reklama

Vykurovacie obdobie prináša do rodinných aj bytových domov mnohé riziká. Hasiči pripomínajú, ako im predchádzať

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov, upozorňuje Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave.

Nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémov vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechania detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Z tohto dôvodu sa musíme snažiť v čo najvyššej miere eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti v nadchádzajúcom vykurovacom období.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu či nevhodná konštrukcia komína.


Ilustračné foto: HaZZ Trnava

Častými príčinami požiarov sú nedbalosť a neopatrnosť osôb pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a žeravým popolom na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách ako sú stanovené pre čistenie komína vymedzené vo všeobecne záväznom právnom predpise – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly.

Dovoľte, aby sme pripomenuli niekoľko dôležitých zásad k predchádzaniu vzniku požiarov počas obdobia vykurovania:

– skontrolovať vo vlastnom záujme pred vykurovacou sezónou stav vykurovacích telies a zariadení
– umiestňovať vykurovacie telesá na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov
– inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu
– dbať na kontrolu vykurovacích telies počas prevádzky
– dbať na vysypávanie popola z vykurovacích telies do nehorľavých nádob
– používať predpísané palivá
– dodržiavať predpisy pre skladovanie a používania horľavých látok, kvapalín a plynov.

Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 150/112.

Na záver chceme upozorniť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení, ako aj zvýšenú opatrnosť pri obsluhe a prevádzkovaní palivových spotrebičov, čím môžeme takto predísť vzniku požiarov hlavne počas vykurovacej sezóny. Týmito opatreniami dosiahneme želaného výsledku, pričom hlavným cieľom je ochrana životov a zdravia občanov ako i ochrana ich majetku.

Okresné riaditeľstvo HaZZ Trnava

Ulož ako PDF
Napísal 7. novembra 2021 19:09. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.