reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestskí poslanci zasadnú v utorok do lavíc po vyše dvoch mesiacoch

V poradí 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018 sa uskutoční v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice v utorok 24. apríla od 13. hodiny.

Trnavskí poslanci naposledy zasadali pred viac ako dvoma mesiacmi, očakáva sa preto pomerne dlhé, niekoľkohodinové rokovanie.

Ďalšia schôdza mestských zastupiteľov bude opäť až o dva mesiace, na konci júna 2018.

Predbežne stanovený program obsahuje 25 bodov, ďalšie body obsahuje položka Majetkové záležitosti.

Ilustračné foto

Poslancov čakajú okrem iných témy ako sú povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava v troch lokalitách, schvaľovanie zadania Územný plán zóny Obytná zóna Zátvor II, Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017 či prvá aktualizácia rozpočtu na rok 2018.

Niektoré z najzaujímavejších bodov a výsledkov rokovania priblížime postupne v druhej polovici týždňa.

Návrh programu 26. riadneho zasadnutia MZ Trnava

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, a VZN č. 493 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 01/2018 – lokalita C, D a E
2.2 Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Zátvor II
3.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017
4.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
5.1 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
6. Majetkové záležitosti
7.1 Predaj bytov
8.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu Mesta Trnava
9.1 Nahradenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism
10.1 Zmena Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
11.1 Zmena Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
12.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 za rok 2017
13.1 Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
14.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017
14.2 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave
15.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2018
16.1 Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1
17.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 31.1.2018 do 10.4.2018
18.1 Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2017
19.1 Informatívna správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2017 a o plnení Programu aktívneho starnutia seniorov za rok 2017
20.1 Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017
21.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
22.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 24. 04. 2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 25. 01. 2018 do 04. 04. 2018

23. R ô z n e
24. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
25. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 23. apríla 2018 8:24. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestskí poslanci zasadnú v utorok do lavíc po vyše dvoch mesiacoch”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.