reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Vyjadrenie mesta Trnava k informáciám o možných pochybeniach v projekte „lávky“ v Kamennom mlyne

Poslanec mestského zastupiteľstva a predseda opozičného klubu Trnava pre každého Branislav Baroš v rámci bodu interpelácie na záver zasadnutia MZ v utorok 13. februára 2024 položil vedeniu mesta otázky týkajúce sa projektu „Lávka pre chodcov a cyklistov v Kamennom mlyne“. Informácie o možných pochybeniach zo strany mesta a hrozbe nepreplatenia nenávratného príspevku z eurofondov v hodnote 855-tisíc eur sa šírili v minulých dňoch aj cez sociálnu sieť Facebook.

Branislav Baroš sa počas MZ pýtal, aký bol termín dokončenia, kolaudácie a odovzdania diela do užívania.

„V prípade, ak termíny neboli dodržané, bude ohrozený príspevok z eurofondov na prefinancovanie časti nákladov? Ak áno, z akých zdrojov mesto dielo dofinancuje?,“ položil otázky B. Baroš

Ďalej sa pýtal či bolo dielo skolaudované a ak nie, a ide stále o stavbu, ktorá má byť riadne označená a zabezpečená proti vstupu, kto ponesie následky v prípade, ak príde na stavbe k úrazu.

Na záver svojej interpelácie položil Branislav Baroš otázku: „Časť stavby v dĺžke asi 200 metrov bola realizovaná na hrádzi ako prísyp k existujúcej vodnej stavbe. Bola príprava a realizácia tejto časti diela realizovaná ako vodná stavba v zmysle príslušných zákonov a platnej legislatívy ako zmena existujúcej stavby?“


Časť projektu je vybudovaná na násype tesne nad hladinou rybníka, oddelená od cesty

FOTO: trnava-live.sk

Mesto Trnava zverejnilo v piatok 16. februára 2024 vyjadrenie k tejto téme. Zverejňujeme ho v plnom znení:

Dostať sa na bicykli či peši pomedzi rybníky v Kamennom mlyne je po mnohých desaťročiach konečne bezpečnejšie a jednoduchšie. Popri Hornom rybníku vedie lávka, po ktorej pohodlne prejdú chodci, cyklisti, korčuliari aj rodičia s kočíkmi bez strachu z kolízie s motorovou dopravou. Aj na tento projekt Mesto Trnava využilo eurofondy a takmer 855 000 eur z celkovej sumy 1 186 000 eur financovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Reagujeme na nepravdivé informácie, ktoré odzneli na sociálnej sieti Facebook, že samospráva tento projekt svojvoľne riešila ako dopravnú, nie vodnú stavbu, a že príde o získané eurofondy. Skutočnosť je iná a Mesto Trnava v súčasnosti naďalej postupuje v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V prvom rade je treba vysvetliť, že pri posudzovaní projektovej dokumentácie, ktoré je záväzné pre stavebný úrad, mal jednoznačne určiť príslušný orgán štátnej vodnej správy (ŠVS), že z vodohospodárskeho hľadiska ide o úpravu násypu vodnej stavby, ktorá podlieha vydaniu povolenia z jeho strany. Orgán ŠVS však určil, že výstavba cyklotrasy podlieha iba vydaniu súhlasu.

Následne po spracovaní projektu Mesto Trnava ako stavebník požiadalo orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad Trnava o vyjadrenie k projektu stavby. Okresný úrad Trnava vo svojom vyjadrení určil podmienky pre stavebníka a následne vydal súhlas na stavbu s názvom Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn.

V popise stavby sa uvádza, že projektová dokumentácia rieši výstavbu lávky pre cyklistov a peších, ktorá má byť vedená po násype v priestore Horného rybníka.

Vzhľadom na projekt stavby aj obsah vydaného súhlasu je zjavné, že dotknutý orgán mal jednoznačne vedomosť o násype na návodnej strane deliacej hrádze medzi rybníkmi, a pri vydávaní záväzného stanoviska, resp. súhlasu mal povinnosť stanoviť, že predmetný násyp pod cyklotrasou je vodnou stavbou, a preto a v zmysle vodného zákona podlieha povoleniu orgánu ŠVS. Príslušný orgán však ale túto skutočnosť neurčil, pričom presný dôvod nie je známy.

Dodávame, že na stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ku ktorému sa vyjadroval aj orgán štátnej vodnej správy, ktorý v tomto konaní nikdy nespochybnil postup mesta a ani neurčil dotknutú časť stavby (násyp) na samostatné konanie.

Tvrdiť to teraz, v čase kolaudácie stavby, preto nemožno považovať za odôvodnené, skôr to naznačuje pochybenia v úradnom postupe dotknutého orgánu. Mesto preto navrhlo vysporiadať sa s týmto pochybením riadnym spôsobom v kolaudačnom konaní, k tomuto návrhu však zatiaľ nedostalo žiadnu reakciu.

Mesto Trnava pri projekte lávky v Kamennom mlyne dodržalo všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia, stavbu uskutočnilo podľa platného a vykonateľného povolenia a podľa overenej projektovej dokumentácie a ani počas realizácie stavby v zmysle stavebného povolenia nepochybilo, nekonalo v rozpore so zákonom a ani v rozpore s úradným rozhodnutím.

Zavádzajúce informácie šírené na Facebooku sú len ďalším pokusom devalvovať kvalitu mestských projektov zo strany istých záujmových skupín. Sú vzdialené realite rovnako ako nedávna snaha obviniť mesto z nesprávneho postupu pri vybudovaní takmer 180 parkovacích miest na Rybníkovej ulici.

Okresná prokuratúra Trnava pri preskúmaní potvrdila, že postup Mesta Trnava ako špeciálneho stavebného úradu bol „správny, plne odôvodnený a súladný so zákonom“.

Samospráva pokračuje ďalej v príprave a realizácii množstva investičných akcií aj v boji proti hoaxom a dezinformáciám.

Ulož ako PDF
Napísal 17. februára 2024 9:55. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.