reklama

Marián Christenko: Centrum cirkulárnej ekonomiky vyrieši v Trnave problém so skládkovaním

Spoločnosť ewia ohlásila tento týždeň investíciu 120 miliónov eur do výstavby Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE). Tento projekt prichádza s ambíciou riešenia problémov so skládkovaním, ktoré dlhodobo Trnavu trápia.
O Centre cirkulárnej ekonomiky sme sa zhovárali s Ing. Mariánom Christenkom, generálnym riaditeľom spoločnosti ewia a. s.


Marián Christenko

ZDROJ: ewia

V súvislosti s Centrom cirkulárnej ekonomiky (CCE) hovoríte o projekte, ktorý zužitkuje všetok prijatý odpad. Je to vôbec reálne možné?

– Je to možné. Aj preto sme v názve projektu použili výraz „cirkulárna ekonomika“. Doteraz sme sa na odpad pozerali ako na nepotrebnú vec, ktorá patrí na skládku. Výsledkom je znečistenie ovzdušia a spodných vôd. Cirkulárna ekonomika sa na odpad pozerá ako na nový zdroj materiálov či energie. Možno to znie prelomovo, ale ide o odskúšaný model. Podobných prevádzok sú po svete stovky, nás najviac inšpirovala Circular Economy Village vo Fínsku. No vieme uviesť aj bližšie príklady, napríklad ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) Pfaffenau vo Viedni alebo ZEVO v Košiciach.

Ako takéto Centrum cirkulárnej ekonomiky funguje?

– Začnime od bežnej trnavskej ulice, na ktorej stoja čierne kontajnery na zmiešaný komunálny odpad a kontajnery na triedený odpad, teda sklo, plasty a papier. Obsah všetkých kontajnerov sa privezie do CCE. Rovnako tak ostatný odpad od priemyselných zákazníkov z mesta a okolia. Odpad sa dotriedi a všetky recyklovateľné materiály pôjdu naspäť k výrobcom, ktorí z nich podľa princípov cirkulárnej ekonomiky vytvoria nové výrobky. Odpad, ktorý sa na základe dotrieďovania ukázal ako nerecyklovateľný, sa zmieša so zmesovým komunálnym odpadom z čiernych nádob a poputuje do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré je súčasťou CCE, kde sa z neho vyrobí elektrina a teplo. Všetok odpad sa teda zmysluplne zužitkuje miesto toho, aby skončil na skládke.

Zastavme sa pri spomínanom zariadení ZEVO, teda Zariadení na energetické využitie odpadu. Ide o pojem, ktorý sa do verejnej debaty dostal iba nedávno. Kritici hovoria, že ide o „premaľovanú spaľovňu“.

– Je pravdou, že ZEVO podobne ako „spaľovňa“ funguje na princípe termického spracovania, teda horenia odpadu. Tam sa však podobnosť s archaickými a technologicky prekonanými „spaľovňami“ z minulého storočia končí. Prvý zásadný rozdiel je v tom, že ZEVO na rozdiel od spaľovne vyrába elektrickú energiu a teplo, teda reálne vytvára hodnotu – aj preto hovoríme o princípe energetického zhodnotenia odpadu. Druhý rozdiel je v tom, že ZEVO na rozdiel od spaľovní disponuje vysokosofistikovanou technikou na zachytávanie emisií. Tá je neustále modernizovaná na základe tzv. BAT-ov (Best Available Techniques), teda záväzných pravidiel Európskej únie. Možno povedať, že tieto pravidlá sú v prípade zariadení ZEVO najprísnejšie spomedzi všetkých priemyselných prevádzok. Aj vďaka tomu dnešné zariadenia ZEVO vyprodukujú menej emisií ako bežné teplárne na uhlie, plyn či biomasu, ktoré poznáme z desiatok slovenských miest.


Pohľad na Centrum cirkulárnej ekonomiky zhora

ZDROJ: ewia


Dotrieďovanie odpadu bude prebiehať v krytej hale

ZDROJ: ewia

Ako je na tom ZEVO, čo sa týka emisií, v porovnaní so skládkami odpadu?

– Čo sa týka skládok, tie sú skutočným problémom súčasnosti aj vo vzťahu ku globálnemu otepľovaniu. Podľa najnovších štatistík EUROSTATU tvoria emisie zo skládok až 78 percent všetkých odpadových emisií, predovšetkým mimoriadne škodlivého metánu. Dôvod si viete ľahko predstaviť. Skládka je odkrytá, to znamená, že je úplne otvorená vplyvom počasia. Keď na ňu naprší, výpary následne nekontrolovane stúpajú do atmosféry, kde si s nimi vietor robí, čo chce. A to ešte nehovoríme o riziku prieniku škodlivých látok do spodných vôd alebo o požiari, ktorý ste mimochodom nedávno zažili aj u vás v Trnave.

Na rozdiel od skládok sú emisie zo ZEVO pod nepretržitou online kontrolou štátnych inšpekčných orgánov, ktoré môžu kedykoľvek požadovať vysvetlenie jednotlivých údajov. Tie sú však, aj vďaka spomínaným sofistikovaným filtračným zariadeniam, dlhodobo pod nariadenými hodnotami. ZEVO teda z hľadiska emisií na rozdiel od skládkovania nepredstavuje žiadny zásadný problém.

Spoločnosť ewia minulý rok ohlásila podobný projekt v okrese Šaľa, teraz prišiel na rad okres Trnava. Prečo ste sa rozhodli práve pre náš región?

– Trnavu a jej okolie sme dlhodobo monitorovali a v rámci Slovenska nám prišiel tento región ako jeden z najvhodnejších. Spĺňa totiž viacero faktorov, ktoré sú predpokladom úspešného fungovania CCE. Tie faktory sú: vysoká produkcia odpadu (bežný obyvateľ Trnavského kraja produkuje takmer 600 kg odpadu ročne), kvalitná infraštruktúra a rozvinutá priemyselná činnosť, vďaka ktorej bude CCE odberať dostatok priemyselného odpadu a zároveň nám umožní slúžiť ako dodávateľ tepla vyrobeného z odpadu pre susedné priemyselné prevádzky. K týmto faktorom treba ešte priradiť ten najzásadnejší a tým je obmedzená životnosť trnavskej skládky. Dá sa plniť ešte niekoľko rokov, ale nie donekonečna. V tejto súvislosti treba spomenúť, že Centrum cirkulárnej ekonomiky by vzhľadom na všetky potrebné povolenia malo byť uvedené do prevádzky najskôr v roku 2026, teda v čase, keď bude situácia s odpadom v Trnave pravdepodobne ešte komplikovanejšia ako je dnes.

Máte už pre CCE vybranú lokalitu?

– Analyzujeme viacero potenciálnych lokalít. Prioritne sa sústredíme na tie, ktoré sú mimo zón určených na bývanie. Vzhľadom na spomenuté výhody, ktoré prináša blízkosť iných priemyselných prevádzok, je veľmi pravdepodobné, že CCE bude stáť v niektorej z priemyselných lokalít okolo Trnavy.

Koľko odpadu centrum spracuje a koľko z neho vyrobí energie?

– Celková kapacita centra bude 130-tisíc ton odpadu ročne. Ako bolo spomínané, časť z neho sa dotriedi a poputuje na recykláciu a časť sa použije na výrobu elektriny a tepla. Pokiaľ v regióne nastanú akútne kapacitné problémy so skládkami a vznikne potreba na navýšenie kapacity, ráta projekt s rezervou ďalších 100-tisíc ton ročne. Čo sa týka energií, maximálna ročná výroba užitočného tepla môže byť 170-tisíc GJ a maximálna ročná výroba elektriny môže byť 57-tisíc MWe.

Aký vplyv bude mať CCE na zamestnanosť v kraji?

– V CCE nájde prácu približne 200 stálych zamestnancov. S ďalšími stovkami nových pracovných miest rátame v rámci dodávateľov počas výstavby alebo samotnej prevádzky.

Z akých zdrojov výstavbu CCE budete financovať? Bude sa na nej podieľať aj samospráva, prípadne štát?

– Nepočítame zatiaľ s finančnou účasťou štátu ani samosprávy. Výstavba CCE bude financovaná naším akcionárom – renomovanou investičnou spoločnosťou Wood & Company, ktorá je takmer okrem finančnej oblasti aktívna v oblastiach zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu, realít, či spracovania odpadu. Participácii s mestom, aj mimo finančnej spolupráce, sme však plne otvorení a tak sme to doteraz komunikovali aj jeho vedeniu.


Súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky bude aj cirkulárne laboratórium na analýzy zloženia odpadu

ZDROJ: ewia

Príklady moderného odpadového hospodárstva z vyspelých krajín Európy:

Švédsko recykluje vyše 50 percent komunálneho odpadu. Z celkového objemu 4,4 milióna ton odpadu každoročne spracuje až 2,2 milióna ton prostredníctvom procesu, ktorý premieňa odpad na energiu v 33 Zariadeniach na energetické využitie odpadu. Tie teplom zásobujú 1,5 milióna obyvateľov.

V Dánsku zariadenia ZEVO dodávajú okolo 20 percent celkovej potreby tepla pre systémy centrálneho vykurovania a pokrývajú 5 percent spotreby elektrickej energie Dánska. Zároveň od roku 1997 platí zákaz skládkovania komunálneho odpadu. Aktuálne je v prevádzke 32 zariadení ZEVO a 4 sú práve vo výstavbe. Zaujímavosťou je, že Dánsko chce do roku 2050 úplne prestať využívať fosílne palivá. Krokom k ich nahradeniu je napr. aj nové ZEVO Amager Hill v Kodani, známe lyžiarskym svahom na streche Zariadenia na energetické využitie odpadu.

V Rakúsku dnes existuje 11 zariadení ZEVO. Štyri z nich sú priamo vo Viedni, pričom najznámejšie projektoval svetoznámy architekt Friedensreich Hundertwasser. Toto umelecké dielo denne navštevujú stovky turistov počas plnej prevádzky. Rakúšania dosahujú v priemere takmer 60-percentnú úspešnosť v triedení odpadu.

Spoločnosť ewia, a. s., bola založená koncom roka 2018. Akciová spoločnosť má 100-percentného akcionára – česko-slovenskú investičnú spoločnosť Wood & Company. Ewia má celoslovenskú pôsobnosť a do jej portfólia patria aj spoločnosti skupiny KOSIT. Vznik a existencia ewie sa viaže najmä na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi. Jej víziou je spoločnosť bez odpadov, pričom zhmotnením tejto vízie sú práve Centrá cirkulárnej ekonomiky (CCE) s integrovaným Zariadením na energetické využitie odpadu (ZEVO).

(PR článok)

Ďalšie vizualzácie:


Exteriérový pohľad na Centrum cirkulárnej ekonomiky ewia


Areál Centra cirkulárnej ekonomiky bude prispôsobený aj návštevám verejnosti


Súčasťou CCE bude aj Centrum environmentálnej výchovy na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpadu

Ulož ako PDF
Napísal 20. februára 2020 8:08. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.