reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Výstavba parkoviska v areáli Cukrovaru prebehla v súlade so zákonom, skonštatovala okresná prokuratúra

Prokurátor Okresnej prokuratúry Trnava Jozef Kleiman skonštatoval, že postup mesta Trnava pri výstavbe nového parkoviska na Rybníkovej ulici bol „správny, plne odôvodnený a v súlade so zákonom“. Žiadosť o preskúmanie stavebných úprav a postupu mesta v súvislosti s výstavbou 186 parkovacích miest v areáli bývalého Cukrovaru podali v polovici januára 2024 poslanci mestského zastupiteľstva Miloš Krištofík a Rastislav Mráz.

Poslanci opozičných klubov sa opierali o vyjadrenia Okresného úradu Trnava z novembra 2023, ktoré zverejnili na tlačovej besede.

Odbor výstavby a bytovej politiky OÚ Trnava vo svojom stanovisku konštatoval, že „predmetné parkovisko je umiestnené v rozpore s územným plánom zóny Cukrovar. Platný a záväzný Územný plán mesta Trnava ani územný plán zóny Cukrovar neumožňuje na dotknutých pozemkoch výstavbu parkoviska v rozsahu 186 parkovacích státí“.

V súvislosti s faktom, že rekonštrukcia parkoviska bola zo strany mesta realizovaná na základe ohlásenia stavebných úprav, OÚ zastával názor, že išlo o nové využitie plochy, potrebné bolo vykonať zisťovacie konanie.

To sa podľa Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Trnava nestalo, pretože neeviduje žiadne žiadosti o vyjadrenie alebo začatie zisťovacieho konania posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona.


Parkovisko v areáli bývalého cukrovaru sprístupnilo mesto v septembri 2023

FOTO: trnava-live.sk

Na základe stanoviska OÚ Trnava poslanci Mráz a Krištofík podali podnet na prokuratúru.

Mesto Trnava v reakcii na obvinenia v prvej polovici novembra uviedlo, že parkovisko sa nachádza na spevnených plochách v areáli Cukrovaru, ktoré boli vlastníkom dlhodobo užívané neorganizovaným spôsobom za účelom odstavenia motorových vozidiel. Účel užívania pozemkov a stavieb na nich zriadených sa podľa mesta nezmenil.

Na úpravu povrchu existujúcej spevnenej plochy je podľa radnice postačujúce ohlásenie stavebných úprav na stavebnom úrade, nie je potrebné vydanie stavebného povolenia.

Stanovisko Okresnej prokuratúry Trnava

Prokurátor Jozef Kleiman k rozporu s platným územným plánom skonštatoval, že dotknutá plocha v predmetnom rozsahu bola dlhodobo do momentu riadne schválených stavebných úprav určená svojim využitím na ten istý účel, t.j. spevnená plocha určená na parkovanie. Táto funkcia bola a ešte stále je na účel parkovania využitá v súlade požiadavkami na areál s výrobno-skladovacím charakterom ako jeho doplnková funkcia. Takúto doplnkovú funkciu priamo vyžaduje územný plán.

„Vzhľadom na to, že stavebné úpravy nemenia účel využívania predmetnej plochy na inú funkciu (aj pôvodne bola dlhodobo plocha využitá na parkovanie) a stavebné úpravy nemenia urbanistické vzťahy v lokalite má sa za to, že súčasný stav je v súlade s Územným plánom mesta Trnava.“

K otázke zisťovacieho konania, posudzovania vplyvov na životné prostredie prokurátor poznamenal, že parkovisko sa nachádza na jestvujúcich spevnených plochách v areáli cukrovaru.

„Konanie, resp. rozhodnutie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa vyžaduje k novonavrhovaným zámerom, resp. činnostiam. Doterajší spôsob užívania pozemkov a stavieb nebol zmenený, preto konanie a rozhodnutie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. sa nevyžadovalo,“ uviedol v stanovisku okresný prokurátor.

Pripomenul tiež, že špeciálny stavebný úrad pri posúdení ohlásenia postupoval v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, ohlásenie stavebný úradpovolil (nenamietal) na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, na základe svojho odborného a právneho posúdenia.

Podľa vyjadrenia Okresnej prokuratúry Trnava účel využitia územia a účel použitia stavby boli zachované tak, ako to vyplýva zo stanoviska vlastníka pozemku a stavby, z obstaranej fotodokumentácie, zistenia skutkového stavu stavebným úradom a zo stanoviska orgánu územného plánovania mesta Trnava.

„Tiež nebol identifikovaný postup v rozpore s územným plánom mesta (zóny), nakoľko stavebné úpravy nemenia účel využívania stavby (spevnenej odstavnej plochy) na inú funkciu oproti funkcii, ktorej dlhodobo a preukázateľne slúžila (odstavné plochy, parkovanie) a stavebné úpravy nemenia urbanistické vzťahy v lokalite.“

Na záver J. Kleiman skonštatoval, postup mesta Trnava ako špeciálneho stavebného úradu pri vydaní opatrenia o oznámení k ohláseniu stavebných úprav bol „správny, plne odôvodnený a súladný so zákonom“.

„Z týchto dôvodov predmetný podnet bez potreby prijatia opatrení prokurátora odkladám,“ dodal.

Primátor Bročka: Išlo o vymyslenú kauzu

„Vymyslená kauza parkoviska na Rybníkovej bola len ďalšou snahou znehodnocovať projekty a snahu mesta napredovať. Prokuratúra dala mestu zapravdu a jednoznačne skonštatovala, že náš postup bol správny. Za zlomok ceny sme tak dokázali o viac ako 180 miest rozšíriť záchytné parkovisko centra, ktoré je pre rezidentov bezplatné. Nenechajte sa oklamať hlúposťami zdieľanými na sieťach. Ich jediný cieľ je šírenie dezinformácií a nenávisti,“ reagoval primátor Peter Bročka.

Ulož ako PDF
Napísal 23. februára 2024 15:20. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.