reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mestskí poslanci zasadnú 13. februára do lavíc po prvý raz v tomto roku

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava budú rokovať po prvý raz v tomto roku v utorok 13. februára 2018.

V poradí 25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (MZ) vo volebnom období 2014 – 2018 sa uskutoční 13. februára 2018 o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice.

Program zastupiteľstva má 15 bodov a ďalšie budú poslanci prerokovávať v bode Majetkové záležitosti.

Ilustračné foto

V rámci poslaneckej schôdze sa bude okrem iného rokovať o návrhuVšeobecne záväzného nariadenia (VZN) o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava, o spolufinancovaní projektu Lávka v priestore horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave, poslanci majú rozhodovať o povolení na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava pre projekt výrobnýého areálu v lokalite Kravský pasienok a pre obytný súbor Nová Kopánka.

Poslanci tiež budú schvaľovať návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy či o pravidlách Participatívneho rozpočtu.

PROGRAM MZ MESTA TRNAVA 13. FEBRUÁRA 2018:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. … o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 199 o určení školských obvodov
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2018 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy

2. Majetkové záležitosti
3.1 Spolufinancovanie projektu: „Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č. 2“
3.2 Spolufinancovanie projektu: „Lávka v priestore horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave“
3.3 Zmena výšky spolufinancovania projektu: „Vybudovanie cyklotrasy – Bučianska ulica v meste Trnava“
4.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena 01/2018, lokalita A – Výrobný areál v lokalite Kravský pasienok, lokalita B – Obytný súbor Nová Kopánka
5.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 29. 11. 2017 do 30. 1. 2018
5.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2017
6.1 Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program mesta Trnava za obdobie 07/2017 – 12/2017
7.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom v zmysle VZN č. 315/2009 a VZN č. 354/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy
8.1 Pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu
9.1 Návrh na zmenu Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
10.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2017
11.1 Organizačné zabezpečenie podujatia „Májový kvet 2018“
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 13. 2. 2018 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 23. 11. 2017 do 24. 1. 2018

13. R ô z n e
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 5. februára 2018 10:46. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mestskí poslanci zasadnú 13. februára do lavíc po prvý raz v tomto roku”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.