reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Trnava vlani otočila negatívny trend. Stromov dvakrát viac vysadili ako rúbali

Negatívny trend výrazného úbytku stromov na území mesta sa podarilo otočiť. V uplynulých dvoch rokoch sa v Trnave stromy viac sadili ako rúbali. V priebehu minulého roka pribudlo v meste dokonca dvakrát viac stromov ako ich bolo vyrúbaných.

Podľa vyjadrenia poslanca MZ a predsedu Komisie životného prostredia Mateja Lančariča mestské zastupiteľstvo vďaka silnejúcej spoločenskej objednávke vyčlenilo v rokoch 2013 a 2014 na výsadbu stromov spolu 81-tisíc eur, pričom vlaňajšok bol s 50-tisícmi eur v tejto položke rekordným.

Mesto do budúcnosti pripravuje aj projekty založenia nových lesoparkových plôch, ktoré by mohli vzniknúť v extraviláne Trnavy.

Hovoríme s Jarmilou Garaiovou z referátu ekológie Odboru stavebného a životného prostredia na Mestskom úrade v Trnave.

Koľko pribudlo na území mesta nových stromov v rokoch 2013 a 2014?

– V roku 2013 sa vysadilo celkovo 391 stromov, pričom 89 kusov z nich bolo vysadených v rámci investičných akcií mesta, ostatné v rámci správy zelene.
V roku 2014 bolo vysadených spolu 956 stromov, z toho 814 správou zelene a 142 stromov pribudlo v rámci mestom realizovaných investičných akcií. Z tohto počtu stromov získalo mesto 96 kusov z projektu „Mestá odolné na dopady zmeny klímy – trnavská inšpirácia“.
Okrem toho bolo v minulom roku vysadených v Trnave aj 1 354 ks krov, 2 735 kusov dvojročných rastlín, 6 162 cibuľovín, 10 869 letničiek, 2 197 trvaliek a 35 m2 skalničkového koberca ako vegetačnej strešnej pokrývky.

Aký počet stromov bol v minulých dvoch rokoch vyrúbaný?

V roku 2013 bolo vyrúbaných spolu 327 stromov. Správa zelene zabezpečila odstránenie 282 kusov, pričom 146 z nich bolo suchých a na 136 ks bol vydaný súhlas na výrub s povinnou náhradnou výsadbou. V rámci investičných akcií došlo k odstráneniu 45 stromov.
V roku 2014 bolo celkovo vyrúbaných 491 stromov, z toho 478 správou zelene a 13 v rámci realizácie investičných akcií v meste. Z tohto celkového počtu stromov bolo až 269 stromov suchých a poškodených víchricou. 209 stromov mesto odstránilo na základe požiadaviek obyvateľov, bol na ne vydaný súhlas na výrub, vrátane povinnosti náhradnej výsadby.

strom

Ilustračné foto

V ostatných rokov vzrástol počet vyrúbaných vzrastlých stromov v tesnom dotyku bytových domov na sídliskách. Pokračoval tento trend? Aké boli najčastejšie dôvody pre výruby v Trnave z celkového hľadiska?

– Trend pokračuje, hlavným dôvodom na výrub stromov v podnetoch od obyvateľov je neprimerané zatieňovanie obytných miestností, nedostatočná vzdialenosť od bytových domov, poškodzovanie podzemných inžinierských sietí a základov budov koreňovým systémom stromov.

Na jeseň 2014 mesto oznámilo výsadbu viac ako 500 nových stromov. Aký je predpoklad pre rok 2015?

– V roku 2015 je v rozpočte mesta vyčlenených 20 000 eur na nákup a následnú výsadbu približne 100 kusov odrastených stromov.

Primátor Bročka spomína potrebu zriadenia pozície mestského arboristu resp. odborníka, ktorého kompetenciou bude najmä starostlivosť o stromy, posudzovanie ich zdravotného stavu, riešenie odborných zásahov a podobne. Hovorilo sa už niečo na túto tému?

– O tomto odbornom poste respektíve odbornej pomoci sa bude na úrovni vedenia rozprávať v ďalšom období.

Už dlhší čas sa spomínajú plány vytvorenia nových lokalít lesoparkového typu s mohutnejšou výsadbou. Aká je akutálna situácia?

– Mesto pripravuje rozvoj veľkoplošných lesoparkových porastov a biocentier na vlastných pozemkoch. Najrozsiahlejším a najvhodnejším pozemkom mesta je časť ornej pôdy na Medzihájoch, na severozápadnom okraji katastrálneho územia mesta Trnava.
Pre toto územie má mesto pripravenú overovaciu štúdiu z roku 2013, ktorá rieši možné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia Medzihájov medzi vodným tokom Parná (Farský mlyn) a bývalým štátnym majetkom Medziháj. Súčasťou návrhu je únosné rozšírenie a skvalitnenie prímestskej rekreácie na pozemkoch mesta, ktoré sú výhľadovo určené územným plánom na rozvoj oddychovo-rekreačných aktivít.
Ďalším možným územím pre vybudovanie lesoparku je taktiež územie, dnes orná pôda, vo vlastníctve mesta popri toku Parnej na Kočišskom. Konkrétne ide o územie južne od golfového areálu a plánovanej obytnej zóny Kočišské, ktoré bolo v rámci zmeny územného plánu v roku 2012 prekvalifikované na plochu lesoparku, alternatívne parku.

Jestvuje nejaký konkrétnejší plán, projekt alebo dokument na realizáciu týchto zámerov?

Vybudovanie spomínaných lokalít je podmienené rozhodnutím vedenia mesta a poslaneckého zboru, ako aj úspešnosťou pri uchádzaní sa o finančnú podporu v rámci programového obdobia Európskej Únie v rokoch 2014 – 2020, ako aj z iných zdrojov.

Ulož ako PDF
Napísal 29. januára 2015 22:57. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.