reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Vykurovacie obdobie prináša do rodinných aj bytových domov mnohé riziká. Hasiči pripomínajú, ako im predchádzať

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov, upozorňuje Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave.

Nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémov vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechania detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej miere eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcom vykurovacom období.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu či nevhodná konštrukcia komína.


Ilustračné foto: HaZZ Trnava

Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly.

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

– skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení
– umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov
– inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
– dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
– dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
– používať predpísané palivá
– dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov.

Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 150/112.

Na záver chceme upozorniť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšenú opatrnosť pri obsluhe a prevádzkovaní palivových spotrebičov, čím môžeme takto predísť vzniku požiarov hlavne počas vykurovacej sezóny. Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako i ochrana ich majetku.

Okresné riaditeľstvo HaZZ Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 7. novembra 2021 19:09. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.