reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom komplexnej obnovy prvého z vnútroblokov na Hospodárskej ulici

Mesto Trnava vybralo na základe verejnej súťaže zhotoviteľa stavebných prác rekonštrukcie vnútrobloku na Hospodárskej ulici. Trnavská radnica pred vyše dvomi rokmi ohlásila zámer postupnej obnovy a revitalizácie vnútroblokových priestranstiev na Hospodárskej ulici. Prvý dvor, ktorý sa má dočkať komplexnej zmeny, sa nachádza medzi ulicami Andreja Sládkoviča, Hodžovou a Hospodárskou.

Vo verejnej súťaži, ktorej sa zúčastnili traja uchádzači, uspela s najnižšou ponukou 223-tisíc eur s DPH trnavská spoločnosť INVEX. Predpokladaná hodnota diela bola stanovená na 258-tisíc eur s DPH.

Mesto Trnava a zástupcovia zhotoviteľa podpísali zmluvu o dielo na konci júla 2020. Zo zmluvy vyplýva, že stavebné práce majú byť dokončené do 3 mesiacov, je teda predpoklad, že komplexná obnova vnútrobloku bude hotová v priebehu novembra tohto roka.

Investičná akcia bude financovaná zo zdrojov Európskej únie a čiastočne z mestského rozpočtu.


Ako prvý dostane novú tvár dvor označený písmenom A

Zdroj: Mesto Trnava

Reprofoto: Google Street View

Prostredníctvom rekonštrukcie vnútroblokového priestranstva sa má vytvoriť „kvalitný mestský verejný priestor vo vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany existujúcej zelene, zvýšiť estetickú a pobytovú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace objekty, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru – chodníky pre peších, mobiliár, ihrisko pre mladšiu vekovú kategóriu, verejné osvetlenie, pobytové plochy, vegetačné prvky a podobne“, približuje trnavská radnica.

Projektová dokumentácia počíta s vytvorením multifunkčných plôch s rôznorodým využitím.

Herná zóna pre mladšie deti situovaná vo vnútrobloku je čo najďalej od hlavnej komunikácie, na ktorú nadväzuje pobytový priestor doplnený mobiliárom a pobytovo herným trávnikom.

Dažďová voda z novonavrhovaných spevnených plôch bude zvedená do vsakovacích mís v okolí existujúcich stromov.

Súčasťou stavby budú aj búracie práce jestvujúcich spevnených plôch, ktoré pozostávajú z odstránenia časti spevnených plôch v riešenom území zvyškových spevnených plôch, plochy zámkovej dlažby v miestach pôvodného mobiliáru sušiakov, prachárov, stojiska na kontajnery a pod.

„Vzhľadom na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia a z dôvodu opravy tvaru vegetačných plôch bude preskladaná po výkopových prácach dlažba na existujúcom parkovisku a takisto opravená asfaltová časť komunikácie. Búracími prácami v riešenom území sa odstránia aj všetky jestvujúce nevyhovujúce prvky mobiliáru parkové lavičky, odpadkové koše, sušiaky na prádlo a všetky herné prvky. V riešenom území bude vytvorené aj oplotené venčovisko, tzv. psí park,“ približuje projektová dokumentácia.

V rámci rekonštrukcie existujúceho verejného osvetlenia, ako aj doplnenia nového verejného osvetlenia budú v riešenom úseku demontované existujúce stožiare verejného osvetlenia.

Existujúce stojisko na kontajnery bude nahradené stojiskom pre polozapustené kontajnery. Stavebný objekt spevnené plochy rieši rekonštrukciu vybraných jestvujúcich spevnených plôch, vybudovanie plôch pre odstavenie bicyklov a dobudovanie spevnených plôch v okolí herných zón.

Mesto Trnava postupne plánuje postupne obnoviť všetky vnútrobloky v lokalite medzi ulicami Hospodárska a Študentská.

“Cieľom mesta je postupne revitalizovať všetky dvory v obytnom súbore Hospodárska a vytvoriť ucelenú ponuku oddychovo – spoločenských aktivít pre rezidentov všetkých vekových kategórií, s rôznymi záujmami a potrebami. Priestor by mal reflektovať súčasné požiadavky adaptácie mesta na zmeny klímy – požiadavky na manažment dažďovej vody, prírode blízke riešenia a prírode blízku starostlivosť o vegetáciu. Každý dvor bude riešený projekčne a aj rozpočtovo samostatne,” informovala radnica v roku 2018.


Vizualizácia

Zdroj: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 31. júla 2020 7:47. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom komplexnej obnovy prvého z vnútroblokov na Hospodárskej ulici”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.