reklama

V oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny bude mesto spolupracovať so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou

Spoločné memorandum podpísali 30. septembra 2019 na trnavskej radnici rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová a primátor Trnavy Peter Bročka.

„Podpis memoranda je prvým krokom k budúcej spolupráci v oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny nielen v intraviláne mesta, ale aj v jeho okolí. Participácia univerzity pri ich tvorbe je cenným prínosom pri reagovaní na náročné výzvy, ktoré nás v rámci zmeny klímy čakajú. Ide o jednu z najväčších priorít súčasnosti,“ uviedol primátor Peter Bročka.

Mesto Trnava a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) sa zamerajú na možnosti kontroly exploatácie poľnohospodárskej pôdy nájomcami, ktorí hospodária na pozemkoch vo vlastníctve mesta, na projekty zelenej infraštruktúry krajiny v extraviláne a pomoc pri spracovaní územných systémov ekologickej stability.


Rektorka SPU Klaudia Halászová a primátor Peter Bročka po podpise memoranda na radnici

FOTO: Martin Hesko

Ďalším cieľom spolupráce bude návrh manažmentu zrážkovej vody v meste, napríklad z parkovacích plôch alebo zo striech budov. Uvažuje sa tiež o vysádzaní poľnohospodárskych pozemkov porastmi podporujúcimi biodiverzitu a budovaní agrolesníckych hospodárskych systémov. Významnú súčasť spolupráce majú tvoriť aj projekty revitalizácie vodných tokov.

V oblasti vedy a výskumu sa chcú obe strany memoranda zamerať najmä na rozvíjanie vedecko-technickej spolupráce riešením spoločných vedecko-výskumných a inovačných projektov, riešenie grantových úloh, vzájomnú odbornú garanciu a spoluprácu pri organizovaní odborných konferencií, seminárov, sympózií a výstav.

Spolupráca bude spočívať aj v pomoci pri riešení úloh a problémov z praxe, odbornej, poradenskej a konzultačnej činnosti alebo spoločnej účasti na prezentačných akciách odborného charakteru.

Financovanie jednotlivých aktivít bude zabezpečené z finančných prostriedkov oboch strán memoranda, pokiaľ sa v individuálnych prípadoch nedohodnú inak.

Strany memoranda po dobu jeho trvania zastupujú okrem ich štatutárnych orgánov riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech Lucia Gabríny, prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová a vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ Trnava Tomáš Guniš.

„Stále viac sa nám potvrdzuje to, na čo odborníci upozorňujú už nejaký čas: že na zmiernenie dopadov zmeny klímy nepostačuje robiť opatrenia iba v meste, ale je potrebné aplikovať ich aj v okolitej krajine. Trnava je obkolesená poľami, nemáme žiadne lesy a zvlášť po zožatí úrody sa tieto polia menia na radiátory sálajúce teplo. Nehovoriac o tom, že mnohohektárové monokultúrne lány sú veľmi zlým prostredím pre biodiverzitu. Mesto má spracovaný územný systém ekologickej stability, ktorý rieši aj ekostabilizačné prvky, tento dokument je však potrebné aktualizovať, aby reflektoval najnovšie poznatky a trendy z oblasti klimatických zmien. Jednou z úloh, s ktorými sme sa obrátili na Poľnohospodársku univerzitu, je preto príprava podkladov pre aktualizáciu tohto strategického dokumentu a to spôsobom, ktorý zosúladí požiadavky poľnohospodárstva aj ekológie. Našim cieľom je vytvorenie siete biopásov, remíz a alejí, ktorá by nám pomohla dostať krajinu do trvale udržateľného stavu. Rovnako si od spolupráce s univerzitou sľubujeme nastavenie parametrov pre sledovanie kvality pôdy, alebo rady pri tvorbe manažmentu dažďových vôd,“ priblížil motiváciu a ciele trnavskej mestskej samosprávy vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Tomáš Guniš.

Trnava sa podpisom memoranda pravdepodobne stane prvým mestom na Slovensku, ktoré sa na odbornej úrovni zameria na opätovné sprírodňovanie okolitej krajiny s cieľom zmierniť následky klimatickej zmeny.

Revitalizácia vodných tokov, obnovovanie mokradí a trvalo udržateľné agrolesnícke hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, vyčerpanej pestovaním technických monokultúr a používaním pesticídov, však môže mať nielen len významný environmentálny prínos, ale pri dobre zvolených postupoch aj ekonomickú návratnosť.

Svedčia o tom pozitívne skúsenosti s agrolesníckym hospodárením v zahraničí, napríklad Francúzsku alebo Nemecku. O tom, že agrolesnícke hospodárenie sa stáva celoeurópskou témou, svedčí tiež skutočnosť, že jeho popularizáciu a uplatňovanie podporuje aj Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo FAO (The Food and Agriculture Organization).

Agrolesnícke systémy viažu viac uhlíka, v porovnaní s klasickým poľnohospodárskym systémom môžu poskytnúť vyššie príjmy poľnohospodárom, aj dať prácu obyvateľom vidieckych oblastí.

Žiaľ, na Slovensku agrolesníctvo ani naň zamerané vzdelávacie programy zatiaľ oficiálne neexistujú a tento pojem nepozná ani naša legislatíva. Trnava a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre by sa tak mohli stať priekopníkmi v tejto oblasti na Slovensku.

(ts)

Ulož ako PDF
Napísal 1. októbra 2019 8:21. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

17 komentárov pre “V oblasti adaptačných opatrení na klimatické zmeny bude mesto spolupracovať so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou”

 1. 1
  JR says:

  Pokiaľ viem, SPU Nitra, fakulta zahradníctva a krajinnej architektúry a jej pracovníci (Ing. A. Dobrucká) vypracovali niekoľko rozsiahlych dokumentov na podobné zadanie (r. 2008, 2009), kde konkrétne špecifikovali opatrenia, ktoré treba zrealizovať na zmiernenie dopadov zmeny klímy na životné prostredie na území mesta Trnavy.. Čo sa týka Modranky, tak prakticky ani jeden z týchto návrhov doteraz nebol zrealizovaný a nie je zaradený ani do plánu na najbližšie obdobie. Nechápem na čo sú nám ďalšie takéto dokumenty, ktoré zostanú ležať na polici pod vrstvou prachu a nikto sa nimi vážne nezaoberá! Pripadá mi to ako vopred zmarená investícia.

  • 1.1
   Mao says:

   Čo nechápeš ? Ide iba o falošnú propagandu. Aktuálne je to v móde.
   Nič z toho samozrejme nebude.
   Nikde žiadny odpočet sľubov – tzv volebného programu za 5 rokov.
   Nikde žiaden zoznam nesplnených snov a vízii, žiadny strategický úspech pre mesto, žiadna významná investícia.

   Nero sa vrátil z Číny kde bol pozorovať zalesňovanie púšte Gobi.
   Inšpiroval sa Maom a aktuálne ohlásil „Veľký skok vpred“
   V duchu Maovej kultúrnej revolúcie práve vyhodil posledných schopných zamestnancov úradu ktorí mali svoj odborný názor.
   Na ich pozície prídu bioroboti ktorí budú trvalo presadzovať svetlé zajtrajšky

   • 1.1.1
    jarko says:

    Menuj aspoň jedného schopného , ktorého vyhodili, márne sa to snažím zistť, žeby Energetický manažér, čo predrbal mestu za cesťáky a blbé zmluvy prachy…

 2. 2
  majo says:

  treba sa obklopiť neschopnými úradnikmi, aby to mohol pekne riadiť
  keď sa zverejní nová štruktúra MsÚ tak potom uvidíte, ktorý odbor najviac poslúcha :)

  • 2.1
   K says:

   Myslíš tých z Káčka a Archy? :-)
   Premýšlam čo náš “nezávislý” primátorko preberá na kávičkách s takým Poliačikom alebo Trubanom.

   • 2.1.1
    Monako lú says:

    Ty veľké Káčko nepremýšľaj na to máš svojho pána alebo áno ale to nie je pre teba. Ty si sluha a slúž svojmu pánovi! Ešte ti pán neukázal ako skončili jeho premyšlajúci sluhovia? Len mu pre Boha nevrav svoj názor.

 3. 3
  hochštapler says:

  Veľkým ekológom sa staneš hlavne na fejsbúku s fotečkami a drístami.

  – LenOn nevyriešil absolutne nič konkrétne v doprave, zápchach, obchvatoch.
  – Každodenný smogový mrak na hlavných ťahoch sa iba zväčšuje.
  – Kanalizácia si veselo smrdí ďalej, žiadne reálne riešenie.
  – Kúpil elektromobile z mestských peňazí. Pritom všetci čo vedia čítať vedia že 1 elektromobil vyprodukuje 3 x väčšiu uhlíkovú stopu ako diesel.
  – ON ešte vlastne zhoršuje za mestské peniaze svetovú klímu.
  https://www.info.sk/sprava/155676/elektromobily-su-menej-ekologicke-nez-dieslove-auta-tvrdi-nemecka-studia/?fbclid=IwAR3tUYJ2ra9QWIBrqGF_gmB0YU88dSvCdhwd30pyidx83OMGew7dhtlmQzM
  – Údržba zelene je ešte horšia ako pred jeho mesiašským príchodom
  – Zúrivo bojuje za zriadenie spaľovne 500 m od obytnej zóny.
  – Naplánoval aj prejazd kamiónov a aut cez Rekreačnú a Kamennú teda absolútnu obytnú zónu ( petícia beží naplno )
  – MHD je nefunkčná v podstate mŕtva

  Toto je reálne zhoršovanie eko situácie v TT a nič nerobenie s klímou v meste.
  Toto sú jeho reálne výsledky po 5 rokoch bačovania.
  Hurááá zalesňovať role …

  • 3.1
   MiRo says:

   Najsmutnejšie na tom je to, že o 3 roky bude LenOn znovu zvolený práve vďaka tomu fejsbúku s fotečkami. Jeho terajší poslanci budú na fejsbúku zas šíriť bludy typu “my nie sme politici” (pričom predtým pôsobili v komunálnej politike ako poslanci) a ľudia uveria bludom typu “Pred Brokom bola Trnava šedé mesto, kde sa nič nedialo a nerobilo”, prípadne “Cyklochodníky pred Brokom neexistovali”, respektíve “Ako pekne Brok zrekonštruoval Hlavnú a celé centrum”…

 4. 4
  financ says:

  Adaptovať sa bude treba hlavne na druhotnú platobnú neschopnosť mesta.
  Bude sa iba kúriť a svietiť dúfajme a šúchať nohami.
  Falošná hra na primáša sa pomaly končí.

 5. 5
  Starý says:

  Už by bolo treba vytrhat mu chlpy z brady a nalepiť mu ich na hlavu. Nech sa už odmaskuje. Čo tu predvádza je na grcanie. Hlavne bicykle a trasy pre ne, ale nech ma neobmedzujú na chodníku. Ešte jeden cyklista bude na mňa cingat na chodníku, tak to zažije, kto je pánom na chodníku. Mestská polícia na to serie. Hlavne, či mám uviazaného malého psíka, to je to hlavné.

 6. 6
  Buhuu says:

  Boze to je vzdy placuuuu a uplakancov na tejto stranke, radost citat tie prazdne vzlyky.
  5 rokov nonstop tie iste nariekania o krachu mesta, dopravy a vsetkeho haaaaaahaaaahaaaa.
  Brada tu vladne a uz navzdy ostane.
  Ved casom si zvyknete truhlici.

  • 6.1
   JR says:

   Nepochopil som, či tento príspevok je myslený úprimne alebo ironický. Ja, ako obyvateľ Trnavy, len celou svojou váhou protestujem proti tomu, aby moje peniaze, ktoré som krvopotne zarobil a formou dane a iných poplatkov musel odviesť štátu, boli takto bohohorovne a beztrestne rozhadzované (napr. aj náklady na prehratý sudný spor mesta).

   • 6.1.1
    ABC says:

    Tvoje krvopotne zarobené peniaze za 50% fy ASA putovali do Austrie a čo bolo zaplatené fy FCC musia teraz občania zaplatiť vo zvýšených poplatkoch za odvoz odpadu. A to som sa domnieval že po osadených podzemných zberačov odpadu celá činnosť sa zlacnela.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.