reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Pár týždňov pred Vianočnými trhmi prechádza mesto na plán B. Koľko a akých bude stánkov, zatiaľ nevieme

Organizácia Vianočných trhov 2017 v réžii mesta prechádza na takpovediac plán B. Viceprimátor mesta Tibor Pekarčík informoval poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní v utorok 10. októbra o aktuálnej situácii ohľadom organizačného zabezpečenia Vianočných trhov, ktoré bude po ukončení zmluvy so súkromnou spoločnosťou po šiestich rokoch opätovne organizovať radnica v dňoch od 1. do 23. decembra.

„Nastala nám situácia, že vysúťažený dodávateľ drevených stánkov nesplnil zákonom stanovené podmienky a neprišlo k podpisu zmluvy,“ začal na úvod viceprimátor Pekarčík. Mesto hľadalo v dvoch verejných súťažiach dodávateľa 50 drevených stánkov a prístreškov v predpokladanej hodnote 231 000 eur, súťaž sa však nepodarila a nové stánky mesto mať nebude.

„Tá situácia je úplne nová. Vzniká nám tak alternatíva B. To znamená, že mesto bude počas trhov v roku 2017 využívať vlastných 28 drevených uzavretých stánkov a dva otvorené stánky. Uvažuje sa nad zapožičaním piatich kusov drevených stánkov od externého dodávateľa. Stánky budú rozmiestnené operatívne,“ prezentoval aktuálny stav prvý viceprimátor radnice. Mesto rozhodlo o ukončení zmluvy s predošlým organizátorom a organizovaním trhov vo vlastnej réžii už vo februári tohto roka.

„Ďalšia vec, ktorá padla, je elektronická aukcia pre stánky s občerstvením. Aukcia začala, bola predstava mať nejakých 15 stánkov, nakoniec sa nám prihlásilo len 11 záujemcov, preto sme nespĺňali dostatočný počet stánkov, aký sme si naplánovali,“ informoval Pekarčík poslancov.

Ako poznamenal, pre nedostatok stánkov je v hre model, že na Vianočných trhoch bude možné umiestniť aj stánky vo vlastníctve samotných predajcov.

Po neúspechu elektronickej aukcie navrhol Pekarčík riešiť výber predajcov pre občerstvenie či ďalší sortiment prostredníctvom komisie zloženej z poslancov. Komisia má tiež schváliť aj samotné rozmiestnenie stánkov.

Ilustračné foto: Mediaflash

Zmeny nastali v porovnaní s plánmi z júna tohto roka aj v rozpočte Vianočných trhov.

Pôvodný rozpočet z júna počítal s deficitom približne 17 000 eur, aktuálny rozpočet je navrhnutý so stratou takmer 53 000 eur.

„Rozpočet je takpovediac nástrelový. Budeme sa snažiť námestie aj časť Hlavnej ulice obsadiť. Keďže pôvodný zámer bol urobiť z vianočného trhu niečo decentnejšie a menej komerčné, aby sme sa priblížili k blížiacemu sa narodeniu Krista, celé podujatie by sa malo dostať do inej, takej komornej atmosféry. Uvidíme, ako sa nám to podarí,“ predniesol pred plénom Tibor Pekarčík.

V rámci poslaneckej rozpravy k materiálu vystúpil ako prvý Rastislav Mráz: „Priznám sa, som trošku v rozpakoch. Materiál bol predložený len včera, preto k nemu neprebehla diskusia na mestskej rade, otázky teda musím klásť tu. Po druhom neúspechu súťaže na stánky som si pedantne prečítal podklady. Myslím si, že dôvodom, prečo sa hlásilo tak málo záujemcov, bolo to, že v zmluve bola nastavená diskriminačná podmienka ohľadom platby za dodané stánky, ktorá mala byť vykonaná v troch splátkach v priebehu troch rokov. Je evidentné, že v súťaži sa nemohol uchádzať nejaký remeselník, pretože nikto nebude toto mesto dotovať dva roky. Dopadlo to ako dopadlo, je to ponaučenie,“ vyhlásil.

Ako ďalej poznamenal, v tejto chvíli je potrebné zachrániť, čo sa ešte dá.

„Keď si prechádzam niektoré tie sumy v rozpočte, prechádza ma mráz po chrbte. Na dopravu, montáž či demontáž našich 30 stánkov plánujeme použiť 32 000 eur. To je alarmujúce číslo na to, že len dovezieme náš majetok, zmontujeme ho a zdemontujeme. Rovnako tak materiál hovorí, že ďalších 5 stánkov si prenajmeme za sumu 12 500 eur, čo je 2500 eur za prenájom jedného stánku počas trhov. Ponuka uchádzača na výrobu stánku do majetku mesta, s ktorým sa zmluva nepodpísala, pritom znela na 3400 eur,“ konštatoval Mráz výpočty z materiálov, ktoré predložilo mesto. V sume 12 500 eur je aj doprava a montáž prenajatých stánkov zo strany dodávateľa.

Poslanec vyjadril tiež obavy z toho, že keď si dovezú predajcovia na námestie vlastné stánky, vznikne na námestí potemkinovská dedinka.

„Verím, že nejaké rozumné dekorácie to upravia, ale nie som z toho nadšený. A už vôbec nie z toho, že sme zrušili výber občerstvenia prostredníctvom elektronickej aukcie. Myslím si, že toto sme zachovať mali. Mali sme vybrať najlepších. Za seba poviem, že nehodlám byť členom výberovej komisie, hoci rád obetujem svoj čas mestu. Efektívnejšia je elektronická aukcia ako desať poslancov,“ dodal.

„Náš názor na základe poznatkov z Bratislavy je, že vďaka elektronickej aukcii trhy klesli na kvalite. Trnava síce nie je Bratislava, ale mali sme predstavu 15 stánkov, no prihlásilo sa jedenásť. Máme skúsenosti, že nám chýbali stánkari aj na jarmoku, ten záujem je nižší, na poslednú chvíľu sme zháňali predajcov aj na náš jarmok, hoci predstavy bežných ľudí – konzumentov sú iné. Vianočné trhy trvajú 23 dní, ľuďom sa pracovať nechce, je tam zima po celý deň. Aukcii sa nebránim, chceme ju vyskúšať na budúci rok, ale momentálne mi to nepríde v rámci flexibility ako dobrý nápad. Vybrali sme už dodávateľa osvetlenia a pevne verím, že to námestie bude vyzerať atraktívne. Ešte zostáva nejakým spôsobom naplniť počet predajcov a dostať sem dobrý sortiment,“ povedal počas rozpravy Pekarčík.

Aktuálne je v rozpočte plánovaný mínus 53 000 eur. „Verím, že taký mínus nedosiahneme, že to dokážeme ‘upratať´ na slušné číslo. Rátame, že budeme mať 60 až 70 stánkov, ak budem menej, bude menej,“ doplnil.

Ilustračné foto

„Mali by sme určite stanoviť podmienky týkajúce sa výzoru stánkov, aby si predajcovia nedoviezli stánky, ktoré budú pôsobiť nepekne, nebude ich možné na trhovom mieste uložiť a podobne. Zároveň navrhujem zníženie cien pre predajcov občerstvenia, medoviny a údenín,“ znel návrh poslanca Štefana Bošnáka, ktorý však poslanci neakceptovali a poplatky za predajné miesto zostali na vopred stanovenej úrovni.

Druhý viceprimátor Matej Lančarič počas rozpravy poznamenal, že rozpočet je „hrubo orientačný“, keďže mesto organizovalo Vianočné trhy naposledy v roku 2010.

„Ceny sú teda orientačné, realita môže byť mierne iná. Všetky veci sa budú verejne obstarávať, takže v konečnom dôsledku verím, že výdavky budú nižšie. Rovnako aj príjmy vo výške 87-tisíc, nevieme, či to bude toľko – možno to bude viac, možno o niečo menej. Nevieme, či budeme mať troch predajcov trdelníkov alebo jedného a podobne. Oveľa ľahšie sa nám bude robiť o rok, keď budeme mať skúsenosti,“ skonštatoval.

Čo sa týka počtu stánkov, Lančarič uviedol: „Mňa ani tak veľmi netrápi, že súťaž na stánky dopadla neúspešne. Budeme mať na trhoch okolo 50-60 stánkov a pre mňa osobne nie sú Vianoce o počte stánkov, ale o iných hodnotách. Teším sa z toho, že uvidím radnicu, stromček, mestskú vežu aj trojičku, z toho sa teším. Lebo zažili sme roky, kedy to tak nebolo,“ prezentoval svoj pohľad.

Poslanec Jozef Pobiecký predniesol v rozprave niekoľko postrehov. „Zarazila ma premrštená suma za prenájom piatich stánkov vo výške 12 500 eur. Koncom júna sme odsúhlasili rozpočet s príjmami 118 000 eur a výdavkami 135 000 eur. Tento materiál po navrhnutom zvýšení cien za stánky počíta s príjmami takmer 87 000 eur a výdavkami 139 000 eur, čo dáva hospodársky výsledok mínus 53 000 eur. Za tri mesiace sme zvýšili stratu o takmer 36-tisíc. Zaráža ma preto, že sme tu s takýmto návrhom straty, hoci chápem, že chceme robiť trhy na inej úrovni. Zároveň rozmýšľam, kedy sme v miulosti nevideli radnicu, vianočný stromček alebo trojičku, lebo ja som teda videl všetko, ale môžeme si to pozrieť na fotkách,“ reagoval vo svojm vystúpení.

Lančarič Pobieckému odpovedal, že mu ľudia nadávali „čo sme si to dovolili sem dať, boli ročníky, kedy boli stánky pred radnicou, bol ročník, keď bol stánok pri stromčeku“.

K návrhu rozpočtu dodal: „Ten rozpočet je totálne orientačný. Či skončia trhy so stratou 50-tisíc naozaj nikto netuší, to by sme museli mať krištálovú guľu. To číslo môže byť úplne iné. A nemyslím si, že Vianoce majú byť o hospodárskom výsledku. Môžeme urobiť Vianoce aj tak, že tam dáme 200 aj 300 stánkov a zarobíme. Chceme také trhy? Mesto robí veci vo verejnom záujme a môže byť aj stratové. Je to o nás, ako si to nastavíme,“ uzavrel.

Pobiecký doplnil, že rovnako je zástanca menej komerčných trhov a neapeluje na to, aby boli trhy v zisku. V minulosti boli tiež v miernej strate. Ako zdôraznil, takáto plánovaná strata v rozpočte ho však zaráža.

V rámci poslaneckej rozpravy vystúpil poslanec Bystrík Stanko, ktorý pripomenul, že aj v minulosti bolo mesto na Vianočných trhoch stratové.

Ako zdôraznil, bývalý organizátor mal v zmluve, ktorú bolo možné každý rok do 31. marca vypovedať, klauzulu o tom, že musel predložiť s predstihom spracovaný materiál o trhoch s mapkou rozmiestnenia stánkov a podobne. „Tak sa aj dialo. Ak mal niekto problém s tým, že niekto niečo nevidel, mohol sa prihlásiť a dať iný návrh. Navyše pripomínam, trhy nestáli mesto ani cent, navyše organizátor musel každý rok kupovať výzdobu, platiť kultúrny program a ďalšie veci. Treba si povedať, že trhy nebudeme hodnotiť my, ale ľudia. Ja za tento návrh zahlasujem, aj keď mám nejaké výhrady,“ poznamemal.

Podporu návrhu vyjadril na záver poslanec Vladimír Butko. „Cítim potrebu povedať, že my poslanci by sme mali pomôcť. To, čo tu bolo povedané o rozpočte je jedna vec, ale my stojíme pred problémom, aby sme v hanbe nezostali. Inými slovami – v tejto chvíli by som neabsolutizoval výšku mínusu, lebo nejaký bude. Podstatné je, že chcem dať dôveru tomuto pripravenému návrhu a vyzvať poslancov, aby ťahali za jeden povraz.“

„Postarám sa o to, aby bol hospodársky výsledok čo najlepší, dosiahnem lepšie čísla v príjmoch aj výdavkoch, ako sú tu napísané a vážim si váš postreh,“ zareagoval v samom závere T. Pekarčík.

Poslanci po hodinovej rozprave napokon odsúhlasili návrh Organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2017 schválili.

Predajcovia občerstvenia zaplatia za každé miesto na Vianočných trhoch 3 300 eur, obchodníci s langošmi či palacinkami zaplatia 800 eur za predajné miesto, predajcovia medu, medoviny alebo údenín 600 eur. Miesto pre remeselníkov stojí na Vianočných trhoch 250 eur.

Vianočné trhy sa uskutočnia od 1. do 23. decembra 2017.

Diskusia k článku bola pre narastajúci počet príspevkov mimo témy a vzájomné sa osočovanie jej účastníkov ukončená.

Ulož ako PDF
Napísal 12. októbra 2017 13:05. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Pár týždňov pred Vianočnými trhmi prechádza mesto na plán B. Koľko a akých bude stánkov, zatiaľ nevieme”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.