reklama

Centrum cirkulárnej ekonomiky vznikne v priemyselnom parku Trnava – Zavar

Jedno z piatich Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré na Slovensku plánuje realizovať spoločnosť ewia, a. s., vznikne pri Priemyselnom parku Trnava – Zavar. V centre sa v rámci prvej etapy ročne ekologicky zhodnotí 130-tisíc ton odpadu, z ktorého sa časť dotriedi a zvyšok sa premení na teplo a elektrickú energiu. Prácu tu nájde približne 200 stálych zamestnancov. Spoločnosť to oznámila v tlačovej správe 24. júla 2020.

Výstavbu Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) na Slovensku ohlásila spoločnosť ewia, a. s., v roku 2019. Prvé dve z nich budú v okresoch Šaľa a Trnava. Aktuálne investor potvrdil, že s jedno z týchto centier pripravuje v lokalite Priemyselného parku Trnava – Zavar.

„Zvažovali sme viacero alternatív, pre tú, ktorú sme zvolili, hovorí najmä dobrá dostupnosť s výborným dopravným napojením vrátane priľahlej diaľnice a obchvatu, čo je kľúčové z pohľadu logistiky. Veľkou devízou je aj blízkosť priemyselného parku a dostatočná vzdialenosť od najbližších obytných zón,“ povedal Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti ewia, a. s.Vizualizácie Centra cirkulárnej ekonomiky

ZDROJ: ewia

Teplo a elektrina pre domácnosti

Vybraný pozemok pre CCE Zavar predstavuje územie určené na priemyselné využitie. Nachádza sa pri Trnave v katastri obce Zavar, približne 3,5 kilometra od najbližšej rezidenčnej zástavby Zavaru.

Trnavský región je jeden z najvhodnejších v rámci Slovenska pre umiestnenie CCE. Spĺňa viacero faktorov, ktoré sú predpokladom úspešného fungovania centra. Tými sú najmä vysoká produkcia komunálneho odpadu (bežný obyvateľ Trnavského kraja produkuje takmer 600 kg odpadu ročne, čo je najviac spomedzi všetkých krajov na Slovensku), kvalitná infraštruktúra a rozvinutá priemyselná činnosť, čo CCE Zavar dáva možnosť slúžiť ako dodávateľ tepla vyrobeného z odpadu popri domácnostiach aj pre susedné výrobné prevádzky. Pri výbere tejto strategickej polohy sa ewia inšpirovala lokáciou viedenského centra Pfaffenau, ktoré má podobné logistické dispozície ako trnavský priemyselný park.

„K týmto faktorom treba ešte priradiť ten najzásadnejší a tým je obmedzená životnosť trnavskej skládky. Dá sa plniť ešte niekoľko rokov, ale nie donekonečna,“ podotkol M. Christenko.

Kapacita CCE Zavar predstavuje 130-tisíc ton odpadu ročne s možnosťou rozšírenia o ďalších 100-tisíc ton v rámci druhej etapy projektu. „Pri takom rýchlom tempe rastu odpadu, aký je teraz v regióne Trnava, a postupnom zatváraní skládok musíme dlhodobo rátať aj s rezervnou kapacitou, inak odpad v roku 2030 nebude mať kto v regióne spracovať,“ vysvetľuje M. Christenko.

Navrhované CCE bude schopné prijať, dotriediť a upraviť jednotlivé zložky komunálneho a priemyselného odpadu a následne ich vyexpedovať na finálne spracovanie podľa princípov cirkulárnej ekonomiky. Veľká časť prijatého odpadu sa tak vráti späť do výroby v podobe druhotných surovín a nahradí tak primárne zdroje v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom, prípadne v stavebnom priemysle.

Z nerecyklovateľného zostatku v kombinácii so zmesovým komunálnym odpadom sa v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) vyrobí teplo a elektrická energia. CCE Zavar bude schopné produkovať teplo a elektrickú energiu flexibilne v rôznom pomere podľa meniacich sa požiadaviek na odber v priebehu roka. Maximálna ročná výroba užitočného tepla môže obslúžiť 2-tisíc domácností, maximálna ročná výroba elektriny pokryje spotrebu 18-tisíc domácností.

Centrum pomôže znížiť objem odpadu na skládkach

Výstavba CCE Zavar v okrese Trnava by mala trvať približne dva roky. Vzhľadom na všetky potrebné povolenia by centrum malo byť uvedené do prevádzky najskôr v roku 2026, teda v čase, keď bude situácia s odpadom v Trnave pravdepodobne ešte komplikovanejšia ako je dnes. CCE pomôže zmeniť aktuálny stav, keď obce v regióne zmesový komunálny odpad takmer výlučne skládkujú.

V prevádzke nájde prácu približne 200 stálych zamestnancov. S ďalšími stovkami nových pracovných miest sa počíta v rámci dodávateľov počas výstavby alebo samotnej prevádzky. Výstavbu CCE s rozpočtom viac ako 120 miliónov eur bude plne financovať akcionár spoločnosti ewia, a. s. – renomovaná investičná spoločnosť WOOD & Company, ktorá je okrem odpadového hospodárstva aktívna aj v zdravotníckej, farmaceutickej, či realitnej oblasti.

(TS)


Pozemok pri PSA na ktorom vyrastie Cestrum cirkulárnej ekonomiky

ZDROJ: ewia

Ulož ako PDF
Napísal 24. júla 2020 7:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

pre “Centrum cirkulárnej ekonomiky vznikne v priemyselnom parku Trnava – Zavar”

 1. 1
  mordor says:

  Sekta “Za zamorenú Trnavu” pracuje naplno.
  Už dlhodobo pracujú ako organizovaná skupina na viacerých projektoch.
  Nad Trnavou sa sťahujú toxické mraky. Tentoraz už reálne.
  Trnava budíček !!!

  • 1.1
   Tony65 says:

   Prepína ti? A to že ti tu každý rok horí skládka, to ti nevadí? Vieš koľko svinstva z nej ide do vzduchu?

   • 1.1.1
    Umelec says:

    Prečo by mu malo prepínať?No napíš nám teda koľko svinstva ide zo skládky.Další z tých čo si mysli,že keď bol vo Viedni na prehliadke hneď je z neho odborník v danej veci.

    Ako to tu už píšu viacerí,ľudia v Trnave a okolí musia hneď začať s petíciou a čo najskôr organizovať protesty pred radnicou!Vieme ako sa v minulosti naložilo s petíciami,preto bude lepším krokom protestovať pred radnicou.
    Ako píše mordor, Trnava budíček!!!

   • 1.1.2
    hejter says:

    Samotný dokument ewia a.s. (
    https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/311476?uid=549e720047f8f59b5d3dc3937b5c9818756cc782 ) uvádza:

    Strana 161 – najväčší znečisťovatelia ovzdušia v okrese Trnava v roku 2018 – smetisko tam nikde nevidím

    Strana 167:
    – to úžasné zariadenie vyprodukuje toľko NOx za rok, ako dvaja súčasní najväčší znečisťovatelia dokopy
    – to úžasné zariadenie sa stane najväčším producentom CO
    – to úžasné zariadenie sa stane druhým najväčším znečisťovateľom, pokiaľ ide o SO2
    – to úžasné zariadenie sa stane tretím najväčším znečisťovateľom pokiaľ ide o TZL

    Strana 155 – Približná vzdialenosť navrhovanej činnosti od okraja najbližších osídlených lokalít:
    Sidlisko Družba 2500m
    Modranka 2600m
    Trnava Sever 3000m
    Trnava Centrum 3200m

    Záver? CCE Zavar (aka spaľovňa) bude jedným s najväčších (ak nie najväčším) znečisťovateľov ovzdušia v okolí, ale nám tvrdia, že je to ekologické a Rakúšania si presne takú postavili uprostred mesta… To iste.

    • 1.1.2.1
     vlado says:

     najväčší znečisťovatelia ovzdušia v okrese Trnava : pri poziaroch sa nemeria znecistenie ovzdusia a hori tam kazdy rok niekolko krat

    • 1.1.2.2
     Alen says:

     Hejter – vidím, že si si vybral dobrú prezývku. Toto ti ide. Čo takto fakty?

     ewia v komentoch na túto istú otázku na FB píše: Emisie znečisťujúcich látok, uvedené v tabuľke 9, vychádzajú z teoretického výpočtu pri zohľadnení hornej hranice príslušného emisného limitu. V tejto fáze projektu sa jedna o štandartnú metodiku známu ako “worst case scenario”. Na základe výsledkov kontinuálnych meraní emisii znečisťujúcich látok z reálne prevádzkovaných technológií ZEVO v Europe budu tieto hodnoty v realite o 50 až 60 % nižšie. Príkladom môžu byť práve emisie oxidov dusíka (NOx), kde horný emisný limit je 120 mg/m3 ale vďaka technológii čistenia spalín SCR sú dosahované polovičné hodnoty. Napriek tomuto konzervatívnemu (najhoršiemu možnému) prístupu pri výpočte emisií znečisťujúcich látok, vplyv ZEVO na kvalitu ovzdušia v lokalitách v blízkosti prevádzky sa pohybuje pod 1 %!

     Ako môžete aj sami vidieť v tabuľke 16 a na grafe 2, napríklad v prípade oxidov dusíka, kde je dnes ich koncentrácia na Kollárovej ulici v Trnave na úrovni 30 mikrogramov/m3 tak po spustení oboch fáz projektu nebude tato koncentrácia vyššia ako 30,03 mikrogramu/m3. Rovnaká alebo veľmi podobná je aj situácia pri ostatných znečisťujúcich látkach.

     Zároveň chceme pripomenúť, že detailná rozptylová štúdia ako aj ďalšie podrobné zhodnotenie vplyvov projektu CCE Zavar na životné prostredie bude predmetom procesu Posudzovania vplyvov na životne prostredie.
     V neposlednom rade upozorňujeme na fakt, že vzhľadom na plánované uvedenie Centra cirkulárnej ekonomiky do prevádzky po roku 2026, bude naša prevádzka definitívne riešiť problem trnavskej skládky (ale aj iných skládov v okrese), čím prispeje k výraznej eliminácii nekontrolovaného šírenia škodlivých emisíí do ovzdušia. Treba brať do úvahy aj tento vedľajší faktor a okrem samotnej sofistikovanej technológie čistenia spalín rovnako pripísať k benefitom našej prevádzky vo vzťahu k životnému prostrediu ako takému.

     • 1.1.2.2.1
      Umelec says:

      Blá,blá ,blá..
      Načo tu tlmočíš FB statusy? Vlastne trollovia to majú v popise práce.
      Tabuľky a grafy:-D S týmto môžete kŕmiť tých jednoduchších.Možno aj tých,ktorí boli boli vo Viedni na “exkurzii”.Tabulky a grafy toho znesú,len aby sa to zapáčilo.My ostatní hovoríme NIE!

     • 1.1.2.2.2
      Pepelope says:

      Tak to že je to napísané hned budeme tomu slepo veriť . To potrebujú , takých čo im nič nebude vadiť a ešte ich budú oslavovať.

 2. 2
  tajtrlík says:

  Všimnite si ten tón : vznikne … a hotovo
  Vedia že tajtrlíkov na meste majú vo vačku
  Žiadna diskusia, iba reklamné články, žiadne štúdie dopadov, žiadna analýza existujúceho stavu – vieme že Trnava je 5 najhoršia v kvalite ovzdušia v SR !!
  Žiadni odborníci, experti, profesná opozícia
  To nevadí ideme ďalej zamorovať ovzdušie
  Šak je to len taká sranda na najbližších 50 rokov

  • 2.1
   QQ=XY says:

   Že Vás na radnici hanba nefackuje!Aké vznikne?Kto to konzultoval s obcanmi?V okolí Trnavy nemáme žiadne lesy a nič iné ako toto svinstvo nám tu už nechýba.

   „Zvažovali sme viacero alternatív, pre tú, ktorú sme zvolili, hovorí najmä dobrá dostupnosť s výborným dopravným napojením vrátane priľahlej diaľnice a obchvatu, čo je kľúčové z pohľadu logistiky.“

   Načo je potrebné výborné napojenie na diaľnicu?Aby nám sem vozili svinstvo z okolitych štátov?Čo si to riaditelko nepostaví za vlastným domom?

   • 2.1.1
    Nevec Gdo says:

    Za domom to nema nikto, kedze je to na Prilohoch podla obrazzku.
    Spalovna tu je evidentne potrebna podla toho ako nam rastie najvyssi kopec TRnavy kedysi s nazvom ASA.

    Nerozumiem tvojej poznamke o lesoch.
    Mna by skor zaujimalo, ktorym smerom pojde dym a aky to bude mat dosah na ovzdusie a aj ked Trnava je na rovine a tu sa to nebude drzat, ako v kotlinach a dni s nizkym tlakom su ojedinele.

    Dovoz odpadu zo zahranicia je zakazany, ale je fakt ze napr do Rohoznika do cementarky sa odpad vozi zo zahranicia.

    • 2.1.1.1
     hejter says:

     No neviem, po minulé zimy sme mali v Trnave výstrahu SHMÚ pred pevnými časticami, ak by tu mali byť také dobré rozptylove podmienky, prečo výstraha trvala niekoľko dní po sebe?

    • 2.1.1.2
     ??? says:

     Z miestnych úradníkov si robia šašov. Mediálne im oznamujú veci, o ktorých budú rozhodovať. Maximálne niektorým urobili výlet k oploteniu spaľovne, aby po návrate domov híkali kdeže to len boli.
     Ťažkou propagandou a peknými víziami oblbujú nezainteresovaných.
     Čo keby sa začal z Trnavy voziť odpad na spaľovanie do Viedne? Veď keď to tam už majú postavené, aj dobrá dopravná dostupnosť tu je….?

    • 2.1.1.3
     Asi tak says:

     Nevec Gdo …stromy, lesy sú potrebné lebo fungujú ako filter na časť emisií , lesy tu ale ziadne nemame…https://www.bbc.com/future/article/20200504-which-trees-reduce-air-pollution-best
     – to ako pojde dym si môžeš pozrieť v materiály čo je k tomu zverejnený na enviroportale – priamo bude zasiahnutá plánovaná obytná zóna prúdy, a na druhu stranu potom areál PSA až po modranku.

     • 2.1.1.3.1
      Nevec Gdo says:

      Stromy tu nie su uz roky. Preto ma pobavilo, ked policajti argumentovali vyrubom stromov pri cestach vraj ide o bezpecnost. Vybrali sa opacnym smerom nez by bolo vhodne.

      Ta planovana obytna zona asi nie je vhodna a radsej ju tam nestavat.

      POdla o nas odpad by sme msa mali postarat u nas, ci niekde inde budu nadseny odpadom z TT.

      Chcel by som vidiet tych co sa tak rozculuju, ci sa podobne ako ja snazia vytvarat co najmenej odpadu.?

    • 2.1.1.4
     Alen says:

     Vozí, ale to nie je komunál. Je to zostatok po extrakcii biozložky, takzvané tuhé alternativne palivo (TAP). Ľudia si to stále mýlia, lebo aj Budaj si to mýli a všade rozpráva ako sa v Rohožníku páli odpad.

  • 2.2
   palo says:

   Všetky dokumenty k projektu sú verejne prístupné
   shorturl.at/jqGLT

  • 2.3
   Tony65 says:

   A ty si niekedy riešil takýto projekt? Čo tam majú napísať? Radi by sme? Možno sa nám podarí? Všetky projekty sa píšu a propagujú takýmto štýlom…

 3. 3
  Odpad says:

  Tu nenarobíte nič.
  Christenko, Šmigna, Šoltýs – finanční žraloci Wood Company / sídlo Luxemburg/, začínali v Prahe na burze, generálny riaditeľ Christenko – spolužiaci z vysokej Peter Žiga / SMER /, Ladislav Lazar / SMER / Ladislav Koch / Smer / – košická klika.

 4. 4
  jano says:

  Bývalý mestský pozemok, ktorý predalo mesto za 20€… určite bude nutná zmena územného plánu, ale centrum cirkulárnej ekonomiky vlastne nieje spaľovňa, to je iba cirkulovanie odpadu v živote
  treba nájsť iba správny názov a správneho poslanca :)

 5. 5
  Hento toto says:

  V tomto okamihu by už Voccov povereník mal pedálovať svoj služobný retrovelocipéd a v ľavej vztýčenej ruke držať richtárske písmo opatrené mestskou pečaťou. S textom: Čo to? Toto a ešte k tomu aj tuto? No toto!!!! Hento a tamto!!! Žádné také!!! Lebo oné!!! A basta!!!

 6. 6
  DPH says:

  Nie je pravda že odpad sa nesmie dovážať, je to normálna komodita ako čokoľvek iné. Tu ba mal zasiahnuť štát a určiť kde budú spaľovne. Dokonca sa hovorilo po rozdelení financií v Bruseli ako o jednej z možností vstupu štátu do tohto biznisu, čo však nie je záruka zdarného konca. Pozri dovoz dokonca rádioaktívneho materiálu do štátneho podniku JAVYS. Tu pomôže iba organizovaný odpor formou petície a rozumných argumentov. Už tu máme atómku, myslím že STAČÍ !!! Spaľovňa je najhorší spôsob nakladania s odpadom, jej využitie vedľajšieho produktu tepla problematické. Takže zmobilizovať sily, začať spisovať petíciu a ráznym nie bojovať za rovnomerné rozloženie civilizačnej záťaže do jednotlivých regiónov Slovenska.

  • 6.1
   AB says:

   Dobre hovoríš aj píšeš.
   Vonku je problém niečo takéto postaviť a prevádzkovať. Spaľovne v takejto blízkosti veštia dovoz smetí spoza hraníc.
   Spaľovna v Bohuniciach spaľujúca všelijaké fajnovosti by mohla stačiť na toto územie. A ešte ju chcú kapacitne rozšíriť. Ďalšia spaľovna vzdušnou čiarou cca 10 km nám už naozaj nechýba.

   • 6.1.1
    odchod !! says:

    Táto spaľovňa je :
    1.629 m od areálu Lokomotívy
    1.133 m od uzemia pre výstavbu bytov tzv Prúdy
    1.733 m od obytnej zóny Koniereková
    2.093 m od obytnej zóny Tamaškovičová
    2.850 m od sídliska Linčianska
    3.206 m Mestská veža

    Nie ďakujeme ťahajte do pr..le !!!
    Vypadnite z NAŠEHO mesta !!!
    a zoberte si 24 pajácov a bradatého zo sebou

    • 6.1.1.1
     DPH says:

     Teraz nech ukáže ten čo mu je zákon trhací kalendár, aký je aj s Pavlínkou Trnafčan. Pre neho to je jeden príkaz a celé odpadové hospodárstvo na Slovensku je vyriešený. Peniaze sú, chuť je, tak kde je problém. Možno bude aj na 13 dôchodky. Prijatím eura sa nám predražili potraviny o 30% oproti krajinám s vlastnou menou. Na okraj danej problematiky v tom priestore sa nachádza voda KOJENECKEJ kvality.

    • 6.1.1.2
     marš says:

     V zóne smrti sú aj :
     2.130 m Modranka
     2.950 m Zavar
     2.830 m Lovčice
     3.810 Brestovany

    • 6.1.1.3
     Gusto says:

     Ešte raz. Vo Viedni to majú priamo v centre a nikdy to tam nikomu neprekážalo. Pokiaľ ti ide o to, aby si zachránil našu skvelú skládku, tak to robíš fakt dobre! 🤭

     • 6.1.1.3.1
      W says:

      Miestnym afgáncom a etiópčanom to nevadí, doma to bolo horšie

     • 6.1.1.3.2
      U says:

      Vo Viedni už praví rakušáci nežijú. Tam je všehochuť a multikulti. Tým to je úplne jedno.

      • 6.1.1.3.2.1
       sprava says:

       Či žijú alebo nežijú praví Rakúšania vo Viedni nie je podstatné, žijú tam ľudia. Najmarkantnejší rozdiel je ten že u nás je korupcia ako v rozvojových krajinách diktátorského typu. Ten problém je v tom že kvalitné filtre sú drahé a tak sa nepoužívajú, alebo len v prípade ohlásenej kontroly. Myslím že v Hornom Sŕní kde je cementáreň sa zistilo že v okruhu 20 km je pôda zamorená látkami ktoré sa tam mohli dostať len zo spaľovanie odpadov v cementárni. Ľudia sa bránia a protestujú a je im to platné ako ako Gottvaldovi baranica. To sa deje aj v Trnave kde sa filtre nepoužívajú na striekacej linke. račej sa zaplatí pokuta 1 milion eur. Takže návod a scenár je pripravený. Keď to môže robiť zahraničný investor prečo nie domáci. Spálenie odpadu stojí v súčastnosti tona 100 eur, nepoužívanie filtra to dokáže zlacnieť o 30%. Takže keď sa bude voziť odpad v rámci výpomoci zo zahraničia na každej tone 30 eur, no nesnaž sa. Zarábať sa dá rôznym spôsobom a nemusíš ani privatizovať.

     • 6.1.1.3.3
      tomas says:

      Toto napise iba neznaly troll, ze vo viedni maju priamo v centre….vies ako sa to vola vobec ? vies na akom principe maju cistenie spalin? vobec nie na takom ako planuju v trnave…maju mokre cistenie ktore je najefektivnejsie ale najdrahsie…v trnave ma byt polosuche cistenie ktore nema taku ucinnost a je to lacnejsia metoda cistenia…

  • 6.2
   Emisie says:

   Treba si pozrieť zverejnený zámer na enviroportale.
   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-zavar-cce-zavar-

   Je tam aj hlukova štúdia a rozptylova studia emisií …spad rôznych látok ide priamo na plánovanú obytnu zónu prúdy a až po modranku. Dávať spaľovňu v tesnej blízkosti zastavaneho územia je nonsens. Naviac je to umiestnené v katastri Zavaru, ktoreho sa znečistenie územia zvýšením emisií nedotkne a budú mať z toho ešte príjem z daní. V Trnave to zhorší podmienky bývania, dane neuvidíme žiadne, a pokiaľ prevezme súkromná firma ‘zhodnocovanie” odpadu tak možno bude v budúcnosti diktovať aj cenu za odpad v meste, mesto nebude mať kontrolu nad tým čo a v akom množstve sa bude spalovat. Celé zle. Pre Trnavu a jej obyvateľov je to vo vzťahu k Zavaru a investorovi čistý lose-win projekt. Treba dať tu petíciu dokopy.

   • 6.2.1
    podvod says:

    V tom enviro paškvile sú vyložené klamstvá napr.
    “Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu je spojené s výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie”.

    Je to podvod. Komu by chceli dodávať teplo a el. energiu ? Kde majú zmluvy ?
    V Malženiciach stojí paroplynová elektráreň. Zakonzervovaná je preto lebo nemá komu dodávať prebytočné teplo.
    Len podvody, klamstvá a machinácie od špinavcov.

  • 6.3
   Alien3 says:

   Ak by bola spalovna najhorší spôsob nakladania s odpadmi, tak nimi nie je posiata celá Škandinávia. Vo Viedni sú dokonca 4, dve v centre. Je to určite lepšie ako skládky. Tie vám nevadia?

  • 6.4
   Alen says:

   DPH – ty más asi trošku úpal, čo? Spaľovna a najhorší spôsob nakladania s odpadmi? Videl si niekedy niečo ako hierarchia odpadového hospodárstva?

   Najhoršie je skládkovanie, potom spaľovanie a až potom ZEVO.

   Buď robíš pre FCC alebo si nedoštudovaný. Tak doštuduj: https://www.menejodpadu.sk/preco-predchadzat-vzniku-odpadu-kompostovanim/

   • 6.4.1
    DPH says:

    Musíš si prečítať môj príspevok č.9 a potom mudruj. Mech Jano ŠTB dá spraviť rozbor pôdy v okolí cementárí v okruhu 20 km a ukáže sa kto čo v cementárňach spaľuje a ako fungujú filtre. V hre sú cementárne Rohožník, Ladce. Pokiaľ nikomu nedošlo že ekologiská záťaž v okruhu 15 km 3 atomky A1, V1, V2. Spalovňa radioaktývnych odpadov JAVYS, snaha o vybudovanie ďalšej, lebo mohli byť získať dobrí biznis na materiál z Talianska. Kapacitne snaha o vybudovanie spaľovne s kapacitou cca pre 700 000 tisíc eur. Tak tu niekomu preplo. To všetko na území kde čierno zem dosahuje hrúbku 1,5 metra. Tak do TEHO !!!!

 7. 7
  Juraj says:

  Treba sa preklikať množstvom nepodstatných informácii, aby človek našiel to podstatné. Táto spaľovňa sa spolu s JM (Skloplast) stane najväčším znečisťovateľom ovzdušia v okrese Trnava. Je to uvedené v posudku. Sú to tony rôznych látok a častíc (aj keď budú všetky filtre fungovať ako majú).
  Nikde nevidím žiadne požiadavky zástupcov mesta, ktoré bude najviac postihnuté. Napríklad obmedzenie výkonu, ak bude smer vetra na mesto, požiadavka na vybudovanie nezávislého merania kvality ovzdušia v blízkosti spaľovne a podobne. Nič. Prečo?

  • 7.1
   smrad says:

   Akých zástupcov mesta máš na mysli ? Tých čo sa plazia pred developermi, eštebákom dávajú úľavy na úkor občanov, otrokmi Arrivy, sluhami lokálnych oligarchov, čo vyvádzajú peniaze z mestskej kasy bohvie kam ?

   Na tých sa nespoliehaj.
   Na občanoch spáchali volebný podvod. Zabudli dať do volebného programu, že im zvýšia enormne dane, že budú prudko zahusťovať sídliska, že územný plán bude trhací kalendár a že do mesta ktoré je 5. najhoršie v čistote ovzdušia tesne za Ružomberkom dovlečú hnusnú spaľovňu.
   Teraz čušia – kto mlčí ten svečí. Majú veľkú motiváciu.

  • 7.2
   Alien3 says:

   Ja žasnem! Obmedzenie výkonu pri zmene vetra? Za túto požiadavku by ste mali dostať zlatého hupacieho koníka! A pri skládke to prečo nepozadujete? 😂

   • 7.2.1
    Juraj says:

    Alien3: Prepacte ze som sa odvazil navrhnut nejake poziadavky na ochrany mesta pred spadom spalin a navrhnut opatrenie na zvysenie kvality ovzdusia, ktore patri k najviac znecistenym. Nepochybne mate informaciu kolko ton spalin sa denne vali na mesto z existujucej skladky. Ja hupaci konik taku informaciu nemam. Este raz sa ponizene ospravedlnujem. Predpokladam, ze zastavate nazor, ze spalovna bude vypustat cisty vzduch. Odporucam si nastudovat posudok k zameru. Pre vsetkych ostatnych: Spalovna tu bude, napriek nesuhlasu mnohych obyvatelov. Vedenie mesta preukazalo, ze ich nazor obyvatelov nezaujima uz X krat (pokial nie je totozny s ich nazorom). Teraz uz len pojde o to, ako znizit dopad spalovne na mesto. Ak budeme ticho, tak opatrenia ziadne nebudu. Zastupcovia mesta nic nenavrhnu, ani nezavisly posudok, ani ziadnu kontrolu kvality ovzdusia. Z obmedzovania vykonu sa uz teraz smeju.

    • 7.2.1.1
     The end says:

     Myslím, že skupinka 24+1 už v ďalšom volebnom období bude mimo možnosti robiť nejaké rozhodnutia. Už docvakáva aj najväčším trkvasom.

    • 7.2.1.2
     Alien3 says:

     AD 1 – o tom, koľko emisíí vypúšťa naša skládka neviem, ale stačí mi trochu si preklikať weby a narazil som na toto. Odporúčam pozorné čítanie: https://incien.org/tag/konec-skladkovani/. Incien je rešpektovaná organizácia, žiadni šuflikanti.

     AD 2 – Nikde som nepovedal, že ZEVO bude vypúšťať čistý vzduch. Nepodsúvajte mi to ak môžem poprosiť. Som si vedomý toho, že nejde o bezemisnú prevádzku. A to preto, lebo dnes neexistuje bezemisná prevádzka. Chcete ďalśi zaujímavý link? Ok, pozrite sa na web NEIS (Národný emisný informačný systém), koľko zariadení ZEVO (po vašom spaľovní) nájdete v rebríčku TOP znečisťovateľov? Schválne. Odporúčam! A keď pohľadáte, pozrite sa aj na to, koľko “super zelených” zariadení typu teplárne na biomasu, či dokonca super fancy bioplyniek tam nájdete. Páći sa: http://www.air.sk/emissions.php?spirit=2e40fd89f292f505e9673d489e665e96

     A teraz mi úprimne povedzte, zmenilo to váš názor na ZEVO?

     • 7.2.1.2.1
      Juraj says:

      Porovnavat neexistujucu vyrobu energie z bioplinu alebo fosilnych paliv so spalovanim odpadu je dost zvlastny argument. Ak by sa v Trnave malo nahradit spalovanie uhlia odpadom, ako napriklad v Novakoch, tak by to malo zmysel. Ale v Trnave mame lacnu a cistu elektrinu a teplo z atomky. Tu ideme postavit noveho najvacsieho znecistovatela ovzdusia v okrese, nejdeme nic nahradzat. Tie tony emisii su jasne napisane v zamere, to nie je moj vymysel.

      • 7.2.1.2.1.1
       CCM says:

       Súhlas s čistou energiou, ťažko hodnotiť či aj lacnou. Atomka je tu a musíme sa s tým vyrovnať. Tragédia v tom že profitujú tu firmy zo Sicílie, ako dôsledok privatizácie Dzurindu a Miklóša. Vďaka chrabrosti a statočnosti bola atómka dva krát blízko katastrofe ako v Černobille. Teraz ale o podstate problému, skutočne na veľmi malom priestore sú tu ekologické záťaže celoštátneho významu. 3 krát atómka , spaľovňa radioaktívneho odpadu. Vzhľadom k atraktívnemu biznisu snaha o vybudovanie ďalšej, aby sa mohlo viac doviesť materiálu nqa spálenie zo zahraničia. Tá spalovňa je tam preto aby JAVYS likvidoval materiál z likvidácie A1, V1. Protesty proti výstavbe druhej spaľovne v J. Bohuniciach v okolitých obciach. Elektráreň v Malženiciach funguje a aj keď spaľuje plyn je to ekologická záťaž. S týmto projektom páni neuspeli v roku 2005 v Šali, kde bola petične zastavená plánovaná výstavba. Budovať spaľovňu v Trnave prezentovala samospráva verejne a tak páni využili ochotu samosprávy. To len aby bolo jasné kto za koho kope. Takže pokiaľ nechceme na začiatok by pomohol otvorený list Janovi Budajovi tak s 1000 podpismi čo nie je problém. Nasledne následne ho požiadať o rozbori pôdy v okolí cementárí a spaľovní na Slovensku, aby boli argumenty na zastavenie šialenstva.

     • 7.2.1.2.2
      Juraj says:

      A k tej databaze na air.sk: Ked si pozriem NOx, tak tych spalovni je v TOP dost. Len je tak trochu problem sa v tom orientovat, kedze niektore spalovne sa ukryvaju pod roznymi nazvami (napr. mnohe cementarne spaluju odpad).

 8. 8
  Parva Roma says:

  Pri produkcii 600 kg odpadu na osobu uvedená spaľovňa nespracuje ani odpad z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany ( cca. 250 000 obyvateľov). Aká bude cena spracovania oproti skládkovaniu?

 9. 9
  DPH says:

  Likvidácia komunálneho odpadu spaľovaním je stará 50 – 60 rokov a je to druhá najhoršia likvidácia odpadov po skládkovaní. EÚ tlačí peniaze na zelené projekty a aj Slovensko ich bude mať problém minúť. Tu sa ponúka posunúť likvidáciu odpadov technológiami zodpovedajúce 21 storočiu. Pre 5 miliónovú krajinu vybudovať fabriku na spracovanie papiera, plastov, biologického odpadu a nie likvidovať to spaľovaním. Zatvárame bane v Handlovej, aby sa nevyrábala el. energia z hnedého uhlia, čo je určite kvalitnejšia palivo ako odpad. Tým pádom prichádza o prácu 10 000 ľudí a predsa sa ide do toho. Vy nám tu ponúkate obrazne luky a posielate nás bojovať proti ozbrojencom s automatickými zbraňami. Na moderné technológie sú peniaze navyše ich budeme musieť aj splácať novo zavedenými daňami a odvodmi do fondov EÚ, takže ponúkané riešenie ja ekologicky a aj ekonomicky nezmysel. Záverom, keď si spomeniem na satelitné zábery planéty Zem staré 3 – 4 mesiace, keď korona čiastočne vypla priemysel a prečistené ovzdušie je za čo BOJOVAŤ !!!!!

 10. 10
  Správny názov says:

  Prečo to nazývate centrum cirkulárnej ekonomiky, veď je to prasprostá spaľovna. Prečo taký honosný názov? Dokonca sa dá povedať že to je názov ktorý maskuje podstatu. Ak by sa cca 90 % odpadu vytriedilo a vrátilo naspäť do priemyslu, tak je ten názov OK. Lenže tu je to naopak. Vytriedi sa minimum, zvyšok sa spáli.
  Takže odporúčam, aby ste si dali názov Spaľovna!!!

  • 10.1
   Úsudok says:

   Myslia si, že sú chytráci. Pritom však pieseň, ktorú hrajú, je falošná úplne na prvý pohľad.
   Ľudia nie sú blbci, aby neboli v stave niečo takéto posudiť.

  • 10.2
   Tony65 says:

   Správny názov – čo takto ešte pred mudrovaním urobiť trochu poriadok vo faktoch?

   Na Slovensku sa momentálne vytriedi cca 40 percent odpadu. Z toho je cca 50 percent recyklovateľných. A to ešte niekde nie je napísané, že na tých 50 percent nájdete odberateľa. Ergo – sme na 80 percentách odpadu, ktoré buď skončia na skládke alebo sa môžu spáliť a zhodnotiť na elektrinu a teplo. Iná možnosť NEEXISTUJE. Iba ak vystreliť na Venušu.

   Takže, čo by ste s tým robili?

 11. 11
  Poslušne hlásim. Dobrý vojak Švejk says:

  Pri tejto velkoakcii uvidíme, či sa potvrdí raná téza o pohybe kapitálu:
  Politika nasleduje kapitál.

  Čiže najprv prachy, zisk, až potom všetko ostatné. Inak povedané: treba sledovať činnosť úradníkov, ako poslušne vykonajú takéto zadanie s komínom.

 12. 12
  Na Nohy ! says:

  Trnava a okolité dediny Na Nohy !!!

  Je načase nahlas povedať DOSŤ BOLO BROČKU !!

 13. 13
  Juraj says:

  Este zopar cisiel na porovnanie. Napriklad emisie NOx. Spalovna bude produkovat rocne 146 ton NOx, t.j. priemerne 18 kg za hodinu. V Trnave mavame limit pre NO2 pravidelne prekracovany. Hlavnym znecistovatelom su dieselove auta. Preto sa sprisnuju limity pre auta a niektore europske mesta nechcu taketo auta vpustat. Aktualny limit je Euro6. Auto s takym limitom kruziace hodinu okolo Trnavy po obchvate a cez mesto prejde cca 60-70km. Vyprodukuje asi 5 gramov NOx. Spalovna teda vyprodukuje tolko NOx asi ako 3600 dieselovych aut, ktore by nonstop kruzili okolo mesta. Podla studie vsak prispevok spalovne k celkovemu mnoztvu NOx v Trnave bude zanedbatelny. Chcelo by to nezavislu studiu.

  • 13.1
   Stanislav says:

   Odkial mate tie cisla?

   • 13.1.1
    Juraj says:

    Celkove mnozstvo emisii NOx je zverejnene v prilohe k zameru o spalovni. Je to v tom posudku o emisiach. Norma pre dieselove auta Euro 6 je verejne znama. Ostatne je jednoducha matematika. Tisicky dieselovych aut nonstop pustenych. To su jednotky az desiatky predcasne mrtvych ludi pocas prevadzky spalovne (podla spravy Europskej komisie o NOx). Ak je niekde chyba vo vypoctoch, prosim o opravu.

 14. 14
  astmatik says:

  Urýchlene treba začať výstavbu novej nemocnice pre pľúcne, respiračné, ochorenia, onkológiu, astmatikov, rizikové tehotenstvo, alergie, koronu …
  Zriadiť požičovne a servis plynových masiek a kyslíkových prístrojov.
  To je svetlá budúcnosť Trnavy pre ďaľšie generácie

  1. relevantné štúdie potvrdili 5. najhorší stav ovzdušia v TT vrámci SR
  2. za 6 rokov sa pre zmenu neurobilo reálne nič
  3. do JE Bohunice sa vozí na spaľovanie radioaktívny odpad zo zahraničia
  4. stálym zahusťovaním sídlisk + plánovaným tzv. nájomných bytov (pre koho?)
  sa situácia iba zhoršuje = smogový mrak z aut bez hotových obchvatov enormne vzrastie, zhorší sa
  5. Nerovi a 24ke to nevadí na pokyn tých čo ich pasú bez mihnutia oka na hulváta schvália smradľavú spaľovňu
  6. Po tomto svinstve sa TT dostane na úroveň Jelšavy a Ružomberka

  Ďakujeme – odchod z radnice !

  • 14.1
   Fero says:

   K bodu.5. Nič nie je schválené. Teraz prebieha zistovacie konanie k posudzovaniu EIA. Z mesta by malo ísť nesúhlasné stanovisko k zámeru, no boli by vhodné keby sa aj verejnosť jednoznačne formou petície postavila proti tomuto zámeru.
   Následne podľa vyhodnotení pripomienok k zámeru bude / nebude prebiehať posudzovanie dopadov na životné prostredie EIA. To rozhodne či zámer bude / nebude schválený. Nakoľko však material k zámeru EIA ako aj všetky posudky dáva spracovať investor…tak sa dá predpokladať že rovnako ako u iných posudkov EIA bude konštatovanie že dopad na životné prostredie bude minimálny alebo dokonca ze bude prínosom. Navyše tu mesto a obyvatelia ťaháme za kratší konec tým že výstavba je plánovaná v katastri obce Zavar, kam pôjdu aj dane, a dá sa predpokladať že tým že z toho budú mať vyšší príjem tak im spaľovňa na okraji mesta trnava vadiť nebude.

 15. 15
  Jozef says:

  Mesto nemoze mat odbornikov na vsetko a zvlast a taketo nieco specialne, urcite by uvitalo pomoc odbornikov, ktori sa tu vyjadruju, preco nepomozete? Ur ite aj peticia alebo stanovisko poslane k navrhovanej cinnosti by pomohlo

  • 15.1
   expert says:

   Akože nemá odborníkov. Veď bez mihnutia oka a bez diskusie a argumentov toto odhlasovala 24ka minulý rok, len sa zbabelo schovávali za iné názvy a výrazy.
   Vlastne ich je 25 lebo Šarmír už dlhšie tancuje ako mu pískajú.
   Toto poslanec Šarmír vybavil pre Modranku – 2.000 m od Modranky krematórium na smeci. Ináč nevibavil ani trt. Tiež odborník.

   • 15.1.1
    ??? says:

    Experte môžeš sem dať link kde hlasovalo zastupiteľstvo o tom že si tu ma súkromná firma postaviť spaľovňu na ktorú nebude mať mesto žiadny dosah a bude stáť kúsok od obytných zon.

    • 15.1.1.1
     expert says:

     A ktože nám to behal po Viedni, čože to bolo za mládencov a rúče devy ?
     Na čo ste tam kukali a dávali si selfíčka svoje FB ? Na akú búdu ?
     A koho to obiehajú (d)ewianti už rok a individuálne oblbujú ?
     Že by poslancov MZ? Zástupcov miestnych domorodcov ?
     Kedže sa zistilo, že je hlavne v komentoch veľká nespokojnosť tak pozemoček šup sem šup tam a už je kde má byť. Aká náhoda. No toto. Aká to organizovaná skupinka. Prvý pokus nevyšiel tak nová habaďúra.
     Hodíme to na Zavaranov. Ó akí chytráci. My nič my cyklo-muzikanti.
     Hmm aký veľkolepý od.b. aké dômyselné. To by nevymyslel ani Vlado.

     Do procesu EIA sa môže mesto zapojiť aj ty svazáčik. Neklam že nie.
     Vy ale budete čušať, taký máte rozkaz.

     • 15.1.1.1.1
      ??? says:

      Expert vieš čítať s porozumením? Otázka bola kde je hlasovanie zastupiteľstva o tom že schvaľuje toto centrum cirkularnej ekonomiky.

      • 15.1.1.1.1.1
       realita says:

       Neodpovie lebo klame. Mesto to podporovať nebude

      • 15.1.1.1.1.2
       expert says:

       Toto ste odhlasovali všetci stádovito:
       V dôvodovej správe predloženého materiálu o zmene územného plánu, samospráva uvádza, že “na vymedzených plochách zariadenia odpadového hospodárstva sa bude odpad skládkovať s dôrazom na jeho následné ekologické spracovanie a zhodnocovanie modernými metódami v zmysle nových nariadení Európskej únie”.
       https://www.trnava-live.sk/2019/09/17/zastupitelstvo-schvalilo-zmenu-uzemneho-planu-na-pozemkoch-v-susedstve-trnavskej-skladky/
       Je to presné šité na koncept tejto spaľovne
       Kedže ste zitili že že verejnosť s tým nesúhlasí tak ide varianta plán B
       hukneme to do Zavara akože Zavarani sú zodpovední.
       Hlasovali ste za predaj tohoto pozemku všetci.
       A zrazu pozemok ktorý mesto predalo a za predaj ktorého ste hlasovali hrdinsky jednotne v jedom šíku a ktorý sa zrazu prekúpil sa stal pozemkom na spaľovňu. Samozrejme nikto nič nevedel, nič nepočul nič s tým nemáte. Preto ste boli vo Viedni na školení a vymývaní mozgov. Usvedčujú vás vaše vlastné selfíčka :):):).
       Vidíme vám do žalúdka. Predali ste Trnavu za 30 strieborných vy Judáši. Máte špinavé paparče.
       Teraz iba zúfalo hráte o to ja nič ja muzikant. Máte plné gate.

       • 15.1.1.1.1.2.1
        Realita says:

        Kde by zobralo mesto vyše 100 mega keď podľa teba plánovali postaviť spaľovanu na pozemku terajšej skládky?

       • 15.1.1.1.1.2.2
        ??? says:

        Expert miešaš jablká s hruskami, treba čítať s porozumením a zapojiť aj trochu logiky.
        1.zastupiteľstvo hlasovalo o zmene územného plánu pri skládke ASA, tak aby sa vytvorila územná rezerva pre odpadové hospodárstvo mesta, čo je potrebné
        2. Mesto predalo pozemok vo verejnej sutazi v priemyselnej zóne na priemyselnú výrobu- pozri si uznesenie zastupiteľstva o spaľovňu nenájdeš slovo.

        Akú logiku by malo aby mesto podporovalo súkromnú spaľovňu v cudzom katastri na ktorú nebude mať dosah, neuvidí ani € z daní, zhorší si znečistenie územia a spôsobí si problémy pre vlastné firmy čo nakladaju s odpadu a dodávajú teplo???

        • 15.1.1.1.1.2.2.1
         Otázky a odpovede says:

         Toto sú dobré otázky.
         Viacerí by chceli poznať odpoveď.

         • 15.1.1.1.1.2.2.1.1
          Odpoveď says:

          Odpoveď je jednoduchá a logická – mesto tento zámer nepodporuje a je proti.

          • 15.1.1.1.1.2.2.1.1.1
           Jan says:

           Tak čo to bolo za tanečky, veď to to nie sú prvé informácie o zamýšľanej spaľovni. Tí čo s tým prichádzajú teraz sú minimálne o 3 roky pozadu oproti trnavskej organizovanej skupine, to len prehodnotili situáciu a pochopili že proti vetru čurať nebudú. Nový to zobrali síce zoširoka, vymývanie mozgov cez médiá Markíza, STV pred rokom bol začiatok. Teraz sa situácia zmenila, 7,5 miliardy eur určené na zelené projekty v rámci EÚ pre Slovensko je suma ťažko vyčerpateľná. Tento typ nakladania s odpadmi je už zastaralí a prekonaný. Recyklovať papier, plasty a nie hnojiť najúrodnejšiu pôdu v Európe kde je 1,5 čiernozeme sračkami zo štátov Taliansko, Francúzko čo sa už deje cez cementárne u nás avšak v Bulharsku, Rumunsku je situácia ďaleko horšia. S tou situáciou sa zaoberá už aj európsky parlament.

          • 15.1.1.1.1.2.2.1.1.2
           EIA says:

           Takže podľa toho čo hovoríš, mesto vstúpi do EIA. Budeme sledovať.

        • 15.1.1.1.1.2.2.2
         slepý a hluchý says:

         “o spaľovňu nenájdeš slovo” – faktom je, že vtedy sa hovorilo, že o žiadnu spaľovňu nejde a aj teraz jej dávajú falošné meno, ako akési “centrum cirkulárnej ekonomiky”, čo je ad hoc spojenie aby zámer vyzeral čo najpriateľskejšie. Čo nám vznikne, keď si cudzie slová preložíme do slovenčiny?

         centrum → stred, ústredie, stredisko, hlavné miesto alebo bod; stred šachovnice; stred mesta
         → stred, stredisko, ústredná oblasť v určitom orgáne, kde je centrum riadicích funkcií
         cirkulárny → obiehajúci, kruhový, kolujúci
         ekonomika → národné hospodárstvo jednotlivých krajín; odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva

         A vôbec, čo tu koluje, keď sa smeti privezú a von sa už neodvezú?

         • 15.1.1.1.1.2.2.2.1
          Fyzikálny zákon says:

          Koľko stoviek ton smetí sa spáli, toľko stoviek ton sumárne vznikne vo forme tuhých a plynných produktov. Plynné produkty, čiže exhaláty pôjdu do atmosféry, spád týchto látok bude závislý od výšky komína a rýchlosti prúdenia vetra. Pri nízkom komíne bude vždy spád v blízkom okolí. Čo sa týka tuhých produktov zo spaľovne, tak je otázne, kam ich budú ukladať. Žeby na zabehnutú mestskú skládku? Žeby sa aj preto išla rozšíriť?

          • 15.1.1.1.1.2.2.2.1.1
           ABC says:

           Tuhe produkty ako škvara a popolcek vieš využiť aj v stavebníctve. Problém sú splodiny ktoré nezachytia filtre, to budeme dýchať, bude to v pôde ..

          • 15.1.1.1.1.2.2.2.1.2
           Propaganda says:

           Škvaru by som do stavebného materiálu nechcel. Radón – viď škvarové kvádre.
           Naviac z plastov škvara nebude… Väčšina plastov sa zmení na plynné exhaláty. A to bude problém. Reči o účinnosti filtrov sú akurát tak na propagandu a rozprávku v zelenom zátiší.

          • 15.1.1.1.1.2.2.2.1.3
           vedec says:

           Presne – stačí ovládať fyziku, chémiu, biológiu , matematiku teda exaktné vedy.
           Nedať sa oblbnúť propagandou, balamútením, polopravdami, demagógiou, peniazmi.
           Spaľovňa 1.500 m od obytných zón je zločin.

         • 15.1.1.1.1.2.2.2.2
          Stanislav says:

          Že by teplo a elektrina? Chápete, že chcú zhodnocovať to, čo sa nedá recyklovať? Čo by ste s takým odpadom robili vy?

   • 15.1.2
    Macejko says:

    expert je zrejme expert .. na EKOFEST

    • 15.1.2.1
     Strunka says:

     ak je expert na Ekofest tak potom super, ak uvážime, že tento projekt od roku 2010 podporuje každý rok Pavol Barabáš osobnosť celosvetového formátu o čom svedčí aj jeho cca 250 ocenení na svetových festivaloch, ďalej ho podporovali a podporujú a zúčastňujú sa ho ochranár a vedec prof. Mikuláš Huba, Juraj Rizman ako riaditeľ Greenpeace / teraz už bývalý /, enviromentálne združenia Priatelia Zeme SPZ, BROZ, Slatinka, Prales, Ochrana prírody Podunajska, Pralesy, VLK, Priatelia Zeme atď
     Jasné, že ty nevieš o čom je reč, lebo ty si nikdy nič nepodporil ani nevymyslel, a si expert na všetko a nič

     • 15.1.2.1.1
      eko says:

      Festival navštívilo za tie roky cca 22.000 návštevníkov a výborne sa bavili na desiatkach kapiel, premietali sa pre mládež desiatky filmov + výstavy, prednášky, prezentácie. Bežali a budú bežať petície, výzvy, podpora na ochranu prírody a našej krajiny.

   • 15.1.3
    Macejko says:

    expert je “expert/odborník” na EKOFEST (?)

 16. 16
  zlá správa says:

  Ďaľšia zlá správa
  Trnavské sklárne amerického miliardára Buffetta napriek koronakríze vybudujú novú výrobu – budú žiaľ rozširovať – najväčší znečisťovateľ
  ľudí priberať nebudú iba otrava, hnus
  Nikto nič nevie, nikto neprotestuje
  Domorodci a ich náčelníci dostanú goráliky, zrkadlá a hustilky
  Za toxickú Trnavu hurááá

  ttps://dennikn.sk/1980567/trnavske-sklarne-americkeho-miliardara-buffeta-napriek-koronakrize-vybuduju-novu-vyrobu/

 17. 17
  vlado says:

  jednoznacne je to potrebne a ziaden argument neobstoji. maju to vsade na svete
  tu sa stale niekomu nieco nepaci

  • 17.1
   sprava says:

   60 rokov starú technológiu nech posunú do rozvojových krajín, skúsme sa posunúť ďalej a prehoďme to na trochu zelenú koľaj. Papier sa dá recyklovať 8 krát a plasty do nekonečna. Bio odpad vieme spracúvať už 12 000 rokov odkedy ľudia začali sa živiť poľnohospodárstvom, tak kde je problém. Pri novej stratégii EÚ je dostatok aj peňazí a môže to postaviť ktokoľvek. Hlavný ukazovateľ by mal byť prínos pre životné prostredie. Horenie nastalo po nástupe nového vedenia mesta v zmysle každá koruna dobrá. Tento problém by sa okamžite vyriešil namontovaním kamier a zverejnením na internete. Teraz horí preto aby sa zakrylo vyvážanie odpadu na čierno, po lopate povedané, aby kubíky sedeli.

  • 17.2
   sprava says:

   Ten tvoj argument je skutočne veľmi presvedčivý. Pravda je však taká že už ani Čína neberie komoditu plasty na spaľovanie a to je tá výhrevnejšia časť dodávaná do spaľovne. Z Hamburgu 4 – 5 rokov dozadu odchádzali plne naložené lode do Číny s plastami, ktoré sa zvážali z celej Európy vrátane Slovenska.

  • 17.3
   Majsterkovi c. 17 says:

   Ak podľa teba žiaden argument neobstojí, tak si odborník na dve veci: na riť a na hovno. Sorry. Ale kto nie je v stave vnímať argumenty, a napriek tomu ide tvrdohlavo po svojom, tak to je buď čistý demagóg, alebo blbec, alebo mu ide o vlastný profit.
   Mne nie je jasné, prečo by určitá skupina obyvateľov mala mať v ovzduší pozostatky téglikov od jogurtov, plastických obalov so zvyškami motorových olejov, starého pečiva, gumených častí, elektrických káblov, častí palubných dosiek automobilov, zvyškov elektrotechnických zariadení, plastových nádob so zvyškami starej chémie, liekov, možno aj azbestu … Sú tu vypísané aj nebezpečné odpady, ale vie niekto zaručiť, že sa tam nedostanú? Odpad bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj zo zahraničia. Aké filtre vychytajú všehochuť nečistôt z takýchto plynných exhalátov? No predsa tie z rozprávky tisíc a jedna noc. A ešte tie z PR článkov.

   • 17.3.1
    vlado says:

    A preco by sa mal plast spalovat?????? odpad sa da pretriedit, plast, sklo, papier a hlinik zrecyklovat a ostatne spalit. a nie vsetko dat na jednu kopu a donekonecna rozpravat co by sa malo a co nie a o tom je ten projekt treba trochu citat a nie kazdeho urazat (si odborník na dve veci: na riť a na hovno) Naj jednoduchsie mat proti vsetkemu neaky argument preco nie

 18. 18
  CCM says:

  Na východe republiky pre 15 rokmi sa uvažovalo o vybudovaní atomky. V STV bol uverejnený šot, kde primátor mesta s hrôzov v hlase konštatoval ,, oni nám tu chcú postaviť atómku ,, . Naše tri atómky, spaľovňa radioaktývnych materiálov pýta spoločnosť, ďalšia spaľovňa odpadov s možnosťou dovozu zo zahraničia aby si to moc nedohnusili západniari, s možnosťou aspom v niečom ich dobehnúť prípadne predbehnúť, veď potom nám schvália natlačené papieriky na vyčistenie krajiny.. To všetko musíme znášať lebo je tu rovina, voda a úrodná pôda. Takže je to potrebné vylepšiť ešte, aby sme sa moc netešili. Na raňajky téglik z jogurtu, na obed karburátor z Pegotu a na večeru, aby sme noc nepribrali zmes plynov zo sračiek z Milána.

 19. 19
 20. 20
  komici says:

  Komická štúdia uvádza v tzv. rozptylovej štúdii od str. 178 mapky vycucané z nosa farebné modré, fialové, čierne plochy.
  To aby sme akože vedeli kam doletí častica, emisia – napalm. Nie na mesto a okolitých 20 dedín určite nepôjde. To má zakázané.
  Ona sa totiž potom zastaví a bude tam stáť rozumej na tej hranici pred Modrankou, Zavarom alebo Prúdami. Potom si to tá častica, emisia rozmyslí a možno sa vráti naspäť do komína alebo tam bude v tej vymyslenej rozptylovej zóne krúžiť 50 rokov.
  Správne som to pochopil ?
  To je vedecká metóda 3 tisícročia na tom museli dlho špekulovať.
  Oni si fakt myslia že všetci sú takí sprostí ako sú oni múdri.

  • 20.1
   Tim says:

   Realita je žiaľ taká, že všetko, čo z komína vyletí, dakde spadne.

   A nanešťastie, proces bude prebiehať prakticky nepretržite.

   Rozptyl je len o tom, že čím to spadne na väčšiu plochu, tým bude nižšia koncentrácia, a tá sa porovnáva s tabuľkovou hodnotou. Ak fúka vietor (a cca ½ roka vanie prevládajúci juhovýchodný, ako napr. práve teraz, ten to nasmeruje priamo na polovicu Trnavy), všetko je inak.
   Sú len modely, ako to bude v skutočnosti naozaj nevie nikto, rôzni spracovavatelia môžu vypočítať veľmi rozdielne hodnoty, sú len hrubé odhady.

   V Trnave budú náveterné a záveterné strany budov, rozptyl, resp. spad bude nerovnomerný. Toto všetko pobeží prakticky nepretržite roky, desiatky rokov. A spad sa bude kumulovať. Na začiatku prakticky nemerateľný, o 20-30 rokov neprehliadnuteľný.

   Základnú predstavu nám dáva v zime sneh. Keď je bezvetrie, je spad rovnomerný, pri vetre sa niekde tvoria záveje, tam môže byť aj 10-15- násobná hrúbka vrstvy. Na rozdiel od spadu exhalátov, sa sneh roztopí a voda odtečie. Exhaláty sa budú na konkrétnom mieste časom kumulovať.

   Alebo si skúste predstaviť, ako by to vyzeralo, keby nám tu padal z oblohy saharský piesok nepretržite desiatky rokov.

   Základná otázka je, či samotné mesto potrebuje spaľovňu v prevedení, ako je táto navrhovaná.T.j. výkon, miesto,technológia, dovážanie a rozdelenie spracovávania vstupnej suroviny. Komu to prospeje, kto na tom zarobí, aké môže mať priority, kto bude porazený, aké sú iné riešenia, aké sú možnosti pripomienkovania, prečo je výhodné byť účastníkom konania a to aj pre jednotlivých (obyčajných) obyvateľov. Ak sa nájde čas, pokusim sa to rozanalyzovať.

   Pre upresnenie, nie som „zásadne“ proti spaľovniam, ZEVO, CCE alebo akokoľvek to nazveme, majú určite svoje opodstatnenie. ale rozhodnutiam o budovaní takýchto stavieb by mala predchádzať „celomestská“ verejná diskusia. Jednak k tomuto konkrétnemu zámeru CCE Zavar vedľa Trnavy a tiež mesto by malo predstaviť zrozumiteľne a bez inotajov svoju dlhodobejšiu predstavu o svojom nakladaní s odpadom, resp. ako ho minimalizovať, zberať, triediť a recyklovať teraz a aj v dlhodobejšom horizonte. Terajší stav a prezentácia je na zaplakanie. Z možných 100 bodov dávam k dnešnému dňu tak cca 10, max 12.
   Žiaľ.

   Ak chcete byť „viac“ v obraze v prípade Zámeru „CCE Zavar“, podrobne sa oboznámte s obsahom nasledujúceho listu- viď link. Venujte pozornosť aj rozdeľovníku na konci, – ukazuje „Kto je čo, resp. aké má postavenie v procese“ .
   https://www.zavar.sk/download_file_f.php?id=1366243

 21. 21
  21 dní says:

  Perfekt práca Tim – už dlhodobo rešpekt !
  Vyberám do pozornosti :
  Vaše písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru obcou), žiada MŽP SR doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životnéprostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované ZA SÚHLASNÉ.
  Viď rozdelovník

  Tu sa ukáže pravda a charakter do 21 dní
  Počkáme si ako budú hrdinsky pracovať Lepší a najlepší :):):)
  Zistíme kto za koho kope

 22. 22
  DPH says:

  Majsterkovci s týmto produktom chodia po Slovensku už dlhšiu dobu npr. petícia rok 2005 Šaľa. Zhruba 2 – 3 roky dozadu na verejnosť podstrčená úvaha o vybudovaní spaľovne a zámeru odkúpiť pôdu v spolupráci s FCC, kde má mesto 50%. To by bolo moc priehľadné a tak sa zvolila iná taktika. Na zprehľadnenie situácie a zorientovaní sa v problematike je potrebné si prečítať článok ,, Na Slovensko sa dováža odpad z deviatych krajín, najviac z Rakúska ,, .

 23. 23
  seredan says:

  Aj toto fúka do Trnavy
  No nedaj sem spaľovňu

  Environmentálne záťaže pri Niklovej hute v Seredi trápia obyvateľov mesta aj okolitých obcí už takmer tri desaťročia. Hoci existujú štúdie o znečistení regiónu aj o chronických ochoreniach obyvateľov vplyvom úniku znečistenia, jediným výsledkom sú do dnešného dňa iba štúdie a prísľuby na riešenie. Aktivisti sa preto rozhodli zmeniť zaprášený región na zelenší kus zeme. Vyhlásili petíciu Z čiernej na zelenú.

  Petícia :
  http://zciernejnazelenu.sk/?p=131

  http://zciernejnazelenu.sk/?fbclid=IwAR1f6d4x9iGqdkYfcD_W2hDjdV0wKamr4r16XcjiNg88eNRzLc7txKn64wU

 24. 24
  Tim says:

  Vzhľadom na časovú a vecnú aktuálnosť a pre povzbudenie obyvateľov Trnavy uvádzam, čo sa deje v súvislosti so „Zámerom CCE Zavar“ v obci Zavar.

  ( Kedy bude mať záujem krajské kráľovské mesto Trnava o objasnenie celého zámeru a zabezpečí pre svojich občanov podrobné a komplexné informácie a zvolá verejné prerokovanie k danému investičnému zámeru? )

  Zámer vybudovania Centra cirkulárnej ekonomiky Zavar
  =========================================
  Spoločnosť ewia CCE2 s.r.o. predložila zámer na vybudovanie Centra cirkulárnej ekonomiky Zavar (CCE ZAVAR), ktorý bol 22. 7. 2020 zverejnený na webovej stránke obce. Keďže sa jedná zámer, ktorý by mal v budúcnosti zásadný vplyv na obyvateľstvo nielen obce Zavar, ale aj Trnavy, Dolných Lovčíc, Brestovian a ďalších sme sa okamžite o danú situáciu začali zaujímať.

  Ako občania obce, sme očakávali, že obec bezprostredne po doručení zámeru zo strany investora, bude mať záujem o objasnenie celého zámeru a zabezpečí pre nás občanov podrobné a komplexné informácie. Keďže takáto iniciatíva zo strany obce neprichádzala, začali sa občania obce o túto tému zaujímať individuálne, rozprúdila sa diskusia na verejnej sociálnej sieti, čo podnietilo aj predstaviteľov obce zvolať verejné prerokovanie k danému investičnému zámeru.

  Možno aj pod vplyvom vonkajších okolností a tlaku občanov, dňa 24. 7. 2020 starosta obce zverejnil oznam, že dňa 3. 8. 2020 o 17.00 hod. sa uskutoční v sále KD Zavar verejné prerokovanie k CCE ZAVAR .

  Ďalšou iniciatívou bola individuálna snaha piatich poslancov OZ o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ v čo najkratšom čase, aby sa čo najrýchlejšie rozprúdila diskusia na túto tému aj v rámci predstaviteľov obce. Poslanci požiadali o zvolanie mimoriadneho OZ dňa 24. 7. 2020 s očakávaním, že zasadnutie OZ bude zvolané zo strany starostu v priebehu 2-3 dní, no toto nebolo zo strany vedenia obce zrealizované. (pozn. podľa zákona č. 369/1990 Zz., §12, odstavec 1 musí byť mimoriadne OZ zvolané do 15 dní).

  Predmetom mimoriadneho OZ má byť najmä zhodnotenie situácie, zámeru investora, zákonných podmienok, územného plánu obce a pod.

  Prečo sa staviame negatívne?

  Naše negatívne stanovisko súvisí s tým, že prevádzka takého typu je vyslovene v uvažovanej lokalite podľa územného plánu obce ZAKÁZANÁ, enormne sa zvýši dopravné zaťaženie, budú zvýšené emisie v ovzduší, zmení sa kvalita života, môže to mať negatívny dopad na cenu nehnuteľností a pod.

  Taktiež sa nám nepáči obrovská kapacita navrhovanej „spaľovne“, do ktorej sa má dovážať odpad zo širokého okolia. Sme presvedčení o tom, že prevádzky tohto typu by mali byť vlastnené samosprávou, štátom. Tak ako je tomu napríklad v zahraničí – napr. vo Viedni, kde sú 4 „spaľovne“ a sú vo vlastníctve mesta, čím je zabezpečená väčšia kontrola nad dodržiavaním striktne stanovených predpisov a zároveň sú všetky príjmy (spracovanie odpadu, dodávka tepla, dodávka elektrickej energie) mestskými príjmami a využívajú sa na zvyšovanie kvality života v meste.

  Výňatok z Územný plán obce Zavar – zmena 8/2012

  • neprípustné funkcie
  ====================
  o bývanie
  o rekreácia, šport (detské ihriská, športoviská, cyklotrasy, automotodrom…) – základná občianska vybavenosť
  o ťažký priemysel
  o chemický priemysel
  o stavebná výroba (výroba stavebných hmôt, dielcov, prefabrikátov…)
  o výroba a distribúcia el.energie (solárne, bioplynové a veterné elektrárne)
  ==========================================================
  o spracovanie a zhodnocovanie biologického materiálu, organických surovín a odpadov
  ==========================================================
  o poľnohospodárska výroba (živočíšna produkcia)
  o všetky druhy činnosti, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi priamo či nepriamo obmedzili využitie susedných parciel (zápach, hluk, zvýšený výskyt hlodavcov…)

  Ako lepšie riešenie považujeme vybudovať CCE na pozemkoch, ktoré sú v susedstve spoločnosti FCC a podľa našich informácií je ich vlastníkom Mesto Trnava. Samotné CCE by mohlo byť vo vlastníctve mesta, VÚC, štátu, financovanie by mohlo byť zabezpečené čiastočne zo zdrojov Európskej únie, príp. za pomoci úverov z komerčných bánk, resp. za účasti súkromného investora, avšak bez majoritnej účasti, t. j. bez väčšinového, kontrolného vplyvu na CCE.

  Ako je už vyššie spomínané v pondelok 3. 8. 2020 o 17.00 hod sa v priestoroch KD Zavar uskutoční verejné prerokovanie zámeru CCE ZAVAR.

  Apelujeme na všetkých , ktorých táto téma zaujíma a dokážu sa tohto verejného stretnutia zúčastniť. Vaša účasť na stretnutí a na diskusii je veľmi dôležitá pre ďalšiu budúcnosť našej obce.

  Občania Zavara: Dušan Chynoranský, Adriana Rakúsová, Soňa Rakúsová, Pavol Miklovič, Michaela Pechová, Ľubomír Dobrovodský, Michal Noga a ďalší.

  Zdroj: https://www.reporter24.sk/2020/07/30/zamer-vybudovania-centra-cirkularnej-ekonomiky-zavar/

  • 24.1
   CK spaľovna says:

   Cestovná kancelária Naša Spaľovna organizuje ukážkovo zinscenované marketingové poznávacie zájazdy.
   Nejakí miestni zástupci už aj sadli do autobusov. Kukli z autobusu na spaľovnu, hneď všetko pochopili. Nabrali z toho ohromné rozumy. Na záver sa venovali veľkým víneršniclom a veltlinergruneru. Pri ceste domov si v buse zanôtili “Hej pod Kriváňom, tam je krásny svet, tam blchy skáču meter tridsaťpäť…” a rozhodli sa, že pokrok musí byť!!! Žádné blchy!!! Spaľovna!!!
   Teraz keď ide do tuhého držá klapačky.

  • 24.2
   Zavarani says:

   Zavarani Zavarani presne takto sa to nerobí, že navrhujete hodiť to susedovi.
   Získate tak nejakých pár sto metrov, ale padať vám to bude na hlavy a do záhrad aj tak.
   Preto si vás vybral,i že vás je málo obyvateľov a petíciu môžu hodiť do koša.
   To musí byť akcia všetkých dedín okolo a samozrejme Trnavy.
   V Trnave s tým nikto nesúhlasi okrem vo Viedni vyškoleného politbyra a svazákov. Už ich všetkých obehli a debilizovali, určite aj vašich poslancov.

  • 24.3
   sprava says:

   Tim, otázka, ako to u vás v Zavare dopadlo? Bude okolie Trnavy centrum spaľovní v RVHP, pardon v EÚ.

 25. 25
  kapitán Dabač says:

  Bitka proti spaľovňi začína 3.8.2020 v Zavare !!!
  “Začnite s vysťahovaním” heslo SNP pred 76 rokmi
  Je čas na Povstanie Trnavských občanov a občanov všetkých okolitých obcí.
  “Začnite s defenestráciou”

 26. 26
  Dzetko Krúpik says:

  Ket to móžu mat ve Vídni v centre mesta, prečo né aj my? Prečo takú fantastickú investíciju vyháname nékam na kraj, akro až g Zavaru? To naozaj nenájdeme v centre kúsek místa na takú velice prospešnú investíciju?

 27. 27
  Ja nič ja muzikant says:

  Z Bruselu prichádzajú obrovské peniaze. Budú sa prioritne míňať na veľké projekty. Politici situáciu opisujú, že Slovensko zásadne zmení svoj charakter a nastane priam generačný skok.
  Takže keď je toľko tých peňazí, nie je žiaden dôvod, aby sa problematike zaobchádzania s odpadmi začali s novým prístupom venovať aj miestne samosprávy. Nech vybudujú z týchto európskych peňazí zariadenie na spracovanie odpadu. Tu bude aspoň nejaká záruka, že nebudú dovážať odpad zo zahraničia.
  A k tejto plánovanej súkromnej spaľovni by sa mali postaviť jednoznačne odmietavo. Nie sa tváriť, že ja nič, ja muzikant.

  • 27.1
   Tieň says:

   Jasné vyhranenie sa zástupcov miestnych samospráv s odmietavým postojom voči súkromnej spaľovni dá voličom informáciu, že tu nejde o nejakú vzájomnú zákulisnú záležitosť.

   • 27.1.1
    abcd says:

    Základ je v predstihu debilizovať tých, ktorí sú pri pečiatke. S najväčšou pravdepodobnosťou sa to podarilo.
    Voliči sú dobrí akurát na vhodenie volebných lístkov do urní, po tomto okamihu sú názory voličov nedôležité, všetka múdrosť je už u verchušky.

 28. 28
  Mária Terézia says:

  Odpad sa bude dovážať aj zo zahraničia, aj sa veselo dováža.
  Oplatí sa dovážať ho na Slovensko. Tak hovoria múdre hlavy.
  Keď je to super mať vo Viedni spaľovňu tak navrhujem riešenie :
  Spravíme reverzný tok. Odpad zo Slovenska (všetok) budeme voziť do tej Viedne. Tam to Turkom ani Afričanom nevadí. A je po probléme. Oni budú šťastní že majú odpad, my budeme šťastní že nemáme hnusobu a vývozcovia budú šťastní že môžu chodiť s furmankami do tej Viedne.
  Ani Mária Terézia by to nevymyslela lepšie.

  • 28.1
   Priprav peňaženku says:

   Takže v meste sa nebude otáčať zisk z FCC, ale budeme to voziť do Viedne a platiť rakúske ceny za odpad. Geniálne. Prosím kandiduj nabudúce.

   • 28.1.1
    sprava says:

    Na Slovensku vzniknú prevádzky na spracovanie papiera a jeho recykláciu (môže sa 8x), spracovanie plastov je zvládnuté a o tento druh komodity je záujem. Vymýšľajú sa ďalšie nápady na jeho využitie sa stále objavujú, npr .využitie do obaľovacieho materiálu pri výstavbe a oprave komunikácií, fólie, izolácie, atď. Čo sa týka biologickéko materiálu a jeho spracovanie nie je problém. Spracovateľ odpadového skla musí dovážať 30% suroviny vzhľadom k tomu že mu nestíhajú domáci dodať na spracovanie. Na všetko sú navyše aj peniaze a tlak z EÚ na ich zmysluplné využitie. Tak neviem čo by si chcel vyvážať do Viedne, možno keď pôjdeš na nákup tú trochu odvezieš aj v kufri auta, vo vašom prípade na bicykli. A ty už nekandiduj vôbec s tou tvojou filozofiou, opakovaná lož sa stáva pravdou po 100 násobnom opakovaní. Dejiny túto anomáliu už presvedčivo zamietli.

   • 28.1.2
    Ale, ale says:

    Pán 28.1., evidentne si všade bol, všetko vieš a rozumieš problematike otáčania zisku. Tak nám tu vysvetli, prečo rakušáci vozia to svinstvo na Slovensko. Prečo si ten zisk z toho svinstva netočia doma? Veď majú 4 geniálne spaľovne vo Viedni a všade naokolo. Prečo to zlisujú, naložia na kamión a vezú to k nám, aj za cenu že ich nachytá colná stráž.
    Evidentne si zameraný na rýchle peniaze zarobené aj za cenu poškodenia životného prostredia a s tým spojenými nevysvetliteľnými zdravotnými problémami. Choď do riti s touto filozofiou.

 29. 29
  DPH says:

  27. septembra 2020 v starej tržnici v Bratislave sa uskutoční 3. ročník konferencie o živote bez odpadoch. Jej cieľom je pomôcť nasmerovať Slovensko k udržateľnému spôsobu fungovania a k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu. Konferencia je určená pre širokú verejnosť, zástupcov firiem, samosprávy aj tvorcov legislatívy o odpadoch. Takže chodte zistiť čo nás čaká a čo neminie.

Pre písanie komentárov musíte byť prihlásený Login

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.