reklama

Reakcia bývalej ekonómky: Čo sa stalo na Bytovom družstve v Trnave?

V auguste 2014 sa uskutočnila v priestoroch Bytového družstva v Trnave policajná akcia trenčianskych vyšetrovateľov.

Podľa oficiálneho vyjadrenia hovorkyne KR PZ v Trenčíne Eleny Antalovej polícia zbierala a zadržala listy pre podozrenie z ekonomickej trestnej činnosti. Predstavitelia BD sa nechali počuť, že všetky účtovné doklady sú podľa nich v poriadku a družstvo nemalo žiadne problémy v minulosti, a nemá ich ani dnes. Podľa ich slov ide zrejme o nedorozumenie.

Závery tejto kauzy zatiaľ známe nie sú, vyšetrovanie stále prebieha. Na portáli trnava-live.sk sa k vzniknutej situácii vyjadril bývalý šéf Bytového družstva František Odkladal (článok tu), neskôr reagoval aj jeden z dvoch predkladateľov trestného oznámenia, bývalý člen kontrolného orgánu BD v Trnave Stanislav Horváth (v tomto článku).

O priestor na vyjadrenie k situácii požiadala našu redakciu aj bývalá ekonómka BD v Trnave Mária Mazúrová, ktorej meno bolo vo viacerých vyjadreniach v súvislosti s kauzou spomenuté.

Jej stanovisko prinášame v plnom znení.

bytove-druzstvo-t

Ilustračné foto

Reakcia Márie Mazúrovej:

Už sa o tom veľa napísalo a stále sa, ako čítam, aj často píše aj hovorí. Reagoval aj bývalý riaditeľ, aj jeho nasledovník, ba dokonca veľmi „simplexne“ aj súčasná riaditeľka. Dezinformácií o celom dianí a aj voči mojej osobe bolo už skutočne dosť.

Preto cítim povinnosť reagovať na všetky tieto nezmyselné a zavádzajúce informácie, ku mnohým z nich sa už vyjadril aj jeden z predkladateľov trestného oznámenia Ing. Horváth, kde reagoval na vyjadrenia Ing. Odkladala.

Budem reagovať stručne a v poradí, ako sa k danej situácii vyjadrili jednotliví kompetentní.

1. Bývalý dlhoročný riaditeľ (www.trnava-live.sk, 5.9.2014)

Komu poslúžila policajná razia na Bytovom družstve v Trnave?

Citujem: „Nedávna policajná razia na Bytovom družstve v Trnave vyvoláva viacero otázok. V prvom rade zostáva nejasné, komu mala poslúžiť celá akcia, pretože postup polície nebol absolútne štandardný. Vyšetrovanie údajného nelegálneho narábania s financiami zrejme nebolo primárnym dôvodom.“

Prezídium PZ spravidla nekoná bezdôvodne. Zrejme vyšetrovaním získané fakty zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Bývalá zamestnankyňa

Citujem: „Celá kauza odštartovala podaním trestného oznámenia bývalou zamestnankyňou, ktorá bola prepustená. Podľa nej vedenie narábalo s financiami družstva nelegálne, kvôli čomu malo prísť k sprenevere peňazí. Toto trestné oznámenie však nepodala sama, ale prostredníctvom tretej osoby. Prečo tak konala, je otázne. Rovnako tak záhadné zostáva, prečo bývalá zamestnankyňa podala trestné oznámenie až po tom, keď s ňou Bytové družstvo v Trnave rozviazalo pracovnú zmluvu. Dovtedy za celú dobu jej pôsobenia, pritom vôbec nič nenamietala voči hospodáreniu tejto organizácie.“

Nie je pravda, že ja som podala trestné oznámenie, ani sama, ani prostredníctvom tretej osoby. Trestné oznámenie podali vlastníci bytov (jeden z nich bol v tom čase delegát), ktorí už dlhodobo pred mojim nástupom na BD vnímali, že na svoje otázky, týkajúce sa hospodárenia, nedostávali uspokojivé odpovede.

Nie je pravda, že za celú dobu pôsobenia som vôbec nič nenamietala!
Pretože bytové družstvo nesplnilo zákonnú povinnosť od roku 2004, oddeliť majetok bytového družstva od majetku bytových domov, už prvotná analýza signalizovala možné problémy.
Boli tu indície na veľké nezrovnalosti.

Práve z tohto dôvodu som na seba neprevzala ani zodpovednosť za uzávierku v roku 2011 (na BD som nastúpila v júni 2011).

Riaditeľa som o všetkom aj písomne informovala, čo potvrdil aj svojím podpisom.

Bolo veľmi dôležité, aby bytové družstvo od 1.1.2012 účtovalo už správne a hlavne transparentne, na novom informačnom systéme.

V tejto súvislosti existuje viacero dokumentov, v ktorých na nedostatky v hospodárení na bytovom družstve upozorňujem. Všetky som odovzdala nielen riaditeľovi, ale aj predsedovi predstavenstva, členom predstavenstva a tiež predsedovi kontrolnej komisie.

Okrem toho som v novembri 2012 o skutočnostiach informovala členov kontrolnej komisie (zápisnica s podpisom riaditeľa). V marci 2013 som osobne z týchto dôvodov iniciovala mimoriadne zasadnutie kontrolnej komisie za účasti riaditeľa aj predsedu predstavenstva.

Teda nie je pravda, že: „Dovtedy za celú dobu jej pôsobenia, pritom vôbec nič nenamietala voči hospodáreniu tejto organizácie.“

Pravdou ale je, že u žiadneho z kompetentných som nenašla podporu, ani záujem o riešenie vzniknutých problémov. Naopak, dostala som podpísať vykonštruovaným spôsobom pripravenú výpoveď.

Presun vyšetrovania do Trenčína

Citujem: „Čo je však na tejto kauze hlavne divné, je postup samotnej polície. Prvotné vyšetrovanie viedol v minulom roku odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva v Trnave. V tejto veci vypovedalo vedenie Bytového družstva v Trnave a takisto poskytlo všetky potrebné dokumenty, ktoré si vyžiadali policajti. Kvôli reorganizácii policajného zboru v tomto roku prešiel prípad na Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva v Trnave. Keďže v tej dobe bol môj syn vedúci oddelenia krajskej kriminálky, táto v rámci zachovania objektivity namietla svoju zaujatosť a predložila celý prípad na rozhodnutie Prezídiu Policajného zboru SR. To rozhodlo o delegovaní na Kriminálny odbor Krajského riaditeľstva v Trenčíne.“

Nie z dôvodov reorganizácie policajného zboru v Trnave, ale na podnet predkladateľov, z dôvodu personálneho prepojenia dotknutých osôb aj pre prieťahy v trestnom konaní.

Kriminalisti už mali dôkazy

Citujem: „Otázne tak zostáva, prečo kriminalisti z Trenčína museli urobiť raziu na Bytovom družstve, keď všetky potrebné dokumenty už boli predložené vyšetrovateľom v Trnave. Pokiaľ chceli predložiť ďalšie doklady, stačilo požiadať a tieto by im boli predložené. Tu vzniká otázka zákonnosti vykonania prehliadky iných priestorov, keďže jej nepredchádzala žiadna výzva, čo je zákonnou podmienkou. Ak chceli trenčianski vyšetrovatelia obísť túto podmienku v obave, že by prišlo k zničeniu dôkazov, tak chcem podotknúť, že bytové družstvo už od roku 2013 vedelo o trestnom oznámení, čiže dôkazy by boli už dávno zničené alebo zahladené. K ničomu takému však nedošlo aj napriek pre mňa nepochopiteľnému postupu polície, funkcionári družstva poskytli plnú súčinnosť…“

Ako vie bývalý riaditeľ, či všetky?! Účtovníctvo, mzdy, ba dokonca softvér aj archivácia v tejto problematike má svoje zákony.

Niekoľkonásobná kontrola financií

Citujem: „V neposlednom rade chcem podotknúť, že Bytové družstvo patrí k najkontrolovanejším podnikateľským subjektom, nakoľko hospodárenie si môže overiť každý jeho klient. To znamená viac ako 10,5 tisíc kontrolórov. Každý totiž dostáva pravidelne ročné vyúčtovanie, z ktorého je možné zistiť, koľko peňazí družstvo dostalo a na čo konkrétne ich použilo. Navyše, ročnú závierku, v ktorej sú uvedené podrobné výdavky a príjmy družstva, schvaľuje predstavenstvo, najvyšší orgán družstva, teda zhromaždenie delegátov, a po účtovnej stránke je posúdená nezávislým auditorom. O dosiahnutom zisku zo správy Bytového družstva rozhodujú delegáti, ktorí presne určia spôsob použitia týchto peňazí.“

Súhlasím, že správcovia bytových domov, ktorí disponujú tak obrovským cudzím majetkom, by mali patriť medzi najkontrolovanejšie podnikateľské subjekty.
Preto bolo BD podľa zákona, už od roku 2004, povinné oddeliť majetok bytového družstva od majetku bytových domov a viesť samostatné účtovníctvo osobitne za každý bytový dom, ale do 1.1 2012 to nerobilo.

Prečo toľké roky neplnilo túto zákonnú povinnosť?! Prečo?

Komu vyhovovalo, že majetok bytových domov nebol oddelený od majetku správcu? Čo predstavenstvo a kontrolná komisia? A čo na to ne-závislý audítor?

Tieto otázky ma zaujímali hneď po nástupe (analýza). Nemohla som sa stotožniť s takýmto spôsobom hospodárenia. Ale verila som, že zavedením nového informačného systému sa všetko konečne vyrieši.

Je dobré, že klienti už dnes žiadajú vysvetlenia! Na chválu je, že našli sa medzi vami aj takí, ktorí písali riaditeľovi už dávno. A stále čakajú na relevantné vysvetlenie.

2. Následný riaditeľ bytového družstva

K jeho problémom sa vyjadrím iba stručne.

Bol riaditeľom krátko, keď sa uskutočnil policajný zásah na bytovom družstve. V jeho pozícii nie je ospravedlňujúce žiadne zľahčovanie existujúcej situácie na bytovom družstve. Zdá sa , že sa viac sústredil na seba a zabudol byť dôsledný a prezieravý. Problémy, o ktorých píše, ma vôbec neprekvapujú. Škoda, že ich vníma až od roku 2014.

3. Príhovor súčasnej riaditeľky BD na webe
Čo sa deje na „bytovom“?

„Túto otázku si od augusta kladú mnohí z Vás. Rada by som Vám niektoré skutočnosti objasnila. Všetko sa začalo 11. augusta tohto roku. V budove BD sa začalo zaisťovanie listinných dôkazov a kopírovanie dát z počítačov. Policajná akcia trvala štyri dni a uskutočnila sa na základe trestného oznámenia podaného dvoma užívateľmi na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti. V súčasnosti prebieha znalecké dokazovanie, ktoré je zložité a náročné najmä z časového hľadiska. Vedenie BD odmieta akékoľvek obvinenia z okrádania domov. Každoročne sme kontrolovaní nezávislým audítorom. Pravidelne si môžete bankové účty svojich domov kontrolovať na BD, v banke a hlavne z pohodlia domova cez portál www.poschodoch.sk. Na základe vyúčtovania, výpisov fondu prevádzky, údržby a opráv máte možnosť si všetko overovať a v prípade nejasností sa informovať.“

Nie, všetko sa nezačalo 11.8.2014.

Pre riaditeľku je podstatné, citujem: „Vedenie BD odmieta akékoľvek obvinenia z okrádania domov.“ Takto priamo to zatiaľ nikto nepomenoval!

Ale, všetko sa začalo vlastne oveľa skôr. Ona vie, že bolo nutné zaviesť nový informačný systém už dávno, mala by poznať zákony.

K ponuke kontroly účtov predpokladám, že vie, mala by vedieť, historicky zdôvodniť a vydokladovať najmä:
– finančnú čiastku presunutú zo spoločných účtov na vaše novootvorené bankové účty pri oddelení majetku bytových domov od majetku bytového družstva
– určite vie, mala by vedieť, dať doklad o účtovnom zostatku a bankovom zostatku účtu služieb a účtu fondu opráv pre váš bytový dom , ku dňu prevodu finančných prostriedkov na novootvorený účet v banke. Vie samozrejme vysvetliť a vydokladovať aj prípadný rozdiel, ktorý musí byť jednoznačný a jasný.
– vie, mala by vedieť, vám podať historicky aj presné sumy príjmov, výdavkov a zostatkov v pokladni, pre váš bytový dom.

Nepochybujem, že správy ne-závislého audítora vám môže a vie hneď dať riaditeľka k nahliadnutiu aj 10 rokov dozadu.

Na záver

Podané trestné oznámenie je v štádiu vyšetrovania.

Toto vyjadrenie v súvislosti s Bytovým družstvom so sídlom v Trnave je mojim prvým verejným vyjadrením.

Ak máte vy, vlastníci bytových domov záujem o ďalšie, resp. podrobnejšie informácie, nech sa páči.

Som ochotná na základe oficiálneho pozvania prísť medzi vás na Zhromaždenie delegátov v apríli 2015 spolu s pánmi, ktorí sa na základe vlastného poznania, po Zhromaždení delegátov v apríli 2013, rozhodli podať trestné oznámenie.

Tu rada odpoviem na každú vašu položenú otázku a poskytnem aj písomné podklady ku všetkému, o čom som tu písala.

S úctou
Ing. Mária Mazúrová
bdmazurova@gmail.com

Ulož ako PDF
Napísal 10. marca 2015 9:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Reakcia bývalej ekonómky: Čo sa stalo na Bytovom družstve v Trnave?”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.