reklama

Novú IBV v Bielom Kostole chce investor napojiť cez pozemky mesta. Potrebuje zmenu územného plánu

Aktualizované

Nové dopravné napojenie plánovanej IBV Pri Hájoch v západnej časti obce Biely Kostol by si vyžiadalo zmenu územného plánu mesta Trnava. O povolení spracovania zmien v územnom pláne majú hlasovať poslanci.

Pripravovanú lokalitu s kapacitou asi 200 nových rodinných domov IBV Pri hájoch na okraji Bieleho Kostola chce developer napojiť novou prístupovou komunikáciou.

Investorom navrhované dopravné napojenie je umiestnené pri vstupe do Bieleho Kostola v smere od Ružindola a Trnavy.

Navrhovaná komunikácia sa podľa žiadosti, ktorú predložila obec Biely Kostol, nachádza na pozemkoch v majetku mesta Trnava a v katastri mesta Trnava, v dotyku katastra obce Biely Kostol.

„Dopravné napojenie lokality Pri Hájoch I je možné aj cez obec, bez nutnosti napojenia cez kataster Trnavy, čo vyžaduje zo strany investorom realizovať výkup pozemkov od súkromných vlastníkov,“ pripomína Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

bkostol-pri-hajoch
Zobrazenie lokality s vyznačením prístupovej komunikácie

cesta-BK
Investor chce vybudovať prístupovú cestu do novej IBV v tomto priestore na okraji obce

„O túto zmenu žiadala obec Biely Kostol už v roku 2010 a mestské zastupiteľstvo uznesením 27.4.2010 schválilo povolenie na spracovanie zmeny územného plánu za podmienky alternatívneho riešenia, kde okrem umiestnenia tesne vedľa hranice katastrov, by bola v alternatíve II. komunikácia odklonená od spoločnej hranice a pri ktorej by vznikla možnosť umiestniť na pozemkoch v katastri mesta Trnava 34 stavebných pozemkov.
Súčasťou súhlasného stanoviska mesta k Zmene ÚPN bola aj podmienka zameniť pozemky pod navrhovanou komunikáciou medzi obcou Biely Kostol a mestom Trnava. Nakoľko obec Biely Kostol ďalej v tejto veci nekonala, zrušilo uznesením MZ v decembri 2011 uznesenie o povolení spracovania horeuvedenej zmeny,“
približuje mesto v dôvodovej správe k materiálu určenému na júnové rokovanie zastupiteľstva.

V januári 2015 požiadala v tejto súvisloti obec po druhý raz o zmenu Územného plánu mesta Trnava, ale následne, na podnet investora, vo februári žiadosť z rokovania februárového MZ stiahla. Ďalšia žiadosť prišla na mesto z Bieleho Kostola v apríli.

Dotknuté pozemky sú v súčasnosti vedené ako orná pôda.

Mesto Trnava v dôvodovej správe konštatuje, že v súčasnosti dochádza v katastri Bieleho Kostola „k neúmernému navyšovaniu výstavby formou rodinných domov bez príslušnej vybavenosti a vhodného dopravného napojenia“.

V obci sa plánuje takmer 600 nových rodinných domov, čo predstavuje viac ako 1700 obyvateľov. Jednou z lokalít je aj lokalita Pri Hájoch.

Dopravnú situáciu medzi Trnavou a Bielym Kostolom zaťažuje a ešte viac skomplikuje očakávaná výstavba v lokalitách Za Traťou, Kamenný mlyn a Kočišské, kde by mohlo v budúcnosti k súčasným už postaveným približne 400 rodinným domom pribudnúť ďalších asi tisíc nových domov.

„Podľa Úzamného mesta Trnava a Miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) je v trase navrhovanej komunikácie – predmetu požadovanej zmeny navrhované biocentrum, nakoľko je tu už jestvujúca zeleň, teplomilné duby, ktoré sa majú v zmysle spomínaného dokumentu doplniť ďalšou výsadbou dubmi a krovinami v kombinácii s trvalým trávnym porastom. Trasovaním komunikácie príde k narušeniu tohto biocentra,“ upozorňuje odbor územného rozvoja a koncepcií.

Stavebná komisia na svojom zasadnutí 4. júna 2015 neodporučila mestskému zastupiteľstvu povolenie na spracovanie predmetnej zmeny schváliť.

V prípade povolenia zmeny poslancami mestského zastupiteľstva bude návrh spracovaný a predložený na verejnoprávne prerokovanie.

Súbežne bude prebiehať proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie (SEA). Po prerokovaní a obdržaní záverečného kladného stanoviska bude materiál predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Spracovanie návrhu zmeny financuje žiadateľ.

Aktualizácia z 24. júna 2015:

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali v utorok 23. júna proti a neschválili povolenie na spracovanie zmeny územného plánu.

pri-hajoch-2
Alternatívy napojenia IBV cez obec a novou komunikáciou

Ulož ako PDF
Napísal 20. júna 2015 20:01. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava, Z regiónu. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Novú IBV v Bielom Kostole chce investor napojiť cez pozemky mesta. Potrebuje zmenu územného plánu”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.