reklama

Koľko peňazí a na aké projekty použije mesto z vyše 3 miliónov eur v oblasti životného prostredia?

Na rozpočtovú kapitolu Životné prostredie navrhla trnavská radnica na rok 2021 výdavky v sume 3,2 milióna eur. V tomto programe sú zahrnuté výdavky na starostlivosť o zeleň a trávnaté plochy, výsadbu stromov, ale napríklad aj komplexné rekonštrukcie vnútroblokov na sídliskách. Pre porovnanie v roku 2020 predstavuje očakávaná skutočnosť na výdavky v tejto kapitole 4,7 milióna eur, no reálne vynaložené finančné prostriedky ukážu až údaje zo záverečného účtu.

Zeleň

Z celkovej navrhnutej sumy 3,2 milióna eur na program Životné prostredie v schválenom rozpočte na rok 2021 predstavujú výdavky vo výške takmer rovný milión eur na podprogram Zeleň. Takmer celá čiastka je určená na bežné výdavky.

Za 450-tisíc eur sa má v roku 2021 uskutočniť päť kosieb v rámci mesta, rezy živých plotov, stromov a krov, odburinenie záhonov, popínavých rastlín, krov a solitér, rezy, odburinenie, nakopcovanie a odkopcovanie ruží, zálievky rastlín a drevín a úpravy povrchov a zatrávnenia. „Finančné prostriedky sa budú čerpať aj na odvoz odpadu a zabezpečenie postreku Pagaštanov a v zóne bez pesticídov zabezpečenie iných ekologických metód. Ďalej budú finančné prostriedky použité na súťaženie nového správcu zelene v časti Kopánka,“ uvádza sa v textovej časti rozpočtu.

Príspevok vo výške 429-tisíc eur bude presunutý do rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na prevádzkové výdavky ich vlastnej kapitoly Životné prostredie.

Suma 50-tisíc eur má byť v budúcom roku použitá na na výrub drevín, ktoré majú vydané súhlasné stanovisko, na odstránenie inváznych drevín a drevín v havarijnom stave. Z tejto položky majú byť čerpané finančné prostriedky aj na výrub drevín na Rybníkovej ulici podľa vypracovaného dokumentu starostlivosti o dreviny.

Rovnaká čiastka je v rozpočte aj na tvorbu zelene. Výdavky vo výške 30-tisíc eur sú spojené s nákupom a výsadbou odrastených stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré budú vysadené vo vytypovaných častiach mesta. Dvadsaťtisíc eur je navrhnutých na výsadbu ostatnej zelene a kvetinových záhonov.

Po päťtisíc eur použije mesto na údržbu zelene na okružných križovatkách a na zalievanie mladých drevín vysadených v rokoch 2016 až 2020.

Kapitálovou výdavkovou položkou je 25-tisíc eur na nákup traktora pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.

Ilustračné foto

Revitalizácia verejných priestranstiev

Druhý podprogram je zameraný najmä na projekty mesta v oblasti obnovy vnútroblokov na sídliskách. V roku 2021 plánuje radnica vynaložiť čiastku 716-tisíc eur na kapitálové (investičné) výdavky.

Vyše 540-tisíc eur má mesto Trnava zaplatiť za projektové dokumentácie (PD) týchto zámerov: bytový dom na Tamaškovičovej ulici, humanizácia vnútrobloku Čajkovského 14-23, humanizácia vnútroblokov Koniarekova, Spartakovská I (za zimným štadiónom), T. Tekela, A. Kubinu, revitalizácia verejných priestranstiev v troch vnútroblokoch obytného súboru Tehelná a za projekty na obnovu devdeviatich sídliskových dvorov na ulici gen. Goliána.

V budúcom roku chce mesto vypracovať aj projektové dokumentácie pre parčík a verejný priestor pri Synagóge (35-tisíc), revitalizáciu územia park Janka Kráľa (38-tisíc), na PD pre stavebné povolenie vyhliadkovej veže v Kamennom mlyne (13-tisíc), dokumentáciu pre úpravu povodia Trnávky pre umiestnenie hatí (30-tisíc eur), zámeru Mokraď Zeleneč (10-tisíc), 30-tisíc eur má stáť projektová dokumentácia zámeru premeny poľnohospodárskej krajiny v katastri Trnava na biotopovo a biologicky rozmanité územie.

Pre nedávno zakúpenú lokalitu Kravský pasienok počíta mesto v roku 2021 s vypracovaním projektovej dokumentácie novej vodnej plochy za 15-tisíc eur a zámeru premeny ornej pôdy v lokalite na ekostabilizujúce prírode blízke ekotopy za tisíc eur.

Územnoplánovacie dokumentácie a štúdie

„Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie vybraných projektov,“ je cieľom tohto podprogramu. V rozpočte je schválených takmer 200-tisíc eur.

Prostriedky sú navrhnuté na zmeny Územného plánu mesta Trnava (5000), na zabezpečenie prieskumov a rozborov pre nový územný plán mesta Trnava, ktorý bude zabezpečený v nasledujúcom plánovacom období (20-tisíc eur), na vypracovanie materiálu Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnava pre nový územný plán (17-tisíc), Generel zelene mesta Trnava (15-tisíc), predmetom ktorého je bilancovanie mestskej zelene v zastavanom území mesta. Mesto Trnava nemá platný generel zelene, ktorý bude ďalej využiteľný aj pre potreby správy mestskej zelene. Na vypracovanie štúdií k pripravovaným projektovým dokumentáciám, vizualizáciám a posudkom k projektom, ktoré budú zabezpečované v priebehu roka je vyčlenených 10-tisíc eur.

Viac ako 100-tisíc eur bude stáť zabezpečenie územného plánu zóny Medziháj (83 000 eur) a proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (25 000). Súčasťou územného plánu zóny Medziháj bude okrem iného polohopisné a výškové zameranie, zadanie, návrh územného plánu zóny, dopravné posúdenie, hluková a rozptylová štúdia, inžinierske siete a tak ďalej.

Realizácia projektov

V rozpočte sa nachádzajú aj projekty, ktoré by mali v roku 2021 postúpiť do fáze realizácie.

Prostriedky na uskutočnenie stavebných prác sú vyhradené pre humanizáciu obytného priestoru Vodáreň – dvor č. 2 – na Okružnej ulici (266-tisíc eur) a vnútrobloky na Hospodárskej ulici – dvory A, B, C a D v celkovej výške 815-tisíc eur.

Ulož ako PDF
Napísal 27. novembra 2020 12:34. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Koľko peňazí a na aké projekty použije mesto z vyše 3 miliónov eur v oblasti životného prostredia?”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.