reklama

Mestské zastupiteľstvo čaká prvé tohtoročné zasadnutie, poslanci budú rokovať online

V utorok 15. februára 2022 sa uskutoční prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v tomto roku a v poradí 19. riadne vo volebnom období 2018 – 2022.

Primátor Peter Bročka zvolal zasadnutie online formou cez program MS Teams, neuskutoční sa tak štandardné rokovanie v konferenčnej sále trnavskej radnice.

Z návrhu programu 19. riadnej schôdze vyplýva, že poslanci prerokujú trinásť bodov a ďalších sedemnásť majetkových materiálov.

Ilustračné foto: trnava-live.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude vysielané online na stránke http://trnava.videostream.sk/.

Návrh programu MZ 15. 2. 2022

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na rok 2022
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534 a VZN č. 567 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava – Zmena ÚPN 12/2022
3.1 Majetkové záležitosti
4.1 Návrh na úpravu uznesenia MZ č. 368/2020 k účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárova 24 v Trnave
4.2 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022
5.1 Memorandum o spolupráci Mesta Trnava s OZ Lifestarter
6.1 Členstvo Mesta Trnava v CIVINET Česká a Slovenská republika
7.1 Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2022
7.2 Organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2022
8.1 Návrh na zmenu účelu použitia finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2022 a návrh na zmenu termínu realizácie projektu „Celoročná činnosť Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Trnava“
9.1 Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov v Trnave
10.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 24. 11. 2021 do 1. 2. 2022
10.2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2021
11.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 15. 2. 2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 19. 11. 2021 do 26. 1. 2022
12. R ô z n e
13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14. Rekapitulácia uznesení

Majetkové materiály:
3.1 Kúpa pozemku k stavbe „Parčík a verejný priestor pri synagóge“ v Trnave (PRI SYNAGÓGE, s. r. o.)
3.2 Prenájom pozemku v lokalite Medziháj na umiestnenie úľov (p. Jozef Polák)
3.3 Výpožička unimobunky a častí pozemkov na Coburgovej ulici (Centrum Koburgovo, n. o.)
3.4 Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, Trhová ulica Trnava“ (Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.5 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová 1. SC UO 02858“ (SPP – distribúcia, a. s.)
3.6 Súhlas s umiestnením prípojok k stavbe „Bytový dom s občianskou vybavenosťou – LOTUS“ na Ulici Okružná (LEŠENIE SK, s. r. o., CASMAR, s. r. o.)
3.7 Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie optickej siete v rámci stavby „FTTxTT Chovateľská 8“ Orange Slovensko, a. s.)
3.8 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Trnava v prospech SPP distribúcia, a. s. a Západoslovenská distribučná, a. s. pre stavbu „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ (Terra Trnavia, s.r.o.)
3.9 Navýšenie rozsahu vecného bremena na umiestnenie VN rozvodov na Ulici Skladová (Západoslovenská distribučná, a. s.)
3.10 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na vybudovanie prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská, Skladová a Pri Kalvárii
3.11 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou Bohdanovce – Špačince (SR – správca Slovenská správa ciest)
3.12 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod chodníkom na Zavarskej ulici v Trnave (STAVMAT STAVEBNINY, s. r. o.)
3.13 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 9. 11. 2021
3.14 Kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Trnava
3.15 Schválenie výpožičky časti pozemku – Cintorín na Kamennej ceste č. 1- Naše mesTTo Trnava
3.16 AicobotiX s.r.o – ukončenie nájomného vzťahu dohodou
3.17 Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave – Dominika Paveleková – Crazy Family s.r.o.

Ulož ako PDF
Napísal 14. februára 2022 7:47. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.