reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Bročka odpovedal na vyjadrenia poslanca Mráza, prinášame prepis primátorovej reakcie

Poslanec Mestského zastupiteľstva (MZ) mesta Trnava Rastislav Mráz na septembrovom rokovaní vyjadril pochybenia o transparentnosti zmluvy medzi Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a neziskovou organizáciou Bronco v súvislosti s projektom Kubistro, ktorý sa mal realizovať v Univerzitnom parčíku (článok tu). Stanovisko neziskovej organizácie Bronco, kde reagovali na slová poslanca Mráza a priblížili ciele a zámery projektu Kubistro, bolo zverejnené v tomto článku. Primátor mesta Peter Bročka zareagoval na Mrázove vystúpenie na nasledujúcom rokovaní MZ 10. októbra. Prinášame prepis jeho vystúpenia.

„Poslanec Mráz vytvoril na minulom MZ konšpiráciu a v niektorých bodoch dosť vážne prestrelil,“ povedal na úvod primátor Peter Bročka.

V ďalšom priebehu svojho vystúpenia vypichol primátor niektoré z bodov, o ktorých hovoril R. Mráz. „Z nich by mal byť jasný môj postoj k projektu Kubistro, resp. k využitiu verejného priestoru pri Trnavskej univerzite.“

„Na začiatok poviem, že tento projekt mohol významne pozdvihnúť túto lokalitu a stále som o tom presvedčený. Verím tomu, že v budúcej sezóne či už Bronco, alebo niekto nimi inšpirovaný, požiada o možnosť využívať tento priestor,“ vyhlásil Bročka.


Univerzitný parčík

Peter Bročka (PB): „Rasťo tvrdil, že projekt nie je v súlade s územným plánom. Overoval som si to u pána Purdeša a nebol si vedomý absolútne žiadneho rozporu tohto projektu s územným plánom.“

(PB): „Hovoril si o rušení oddychovej funkcie s tým, že projekt bol v rozpore s dlhodobou koncepciou mesta na rozširovanie zelených plôch na úkor plôch s komerciou. Problém je, že toto len ukazuje, že ti nie je úplne jasné, čo je verejná plocha, čo je oddychová zóna a aké sú atribúty jej kvality, ktoré sa dajú ďalej posúvať. Som presvedčený o tom, že práve aktivitou ako bolo Kubistro by sa celý verejný priestor pozdvihol, jednoznačne by ožil a vzniklo by obrovské množstvo aktivít, ktoré by boli prospešné pre viaceré cieľové skupiny.“

(PB): „Tvrdil si, že nebol predložený súhlas Krajského pamiatkového úradu. Nebol predložený v písomnej podobe. Hneď na začiatku projektu bol úrad oslovený, bol daný ústny súhlas, zároveň bola podaná z našej strany aj písomná žiadosť. Takže v tomto nebol žiadny problém.“

(PB): „Tvrdil si, že ide o nesúlad s koncepciou umiestňovania predajných stánkov na území mesta Trnava. Pýtal som sa pána Purdeša – ten tvrdí, že ide o 20 rokov starý dokument – a zároveň mi potvrdil, že sa podľa neho vôbec nepostupuje. Podľa mojich informácií nemal podobu VZN. To sa mohlo vyjasniť, keby zastupiteľstvo túto vec prerokovalo.“

(PB): „Hovoril si, že neboli zabezpečené toalety. To je ďalšia z vecí, keby bolo zastupiteľstvo v júni uznášaniaschopné, boli tu zástupcovia z OZ Bronco, aj pán Cagala, ktorí by to radi vysvetlili. Ale evidentne tu nebol vôbec záujem to prerokovať.“

(PB): „Hovoril si o odstraňovaní zelene. Musím konštatovať, že si si nepozrel lepšie tie vizualizácie. Umiestnenie kontajnera si nevyžadovalo likvidáciu zelene. A práve v prídavných menších kontajneroch bola zeleň doplňovaná. Keď už hovoríme o devastácii zelených plôch, k tomu došlo, keď sa postavil hotel Holiday INN.“


Peter Bročka počas svojho vystúpenia, ktorým reagoval na otázky poslanca Rastislava Mráza

(PB): „Hovoril si, že sa tu bezdôvodne zvýhodňuje jeden podnikateľ. Správa kultúrnych a športových zariadení, pokiaľ viem, uzatvorila zmluvu s Broncom. Bronco nie je podnikateľský subjekt. To je totálny rozdiel. Ty si hneď vytvoril konštrukciu, že napriamo boli vybrané sirupy Herbert. Neviem, čo by si povedal, keby si prišiel za Novotným, že máš na výnimku Vianočné trhy, máš tam stánky, máš to na niekoľko týždňov v sezóne, ale nevysúťažil si všetkých dodávateľov. To isté by si prišiel do Promenády na Slávnosti piva a pýtal by si sa ich, že prečo ste si nevybrali súťažou nejakých iných dodávateľov? Začal si tu vytvárať konšpiráciu nejakej konkurencie. Som absolútne presvedčený o tom, že to, čo by sa stalo na konci dňa, je, že Kubistro prilákalo oveľa väčšie množstvo ľudí do danej lokality, kde oni s nejakým smiešnym akože menu ani nemôžu konkurovať prevádzkam, ktoré sú v okolí. Postavil si to jednostranne na tom, že všetci ľudia zrazu pôjdu do Kubistra a nikto nepôjde do tých prevádzok. Je to len umelá ilúzia konkurencie, keďže to mal byť len dočasný projekt, ale je to vec názoru.“

(PB): „Hovoril si o tom, že prečo Bronco a inde zase, že Bronco nám tu prerastá cez hlavu. No bodaj by nám tu všetky združenia začali takto prerastať cez hlavu. Čím viac ich v tomto meste bude, tým viac sa posunieme ďalej. Tebe absolútne uniká pridaná hodnota, ktorú vytvárajú ľudia, ktorí si za to nenechávajú platiť vo väčšine svojich aktivít, a ktorí vytvárajú nejaké reálne hodnoty a prilákajú sem ľudí aj mimo mesta. Opýtaj sa nabudúce ľudí na rínku, blšáku alebo na inej ich akcii.“

(PB): „Ďalej si spomínal opäť prevádzku, že tam bude zisk. Zase je to jedna časť mince, bolo jasne deklarované, že zisk pôjde do kultúrnych aktivít. To nie je že si postavím do stredu mesta bufet a budem ryžovať na ľudoch, čo si kúpia popletenú malinovku alebo nejaký smiešny sendvič, ale je to o tom, že tí ľudia sa tam zaviazali vytvárať nejaký kultúrny a spoločenský program. To si tiež odignoroval. Opýtaj sa mamičiek, čo tam sedia, akú pridanú hodnotu tam vidia alebo v čom vidia problém.“

(PB): „Vraj niektorý z podnikov na Hornopotočnej žiadal exteriérové sedenie. Predpokladám, že to malo byť na chodníku a nie v strede parčíka. A keby aj, zase chceš porovnávať sedenie s kultúrnospoločenským projektom? Celý ten proces si evidentne nepochopil.“

(PB): „Podsúval si informáciu, že im mesto bude platiť reklamu. Na prekvapenie mesto propaguje všetky nielen svoje akcie, ale keď náš žiadajú aj iné subjekty a majú spoločenský alebo kultúrny charakter, tak sa propagujú, v tom nevidím žiadny problém.“

(PB): „Tvrdil si, že hlasovanie per rollam vo VMČ nemajú dohodnuté. To zase nie je pravda. Reálne sa k nemu všetci vyjadrovali, neboli k nemu pripomienky a táto vec bola odsúhlasená.“


Projekt Kubistro od Bronco, n.o.

(PB): „Prišlo za nami mimoriadne aktívne združenie s projektom, ktorý má mnoho paralel v Európe aj vo svete. Ideálnym spôsobom sme mohli využiť synergiu združenia a mesta. To je to, čo ti absolútne uniká alebo len chceš, aby ti to unikalo. Najprv som mal na teba ťažké srdce, ale potom som si uvedomil, o čo tebe vlastne ide. A zistil som, že mrhať energiou na teba v tejto súvislosti nemá zmysel. Nechcem vidieť, čo budeš robiť za rok pred voľbami.“

(PB): „Povedal si: Spoločnosť Cukru, ako všetci vieme, robila, a, počiarkujem, robí kampaň pre pána primátora. Takže pre mňa robili videá, fotky a grafiky v roku 2014 a ja som si za to zaplatil. Na rozdiel od iných, za mňa to neplatila strana. Vyjadrenie, že robí kampaň je totálne klamstvo, tam si sa prerátal a budem od teba chcieť ospravedlnenie za tento výrok.“

(PB): „Zákazky pre Cukru: snažil si sa tu vytvoriť dojem, že Cukru, respektíve Martina Slováková, sa tu objavila v roku 2014-15, keď pre mesto robila videá. Vyvediem ťa z omylu, Martina Slováková spolupracuje s mestom už roky. Dokonca v rokoch 2008-2011, ešte počas vysokej školy, brigádovala ako kameramanka v MTT. Uniklo ti, že ešte ako študentka nakrúcala zadarmo videá z akcií mesta, od roku 2011 spolupracuje s mestom pre galavečer Trnavské dni, v roku 2013 spolupracovala s firmou Marketinx ako dodávateľ videí pre portál cestovného ruchu Vitajte v Trnave. Chcem tým povedať, že Cukru a Slováková v meste boli už predtým. My sme si ju vybrali lebo je slovenskou elitou, je Trnavčanka, robí skutočnú top kvalitnú prácu za smiešne a niekoľkonásobne nižšie ceny oproti konkurencii. Ja som s ich prácou neskutočne spokojný. Kvalita dodáže ľudí osloviť ľudí všade. Neviem teda, čo si týmto chcel naznačiť.“

(PB): „Na záver poviem, že ma mrzí, že ten projekt nebol prediskutovaný v zastupiteľstve, mohli sme si povedať, čo si o tom myslíme. Mali sme aj záložný plán využiť pozemok Trnavskej univerzity, tam to bohužiaľ nevyšlo. Všetky peniaze boli vrátené. Chcel som iba, aby sa to tu prerokovalo a predpokladal som, že sa to odsúhlasí. Ale neprerokovať to vôbec považujem za smutné.“

Diskusia k článku bola pre narastajúci počet príspevkov mimo témy a vzájomné sa osočovanie jej účastníkov ukončená.

Ulož ako PDF
Napísal 13. októbra 2017 12:31. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Bročka odpovedal na vyjadrenia poslanca Mráza, prinášame prepis primátorovej reakcie”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.