reklama

Poslanci mestského zastupiteľstva budú v utorok schvaľovať rozpočet

V poradí 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa uskutoční v utorok 3. novembra 2020 v konferenčnej sále trnavskej radnice so začiatkom o 13.00 hodine.

Hlavným bodom programu je schvaľovanie návrh rozpočtu mesta Trnava na rok 2021.

Zasadnutie MZ bude vysielné naživo prostredníctvom internetovej stránky trnava.videostream.sk.

Navrhovaný program poslaneckej schôdze obsahuje šestnásť bodov, ďalších sedemnásť materiálov je predložených v bode Majetkové záležitosti.

Podľa predbežného harmonogramu by v tomto roku malo uskutočniť ešte jedno zasadnutie zastupitestva v decembri.

Ilustračné foto

Návrh programu MZ Mesta Trnava 3. novembra 2020:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533 a VZN č. 549 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.1 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2021 – 2023
2.2 Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok nad 200 eur
3. Majetkové záležitosti
4.1 Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava“
4.2 Spolufinancovanie projektu „Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii“
4.3 Spolufinancovanie projektu „Cestička pre cyklistov a chodník Ulica Piešťanská“
5.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2020 z rozpočtu mesta Trnava
6.1 Informácia o výsledku kontroly opatrení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy vykonanej NKÚ SR v termíne od 04.02.2020 do 30.06.2020 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku
7.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 16. 9. 2020 do 20. 10. 2020
8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 3. 11. 2020 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 10. 9. 2020 do 14. 10. 2020
9.1 Návrh na úpravu doby prevádzkovania exteriérových sedení a?výšky nájomného počas tohto obdobia
10. R ô z n e
11. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
12. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti

3.1 Zmena výmery nebytových priestorov a schválenie drobných stavebných úprav v objekte Mozartova 10 v Trnave
Wu shu klub Trnava – Čínske bojové umenia a športy
3.2 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte na Ulici Mozartova 10 v Trnave- Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského
3.3 Predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Trnava Industrial Park – Espio s. r. o.
3.4 Prenájom nebytových priestorov v objekte Trnava Industrial Park – NATURES, s. r. o.
3.5 Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry na Ulici M. Hella v Trnave (Občianske združenie Hellova ulica)
3.6 Kúpa pozemku pod cyklochodníkom Zelenečská – Hraničná
3.7 Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince“ (Tibor Kružel)
3.8 Súhlas na výkon práva poľovníctva na pozemkoch v k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava
3.9 Súhlas na výkon práva poľovníctva na pozemkoch v k. ú. Modranka a k. ú. Trnava vo vlastníctve mesta Trnava
3.10 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci „IBV Pekné pole VII – Trnava“ (IESM, s. r. o.)
3.11 Prevod nájmu pozemkov pod poľnými hnojiskami v lokalite Mníšske a Kočišské (SEMAT, a. s., Kočišské – Trnava, s.r.o., Greenium,a.s.)
3.12 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 3. 9. 2020
3.13 Úprava výšky nájomného za prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová (Juraj Černý)
3.14 Úprava výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte na Ulici Trhová 3 (Soňa Korčeková – ASO VENDING)
3.15 Súhlas s použitím pozemku v k. ú. Modranka na vybudovanie vjazdu k rodinnému domu
3.16 Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecných bremien pre uloženie rozvodov a výstavbu trafostanice v k. ú. Zeleneč (Západoslovenská energetika, a. s.)
3.17 Prenájom pozemku na Ulici Hospodárskej 63 v Trnave (Ing. Ivana Grundeiová)

Ulož ako PDF
Napísal 2. novembra 2020 7:38. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.