reklama

Zámery mesta Trnava v oblasti životného prostredia počítajú s výdavkami 2,4 milióna eur

Na rozpočtovú kapitolu Životné prostredie plánuje trnavská mestská samospráva v roku 2019 vynaložiť 2,4 milióna eur. Plánovaná čiastka je v prvej schválenej verzii rozpočtu nastavená konzervatívnejšie ako vlani.

V roku 2018 plánovalo mesto po poslednej tretej aktualizácii použiť na rozpočtový program Životné prostredie 3,9 milióna eur. Z toho 1,5 milióna na bežné výdavky a 2,4 milióna na kapitálové výdavky do investičných akcií.

Do položky sú zarátané aj očakávané výdavky vo výške 168 – tisíc eur pre Správu kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ) mesta Trnava, ktorá zabezpečuje údržbu vybranej verejnej zelene v mestskej časti 1 ohraničenej ulicami Rybníková, Hlboká, Kollárova, Hospodárska a Zelený kríček.

Hoci záverečný účet mesta za vlaňajší rok zatiaľ nebol zverejnený, už teraz je zrejmé, že konečné čísla budú nižšie.

V tomto roku je rozpočet v kapitole Životné prostredie nastavený na 1,3 milióna eur bežných výdavkov a 1,1 milióna eur v kapitálových výdavkoch.

Pre SKaŠZ je v rozpočte na rok 2019 vo výdavkovej časti nastavená suma na údržbu zelene vo výške 164-tisíc eur.

Ilustračné foto

Pre porovnanie – schválený návrh rozpočtu na rok 2019 v kapitole Životné prostredie je na úrovni roku 2017, kedy dosiahli skutočné výdavky mesta 2,4 milióna eur (1,2 mil. bežné a 1,2 mil. kapitálové), pričom plán mesta bol po aktualizáciách nastavený na takmer 3,8 milióna eur. Z tejto sumy mali kapitálové výdavky do investičných akcií predstavovať 2,1 mil. eur. Výdavky SKaŠZ na kosenie dosiahli 164-tisíc eur.

V roku 2016 vynaložila radnica na tento rozpočtový program celkom 2 milióny eur (1,25 mil. bežné, 800-tisíc kapitálové), rozpočet počítal so sumou vyše 3,5 milióna (1,5 + 2 milióny). Na kosenie vynaložila Správa kultúrnych a športových zariadení 130-tisíc eur.

Plánované výdavky v roku 2019

Rozpočtový program Životné prostredie je na rok 2019 nastavený vo výdavkovej časti mesta Trnava na sumu 2,4 milióna eur.

Z bežných výdavkov sa očakáva financovanie správy zelene vo výške 891-tisíc eur. Z toho základná údržba zelene má stáť 744-tisíc eur (vrátane výdavkov SKaŠZ).

Do tejto položky patrí údržba vybranej verejnej zelene prostredníctvom SKaŠZ mesta Trnava v mestskej časti č, 1 ohraničenej ulicami Rybníková, Hlboká, Kollárova, Hospodárska a Zelený kríček, ako aj kosenie trávnatých plôch prostredníctvom spravovateľskej firmy, čo zahŕňa 5-krát, jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenie krov 4-krát, solitér 4-krát, ruží 3-krát, kvetín 4-krát, rez živého plota 3-krát, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch zelene, odvoz a uloženie odpadu na skládke. Do správy a údržby mesta budú zaradené novovysadené plochy zelene z roku 2018: Hollého ulica, parkovisko na Dohnányho ulici, cyklochodník Hlboká, IBV Kamenný mlyn.

Na asanácie a havarijné stavy drevín plánuje vynaložiť mesto 50-tisíc eur. V sume sú začlenené prostriedky na výdavky spojené s chemickým ošetrením pagaštanov, s riešením havarijných stavov drevín či odstraňovaním novovysadených stromov, ktoré uhynuli počas minuloročného sucha.

Na zálievku stromov vysadených v rokoch 2014 – 2018 minie mesto asi 35-tisíc eur, údržba zelene v kruhových križovatkách vyjde na 15-tisíc, odborné ošetrenie a tvarovanie alejových stromov a drevín má stáť 10-tisíc eur.

Do výsadby nových vzrastlých stromov-tisíc eur plánuje mesto investovať 50-tisíc eur, rovnaké prostriedky investuje do výsadby ostatnej zelene a kvetinových záhonov.

V rozpočte je vyhradená aj suma 61-tisíc eur na vypracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ktoré majú slúžiť ako nástroj pre riešenie vybraných projektov v oblasti zelene a životného prostredia.

Kapitálové výdavky na investičné akcie sú navrhnuté v hodnote niečo cez jeden milión eur. Nie je vylúčené, že sa táto suma v priebehu roka navýši v prípade, že mesto získa nenávratné finančné príspevky na niektoré projekty, s ktorými sa uchádza o európske peniaze.

Najväčšou investgičnou akciou má byť ozelenenie lávky na Starohájskej ulici za 460-tisíc eur.

V tomto roku sa má realizovať aj Humanizácia obytného súboru Vodáreň – dvor č. 2 na Okružnej ulici za 352-tisíc eur.

Projekt chce mesto uskutočniť po úspešnom ukončení verejného obstarávania.

Projektová dokumentácia rieši obnovu dvora bytových domov na Okružnej ulici č. 7 až 17. Vzniknúť má upravený priestor s ponukou oddychovo – spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami.

V pláne na rok 2019 je aj pokračovanie zámeru Humanizácia obytného priestoru Zátvor – dvor č. 1 v hodnote 183-tisíc eur.

Mesto Trnava podalo na tento projekt v júni 2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prvej polovici roku 2019 je očakávané jeho schválenie. Následne by sa mal po úspešnom verejnom obstarávaní zámer zrealizovať do konca roku 2019.

Predmetom riešenia je revitalizácia posledného z dvorov sídliska Zátvor, v ktorom bude umiestnené oplotené detské ihrisko s hracími prvkami a pieskoviskom prekrytým tieniacou textíliou, piknikové stoly, lavičky pri zelenej oddychovej zóne, budú doplnené stromy, trvalkové záhony a v predzáhradkách živé ploty, povrchovo budú upravené chodníky pre peších, i existujúci naprieč dvorom, k vytypovaným vchodom budú osadené cyklostojany.

Ulož ako PDF
Napísal 21. januára 2019 13:06. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Zámery mesta Trnava v oblasti životného prostredia počítajú s výdavkami 2,4 milióna eur”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.