reklama

„Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na žiaka“.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je výnimočná rôznorodosťou študijných programov s možnosťou ich kombinovania. Má akreditovaných 121 študijných programov, z toho 91 v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v dennej i externej forme. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry ponúka fakulta aj štúdium anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. A práve táto fakulta je pracoviskom prof. PhDr. Gabriely Lojovej PhD., ktorá od roku 2001 zároveň pôsobí po mojom boku v HARMONY ACADEMY ako odborná poradkyňa a garantka vzdelávacích programov pre učiteľov. Píše Jana Chynoradská.

Naše priateľstvo a vášeň i hlad po neustálom vylepšovaní podmienok v našich školách, ktoré sa otvárajú moderným prístupom vo výučbe cudzích jazykov, nás spája už 20 rokov a v týchto dňoch oslavujeme jeden dôležitý medzník. Čo ním je a aké očakávania z neho Gabriela Lojová má, sa môžete dozvedieť z tohto článku.

Práve vám vyšla nová učebnica pre učiteľov „Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na žiaka.“ Pre koho je určená a v čom spočíva jej hlavný prínos?

– Publikácia je určená v prvom rade pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj pre študentov učiteľstva cudzích jazykov. Avšak podobne užitočná môže byť pre všetkých učiteľov, keďže princípy prístupu zameraného na žiaka sú rovnako platné pri každom pedagogickom pôsobení. Dokonca aj pri výchove v rodinnom či širšom sociálnom prostredí. Pozorný čitateľ určite nebude mať problémy aplikovať tieto princípy do ktorejkoľvek inej výchovnej či vzdelávacej činnosti.

Hlavný prínos spočíva v tom, že poskytuje ucelený obraz o prístupe zameranom na žiaka, ktorý v sebe koncentruje humanistické princípy, ktoré nutne potrebujeme dostať do našich škôl, ak chceme modernizovať a skvalitňovať vzdelávanie.
O ich účinnosti svedčí aj skutočnosť, že tieto princípy predstavujú východiskovú vzdelávaciu filozofiu v krajinách s vyspelým systémom vzdelávania, predovšetkým v škandinávskych krajinách.

Kto bol vašou inšpiráciou pri tvorbe učebnice a prečo vlastne vznikla?

– Ambícia napísať túto učebnicu vznikla už dávno, vlastne už v časoch, keď som začala do vzdelávania učiteľov angličtiny vnášať u nás nový rozmer – aplikovať poznatky psychológie do procesov učenia sa a vyučovania anglického jazyka. Keďže vo svojich pedagogických začiatkoch som vyučovala psychológiu, pri vstupe do sveta vzdelávania učiteľov angličtiny som videla široké pole doposiaľ u nás neodhalených možností rozvíjania pedagogického myslenia a zručností učiteľov cudzích jazykov. Toto moje smerovanie posilňovali najmä početné mobility do zahraničia, kde som mala príležitosť vidieť prístup zameraný na žiaka priamo „v akcii“. Vidieť učiteľov, ktorí akoby boli chodiaci pedagogickí psychológovia, ktorí mali princípy tohto prístupu plne zvnútornené a prirodzene sa prejavovali v každom ich kroku, slove.

Učebnica vznikla vlastne ako prirodzený výsledok môjho dlhoročného hľadania možností učiť cudzí jazyk efektívnejšie. Možno povedať, že k tomu viedla aj dosť silná negatívna motivácia, keďže vo svojej žiackej a študentskej histórii som zažila v plnej miere tradičné vyučovanie.

V tých časoch sme v plnej miere zažívali tradičnú výučbu sprevádzanú množstvom zbytočných stresov, frustrácií a demotivácie. Iritovalo ma, že nás nútia memorovať množstvo informácií, teórií, klasifikácií a definícií, ktorým nikto z nás nerozumel. Pri štúdiu angličtiny to bolo ešte výraznejšie. Rozčuľovalo ma napríklad, prečo sa musím bifľovať kvantum slovíčok a fráz o futbale a krikete, keď ma to nezaujíma ani v slovenčine. Už vtedy som sa zamýšľala, prečo sa to nemôže robiť inak. Po skončení štúdia som jednoznačne vedela, ako angličtinu učiť určite nechcem, ale netušila som, ako by som ju učiť chcela. Začala som učiť psychológiu na strednej pedagogickej škole. Bola to inšpiratívna práca, pri ktorej som v plnej miere pochopila podstatu, silu a moc psychológie pri práci s ľuďmi a hlavne v učiteľskej profesii.

Ako dlho vám trvalo, kým ste obsah spracovali? Kto vám pri tom pomáhal?

– Dlho, avšak intenzívne až posledný rok. Obsah učebnice sa tvoril a pretváral s prichádzajúcimi skúsenosťami z výučby špeciálneho predmetu zameraného na psychologické aspekty učenia sa a vyučovania angličtiny na Pedagogickej fakulta Univerzity Komenského, ako aj pri dlhoročnej práci s učiteľmi jazykov v rámci ich celoživotného vzdelávania. Môžem povedať, že práve títo študenti a učitelia vo veľkej miere pomáhali modifikovať zameranie výučby a tým aj obsah tejto učebnice. A to hlavne tým, že prinášali problémy z každodennej praxe, ktoré sme spolu analyzovali, hľadali ich príčiny a navrhovali riešenia na báze poznatkov psychológie a neurovied.

Aký dopad očakávate, že táto učebnica bude mať pre učiteľov a ich žiakov/študentov?

– Očakávania mám veľké a dúfam, že sa aspoň čiastočne naplnia. Viem, že to znie neskromne, ale vedú ma k tomu pozitívne reakcie učiteľov i študentov na našich seminároch. A ich časté výzvy, aby som už konečne takúto publikáciu napísala. Stalo sa! Aký dopad očakávam? V našich školách, ako všetci dobre vieme, žiaľ ešte stále do veľkej miery dominuje tradičné vzdelávanie, ktoré už rozhodne nespĺňa požiadavky dnešnej doby. Aby sme dosiahli zmenu, v prvom rade je potrebné zmeniť myslenie učiteľov (odhliadnuc od podmienok v súčasnej spoločnosti…). A práve táto publikácia poskytuje návod na takúto zmenu. Ak uvádzané myšlienky zarezonujú v srdciach učiteľov, ak sa s nimi stotožnia a ak v nich prehĺbia možno už „pochovanú túžbu“ mať v triede čoraz viac aktívnych, motivovaných, zanietených žiakov sebaisto komunikujúcich v cudzom jazyku …sme na dobrej ceste k dosiahnutiu zmeny v našom školstve, po ktorej už dlhodobo všetci voláme.

Na obale knihy je obrázok ľadovca, viete nám priblížiť dôvod prečo?

– Obrázok ľadovca je mojou obľúbenou metaforou, ktorá je aj v knihe vysvetľovaná. Zlaté pravidlo hovorí, že „Všetko, čo na vyučovaní dosiahneme, v konečnom dôsledku závisí od toho, čo sa deje v psychike žiaka“. Z toho samozrejme vyplýva, že ak chce učiteľ efektívne učiť, v prvom rade by mal poznať, čo sa deje v psychike jeho žiakov. Bežne si učitelia myslia, že svojich žiakov poznajú. V skutočnosti však, ako potvrdzujú aj početné výskumy, zväčša poznajú len ich správanie. Teda to, čo je pozorovateľné a nie to, čo sa deje v ich vnútornom svete. Rovnako ako pri pohľade na ľadovec – vidíme len to, čo je na povrchu a zvyčajne ani netušíme, čo je pod hladinou. Jedným z hlavných cieľov tejto knihy je čo najviac učiteľom priblížiť, čo je „pod hladinou“, čo všetko sa deje vo vnútornom svete žiakov, aký to má vplyv na ich proces učenia sa cudzieho jazyka a ako to môže učiteľ odhaľovať a ovplyvňovať.

HARMONY ACADEMY je dnes poskytovateľom inovačných vzdelávacích programov pre učiteľov nielen cudzích jazykov. Tie sú aktuálne akreditované na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, čím je vytvorený most medzi štátnymi/verejným školami a HARMONY ako centrom ďalšieho odborného vzdelávania dospelých.

Učebnicu si dnes môžete zakúpiť online (link tu) a jej cena 7,70 Eur. Od apríla 2020 sa k vám budeme prihovárať v pravidelných intervaloch cez rôzne médiá a formy vzdelávania, čím obsah knihy „Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na žiaka“ budeme približovať učiteľom všetkým typov škôl postupne s praktickými realizáciami, ktoré môžu okamžite preniesť do svojich hodín.

Máme nádej, že i vďaka tejto iniciatíve budeme i naďalej prispievať k skvalitňovaniu vzdelávania učiteľov v našej krajine.

Prajeme vám pokojné a úspešné dni v čase, kedy spolu prežívame niečo nevídané. Čo nám prináša, čo nové nás učí a o čo budeme silnejší, keď pominie? To sú otázky, ktoré mi víria hlavou vždy ráno, keď sa prebúdzam.

Niekde vo svojom vnútri zostávam pokojná a viem, že moja profesijná cesta učiteľa je tým bezpečným prístavom, ktorý ma prevedie „na druhú stranu“. Učím srdcom a do plnej miery uplatňujem filozofiu prístupu zameraného na potreby žiaka/študenta.

Ako ste na tom vy, priatelia? Čo pomáha vám? Neváhajte sa o to s nami podeliť a svoje príspevky nám píšte na jana@harmony.sk. Radi ich uverejníme ako podnety a inšpirácie pre druhých.

Jana Chynoradská
(autorka je zakladateľkou Harmony Academy v Trnave)

Ulož ako PDF
Napísal 30. marca 2020 11:19. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.