reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Mesto zverejnilo zoznam 55 odberových miest v rámci celoplošného testovania

Mesto Trnava pripravilo zoznam lokalít, ktoré budú môcť počas soboty 31. októbra a nedele 1. novembra 2020 navštíviť záujemcovia o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Trnavčania majú k dispozícii 55 odberových miest umiestnených na 39 stanovištiach. Väčšina lokalít je zhodná s miestnosťami, kam sú ľudia zvyknutí chodiť voliť.

Celoplošné testovanie sa uskutoční počas víkendu, denne od 7.00 h do 22.00 h, s prestávkami od 12.00 do 12.45 hod. a od 18.00 do 18.30 hod. Posledný ster odoberú o 21.30 h.

Do ktorej miestnosti a v akom čase treba prísť?

Samospráva obyvateľom odporúča riadiť sa dvomi bodmi: adresou trvalého pobytu a začiatočným písmenom priezviska.

Na konci článku sú uvedené odberové miesta (OM), ku ktorým sú priradené jednotlivé ulice v meste.

Je potrebné si vybrať OM podľa svojho bydliska a pokúsiť sa naplánovať si čas príchodu podľa nasledovného rozpisu:
[table id=21 /]

Mapa a zoznam odberových miest (pre zväčšenie kliknite na obrázok):

„Prosíme ľudí, ktorí sa prídu dať otestovať, aby uprednostnili odberové miesto, ktoré prislúcha k ulici, na ktorej bývajú, a aby čas návštevy prispôsobili navrhnutému abecednému rozpisu. Rešpektovanie odporúčanej lokality a času pomôže zabezpečiť plynulejší chod testovania a je praktické aj z hľadiska materiálnej vybavenosti jednotlivých stanovíšť,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka. „Zároveň sa obraciame na účastníkov testovania s prosbou, aby pred seba v rade púšťali tehotné ženy, rodičov s malými deťmi a zdravotne znevýhodnených ľudí.“

Všetky odberové miestnosti budú v sobotu aj nedeľu po ukončení testovania plošne dezinfikované.

Ďalšie podrobnosti súvisiace s celoplošným testovaním zverejní Mesto Trnava v blízkom čase.

Zoznam odberových miest v Trnave

Kód OM

Názov odberového miesta

OM 1

Radnica, Hlavná 1

OM 2

Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

OM 3

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Hollého 9

OM 4

Kino Hviezda, Paulínska 1

OM 5

Stredná odborná škola GOS, Ferka Urbánka 19

OM 6

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23

OM 7

Stredná priemyselná škola, Komenského 1

OM 8

Základná škola, Andreja Kubinu 34

OM 9

Stredná priemyselná škola, Komenského 1

OM 10

SPŠ stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova 7

OM 11 A

Základná umelecká škola, Mozartova 10

OM 11 B

Základná umelecká škola, Mozartova 10

OM 12

Základná umelecká škola, Mozartova 10

OM 13

Základná škola, Kornela Mahra 11

OM 14

Základná škola, Kornela Mahra 11

OM 15 A

Základná škola, Jána Bottu 27

OM 15 B

Základná škola, Jána Bottu 27

OM 16 A

Základná škola, Andreja Kubinu 34

OM 16 B

Základná škola, Andreja Kubinu 34

OM 17

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie Jozefa Herdu 2

OM 18 A

Obchodná akadémia, Kukučínova 2

OM 18 B

Obchodná akadémia, Kukučínova 2

OM 19

Kultúrny dom CUBE, Ľudová 12

OM 20 A

Základná škola, Atómová 1

OM 20 B

Základná škola, Atómová 1

OM 21

Základná škola, Atómová 1

OM 22 A

Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

OM 22 B

Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

OM 23

Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

OM 24

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1

OM 25

Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Koniarekova 15

OM 26

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6

OM 27 A

Základná škola, Spartakovská 5

OM 27 B

Základná škola, Spartakovská 5

OM 28 A

Základná škola, Spartakovská 5

OM 28 B

Základná škola, Spartakovská 5

OM 29 A

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod na verejné korčuľovanie)

OM 29 B

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod na verejné korčuľovanie)

OM 30 A

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod od Hokejky)

OM 30 B

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod od Hokejky)

OM 31 A

Základná škola, V Jame 3

OM 31 B

Základná škola, V Jame 3

OM 32

Základná škola, V Jame 3

OM 33 A

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 33 B

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 34 A

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 34 B

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 35 A

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 35 B

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 36 A

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 36 B

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 37

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4

OM 38 A

Kultúrny dom, Sereďská 131, Modranka

OM 38 B

Kultúrny dom, Sereďská 131, Modranka

OM 39

Mestská športová hala, Rybníková 576 (ľudia s prechodným pobytom, cudzinci)

Rozdelenie ulíc medzi jednotlivé odberové miesta

OM 1: Radnica, Hlavná 1

Vajanského

Hlavná

Trojičné námestie

Radlinského

Divadelná

OM 2: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

Paulínska

Veselá

Rázusova

Orolská

Múzejné námestie

Trhová

Strelecká

Námestie Slovenského národného povstania

OM 3: Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Hollého 9

Halenárska

Námestie sv. Mikuláša

Františkánska

Hornopotočná

Hviezdoslavova

Jeruzalemská

Kapitulská

Dolnopotočná

Invalidská

Pekárska

Horné bašty

Štefánikova

Jána Hollého

Michalská

Rybníková

Jerichova

M.Schneidra-Trnavského

Zelený kríčok

OM 4: Kino Hviezda, Paulínska 1

Kollárova

Ľudmily Podjavorinskej

Andreja Žarnova

Sladovnícka

Dolné bašty

Športová

Klempova

B. S. Timravy

OM 5: Stredná odborná škola GOS, Ferka Urbánka 19

Hospodárska

Kollárova

OM 6: Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23

Jána Bottu

Ferka Urbánka

E. M. Šoltésovej

Andreja Hlinku

Bradlanská

Komenského

A. Sládkoviča

B. Němcovej

Parková

Tomášikova

OM 7: Stredná priemyselná škola, Komenského 1

Juraja Fándlyho

Štefana C. Parráka

Študentská

Kvetná

Jána Bottu

Vladimíra Roya

Hodžova

Františka Veselovského

Petra Pázmaňa

Agátová ulica

OM 8: Základná škola, Andreja Kubinu 34

Hospodárska

Kalinčiakova

Jána Sambucusa

Terézie Vansovej

Sadová

Štúrova

Okružné námestie

Matuškova

Hospodárska

OM 9: Stredná priemyselná škola, Komenského 1

J. G. Tajovského

Lomonosovova

Jána Bottu

OM 10: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova 7

Čajkovského 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 52, 53, 54

Bedřicha Smetanu

OM 11 A: Základná umelecká škola, Mozartova 10

Čajkovského 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39

OM 11 B: Základná umelecká škola, Mozartova 10

Čajkovského 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

Gejzu Dusíka

Mozartova

OM 12: Základná umelecká škola, Mozartova 10

Ludvika van Beethovena 10 – 59

Mozartova

Botanická

OM 13: Základná škola, Kornela Mahra 11

Botanická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ludvika van Beethovena

Ovocná

Zelená

OM 14: Základná škola, Kornela Mahra 11

Gejzu Dusíka

Kornela Mahra

OM 15 A: Základná škola, Jána Bottu 27

Adama Štrekára

Traťová ulica

Rudolfa Vrbu

Evy Kostolányiovej

Richarda Vandru

Leoša Janáčka

Johna Dopyeru

Čerešňová ulica

Hadriána Radvániho

Jazdecká ulica

Medziháj

Karola Elberta

OM 15 B: Základná škola, Jána Bottu 27

Roľnícka ulica

Oskára Čepana

Williama Schiffera

Krátka ulica

Tibora Kružliaka

Júliusa Gábriša

Martina Gregora

Alfréda Wetzlera

Šafárikova

Kočišské

Terézie Vansovej

Jána Bottu

Koceľova ulica

Kuzmányho

Višňová ulica

Bežecká ulica

Okružné námestie

Hurbanova

Záhradná ulica

OM 16 A: Základná škola, Andreja Kubinu 34

Slovenská ulica

Andreja Kubinu

Ulica sv. Cyrila a Metoda

Štefana Moyzesa

Kamenný mlyn

Gavlovičova

Suchovská

Rekreačná

Poľná

Terézie Vansovej

Západná

Ružindolská

Orešianska ulica

OM 16 B: Základná škola, Andreja Kubinu 34

Modranská

Orešianska ulica

Mierová

Andreja Kubinu

Osvaldova

OM 17: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. Jozefa Herdu 2

Jána Hajdóczyho

Legionárska ulica

Jánošíkova

Lovecká

Lichardova

Pri kalvárii

Zelený kríčok

Školská

Murgašova

Chovateľská

Cukrová ulica

Špačinská cesta

Na hlinách

Šrobárova ulica

OM 18 A: Obchodná akadémia, Kukučínova 2

Slnečná

Krížová

Mikuláša Koperníka

Tatranská

Kopánková ulica

Pažitná

Suchá

Špačinská cesta

Robotnícka

Karpatská

OM 18 B: Obchodná akadémia, Kukučínova 2

Kukučínova

Malá

Štefana Baniča

Oblúková

Okružná ulica

Na hlinách

Jaderná

OM 19: Kultúrny dom CUBE, Ľudová 12

Titusa Zemana

Martina Benku

Krajná

Dúhová ulica

Maximiliána Hella

Jána Hlubíka

Pekná ulica

Átriová

Ustianska

Schumerova ulica

Levanduľová ulica

Ľudová

Pavla Hlbinu

Hviezdna

Pavla Mudroňa

Dobšinského ulica

Petra Bohúňa

Krupská ulica

Zdenky Schelingovej

Mliečna ulica

Štrky

OM 20 A: Základná škola, Atómová 1

Na hlinách

OM 20 B: Základná škola, Atómová 1

Špačinská cesta

Veterná

Na hlinách

Atómová

Bučianska

Piešťanská

OM 21: Základná škola, Atómová 1

Na hlinách

OM 22 A: Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

Saleziánska ulica

Olympijská ulica

Stavebná

Špačinská cesta

OM 22 B: Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

ŠM Dolina

Viktoríniho námestie

Námestie Slov.učeného tovarišstva

Rovná ulica

Rudolfa Dilonga

Malženická cesta

Letecká

Špačinská cesta

Farárske

Strmá ulica

Jesenského

parašutistov

Štefana Fidlíka

Spojná ulica

Francisciho

Andreja Kmeťa

Tich. Milkina

OM 23: Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

Veterná

Olympijská ulica

Severná

Radarová

ŠM Veľký dvor

OM 24: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1

Poštová ulica

Veterná

Novomestská ulica

Východná ulica

Sibírska

OM 25: Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Koniarekova 15

Koniarekova

Zavarská

Jačmenná

Sasinkova

OM 26: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6

Spartakovská

Palárikova

Nobelova

Bernolákova

Vančurova

Sladovnícka

Denisova

Konštantína Čulena

Hattalova

Žitná

Samuela Jurkoviča

V.Paulínyho Tótha

Daxnerova

Železná

OM 27 A: Základná škola, Spartakovská 5

Spartakovská

Vladimíra Clementisa

OM 27 B: Základná škola, Spartakovská 5

Vladimíra Clementisa

Juraja Slottu

OM 28 A: Základná škola, Spartakovská 5

Vladimíra Clementisa

OM 28B: Základná škola, Spartakovská 5

Hlboká

Vladimíra Clementisa

OM 29 A: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B

Teodora Tekela

Juraja Slottu

OM 29 B: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B

Vladimíra Clementisa 51-66

Oravné

OM 30 A: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B

Teodora Tekela

OM 30 B: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B

Teodora Tekela

OM 31 A: Základná škola, V jame 3

Tehelná

OM 31 B: Základná škola, V jame 3

Hlboká

Starohájska ulica

Bučianska

V jame

OM 32: Základná škola, V jame 3

Vladimíra Clementisa 25 – 48

OM 33 A: Základná škola, Maxima Gorkého 21

Bratislavská ulica

Zelenečská ulica

Andreja Žarnova

Coburgova ulica

Staničná

Dohnányho

Petzvalova

OM 33 B: Základná škola, Maxima Gorkého 21

Tulipánová ulica

9.mája

Orgovánová

Gábora Steinera

Nevädzová

Maxima Gorkého

Ľaliová

Odbojárska

Markovičova

Stromová ulica

Ružová

Mýtna

OM 34 A: Základná škola, Maxima Gorkého 21

Gen. Goliána 1-11

Zelenečská ulica

OM 34 B: Základná škola, Maxima Gorkého 21

Nerudova

Jiráskova 22,23

OM 35 A: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

Jiráskova 1 – 21, 35 – 59

OM 35B: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

Slovanská

gen.Goliána 34-51

Nezábudková

Konvalinková

Púpavová

OM 36 A: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

Jiráskova 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Gen. Goliána 52 – 65

Bočná

Osadná

Limbová

Ostravská

Astrová

OM 36 B: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

Gen. Goliána 12 – 33

OM 37: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4

Tamaškovičova

Bulharská ulica

Lúčna ulica

Vlárska

Mikovíniho

Kozácka

Jasná

Letná

Malinová ulica

Šípová ulica

Fraňa Kráľa

Narcisová ulica

Stredná

Hraničná

Vajslova ulica

Jabloňová ulica

Nitrianska

OM 38 A: Kultúrny dom, Seredská 131

Topoľová

Jarná

Olivová

Seredská

Javorová

Lipová

Diaľničná

Pásová ulica

OM 38 B: Kultúrny dom, Seredská 131

Tichá ulica

Bosniacka

Dedinská ulica

Ivana Krasku

Vodná

Rajčurská ulica

Karola Ježíka

Chrenová ulica

Hraničná

Pri potoku

Orechová ulica

Pobrežná

OM 39: Mestská športová hala, Rybníková 576

Ľudia s prechodným pobytom, cudzinci

Ulož ako PDF
Napísal 28. októbra 2020 15:20. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.