reklama

Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok

Piate riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022 sa uskutoční v utorok 22. októbra 2019 so začiatkom o 13.00 hodine.

Predbežný návrh programu zasadnutia počíta s prerokovaním jedenástich bodov. Ďalšie dve desiatky materiálov obsahuje bod Majetkové záležitosti.

Kompletný návrh programu uvádzame na konci článku.

Rokovanie poslancov môže verejnosť sledovať naživo prostredníctvom stránky trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava.videostream.sk

Návrh programu:

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 511 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení VZN č. 344, VZN č. 376 a VZN č. 420
2.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2019, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok 2019 a monitorovacia správa za 1. polrok 2019
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) Zmena ÚPN lokalita :
H – Križovatka na Strojárenskej ulici v Trnave
I – Komunikácie Pekné Pole
J – Prepojovacia komunikácia Bratislavská – Nerudova
3.2 Schválenie Zadania – Územný plán zóny Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste
4. Majetkové záležitosti
5.1 Predaj akcií Prima banka Slovensko, a. s.
6.1 Spolufinancovanie projektu „Projektová dokumentácia – cyklotrasa úsek na uliciach Jána Bottu a Štefana Moyzesa“
7.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 4. 9. 2019 do 8. 10. 2019
8.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 22. 10. 2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 29.8.2019 do 2. 10. 2019
9. R ô z n e
10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
11. Rekapitulácia uznesení
Z á v e r

Majetkové záležitosti:
4.1 Doplnenie účelu nájmu, úprava nájomného a zmena výmery nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Združenie škôl C. S. Lewisa
4.2 Prenájom a stavebné úpravy nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Dominika Chorvatovičová
4.3 Výpožička nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského
4.4 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
4.5 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Mozartova 10 – StepUP, s.r.o.
4.6 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby, v objekte SO 01C a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Qintec a. s.
4.7 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 01A – Pavilón sofistikovanej výroby, v objekte PO 04 a parkovacích miest v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti Formel D Slovakia s. r. o.
4.8 Prenájom nebytových priestorov v objekte SO 02 – Pavilón výrobných buniek v TTIP – Trnava Industrial Park spoločnosti AicobotiX s.r.o.
4.9 Prenájom nebytových priestorov v objekte PO 02 v TTIP – Trnava Industrial Park Emilovi Halánovi
4.10 Predaj pozemku na Ul. Seredská v Modranke (Šarvaicoví)
4.11 Predaj časti pozemku na Ul. Topoľová v Modranke (AJ GROUP, s.r.o.)
4.12 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia vodovodu ul. Hajdóczyho, Trnava“ (Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
4.13 Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava 1, Pažitná – Slnečná, 2. Etapa, UO02856“ (SPP – distribúcia, a. s.)
4.14 Návrh na kúpu nehnuteľného majetku úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
4.15 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v lokalite Ulice Mikovíniho v Trnave (Miroslav Toma a spol., SVP, š. p.)
4.16 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava (TAPOS, s.r.o.)
4.17 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k. ú. Trnava (Sezaland, s.r.o.)
4.18 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Umiestnenie lávky pre cyklistov na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn“ (Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky podnik š. p.)
4.19 Predĺženie prenájmu nebytových priestorov – výmenníkových staníc (STEFE Trnava, s.r.o. Trnava)
4.20 Ukončenie prenájmu časti ornej pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Zeleneč
4.21 Výstavba parkovacích miest a chodníka a ich odkúpenie do vlastníctva Mesta Trnava (OZ PINIA, Trnava)
4.22 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre stavbu „Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn“ (Slovenský pozemkový fond)

Ulož ako PDF
Napísal 20. októbra 2019 7:59. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

3 komentáre pre “Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok”

 1. 1
  otrok says:

  Územný plán v podaní LT = trhací kalendár.
  Beží 324. zmena UP.
  Vocca mal kampaň založenú na kritike množstva zmien UP.
  Teraz sa už môže lebo ON je vocca.
  Lokajská Trnava sa plazí po bruchu pred developermi.
  Malý Rím je v ……. a bude to horšie

 2. 2
  saldo says:

  Ale ale čo sme to tu nagazdovali str. 17 aktualizácia rozpočtu
  Saldo príjmov a výdavkov :
  -13 678 474 euro
  Rozumiem dobre ? Nagazdovali ste mínus – 13,678 miliónov euro
  Saldo kapitálového rozpočtu :
  -16 314 243 euro
  No toto to je úspech blahoželáme !!!
  A tí neprajníci že sa to nedá

  A o tom sa na fasabúku nepíše nič a taký svetlý zajtrajšok
  Lajknite to lajknite rýchlo úderka poďme poďme šup šup

 3. 3
  titanic says:

  Polročné plnenie rozpočtu v kapitálových výdavkoch predstavuje 18 % ročného rozpočtu. To čo je ? Že by hister-maoisti nesplnili prvú päťročnicu ?
  No toto a akí vyzerali optimisti. Aj lajkujú.
  Všetci k veslám ! Titanic ešte pláva a hudba na fejsbúku stále hraje.
  Dajte si záchranné vesty a šnorchle.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.