reklama

Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok

Piate riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 so začiatkom o 13.00 hodine.

Predbežný návrh programu zasadnutia počíta s prerokovaním jedenástich bodov. Ďalšie dve desiatky materiálov obsahuje bod Majetkové záležitosti.

Kompletný návrh programu uvádzame na konci článku.

Rokovanie poslancov môže verejnosť sledovať naživo prostredníctvom stránky trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava.videostream.sk

Návrh programu:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení VZN č. 344, VZN č. 376 a VZN č. 420
2.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 a monitorovacia správa za 1. polrok 2019
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena ÚPN lokalita :
H – Križovatka na Strojárenskej ulici v Trnave
I – Komunikácie Pekné Pole
J – Prepojovacia komunikácia Bratislavská – Nerudova
3.2 Schválenie Zadania – Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste
4. Majetkové záležitosti
5.1 Predaj akcií Prima banka Slovensko, a. s.
6.1 Spolufinancovanie projektu „Projektová dokumentácia – cyklotrasa úsek na uliciach Jána Bottu a Štefana Moyzesa“
7.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 4. 9. 2019 do 8. 10. 2019
8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 22. 10. 2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 29.8.2019 do 2. 10. 2019
9. R ô z n e
10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
11. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti:
4.1 Doplnenie účelu nájmu, úprava nájomného a zmena výmery nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Združenie škôl C. S. Lewisa
4.2 Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Dominika Chorvatovičová
4.3 Výpožička nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského
4.4 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
4.5 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – StepUP, s.r.o.
4.6 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby, v objekte SO 01C a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Qintec a. s.
4.7 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby, v objekte PO 04 a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Formel D Slovakia s. r. o.
4.8 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 02 – Pavilón výrobných buniek v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti AicobotiX s.r.o.
4.9 Prenájom nebytových priestorov v objekte PO 02 v TTIP – Trnava Industrial Park Emilovi Halánovi
4.10 Predaj pozemku na Ul. Seredská v Modranke (Šarvaicoví)
4.11 Predaj časti pozemku na Ul. Topoľová v Modranke (AJ GROUP, s.r.o.)
4.12 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia vodovodu ul. Hajdóczyho, Trnava“ (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
4.13 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Slnečná, 2. Etapa, UO02856“ (SPP – distribúcia, a. s.)
4.14 Návrh na kúpu nehnuteľného majetku úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
4.15 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v lokalite Ulice Mikovíniho v Trnave (Miroslav Toma a spol., SVP, š. p.)
4.16 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava (TAPOS, s.r.o.)
4.17 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava (Sezaland, s.r.o.)
4.18 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Umiestnenie lávky pre cyklistov na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn“ (Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky podnik š. p.)
4.19 Predĺženie prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc (STEFE Trnava, s.r.o. Trnava)
4.20 Ukončenie prenájmu časti ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Zeleneč
4.21 Výstavba parkovacích miest a chodníka a ich odkúpenie do vlastníctva Mesta Trnava (OZ PINIA, Trnava)
4.22 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn“ (Slovenský pozemkový fond)

Ulož ako PDF
Napísal 20. októbra 2019 7:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.