reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Po práznidnách zasadnú do lavíc aj mestskí poslanci

V utorok 12. septembra 2017 budú na pôde trnavskej radnice rokovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Ešte pred začiatkom 21. zasadnutia majú poslanci pokračovať v prerušenej 20. schôdzi z júna tohto roka.

Na programe majú tri body: Rôzne, interpelácie poslancov a rekapituláciu prijatých uznesení.

Ilustračné foto

V rámci 21. riadneho zasadnutia zastupiteľstva je na programe pätnásť bodov programu.

Poslanci budú rokovať o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Trnava, prerokujú Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Zastupitelia prerokujú aj návrhy na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava v piatich lokalitách, hlaosvať budú aj o urbanistickej štúdii Komerčnopodnikateľskej zóny Zelenečská – Mikovíniho ulica.

PROGRAM 21. zasadnutia MZ mesta Trnava 12. 9. 2017

1.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Trnava

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1 Povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 03/2017 – lokalita F, G, H, I, J

3.1 Schválenie Urbanistickej štúdie Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave

4. Majetkové záležitosti

5.1 Odpustenie pohľadávky Katolícka jednota Slovenska

6.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava

7.1 Participácia Mesta Trnava na zriadení a zabezpečovaní prevádzky Centra včasnej intervencie Trnava

8.1 Racionalizačné opatrenia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 14.06.2017 do 28.08.2017

10.1 Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program mesta Trnava za obdobie 02/2017 – 06/2017

11.1 Správa o aktuálnom stave areálu TTIP – Trnava Industrial Park za rok 2016

12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 12.09.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 08.06.2017 do 23.08.2017
13. R ô z n e

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 1. septembra 2017 19:26. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Po práznidnách zasadnú do lavíc aj mestskí poslanci”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.