reklama

Začína komplexná rekonštrukcia Zeleného kríčka, trvať má deväť mesiacov

Trnavská samospráva ohlásila 6. mája 2021 začiatok dlhoočakávanej rekonštrukcie Zeleného kríčka. Po ukončení verejnej súťaže na zhotoviteľa stavebných prác a vyhlásení víťaza s najnižšou ponukou za 2 milióny 88-tisíc eur eur s DPH však nastal zvrat, keďže vybraný uchádzač „neposkytol verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy, a teda nedošlo k uzavretiu zmluvy“. Mesto Trnava preto podpísalo zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá najlepšia v hodnote 2 milióny 311-tisíc eur s DPH. Celkovo do súťaže predložilo ponuky šesť subjektov, jednu ponuku hodnotiaca komisia vyradila.

Zhotoviteľom komplexnej obnovy verejných priestranstiev na Zelenom kríčku bude košická spoločnosť COLAS Slovakia.

V zmluve o dielo je dokončenie stavebných prác stanovené na obdobie do 9 mesiacov od spustenia rekonštrukcie.

Náklady na investičnú akciu hradí mesto z vlastného rozpočtu.

Vizualizácia: Mesto Trnava

Autori projektu architekti Bocánovci si vybrali rekonštrukciu Zeleného kríčka ako tému v rámci akcie Mestské zásahy, organizovanej mestom.

„Ich návrh sa mestu natoľko zapáčil, že odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu odporučil primátorovi, aby sa v ňom pokračovalo. Bocánovci sa zúčastnili neskôr aj obchodnej súťaže na projektovú dokumentáciu, v ktorej zvíťazil iný kolektív. Podmienkou zo strany mesta však bolo dodržanie pôvodného konceptu návrhu. Preto, a aj z dôvodu zachovania autorských práv, oslovil vybratý projektant na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie autorov a dohodol s nimi spoluprácu, ktorá má veľmi dobrý výsledok,“ povedal vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na odbore územného rozvoja a koncepcií Peter Purdeš.

Súčasne pripomenul, že v rámci obnovy severo-južnej osi mesta je už hotová aj kompletná projektová dokumentácia na obnovu Námestia SNP a pripravuje sa verejná architektonická súťaž na obnovu Štefánikovej ulice.

Zrekonštruovaný bude približne 254 metrov dlhý úsek od riečky Trnávky po križovatku ulíc Rybníkovej, Štefánikovej a Šrobárovej. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie úseku sa uskutoční kompletná výmena konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov a spevnených plôch vrátane úpravy podložia.

Nové budú aj autobusové zastávky oddeľované ostrovčekmi zelene s lavičkami. Pribudne nový cyklistický chodník s lávkou cez Trnávku. Priestor pre chodcov povedie novo vysadenou zeleňou s vyše štyridsiatimi odrastenými stromami, trvalkami a fontánami, nové budú aj priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie.

Jestvujúce predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, ktorý by mal spájať funkciu komerčného priestoru aj verejných WC. Plocha strechy môže slúžiť ako vyhliadková terasa otvorená smerom k parku.

Vizualizácia: Mesto Trnava

Nové možnosti sa otvoria pred Galériou Jána Koniarka, kde vznikne priestor s fontánou a sedením, umožňujúci prezentácie akcií galérie aj za hranicou jej oploteného areálu, napríklad na letné kreatívne dielne pre deti, prípadne výstavy začínajúcich umelcov, land art alebo už známe trnavské fotoparky – súťažné prehliadky fotografií pod holým nebom.

„Zelený kríček je miesto kontrastov. Živý ruch v dotyku s tým najcennejším, čo v Trnave máme, s historickým jadrom, hranica medzi niekdajším životom v meste za hradbami a vonkajším priestorom. Tak ako kedysi, aj dnes mnohí návštevníci práve tu po prvý raz vstúpia na pôdu nášho slobodného kráľovského mesta,“ dodal Peter Purdeš.

Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

V rámci rekonštrukcie projekt počíta s opravou samotného telesa miestnej komunikácie v rozsahu od mosta cez Trnávku (úroveň odbočenia na čerpaciu stanicu) až po odbočenie na Šrobárovu ulicu resp. na Rybníkovú ulicu, vrátane všetkých peších trás, plôch nástupísk autobusových zastávok, vedľajšej časti miestnej komunikácie vedenej za plochami zelene popri budovách v smere ku Galérii Jána Koniarka a úpravou prejdú aj priechody na svetelnej križovatke ulíc Hospodárska a Zelený kríčok.

Súčasťou investičnej akcie bude aj vybudovanie časti cyklochodníka v ploche zelene a lávky pre chodcov a cyklistov cez Trnávku.

Projekt obsahuje aj zámer komplexnej obnovy a výsadby novej zelene, pre ktorú bude vybudovaný aj závlahový systém.

Dôjde tiež k obnove verejného osvetlenia, osadené budú nové zastávkové prístrešky, pribudne okrasná fontána, pitná fontána, nové prvky mobiliáru, k dispozícii budú aj verejné toalety.

Cestný most nad Trnávku prejde sanačnými úpravami, vzdušné elektrické vedenie bude preložené do zeme, na kríčku nainštalujú aj kamerový systém prepojený na mestskú políciu.

Hlavná komunikácia na Zelenom kríčku zostane zachovaná ako dvojpruhová, jednosmerná s pridruženým pásom pre autobusovú dopravu. Povrch bude asfaltový, časť preferenčného pásu pre autobusy v rozsahu nástupišť dostane cementobetónový povrch.

Na pešie trasy budú použitý povrch z betónových platní s protišmykovou úpravou. Chodník po ľavej strane (oproti zastávkam) bude zrekonštruovaný.

Chodník od svetelnej križovatky s Hospodárskou bude rovnako opravený, počíta sa tiež so zbúraním betónového múrika na moste. Nahradí ho zábradlie.

Za mostom sa chodník stočí vpravo a napojí sa na chodník medzi galériou a ČSOB, ktorý bude rovnako zrekonštruovaný.

V rámci rekonštrukcie budú vybudované nové plochy nástupísk s prvkami bezbariérovosti. Dôjde aj k odstráneniu drobných prevádzok.

Projekt počíta aj s prestavbou jestvujúceho objektu verejného WC a prístavbou prevádzkových priestorov – kiosku. Navrhovanou stavbou vznikne jednopodlažný, podpivničený objekt, zastrešený kombináciou plochých striech. Prestavba rieši dispozičné riešenie existujúceho jednopodlažného podzemného objektu verejného WC, ktorý je čiastočne zapustený do terénu.

Cyklisti využijú od svetelnej križovatky vlastnú cestičku, súbežnú s chodníkom. Pred mostom bude cyklochodník odklonený na novú lávku cez Trnávku, pokračovať bude smerom ku galérii po bočnej komunikácii smerom k Štefánikovej ulici alebo v smere do promenády.

Celková dĺžka premostenia lávky bude takmer 15 metrov, široká bude 4,6 metra. Na oboch okrajoch nosnej konštrukcie bude osadené zábradlie z nerezovej ocele. Lávka bude určená pre chodcov aj cyklistov.

V rámci drobnej architektúry a mobiliáru projekt počíta s umiestnením nových lavičiek, odpadkových košov, nové budú aj označenia autobusových zastávok, cyklostojany, zastávkové prístrešky s príslušenstvom a vegetačnými strechami, pitná a okrasná fontána, pribudne aj svetelná iluminácia zvýrazňujúca vstup do Galérie Jána Koniarka.

Vizualizácia: Mesto Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 7. mája 2021 8:16. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.