reklama

Mestskí poslanci zasadnú v utorok do lavíc, čaká ich viacero zaujímavých bodov

Tretie a zároveň posledné rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v prvom polroku 2018 sa uskutoční v konferenčnej sále trnavskej radnice v utorok 26. júna so začiatkom o 13. hodine.

Poslanci budú prerokovávať pätnásť bodov programu, ďalšie ich čakajú v bode majetkové záležitosti.

Zastupitelia majú podľa predbežného programi rokovať okrem iného o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar, návrhu VZN o Participatívnom rozpočte pre Trnavu, povoľovať majú spracovanie zmeny Územného plánu mesta Trnava v štyroch lokalitách, hlasovať sa bude aj o druhej aktualizácii rozpočtu, o určení počtu poslancov MZ a volebných obvodov v meste Trnava vo volebnom období 2018 – 2022.

Ilustračné foto

Na rokovanie v rámci 27. riadnej schôdze MZ má byť predložený aj materiál, ktorým sa určuje rozsah výkonu funkcie primátora mesta pre ďalšie volebné obdobie, predložený bude návrh rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta Trnava či Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017 – dopracovaný pôvodný materiál prerokovávaný na aprílovej schôdzi.

Najzaujímavejšie body z rokovania trnavských poslancov prinesieme postupne v nasledujúcich dňoch po skončení schôdze.

Najsledujúce riadne schôdze MZ sa majú uskutočniť 11. septembra, 9. októbra a záverečná v tomto volebnom období je naplánovaná na 6. novembra 2018.

Návrh programu MZ mesta Trnava – 26. júna 2018:

1.1 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny
1.2 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 280 o Územnom pláne zóny Trnava – Cukrovar
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Participatívnom rozpočte pre Trnavu
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
1.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č… o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 01/2018, lokalita F, G, H a J
3.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
4. Majetkové záležitosti
5.1 Určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a volebných obvodov v meste Trnava na volebné obdobie 2018 – 2022
5.2 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018 – 2022
6.1 Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia mesta Trnava
7.1 1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
8.1 Zmena č. 11 Zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51 Trnava
9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 11. 4. 2018 do 12. 6. 2018
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2018
10.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
11.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017 – Dopracovanie pôvodného materiálu prerokovávaného dňa 24. 4. 2018
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 26. 06. 2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 05. 04. 2018 do 06. 06. 2018
13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 24. júna 2018 19:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.