reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestskí poslanci zasadnú v utorok do lavíc, čaká ich viacero zaujímavých bodov

Tretie a zároveň posledné rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v prvom polroku 2018 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice v utorok 26. júna so začiatkom o 13. hodine.

Poslanci budú prerokovávať pätnásť bodov programu, ďalšie ich čakajú v bode majetkové záležitosti.

Zastupitelia majú podľa predbežného programi rokovať okrem iného o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, návrhu VZN o Participatívnom rozpočte pre Trnavu, povoľovať majú spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava v štyroch lokalitách, hlasovať sa bude aj o druhej aktualizácii rozpočtu, o určení počtu poslancov MZ a volebných obvodov v meste Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Ilustračné foto

Na rokovanie v rámci 27. riadnej schôdze MZ má byť predložený aj materiál, ktorým sa určuje rozsah výkonu funkcie primátora mesta pre ďalšie volebné obdobie, predložený bude návrh rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta Trnava či Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017 – dopracovaný pôvodný materiál prerokovávaný na aprílovej schôdzi.

Najzaujímavejšie body z rokovania trnavských poslancov prinesieme postupne v nasledujúcich dňoch po skončení schôdze.

Najsledujúce riadne schôdze MZ sa majú uskutočniť 11. septembra, 9. októbra a záverečná v tomto volebnom období je naplánovaná na 6. novembra 2018.

Návrh programu MZ mesta Trnava – 26. júna 2018:

1.1 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny
1.2 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280 o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Participatívnom rozpočte pre Trnavu
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č… o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 01/2018, lokalita F, G, H a J
3.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
4. Majetkové záležitosti
5.1 Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a volebných obvodov v meste Trnava na volebné obdobie 2018 – 2022
5.2 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018 – 2022
6.1 Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia mesta Trnava
7.1 1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
8.1 Zmena č. 11 Zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51 Trnava
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 11. 4. 2018 do 12. 6. 2018
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2018
10.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
11.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017 – Dopracovanie pôvodného materiálu prerokovávaného dňa 24. 4. 2018
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 26. 06. 2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 05. 04. 2018 do 06. 06. 2018
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 24. júna 2018 19:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.