reklama

Trnavská radnica zverejnila návrh rozpočtu na rok 2020

Mesto Trnava zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2020. O konečnej podobe rozpočtu bude hlasovať mestské zastupiteľstvo na zasadnutí začiatkom decembra.

Trnavská radnica počíta v roku 2020 s vyrovnaným hospodárením na strane príjmov aj výdavkov v celkovej výške 72,5 milióna eur.

Pre ilustráciu aktuálny rozpočet mesta Trnava na rok 2019 po októbrovej aktualizácii (záverečný účet bude známy vo februári) počíta s vyrovnaným rozpočtom na strane príjmov a výdavkov vo výške takmer 78,5 milióna eur.

Zatiaľ posledný známy záverečný účet mesta z roku 2018 ukazuje, že mesto Trnava dosiahlo celkové príjmy 62,8 milióna eur a výdavky 57 miliónov eur.

„Výška podielových daní spolu s vlastnými daňovými i nedaňovými príjmami mesta predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre zostavenie bežného rozpočtu mesta. Vzhľadom na rôzne prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce sme vychádzali z konzervatívneho predpokladu vývoja a rozpočet príjmu je stanovený na úrovni očakávaní roku 2019. V súvislosti s navrhovanou zmenou VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za nevýherné hracie prístroje, za jadrové zariadenie predpokladáme navýšenie príjmov z dani z nehnuteľností. Ostatné príjmy sú stanovené na základe očakávaní a predpokladov vychádzajúcich zo skutočnostia vývoja roku 2019,“ približuje východiská stanovenia príjmov a výdavkov mesta na rok 2020 dôvodová správa návrh rozpočtu.

Ilustračné foto

Návrh budúcoročného rozpočtu predpokladá s bežnými príjmami vo výške 62,7 milióna eur, čo je o 4,7 milióna viac ako je predpoklad na rok 2019.

Kapitálové príjmy z majetku mesta sú navrhnuté vo výške 2,8 milióna eur, teda o 1,5 mil. menej ako predpoklad pre tento rok.

Z príjmových finančných operácií počíta mesto Trnava v budúcom roku príjem 7 mil. eur, pre tento rok je rozpočtovaných 16,1 milióna eur.

Na strane bežných výdavkov je navrhnutá suma 58,2 milióna eur (predpoklad pre rok 2019 je 55,4 mil.), kapitálové výdavky majú dosiahnuť 11,6 milióna eur (20,6 mil.), výdavkové finančné operácie – teda splátky istín úverov – predpokladá mesto v hodnote 2,8 milióna eur (2,5 mil.).

Vyššie príjmy z daní

Trnavská radnica predpokladá v návrhu rozpočtu s nárastom príjmov do mestskej pokladne z daní a miestnych poplatkov.

Celkovo počíta s príjmom vo výške 15,9 milióna, tohtoročný rozpočet z tejto položky očakáva výnos 12,3 milióna eur.

Mesto chce v budúcom roku vybrať viac peňazí z daní z nehnuteľností o 3,7 milióna (celkom 11 miliónov), z dane z ubytovania o 150-tisíc eur (spolu 250 000), z poplatku za komunálne odpady o 350-tisíc eur (celkom 3,15 mil.).

Návrh rozpočtu zatiaľ neobsahuje žiadny príjem z poplatku za miestny rozvoj, na rok 2019 počíta mesto s pol miliónom eur.

Nárast príjmov v budúcom roku predpokladá mesto aj z podielových daní o vyše 700-tisíc na 26 miliónov eur.

Nižšie výdavky na investície

Kapitálové výdavky do investičných akcií navrhuje trnavská radnica opatrnejšie v celkovej výške 11,6 milióna eur, čo je o deväť miliónov menej ako je predpoklad tohtoročného rozpočtu. Treba však dodať, že táto suma sa zrejme do konca roku 2019 dosiahnuť nepodarí.

Z ďalších výdavkových položiek je napríklad na dopravu pre rok 2020 navrhnutá v rozpočte čiastka 5,8 milióna eur (predpoklad na tento rok je 8,3 milióna), na program životné prostredie plánuje mesto vynaložiť 3,5 milióna eur (4 mil.), na odpadové hospodárstvo 4,3 milióna (4,7 mil.), na sociálnu starostlivosť 5,8 milióna (6,6 mil.), na školstvo a vzdelávací systém 29,8 milióna (28,7 mil.), na položku mládež a šport 2,7 milióna (4,1 mil.), na kultúru 0,9 milióna (1,5 mil.), na správu majetku a právny servis 3,1 mil. (4,6 mil.), na ľudské zdroje plánuje mesto vynaložiť 5,5 milióna eur (4,9 mil.), na mestskú políciu 2,3 milióna (2 mil.).

V roku 2020 predpokladá trnavská samospráva príjmy z finančných operácií v hodnote 7 miliónov eur, z toho naviac – 3,5 milióna eur predstavujú úvery, 2,6 milióna prevod z rezervného fondu a 685-tisíc eur zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky.

Výdavky na finančné operácie budú najväčšie na splátky úverov vo výške 2,5 mil. eur, čo je podobné číslo ako v tomto roku.

Výšku dlhu v roku 2020 očakáva mesto Trnava na úrovni 16,90%. Percento splátok dlhu z návratných zdrojov financovania predpokladá vo výške 5,95%.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie výška dlhu prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Návrh rozpočtu budú poslanci schvaľovať 3. decembra 2019. V rámci rozpravy môže dôjsť na základe schválených pozmeňovacích návrhov poslancov k niekoľkým zmenám, na základe skúseností z minulých rokov sa však zásadné finančné posuny v porovnaní s týmto návrhom neočakávajú.

Ulož ako PDF
Napísal 19. novembra 2019 8:33. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Trnavská radnica zverejnila návrh rozpočtu na rok 2020”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.