reklama

Mestskí poslanci zasadnú v utorok do lavíc po vyše dvoch mesiacoch

V poradí 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 – 2018 sa uskutoční v priestoroch konferenčnej sály trnavskej radnice v utorok 24. apríla od 13. hodiny.

Trnavskí poslanci naposledy zasadali pred viac ako dvoma mesiacmi, očakáva sa preto pomerne dlhé, niekoľkohodinové rokovanie.

Ďalšia schôdza mestských zastupiteľov bude opäť až o dva mesiace, na konci júna 2018.

Predbežne stanovený program obsahuje 25 bodov, ďalšie body obsahuje položka Majetkové záležitosti.

Ilustračné foto

Poslancov čakajú okrem iných témy ako sú povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava v troch lokalitách, schvaľovanie zadania Územný plán zóny Obytná zóna Zátvor II, Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017 či prvá aktualizácia rozpočtu na rok 2018.

Niektoré z najzaujímavejších bodov a výsledkov rokovania priblížime postupne v druhej polovici týždňa.

Návrh programu 26. riadneho zasadnutia MZ Trnava

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489, a VZN č. 493 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 01/2018 – lokalita C, D a E
2.2 Schválenie Zadania Územný plán zóny Obytná zóna Zátvor II
3.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017
4.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2018
5.1 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
6. Majetkové záležitosti
7.1 Predaj bytov
8.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu Mesta Trnava
9.1 Nahradenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne – dozornej rade oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism
10.1 Zmena Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
11.1 Zmena Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
12.1 Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 za rok 2017
13.1 Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam a postupu umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava
14.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Vianočných trhov 2017
14.2 Organizačné zabezpečenie Vianočných trhov 2018 – Advent v Trnave
15.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2018
16.1 Humanizácia obytného priestoru Zátvor dvor č.1
17.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 31.1.2018 do 10.4.2018
18.1 Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 za rok 2017
19.1 Informatívna správa o činnosti Rady seniorov mesta Trnava za rok 2017 a o plnení Programu aktívneho starnutia seniorov za rok 2017
20.1 Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017
21.1 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
22.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 24. 04. 2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 25. 01. 2018 do 04. 04. 2018

23. R ô z n e
24. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
25. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 23. apríla 2018 8:24. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestskí poslanci zasadnú v utorok do lavíc po vyše dvoch mesiacoch”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.