reklama

Čestné občianstvo udelí mesto Trnava trom osobnostiam

Aj v tomto roku udelí mesto Trnava ocenenia významným rodákom a osobnostiam spojeným s naším mestom.

Na základe písomných návrhov, ktoré predkladali občania do konca roka 2012, udelí mesto titul čestných občanov biskupovi Mons. Dominikovi Tóthovi, divadelnému historikovi Ladislavovi Čavojskému a in memoriam kňazovi, akademickému maliarovi, sochárovi a básnikovi Teodorovi Tekelovi.

Cenu mesta Trnava si prevezme popredný umelecký sklár Miloš Balgavý.

radnica
Mesto udeľuje ocenenia na základe podnetov a návrhov predložených verejnosťou

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za rok 2012 udelia na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. marca 2013 advokátovi a tenisovému trénerovi Štefanovi Cepkovi, pedagógovi a šachovému trénerovi Vladimírovi Hagarovi, lekárovi a pedagógovi Tiborovi Tibenskému a in memoriam výtvarnej pedagogičke Oľge Salontayovej.

Mestské zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo premiestnenie pamätnej tabule pôvodne umiestnenej na budove Kultúrneho domu na Coburgovej ulici do priestorov podbránia radnice.

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA TRNAVA

Mons. Dominik Tóth (60 rokov od jeho prvého príchodu do Trnavy)

Narodil sa 3. 8. 1925 v Kostolnom Seku. V roku 1952 pôsobil ako ceremoniár biskupského úradu v službách Mons. Ambróza Lazíka. V roku 1973 mu predstavitelia vtedajšieho totalitného režimu odňali štátny súhlas za jeho vynikajúcu pastoračnú službu vo farnosti Dunajská Lužná, odchádza do Piešťan, odkiaľ denne cestuje do Trnavy, kde bol zamestnaný ako robotník v pneuservise. S približujúcim sa pádom totality bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy a vzápätí ho pápež Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa ubabského a pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Jeho život je už niekoľko desaťročí úzko spojený s mestom Trnava. V súčasnosti žije v kláštore u verbistov v Nitre.

Ladislav Čavojský (životné jubileum – 80. rokov)

Študoval na Vysokej škole múzických umení divadelnú vedu, je členom Slovenskej teatrologickej spoločnosti a nositeľom medaily SAV za podporu vedy. Napísal 8
osem vedeckých kníh ako autor a na mnohých spolupracoval. V súčasnosti mu vychádza kniha o Ferkovi Urbánkovi. V roku 1982 vydal knihu Divadlo v Trnave, recenzuje premiéry v Divadle Jána Palárika. Je členom Klubu priateľov Trnavy.

Teodor Jozef Tekel (nedožité 110. výročie narodenia)

Narodil sa 26. 1. 1902 v dedinke Kelemeš na východnom Slovensku. Františkánsky kňaz, akademický maliar, sochár, ilustrátor a básnik. Ako 15-ročný vstúpil do františkánskej rehole, v roku 1923 zložil večné sľuby a za kňaza bol vysvätený o rok neskôr. V rokoch 1930-1934 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u Maxa Švabinského. Už počas štúdií viackrát vystavoval na pražských výstavách a navrhoval vitráže do Chrámu sv. Víta. Ako kňaz pôsobil v mnohých slovenských dedinách a mestách. Smutne známa „Barbarská noc“ ho zastihla v hlohoveckom kláštore. Internovaný bol v Hronskom Beňadiku a Belušských Slatinách. Od prepustenia z internácie býval vo veľmi biednych podmienkach v Trnave, pre nedostatok materiálu tvoril aj na novinový papier a aj týmto nám zanechal viac ako tritisíc diel nesmiernej umeleckej hodnoty, trpezlivo znášal ľudské aj umelecké ponižovanie. Zomrel 14. 7. 1975 a pochovaný je v Trnave.

CENA MESTA TRNAVA

akademický sochár Miloš Balgavý

Narodil sa 15. 1. 1955 v Bratislave, sklársky výtvarník v slobodnom povolaní, absolvent Strednej umeleckopriemyselnej školy Bratislava. V rokoch 1978-1984 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, oddelenie sklárskeho výtvarníctva pod vedením docenta Václava Ciglera a docenta Askolda Žáčka. Autor viacerých samostatných výstav, spoluautorstvo na výstavách, realizoval sa v architektúre, mal zastúpenie vo viacerých zbierkach, zúčastnil sa viacerých sympózií.
Miloš Balgavý sa dostal do prvej stovky najlepších umeleckých sklárov na svete. To je fenomén hodný spoločenského ocenenia.

UZNANIE ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ A REPREZENTÁCIU MESTA TRNAVY

JUDr. Štefan Cepko (pri príležitosti životného jubilea 90 rokov)

Narodil sa 10. 10. 1922. Pôsobil ako sudca Najvyššieho súdu v Prahe a potom ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave a okresný prokurátor v Trnave až do roku 1958, kedy odmietol vstúpiť do KSS a justičné služby bol nútený opustiť. Rovnocennou náplňou jeho života bola hudba a hlavne šport. Ako reprezentant Trnavského športového spolku získal niekoľko výborných umiestnení na Majstrovstvách Slovenska hlavne v bežeckých disciplínach. Z atletiky „presedlal“ na basketbal, v ktorom tiež dosahoval vynikajúce výsledky, v roku 1942 nastúpil aj za Slovensko proti Taliansku. Na majstrovstvách Slovenska v rokoch 1974 až 1989 získal 39 prvých miest a utvoril 14 slovenských rekordov. Ako senior-veterán začal hrať tenis, v ktorom dosiahol najviac úspechov, keď postupne v príslušných vekových kategóriách patril k najlepším československým a potom slovenským hráčom.

Mgr. Vladimír Hagara

Narodil sa 18. 4. 1948 v Trnave. Je absolventom Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Šachu sa súťažne venuje od roku 1974. V súčasnosti je koordinátorom činnosti klubu Lokomotíva Trnava, ktorý má po jednom družstve v prvej, druhej a piatej lige a po dve družstva v tretej a štvrtej lige. Od 1994 viedol šachový krúžok na SPŠ Trnava a už vtedy dosahoval so svojimi študentmi veľmi dobré výsledky. V rokoch 1998-1999 boli jeho zverenci v kategórii družstiev stredných škôl v Trnavskom šachovom rebríčku druhí, v rokoch 2000-2001 a 2003-2005 ju už vyhrali. V roku 2004 sa začal venovať mladým nádejam Lokomotívy, práve s nimi zaznamenal v uplynulých rokoch najväčšie úspechy v rámci celoslovenskej úrovne, ktorými zároveň zviditeľnil naše mesto.

MUDr. Tibor Tibenský

Narodil sa 1. 4. 1930 v Budmericiach. Primár Interného oddelenia, neskôr prednosta Internej kliniky FN v Trnave, tvorivo pokračoval v náročnej starostlivosti o pacientov s vnútornými ochoreniami v intenciách svojho učiteľa a lekára MUDr. Kolomana Prónaya. Sám sa zaslúžil o rozvoj izby intenzívnej starostlivosti, neskôr Koronárnej jednotky so všetkými kritériami odbornej starostlivosti ako aj o rozvoj laparoskopickej diagnostiky, endoskopických vyšetrení a ultrazvukovej diagnostiky. Zásluhou primára Tibora Tibenského boli všetky základné internistické odbory obsadené, a to s kvalitným prístrojovým vybavením. Externe vyučoval na strednej zdravotníckej škole v Trnave a od roku 1993 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Za prednáškovú a publikačnú činnosť získal striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je nezabudnuteľným príkladom lekára, ktorému sa povolanie stalo poslaním.

Oľga Salontayová, in memoriam (2. výročie úmrtia)

Narodila sa 30. 6. 1941 v Humennom, zomrela 17. 1. 2011 v Bratislave. Výtvarná pedagogička, patrila k nosným pedagógom Základnej umeleckej školy s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave. Celý svoj život zasvätila práci s deťmi. Podieľala sa na príprave mnohých výstav detskej výtvarnej tvorby. V roku 2004 obohatila viacero výstav Bibiany, medzi inými i výstavu Vincent van Gogh výtvarnými prácami žiakov Základnej umeleckej školy v Trnave, na ktorej spolupracovala s ostatnými pedagógmi školy. Dokázala naučiť deti výtvarne vidieť a myslieť. Bola vynikajúcim psychológom. Počas svojho pedagogického pôsobenia odchovala stovky žiakov, bola prvou učiteľkou (ako sa umelec sám vyjadril) vynikajúceho ilustrátora, maliara, grafika a spisovateľa Stana Dusíka, s ktorým, napriek tomu, že žije vo Florencii, nikdy neprestala byť v spojení. Profesionálne a mimoriadne citlivo ľudsky ovplyvnila nielen žiakov, ale aj učiteľov výtvarnej výchovy.

PAMÄTNÉ TABULE, BUSTY A POMNÍKY

Pamätná tabuľa obetiam 2. svetovej vojny

Potreba premiestnenia tabule z pôvodne osadenej na objekte bývalého Kultúrneho domu na Coburgovej ulici do podbránia radnice, Hlavná 1, vpravo za vstupom (tabuľa pozostáva z troch častí – travertínová doska s textovou časťou a dva bronzové reliéfy). Zhotovenie travertínovej dosky s textovou časťou (ktorá bola poškodená) bude financovať Mesto Trnava prostredníctvom SKaŠZ, finančné prostriedky sú zaradené v rozpočte SKaŠZ na rok 2013. Návrh tabule pripravil Mgr. art. Tomáš Kucman spolupráci s OÚRaK MsÚ a tento bol následne schválený Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Riešením menoslovu obetí bude tabuľa korešpondovať s jestvujúcou pamätnou tabuľou primátorov mesta Trnava, čím príde k výtvarnému zjednoteniu artefaktov v podbrání radnice.

Ulož ako PDF
Napísal 22. februára 2013 10:16. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Čestné občianstvo udelí mesto Trnava trom osobnostiam”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.