reklama

Po práznidnách zasadnú do lavíc aj mestskí poslanci

V utorok 12. septembra 2017 budú na pôde trnavskej radnice rokovať poslanci mestského zastupiteľstva.

Ešte pred začiatkom 21. zasadnutia majú poslanci pokračovať v prerušenej 20. schôdzi z júna tohto roka.

Na programe majú tri body: Rôzne, interpelácie poslancov a rekapituláciu prijatých uznesení.

Ilustračné foto

V rámci 21. riadneho zasadnutia zastupiteľstva je na programe pätnásť bodov programu.

Poslanci budú rokovať o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Trnava, prerokujú Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Zastupitelia prerokujú aj návrhy na povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava v piatich lokalitách, hlaosvať budú aj o urbanistickej štúdii Komerčnopodnikateľskej zóny Zelenečská – Mikovíniho ulica.

PROGRAM 21. zasadnutia MZ mesta Trnava 12. 9. 2017

1.1 Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trnava č. 454 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Trnava

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1 Povolenie spracovania Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) – Zmena 03/2017 – lokalita F, G, H, I, J

3.1 Schválenie Urbanistickej štúdie Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská – Mikovíniho ulica v Trnave

4. Majetkové záležitosti

5.1 Odpustenie pohľadávky Katolícka jednota Slovenska

6.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava

7.1 Participácia Mesta Trnava na zriadení a zabezpečovaní prevádzky Centra včasnej intervencie Trnava

8.1 Racionalizačné opatrenia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

9.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 14.06.2017 do 28.08.2017

10.1 Informácia o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program mesta Trnava za obdobie 02/2017 – 06/2017

11.1 Správa o aktuálnom stave areálu TTIP – Trnava Industrial Park za rok 2016

12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 12.09.2017 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 08.06.2017 do 23.08.2017
13. R ô z n e

14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

15. Rekapitulácia uznesení

Ulož ako PDF
Napísal 1. septembra 2017 19:26. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Po práznidnách zasadnú do lavíc aj mestskí poslanci”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.