reklama

Radnica aktualizuje rozpočet, zmeny sa dotknú aj použitia rezervného fondu

Mesto Trnava pripravuje 3. aktualizáciu rozpočtu a spracovalo aj výsledky plnenia rozpočtu za prvý polrok 2020. Materiál predložia poslancom mestského zastupiteľstva na rokovanie 29. septembra.

Bežné príjmy naplnila trnavská samospráva v prvom polroku 2020 na 52,36% ročného upraveného rozpočtu, bežné výdavky dosiahli 40,39%.

Polročné plnenie rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov predstavuje 39,81%. Kapitálové výdavky na plánované investičné akcie sa trnavskej podarilo naplniť na 22,04% ročného upraveného rozpočtu.

Ilustračné foto

Súčasťou materiálu je aj predkladaná 3. aktualizácia rozpočtu, ktorá obsahuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a vo finančných operáciách.

Predložený materiál navrhuje zvýšenie celkových príjmov o 591-tisíc eur, zvýšenie bežných príjmov na základe úpravy podľa reálneho vývoja príjmov, o takmer 122-tisíc eur a zvýšenie kapitálových príjmov o 470-tisíc eur, čo je odrazom najmä predaja mestskej ornej pôdy v katastri Zavara a zazmluvnených splátok z predaja pozemkov.

Predkladaná aktualizácia obsahuje zvýšenie výdavkov o 1,72 milióna eur. Bežné výdavky majú narásť o 805-tisíc eur a kapitálové výdavky na investiční akcie o takmer 923-tisíc eur.

Vo finančných operáciách je zapracovaný príjem návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 1,46 milióna eur.

“Pomoc je určená na kompenzáciu výpadku príjmov subjektom územnej samosprávy. Podmienkou poskytnutia návratnej výpomoci je použitie zdrojov do 31. decembra 2020 a v predkladanej aktualizácií je navrhnutá na refundáciu výdavkov v súvislosti s poskytovaním mestskej autobusovej dopravy, zabezpečenie ktorej mesto financovalo z vlastných zdrojov. Na základe uvedeného si mesto uvoľnilo vlastné zdroje, ktoré boli použité na krytie zvýšených výdavkov v jednotlivých programoch rozpočtu mesta,” konštatuje sprievodná správa navrhovaného materiálu, ktorý predkladá prednostka mestského úradu Katarína Koncošová.

Mesto navrhne na schválenie poslancom niekoľko zmien použitia rezervného fondu na financovanie bežných a kapitálových výdavkov.

Radnica chce z rezervného fondu vyčleniť peniaze okrem iného na architektonickú súťaž parkovacieho domu Na Hlinách (8000 eur), na projektovú dokumentáciu parkoviska pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava (28 000), na vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou (35 000), na polopodzemné kontajnery (770 000), na financovanie rekonštrukcie priestorov v objektoch na Trojičnom námestí 11 a Hlavnej ulici 5 (538 000).

Zmenou použitia fondu združených prostriedkov má mesto vyčleniť 105-tisíc eur aj na financovanie rekonštrukcie areálu AŠK Slávia.

O návrhoch na aktualizáciu rozpočtu majú poslanci hlasovať na prvej jesennej schôdzi 29. septembra 2020.

Ulož ako PDF
Napísal 14. septembra 2020 8:08. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

28 komentárov pre “Radnica aktualizuje rozpočet, zmeny sa dotknú aj použitia rezervného fondu”

 1. 1
  erik says:

  nemal by rezervny fond sluzit len na mimoriadne vydavky?

  • 1.1
   • 1.1.1
    erik says:

    Vies dat nejaky odkaz, lebo na stranke mesta som o tvorbe a sposobe pouzitia fondu nic nenasiel, dik

    • 1.1.1.1
     rezerva says:

     Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z., ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na:
     • odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo
     • na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo
     • inou mimoriadnou okolnosťou,
     ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.
     Prostriedky rezervného fondu môže obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.

     Táto garnitúra žiadny prebytok nevytvára len nevyčerpané financie
     ( neschopnosť ) z neuskotočnených akcií presúva z roka na rok.

 2. 2
  pán transparentný says:

  Zas treba peniaze na ďalšie projektové dokumentácie na projekty, ktoré sa nakoniec možno realizovať nebudú? A čo sa stalo s tými, čo sa na projekty vyčlenili z peňazí, ktoré mesto získalo za dom sociálnych služieb na Kollárovej?

 3. 3
  titanic says:

  To čo sme očakávali je tu. Nero ide zaťať ďalšiu sekeru.
  Budú sa vrámci svetlých zajtrajškov zadlžovať budúce generácie.
  Tých 1.460.000 € bude treba splatiť v rokoch 2024 – 2027.
  Ako vedia ekonomickí diletanti, že bude z čoho ?
  Budú zase zvyšovať dane !
  Po mne potopa !!!

  • 3.1
   hokejista says:

   Tie nové ekonomické stimuly sa rodia v hlavách ekonómov, ktorí z finančných prostriedkov vytvárajú farebne potlačené obeživo bez nominálnej hodnoty. Aký to rozdiel s Ruskom, ktoré sa snaží o pokrytie svojej meny zlatými rezervami. Veta zo štátu dostaneme 1,46 milióna eur a tým sa nám uvoľnia finančné prostriedky na projekty do zásuvky. Tie zásuvky sa stávajú nevyčerpateľnou zásobárňou nápadov pre budúce generácie, lenže pokrok a klimatické zmeny sú tak rýchle, že ich životnosť a opodstatnenosť je 5-7 rokov. Preto vsadiť na klasiku v zabezpečení čistoty a zdravého životného prostredia je cesta správnym smerom. Potlačiť snahy developerov a zabezpečiť úroveň spĺňajúce požiadavky v 21 storočí kladených na mesto, pre súčasných občanov mesta by mala byť úloha číslo jedna.

 4. 4
  Realita vs. vymaľovánky says:

  Dúfajme, že peniaze budú použité zmysluplne a na konci snaženia bude čosi reálne hmatateľné a viditeľné.
  Súčasne dúfajme, že peniaze sa nevrazia do ďalších vymaľovánok, ktoré dostali honosný názov: štúdie.

 5. 5
  amatér says:

  Ekonomický analfabetizmus LenOna a sekty v praxi :

  1. fáza – Rozhádžeme celý rezervný fond
  2. fáza – Čo sa dá minieme na nerealistické štúdie, vízie, utópie
  3. fáza – Nešetríme zásadne nikdy – hlavne všetko minúť
  4. fáza – Keď máme dzíru v rozpočte zdaníme obyvateľov a podnikateľov
  5. fáza – Keď aj to rozhádžeme zadĺžime budúcu generáciu

  Ekonomika amatérov ako v Burkina Faso

  • 5.1
   kolaps says:

   Zabudol si na ďalšie fázy –

   6. fáza rozpredaja majetku mesta a tým znižovanie bonity mesta
   7. fáza kupovanie čudných pozemkov za čudné ceny
   8. fáza výhody, úľavy pre developerov a náklady pre mesto = zisk developeri a lokálny, neznámi cyperský investori a budúce náklady na odpustenú infraštruktúru pre mesto
   = turecko-hipsterské hospodárstvo = TO SA OPLATÍ :(:(:(

 6. 6
  xXx says:

  “.. na vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou (35 000), ” To bude vystrihovanka z papiera?

 7. 7
  Realita. says:

  Čo by sa stalo, keby sa pre tento prípad z týchto financií nič neinvestovalo do obrázkov a malieb. Stačí vytiahnuť nejaké pripravené materiály, napríklad na Zelený kríček, alebo Ružový kríček a konečne niečo aj zrealizovať.
  Však tých náčrtov, skíc, štúdií, nákresov, plánov, atď bolo už dosť. Už druhé volebné obdobie sme intenzívne prikrmovaní nekonečnými štúdiami. S odstupom času je možné veľa štúdií vyhodnotiť ako drahé blúznenie.
  Najvyšší čas predviesť aj niečo iné, ako cyklochodník zaplatený na 95% z dotácií.

 8. 8
  otvor oči says:

  Prefíkaný učeň Smeru potichu bez verejnej diskusie ide zadĺžiť mesto sumou
  1,4 mil euro. Bez verejnej diskusie s občanmi, podnikateľmi, odbornou a laickou verejnosťou, poslancami. Len tak. Lebo ON je veliký. On všetkému rozumie.
  Je to Mr. transparentný. Diktátor Borat.
  Občania, voliči už komečne otvorte oči !!
  Otvor oči Trnava !!

 9. 9
  komenty says:

  Nepíšte mu na stránku negatívne komenty
  Vymazáva tempom 113 komentov mesačne
  Aktuálne 792 deleted comments
  Stádo iba chváliť Lacko šup šup
  https://blbec.online/blb/1917-peter-brocka

 10. 10
  hejter says:

  Ak nadávate na štúdie, pozrite si fakty, v návrhu aktualizácie rozpočtu (https://cuet.slovensko.sk/sk/priloha/zobraz/f371c5c7-ced3-417e-a045-19f31f6575ce) sa na s. 62.

  Ale aj iné tabuľky sú zaujímavé:

  – s. 34 počet novovybudovaných parkovacích miest:
  v roku 2014 – 271
  v roku 2019 (naschvál tento rok, to sa ešte nemožno vyhovárať na koronu) – 42

  – s. 34 dĺžka cyklotrás v km:
  v roku 2014 – 12,29
  v roku 2020 – 21,10 (za Bročku sa teda postavilo 8,81 km, čo je 41,7% celkovej dĺžky, čuduj sa svete, 60 % cyklotrás bolo postavených pred jeho nástupom a človek by si myslel, že pred tým Trnava neexistovala)

  – s. 53 počet novovysadených stromov – s výnimkou roku 2019 klesajúci trend

  – s. 94 nárast počtu detí navštevujúcich materské školy v roku 2019 – 0 (plán 100)

  – 103 Počet finančne podporených športových aktivít
  v roku 2014 – 26
  v roku 2019 – 15
  v roku 2020 (Európske mesto športu) – 1

  – s. 107 Počet kultúrno-spoločenských podujatí
  v roku 2014 – 24
  v roku 2019 – 16

  – s. 107 Počet lokálnych subjektov záujmovej –umeleckej činnosti napodujatiach
  v roku 2014 – 35
  v roku 2019 – 14

  – s. 120 Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava)
  v roku 2014 – 20
  v roku 2019 – 3,90
  v roku 2020 – 13,5

  – s. 127 Preskúmané a prehodnotené pracovné pomery a pracovné činnosti zamestnancov Mesta Trnava (fluktulácia?)
  v roku 2014 – 2
  v roku 2018 – 220
  v roku 2019 – 130
  v roku 2020 – 50

  – s. 136 Mestský grantový program – počet podporených projektov
  v roku 2014 – 18
  v roku 2019 – 1

  • 10.1
   tragédi says:

   Nevedia splniť ani tú biedu čo si naplánovali
   Kapitálové výdavky 22,04% – tragédi
   Načo im je 1,4 milióna ?
   Iba prežrať budúcnosť

   • 10.1.1
    Krása ... says:

    No nie je to krása, takto vymýšľať témy na ďalšie omaľovánky?
    Zopár ďalších ich pribudne do regálov. Možno bude niektoré treba znovu prekresliť, keď zapadávajú prachom.

 11. 11
  hokejista says:

  Čo zvládajú absolútne na výbornú je komunikácia vo vytváraní svojej výnimočnosti. Ich podporovatelia, keď že tomu rozumejú ešte menej ako LT a Peťo, ich velebia a vytvárajú Potemkinovu fatamorgánu. Aká je spoločenská hodnota 500 ks stromov druhu pagaštan konský, ktoré sú odsúdené na pomalé odumieranie?

 12. 12
  Pre KOBRU says:

  Kobra si mohol zriadiť trnavský okrášľovací spolok a tam prezentovať svoje fasabúkové polúcie, sny a vízie. Výsledok by bol síce rovnaký, ale vedeniu a prevádzke mesta by dal pokoj.
  Ostatné je dosť výstižne popísané na týchto diskusiách.
  Iba da sa viezol na vlne boom-u, ktorý do corony bol v EU.

  • 12.1
   trhací kalendár says:

   Celý rozpočet na r. 2020 je na vode, vycucaný z brady.
   Je deficitný, zachraňovaný zvýšenými šialenými daňami o 200%.
   Teraz už je z neho iba trhací kalendár. Látajú krížom krážom čo sa dá.
   Nemajú vecne splnené ani to málo, čo si naplánovali.
   Nemajú ani približnú predstavu ako ďalej.
   Príspevok č.9 presne vystihuje postupný a trvalý úpadok mesta.
   Už iba selfíčka, voccov fejsbúk a Beňová propaganda zachraňujú čo sa dá.
   Už im to ale nikto nepapá – ľuďom sa otvárajú oči.

 13. 13
  EW says:

  A ten predaný mestský pozemok v katastri Zavar, to je ten pozemok, kde chcú stavať tú spaľovnu? To je tiež úchvatný darček občanom mesta.

 14. 14
  Hí Hí Hí says:

  https://trnava.dnes24.sk/trnava-bude-mat-unikatnu-drahu-primator-ukazal-na-co-sa-mozete-tesit-foto-370852

  Neny sú penáze.
  Ešteže sa zvýšili dane. Lebo inak nevieme ako by sme bez tohoto prežili. Bližšie zrejme vo Fasa-Búkových zvestiach.
  Zase budú v NR a BA híkať. 🐐🐐🐐🐐

  • 14.1
   Dráha says:

   Ale veď to už v Trnave máme. Stačí prejsť tých do…..ných 300 chodníkov – jamy, dzíry, pukliny a ste jak na dráhe.

 15. 15
  bublina says:

  Žiaľ Trnava sa pod vedením rýchlokvasených poslancov s fatálnym nedostatkom predstavivosti a šokovaných vodcom pomaly ale isto potápa.
  Bicykle, selfie, lavičky a smeti sú ich maximum.
  Na viac nemajú ani mať nebudú.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.