reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Novú IBV v Bielom Kostole chce investor napojiť cez pozemky mesta. Potrebuje zmenu územného plánu

Aktualizované

Nové dopravné napojenie plánovanej IBV Pri Hájoch v západnej časti obce Biely Kostol by si vyžiadalo zmenu územného plánu mesta Trnava. O povolení spracovania zmien v územnom pláne majú hlasovať poslanci.

Pripravovanú lokalitu s kapacitou asi 200 nových rodinných domov IBV Pri hájoch na okraji Bieleho Kostola chce developer napojiť novou prístupovou komunikáciou.

Investorom navrhované dopravné napojenie je umiestnené pri vstupe do Bieleho Kostola v smere od Ružindola a Trnavy.

Navrhovaná komunikácia sa podľa žiadosti, ktorú predložila obec Biely Kostol, nachádza na pozemkoch v majetku mesta Trnava a v katastri mesta Trnava, v dotyku katastra obce Biely Kostol.

„Dopravné napojenie lokality Pri Hájoch I je možné aj cez obec, bez nutnosti napojenia cez kataster Trnavy, čo vyžaduje zo strany investorom realizovať výkup pozemkov od súkromných vlastníkov,“ pripomína Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

bkostol-pri-hajoch
Zobrazenie lokality s vyznačením prístupovej komunikácie

cesta-BK
Investor chce vybudovať prístupovú cestu do novej IBV v tomto priestore na okraji obce

„O túto zmenu žiadala obec Biely Kostol už v roku 2010 a mestské zastupiteľstvo uznesením 27.4.2010 schválilo povolenie na spracovanie zmeny územného plánu za podmienky alternatívneho riešenia, kde okrem umiestnenia tesne vedľa hranice katastrov, by bola v alternatíve II. komunikácia odklonená od spoločnej hranice a pri ktorej by vznikla možnosť umiestniť na pozemkoch v katastri mesta Trnava 34 stavebných pozemkov.
Súčasťou súhlasného stanoviska mesta k Zmene ÚPN bola aj podmienka zameniť pozemky pod navrhovanou komunikáciou medzi obcou Biely Kostol a mestom Trnava. Nakoľko obec Biely Kostol ďalej v tejto veci nekonala, zrušilo uznesením MZ v decembri 2011 uznesenie o povolení spracovania horeuvedenej zmeny,“
približuje mesto v dôvodovej správe k materiálu určenému na júnové rokovanie zastupiteľstva.

V januári 2015 požiadala v tejto súvisloti obec po druhý raz o zmenu Územného plánu mesta Trnava, ale následne, na podnet investora, vo februári žiadosť z rokovania februárového MZ stiahla. Ďalšia žiadosť prišla na mesto z Bieleho Kostola v apríli.

Dotknuté pozemky sú v súčasnosti vedené ako orná pôda.

Mesto Trnava v dôvodovej správe konštatuje, že v súčasnosti dochádza v katastri Bieleho Kostola „k neúmernému navyšovaniu výstavby formou rodinných domov bez príslušnej vybavenosti a vhodného dopravného napojenia“.

V obci sa plánuje takmer 600 nových rodinných domov, čo predstavuje viac ako 1700 obyvateľov. Jednou z lokalít je aj lokalita Pri Hájoch.

Dopravnú situáciu medzi Trnavou a Bielym Kostolom zaťažuje a ešte viac skomplikuje očakávaná výstavba v lokalitách Za Traťou, Kamenný mlyn a Kočišské, kde by mohlo v budúcnosti k súčasným už postaveným približne 400 rodinným domom pribudnúť ďalších asi tisíc nových domov.

„Podľa Úzamného mesta Trnava a Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) je v trase navrhovanej komunikácie – predmetu požadovanej zmeny navrhované biocentrum, nakoľko je tu už jestvujúca zeleň, teplomilné duby, ktoré sa majú v zmysle spomínaného dokumentu doplniť ďalšou výsadbou dubmi a krovinami v kombinácii s trvalým trávnym porastom. Trasovaním komunikácie príde k narušeniu tohto biocentra,“ upozorňuje odbor územného rozvoja a koncepcií.

Stavebná komisia na svojom zasadnutí 4. júna 2015 neodporučila mestskému zastupiteľstvu povolenie na spracovanie predmetnej zmeny schváliť.

V prípade povolenia zmeny poslancami mestského zastupiteľstva bude návrh spracovaný a predložený na verejnoprávne prerokovanie.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska bude materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Spracovanie návrhu zmeny financuje žiadateľ.

Aktualizácia z 24. júna 2015:

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali v utorok 23. júna proti a neschválili povolenie na spracovanie zmeny územného plánu.

pri-hajoch-2
Alternatívy napojenia IBV cez obec a novou komunikáciou

Ulož ako PDF
Napísal 20. júna 2015 20:01. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava, Z regiónu. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Novú IBV v Bielom Kostole chce investor napojiť cez pozemky mesta. Potrebuje zmenu územného plánu”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.