reklama

Na trnavskej radnici zasadne po prvý raz v tomto roku mestské zastupiteľstvo

Primátor Peter Bročka zvolal 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022 – 2026. Uskutoční sa v utorok 13. februára 2024 o 13.00 h v konferenčnej miestnosti trnavskej radnice.

Februárové rokovanie poslaneckého zboru je prvým v roku 2024, ďalšie riadne zasadnutie je naplánované na koniec apríla.

Poslanci prerokujú 13. februára podľa zverejneného návrhu programu jedenásť bodov, ďalších desať materiálov je navrhnutých do programu v bode Majetkové záležitosti.

Priamy prenos z posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava bude odvysielaný online na stránke trnava.videostream.sk.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Návrh programu MZ mesta Trnava 13. 2. 2024

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Trnava

1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580, VZN č. 586, VZN č. 599 a VZN č. 606 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava

1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466, v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570, VZN č. 576, VZN č. 598 a VZN č- 605 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 15/2024

2.2 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava mesta – Zmena ÚPN CMZ 07/2024

3. Majetkové záležitosti

4.1 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu mesta Trnava

5.1 Tradičný trnavský jarmok 2024

5.2 Májový kvet 2024

6.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 29.11.2023 do 30.1.2024

6.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2023

7.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 13.2.2024 a správa o kontrole plnenia uznesení v intervale od 23.11.2023 do 24.1.2024

8.1 – Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia školského športového areálu ZŚ s MŠ K. Mahra“

9. Rôzne

10. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

11. Rekapitulácia uznesení
Záver

Majetkové materiály:

3.1 Zmena nájomcu v objekte kiosku Zelený kríčok

3.2 Predaj pozemku na Ulici Okružná v Trnave

3.3 Kúpa dažďovej kanalizácie v lokalite Kamenný mlyn

3.4 Ukončenie nájmu a kúpa reklamných panelov Citylight

3.5 Ukončenie nájmu časti pozemkov parc. č. 8252/9 a parc.č. 8249/16 v Trnave výpoveďou zo strany Mesta Trnava

3.6 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia prípojky elektronickej komunikačnej siete VEKS Trnava pre bytový dom Hlavná 32 na Ulici Vajanského“ v Trnave

3.7 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 14.11.2023

3.8 Súhlas s použitím pozemku v k. ú. Trnava pre stavbu „Prekládka vzdušného vedenia VN č. 201“

3.9 Súhlas s použitím pozemku na umiestnenie optickej prípojky DEVELOPER_S2_CUKROVAR_TT“ na ulici Cukrová v Trnave

3.10 Nájom pozemkov na Uliciach Bratislavská a Strojárenská v Trnave

Ulož ako PDF
Napísal 11. februára 2024 13:47. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.