytnutie dotácií na rok 2011 z rozpočtu mesta Trnava (z programu č. 18)

5.1 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2011

6.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v I. polroku 2011 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 16 596,95 eur (500 000,- Sk) a prác nad 33 193,91 eur (1 000 000,- Sk)

7.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol uskutočnených v mesiacoch júl, august 2011

8.1 Informatívna správa o implementácii projektu Mestský priemyselný a technologický park Trnava

9.1 Informácia o zmene Organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave

10.1 Spolufinancovanie projektu „Rozšírenie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava“ – schválenie

11.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 09.06.2011 do 17.08.2011

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 31. augusta 2011 14:42. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.