reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Nezisková organizácia Bronco reaguje na slová poslanca Mráza o projekte Kubistro

Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Rastislav Mráz na septembrovom rokovaní vyjadril pochybenia o transparentnosti zmluvy medzi Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a neziskovou organizáciou Bronco v súvislosti s projektom Kubistro, ktorý sa mal realizovať v Univerzitnom parčíku (článok tu). Primátor mesta Peter Bročka uviedol, že na vyjadrenia poslanca Mráza bude reagovať písomnou formou. Dnes zverejňujeme v plnom rozsahu stanovisko neziskovej organizácie Bronco, kde reagujú na slová poslanca Mráza a približujú ciele a zámery projektu Kubistro.

Vyhlásenie Bronco, n.o.

Ako ľudia, ktorí sú dlhodobo dobrovoľnícky aktívni v našom meste pod záštitou neziskovej organizácie Bronco, by sme týmto chceli popísať projekt KUBISTRO, a tým reagovať na jednostranne (negatívne) podané informácie počas mestského zastupiteľstva dňa 12.9.2017. Úprimne nás mrzí, že sme neboli osobne prizvaní do diskusie a nemali tak možnosť projekt prezentovať v plnom rozsahu a reagovať na prípadné otázky.

Pri príprave projektu KUBISTRA sme boli pripravení ho v procese schvaľovania podrobne prezentovať a vyjasniť možné nejasnosti. Na mestskom zastupiteľstve dňa 27.6.2017 sme boli tiež prítomní a ohlásení, pričom sme chceli projekt KUBISTRO predstaviť mestským poslancom a poslankyniam. Žiaľ, nebolo nám to umožnené vzhľadom na odchod poslancov v bode rokovania o danom projekte.

Neskôr, po dvoch mesiacoch od podania nášho projektu a bez toho, aby sme mali medzitým možnosť vyjadriť sa, resp. boli pozvaní do diskusie, bol na mestskom zastupiteľstve dňa 12.9.2017 jednostranne prezentovaný dokument, ktorý nielenže celý projekt spochybnil a uverejnil skresľujúce informácie, ale narušil aj dobrú povesť a dobré meno našej neziskovej organizácie a zasiahol aj závažným spôsobom do osobnostných práv štatutárneho zástupcu Bronco n.o..


Štúdia projektu Kubistro

Zdroj: Bronco, n.o.

Ako aktívna nezisková organizácia sme sa v roku 2017 rozhodli vytvoriť nový projekt v našom meste Trnava. Našou snahou bolo tentoraz priniesť projekt, ktorý by nebol jednodňovým alebo jedno-razovým podujatím, ale pokryl by celú “letnú” sezónu v roku (4 mesiace). KUBISTRO sme od začiatku plánovali tak, aby bolo otvorené a príťažlivé pre všetky vekové kategórie občanov, zároveň by poskytovalo priestor na tvorbu a realizáciu aktívnym ľudom a neziskovým organizáciám (hudba, umenie, prednášky, diskusie, varenie, premietania – kultúra), ktorí by sa chceli zapojiť.

Cieľom KUBISTRA malo byť aj oživenie verejného priestoru a vytvorenie novej živej bunky v centre mesta. Ako najvhodnejší priestor sme si vytypovali areál Univerzitného parčíka z dôvodu jeho potenciálu stať sa živým uzlom určeným na oddych a kultúru. V tomto parčíku sme organizovali a pravidelne aj organizujeme podujatia (spoločné večere a koncerty), organizovali sa v ňom aj festivaly (STRETTKO, festival Deň). Na základe popísaných skúseností sme považovali daný priestor za najideálnejší, aj vzhľadom na susediacu Trnavskú univerzitu, s ktorou sme plánovali nadviazať úzku spoluprácu.

Aby sme pritiahli a udržali ľudí v tomto novom kultúrnom uzle a zabezpečili jeho finančnú udržateľnosť, bolo pre nás logické spojiť sa so spoločnosťou, ktorá dokáže zastrešiť projekt aj po gastronomickej stránke. Ako nášho partnera sme si vybrali Herbert sirupy. Táto mladá, inovatívna a lokálna spoločnosť bola nami oslovená cielene, keďže spoločne s nami (ako neziskovou organizáciou) zdieľa rovnaké hodnoty a záleží jej tak, ako aj nám, na rozvoji nášho mesta.

S Herbert sirupmi sme sa dohodli, že sa ako spoločnosť vzdajú nároku na podiel zo zisku z prevádzkovania bistra a pomôžu nám vytvoriť tento jedinečný projekt na Slovensku. Celkový dosahovaný zisk z predaja občerstvenia mal byť použitý na dramaturgiu, teda zabezpečenie kultúrnych podujatí v rámci KUBISTRA.

Súčasne sme plánovali každý mesiac darovať časť zisku niektorej z trnavských neziskových organizácii, ktorá pracuje v rámci sociálnej sféry. Týmto spojením mal vzniknúť sebestačný projekt, ktorý by mal aj sociálny presah a teda by pomáhal tým, čo to potrebujú najviac.

Plánom Kubistra bolo viesť dramaturgiu a občerstvenie cielene tak, aby sa primárne v doobedných hodinách a cez deň zameriaval na mladé rodiny s deťmi a seniorov a v podvečerných hodinách by sa programovo sústredilo na mladú cieľovú skupinu. Plánované boli pravidelné bábkové predstavenia, tvorivé dielne pre deti, literárne čítačky, vzdelávacie prednášky a diskusie; vo večerných hodinách hudobné predstavenia a premietania. Mimo kultúrneho programu by KUBISTRO ponúklo jeho návštevníkom a návštevníčkam bezplatnú požičovňu diek, spoločenských a športových hier a zdieľanú knižnicu. V rámci projektu boli plánované aj víkendové hosťovania najlepších gastronomických “pop-upov” (pouličných reštaurácií) na Slovensku, pričom aj zisk z tohto predaja mal byť venovaný danou prevádzkou vybranej lokálnej neziskovej organizácii.


Vizualizácia

Zdroj: Bronco, n.o.

Celý projekt KUBISTRO, tak ako aj všetky naše ďalšie projekty, sme realizovali dobrovoľnícky, popri škole, práci a ostatných našich aktivitách. Do projektu boli dobrovoľnícky zapojení mladí ľudia, ktorí sa majú záujem sebarealizovať a chcú zlepšovať a oživovať priestor, v ktorom žijú. Mesto Trnava sme oslovili s najlepším úmyslom a to ponúknuť mu projekt a vytvoriť tak niečo jedinečné. Projekt sme predložili výboru mestskej časti č. 1. Na realizáciu projektu sme požadovali základné finančné pokrytie, ktoré tomuto projektu malo pomôcť v rozbehu v prvom skúšobnom roku realizácie. Ak by sa projekt osvedčil, boli sme pripravení v ďalších rokoch fungovania pokryť zo zisku KUBISTRA všetky záväzky a náklady vznikajúce voči mestu Trnava.

V súlade s príslušnými predpismi s me mali pokryté: komunikáciu s hygienou, toalety pre zamestnancov a návštevníkov, spoluprácu s protipožiarnym a bezpečnostným technikom. KUBISTRO malo byť modulárnym kontajnerom vyrobeným na mieru požadovaným potrebám, jednoducho odstrániteľným z parku po ukončení sezóny prevádzky.

Sme hlboko sklamaní z postupu a spôsobu komunikácie na mestskom zastupiteľstve dňa 12.9.2017. Od roku 2012 ako nezisková organizácia Bronco aktívne a dobrovoľne vytvárame projekty, ktoré veríme, že pomáhajú obyvateľom Trnavy vytvárať si pozitívny vzťah k mestu, v ktorom žijú a zároveň pomáhame šíriť dobré meno Trnavy ďaleko za hranicami regiónu. Veríme, že i takto spoluvytvárame Trnavu ako zaujímavé miesto pre život.

Od roku 2011 sme vytvorili a spoluzrealizovali viacero podujatí, pričom úzko spolupracujeme a komunikujeme od nášho založenia s mestom Trnava. Konkrétne sme realizovali 11-krát Trnavský rínek, 2-krát Vianočný Trnavský rínek (vďaka ktorému sme mohli prerozdeliť sociálne slabým rodinám spolu 9 476 Eur), 6-krát Trnavský blšák, 2-krát StreeTT Session, 5-krát Trnavský piknik a viac ako 30 koncertov so zahraničnými interpretmi.

Súčasne sme pomáhali s tvorbou a prípravou podujatia Proma Frajdej, spoluzakladali sme trnavský Bercajgel, spolupracovali pri rozbehnutí festivalu Deň a sídliskového festivalu na Linčianskej; za pomoci participatívneho rozpočtu sme vytvorili projekt Vedomá Trnava a unikátny projekt Galéria Výklad. Od roku 2012 zároveň vedieme v Trnave centrum Kubik
nápadov, ktoré poskytuje priestor na realizáciu mladým aktívnym ľudom a zároveň vytvára každoročne desiatky menších kultúrnych podujatí a výstupov.

Veríme, že naše dlhodobé aktivity v Trnave, produktívna spolupráca s viacerými organizáciami a pozitívne ohlasy ľudí sú dostatočným dôkazom našej úprimnej snahy prispieť k rozvoju nášho mesta.

Bronco, n.o.


Kubistro malo stáť v Univerzitnom parčíku

Ulož ako PDF
Napísal 26. septembra 2017 9:26. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Nezisková organizácia Bronco reaguje na slová poslanca Mráza o projekte Kubistro”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.