reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Členovia OZ Trnava pre každého priblížili verejnosti svoje stanoviská k témam parkovanie a bezpečnosť v meste

Občianske združenie Trnava pre každého zverejnilo vo štvrtok 5. mája 2022 na stretnutí s médiami stanoviská k niektorým aktuálnym témam v našom meste. Nosnými témami bolo parkovanie a bezpečnosť v Trnave. Na stretnutí s novinármi sa zúčastnili primátorský kandidát združenia Branislav Baroš, ako aj traja spolupracovníci ci členovia OZ – bývalý náčelníka mestskej polície Igor Keleši, architekt Róbert Suchý a podnikateľ Miloš Krištofík.

Baroš: Statická doprava v Trnave je čistou katastrofou

Stav, v akom sa statická doprava v Trnave po ôsmich rokoch nachádza, označil v úvode tlačovej konferencie Branislav Baroš ako „čistú katastrofu“.

„Jediný spôsob, ktorým sa mesto nezmyselne snaží tento problém vyriešiť, je zavedenie ‚rezidentského parkovania‘. Takáto úprava, kedy sa len spoplatní parkovanie a nezabezpečí sa dostatok parkovacích miest pre rezidentov a obyvateľov a alternatívne parkovanie pre nerezidentov a ľudí, ktorí nie sú z Trnavy, sa nemôže volať ‚parkovacia politika. Skôr to môžeme nazvať výpalníctvo,“ skonštatoval.

Ako poznamenal, „mesto totiž za platbu rezidentskej alebo parkovacej karty negarantuje nikomu parkovanie v okolí svojho domu, ako to priznáva aj na svojej webovej stránke“.

Podľa Baroša je súčasné vedenie Trnavy zložené z veľkej časti z ľudí, ktorí nemusia riešiť bežné veci, ako sú odvozy detí do škôl, následné cesty do práce, po práci nákupy, vyzdvihnúť deti zo školy, neskôr ich presunúť na krúžky. „A to sa odráža na tom, ako toto mesto funguje a ako sa stavia k požiadavkám obyvateľov.“

Primátorský kandidát zdôraznil, že rezidentské parkovanie nepovažuje za negatívnu vec. „Iste ide o systém, ktorý má byť v prospech občanov. Otázkou je, akým spôsobom ho mesto komunikuje a akým spôsobom je prevedený do praxe. Je potrebné hľadať alternatívy pre tých, ktorí rezidentské parkovanie využiť nemôžu a súčasne aj zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre tých, ktorí si parkovaciu kartu zakúpia. Zároveň je potrebné zvýhodniť parkovanie po celom meste pre všetkých Trnavčanov prihlásených na trvalý pobyt a obyvateľom mesta s trvalým pobytom poskytnúť aj ďalšie výhody, ako je napríklad MHD zadarmo.“


Branislav Baroš (vľavo) a Igor Keleši

FOTO: trnava-live.sk

Súčasný stav podľa názoru B. Baroša komplikuje situáciu aj návštevám, ošetrovateľom, rôznym službám, opravárom a podobne. „Výsledkom celého procesu bude nakoniec stav, kedy bude spoplatnená celá Trnava a vy sa nebudete môcť autom pohnúť po meste, kým nezaplatíte. Vaše mesačné životné náklady sa znova výrazne zvýšia, a keď sa budete napríklad starať o starých rodičov v inej časti mesta, alebo ak budete chcieť pomôcť svojim deťom s vnúčatami, alebo budete chcieť ísť len na návštevu na druhý koniec mesta, za všetko si zaplatíte,“ prezentoval svoj pohľad.

SArchitekt Róbert Suchý vníma rezidenčné parkovanie ako systémové a nevyhnutné riešenie. „Ale celá téma by mala byť ošetrená tak, že zdroje prichádzajúce z parkovania by mali byť automaticky použité do systému. Je potrebné nielen kozmeticky upravovať parkovacie priestory, ale systémovo riešiť parkovanie v centre aj na sídliskách.“

Riešenia zavádzané mestom považuje OZ Trnava pre každého za nekoncepčné. Združenie tvrdí, že radnica neprináša obyvateľom, ktorí platia, dostatok nových parkovacích miest, chýbajú aj záchytné parkovacie plochy, úprava grafikonu MHD či parkovacie domy.

A práve tieto riešenia, ako je napríklad zavedenie parkovacích výhod pre obyvateľov, ktorí majú v Trnave trvalý pobyt, výrazné úpravy v grafikone autobusovej dopravy, budovanie záchtným parkovísk s napojením na MHD či rozširovanie parkovacích miest, ktoré je hlavným cieľom, chce pre Trnavčanov presadiť v prípade úspechu v komunálnych voľbách.

„Namiesto jedného predraženého parkovacieho domu navrhujeme výstavbu dvojpodlažných parkovísk. Tie by sa mali stavať nad už existujúcimi parkoviskami. Je to veľmi efektívne a rýchle riešenie, ktoré je schopné zvýšiť počet parkovacích miest o 100 percent. Za cenu jedného parkovacieho domu za približne 3,5 milióna eur dokážeme postaviť tri parkoviská, ktoré budú mať na existujúcim aj vrchné podlažie. Vyriešime tak parkovanie nie jednej, ale troch lokalít. V relatívne krátkom čase takto dokážeme zlepšiť podmienky parkovania Trnavčanov vo viacerých mestských častiach,“ prezentoval predstavy svojho tímu Branislav Baroš.


Zvyšovanie kapacity existujúcich parkovacích plôch v mestských častiach chce združenie riešiť poschdovými parkoviskami

ZDROJ: OZ Trnava pre každého

Keleši: Mestská polícía má byť bližšie k ľuďom

Na stretnutí s novinármi zazneli aj pripomienky bývalého náčelníka Mestskej polície Trnava Igora Kelešiho, ktorý je súčasťou tímu OZ Trnava pre každého v otázkach bezpečnosti a verejného poriadku.

Podľa názoru exšéfa mestskej polície, ktorý pôsobil vo funkcii náčelníka od roku 1991 až do začiatku roka 2020, viacero vecí z pohľadu fungovania mestskej polície v Trnave sa v ostatných rokoch zhoršilo.

Keleši poukázal napríklad na zrušenie pravidelných koordinačných porád bezpečnostných zložiek s vedením mesta, návrat asociálov do centra, zhoršujúce sa vzťahy medzi mestskou a „štátnou“ políciou či pripravujúce sa „nelogické“ zrušenie okrsku mestskej polície na sídlisku Linčianska a jeho presunutie do sídla MsP v centre.

„Mestská polícia, ktorej z legislatívy vyplývajú úlohy pri zabezpečení verejného poriadku na území mesta, sa v súčasnosti v Trnave venuje najmä kontrole platieb parkovného. Logicky potom na iné činnosti nezvyšuje čas. Dnes už môžeme iba spomínať na obdobie, keď práve naša mestská polícia bola vzorom pre mnohé mestá na Slovensku a prezentovala sa modernou vybavenosťou a celkovými výsledkami vďaka podpore predchádzajúcich primátorov a vedenia mesta. Riešenia máme pripravené, sú jednoduché, prospešné pre občanov mesta, aj návštevníkov mesta Trnava,“ tvrdí.

Bývalý náčelník MsP Trnava považuje za nevyhnutný návrat k poctivej policajnej práci.

„Do ulíc a centra mesta treba vrátiť pešiu pochôdzkovú činnosť, obnoviť kedysi fungujúcu spoluprácu a plnenie spoločných úloh s Policajným zborom na úrovni obvodného, okresného aj krajského riaditeľstva a najmä obnoviť potrebnú kolegialitu a vzájomný rešpekt oboch zložiek. Zároveň sa treba vrátiť k systému pravidelných bezpečnostných porád u primátora mesta v týždenných intervaloch za účasti vedenia MsP, PZ či Hasičského a záchranného zboru. Tieto porady boli prínosné pre bezpečnosť v meste, reagovali flexibilne na potreby obyvateľov mesta, dohadovala sa ďalšia spolupráca. Ich zrušenie bolo nezodpovedným rozhodnutím nekompetentného človeka, ktorý nezohľadňuje potreby občanov mesta, ale svojou neznalosťou a aroganciou plnohodnotne prispieva k rozvracaniu pracovných, aj medziľudských vzťahov,“ povedal.

Igor Keleši kritizoval aj chystaný zámer zrušenia okrsku MsP na Linčianskej. Podľa neho je potrebné robiť presný opak: okrsky rozširovať na jednotlivé sídliská alebo mestské časti, vytvárať samostatné pracoviská s trvalou prítomnosťou polície pre konkrétnu oblasť.

„Nepovažujem za vhodné ani zrušenie okrsku na Linčianskej, o čom súčasné vedenie rozhodlo v týchto dňoch. Je dôležité, aby mestská polícia bola bližšie k ľuďom a nesústreďovala svoju pozornosť na riešenie dopravy a kontrolu bezhlavého a nekoncepčného spoplatnenia parkovania,“ poznamenal.

Slová svojho predrečníka o potrebe a prítomnosti hliadok mestskej polície v „teréne“, potvrdil aj Miloš Krištofík, ktorý sa niekoľko rokov podieľal na zveľadení a zlepšení komunikácie samosprávy s menej prispôsobivými obyvateľmi Coburgovej ulice.

„Riešili sme to spôsobom, aby obyvatelia tejto komunity pochopili, že ide o mestský majetok. Urobili sme množstvo akcií, sami ľudia z Coburgovej čistili svoje okolie a začali sa úplne iným spôsobom správať, začali nám rýchlo dôverovať. Existujú čísla, ktoré dokladajú, že po tom, ako sme s nimi začali pracovať a komunikovať, klesol počet výjazdov policajných hliadok, razantne ubudlo zásahov hasičov kvôli požiarom a podobne. Dnes tieto aktivity ustali, terénnych pracovníkov nie je vidno a mám pocit, že aj poslanci s ľuďmi vo svojom okolí celkovo veľmi málo komunikujú,“ doplnil.


Členovia OZ Trnava pre každého na stretnutí s novinármi (zľava R. Suchý, B. Baroš, I. Keleši a M. Krištofík)

FOTO: trnava-live.sk

Ulož ako PDF
Napísal 5. mája 2022 13:41. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.