reklama

Obyvatelia v centre sa sťažujú na hlučné akcie na Zelenom kríčku. Nápravu sľubuje mesto aj prevádzkovateľ

Obyvatelia centra Trnavy adresovali poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Trnava list, v ktorom žiadajú riešenie problematiky s nadmerným hlukom, ktorý sa často dlho do noci šíri z prevádzky podniku Garden Pub na Zelenom kríčku. Mestskí poslanci obdržali list aj petičný hárok s podpismi obyvateľov, ktorí žiadajú mesto o prijatie prísnejších opatrení na ochranu pred hlukom, o sprísnenie právnej úpravy a sankcií v rámci riadneho dodržiavania a kontroly dodržiavania nočného pokoja v meste Trnava.

Podpísaní obyvatelia centra mesta požadujú od poslancov aj striktnejšiu právnu úpravu a kontrolu prevádzkovej doby prevádzok, kde dochádza k reprodukcii hudby na úrovni prijatia Všeobecne záväzného nariadenia, respektíve doplnkov k aktuálne platným nariadeniam.

List obyvateľov Trnavy poslancom MZ

“Vážení páni poslanci, dovoľujeme si Vás osloviť s akútnym problémom, ktorý sužuje našu časť mesta už niekoľko mesiacov. Ide o konkrétnu prevádzku – pohostinské zariadenie pod názvom Garden Pub, ktoré sídli na Štefánikovej ulici č.24. Zariadenie má v predmete činnosti, medzi inými, uvedenú pohostinskú činnosť a organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Zrejme pod týmto pomenovaním sa skrýva aj činnosť, ktorú v skutočnosti páni Vladimír Novák zo Smoleníc a Ľubomír Kyselica z Boleráza (GARDEN, s.r.o. so sídlom Boleráz 102) produkujú v Trnave v priestoroch záhrady na Zelenom kríčku.

Títo páni začali svoju kultúrnu činnosť v centre mesta Trnava dňa 12.05.2017 a to tzv. Majálesom, čo bola v skutočnosti hra hudobných skupín na živo. Po skončení koncertu nasledovala do ranných hodín diskotéka. Zdôrazňujeme, že toto všetko sa odohrávalo v nekrytom, otvorenom priestranstve podniku (pubu), ktorý má GARDEN, s.r.o. zrejme v prenájme. Na exteriérové prevádzky s hudobnou produkciou myslelo aj príslušné VZN mesta Trnava, ktoré umožňuje takúto produkciu v tejto lokalite len do 24.00 hod.”


Ilustračné foto

Zdroj foto: FB Zelený kríček

“Keďže Garden Pub svojou činnosťou porušoval, resp. zneužíval platné VZN a to tým, že tzv. kultúrne a spoločenské akcie realizoval až do štvrtej hodiny rannej (!!!), bola požiadaná mestská polícia o pomoc pri vykonaní nápravy. Stála služba mestskej polície však oznamovateľa upozornila na skutočnosť, že v tomto prípade nemôže konať, pretože hudobná produkcia je údajne povolená a koná sa so súhlasom Mesta Trnava. Dávame do pozornosti, že prevádzka Garden Pub na Štefánikovej 24 sa nachádza v obytnej zóne a bezprostredne susedí s ulicou Františkánska, Rybníkova, Horné Bašty a Zelený kríčok.

Po skončení kultúrnej akcie, už štandardne, nasleduje rev a výkriky kultúrne „ukojených“ návštevníkov diskotéky do rannej Trnavy. K tomu návštevníci podnikov pridajú zvratky a výlučky moču pri protiľahlých budovách (ČSOB, Apollo) alebo v blízkych zákutiach, ako napríklad pred historickou nehnuteľnosťou Ing. arch. Dóku. Udieranie do dverí a okien na domoch, vytrhaná výsadba, posunuté kvetináče na ulici Horné Bašty, vyhádzané smetné koše, rozbité fľaše, sú už len sprievodné prejavy kultúry návštevníkov podniku.

Nakoľko sa stala situácia v tejto lokalite neúnosná, boli kontaktovaní niekoľkí poslanci mestského zastupiteľstva so žiadosťou o pomoc. Po debate s obyvateľmi a vlastníkmi nehnuteľností v tejto časti mesta sme dospeli k názoru, že ide o komplexný problém, ktorý sa netýka len prevádzky Garden Pubu, ale aj ďalších prevádzok, ako je napríklad Relax. Táto prevádzka zaťažuje hudobnou produkciou celoročne 2x v týždni obyvateľov Rybníkovej ulice. Svoju nespokojnosť so stavom, vyjadrili Žiadosťou o pomoc zo dňa 25.04.2016, adresovanú primátorovi Mesta Trnava JUDr. Petrovi Bročkovi LL.M. a doručenú Mestu Trnava dňa 26.04.2016. K dnešnému dňu na sťažnosť a žiadosť zároveň nedostali žiadnu odpoveď. Písomnosť je zverejnená na stránkach Odkaz pre starostu.

V rámci informácií a pomoci, ktorú nám niektorí poslanci boli ochotní poskytnúť, sa potvrdzuje skutočnosť, že akcie Garden Pubu, ktoré z nášho pohľadu porušujú všetky zásady normálneho spolunažívania, nočného pokoja, čistoty mesta, kultúry a udržateľnosti životného prostredia, majú byť odsúhlasené Mestom Trnava! Toto sa deje i napriek prísľubu poslanca Mestského zastupiteľstva, že podobný problém sa už nezopakuje. Problém s Garden Pubom a jeho produkciou pretrváva však do dnešného dňa, dokonca agresívnejším prejavom, ako na začiatku. Následky akcie Garden Pubu zo dňa 11.08.- 12.08.2017 je možné vidieť na týchto stránkach.

Počas tejto akcie zrejme došlo k porušeniu viacerých predpisov, ktoré sa na prevádzku tohto charakteru viažu. Ako sa vyjadril samotný prevádzkár Garden Pubu poslancovi Mestského zastupiteľstva, túto akciu ‘nezvládli’.”


Ilustračné foto

Zdroj foto: FB Zelený kríček

“V tejto súvislosti považujeme za dôležité poukázať na nasledujúci problém (proces), ktorý sa deje takmer pravidelne vo víkendových dňoch v centre Trnavy – v piatok a sobotu adolescenti (často krát ide o maloletých) vykúpia v hypermarketoch najlacnejší alkohol, ktorí konzumujú (napríklad) v promenáde za mestskými hradbami.

V stave opojenia a s vedomím, že v Trnave existuje podnik (-ky), ktorý im umožní prežiť bez ujmy do ranných hodín, tieto húfne navštevujú. Tu sa mládež zabáva do ranných hodín na úkor obyvateľov mesta. Hudba je v tomto prípade je len kulisa, ktorá má zákazníkov prilákať na oveľa ‘zaujímavejší’ produkt a tým je alkohol. Vo veľkej miere ide o mladých ľudí, ktorí prichádzajú do stredu nášho mesta zo satelitných sídlisk a okolitých obcí, často krát už sú v stave podnapilom, a disponujú minimálnou hotovosťou.

Kto vie, ako by sa vysporiadali starostovia obce Boleráz a Smolenice s takouto pseudo ‘kultúrou’ a ako by postupovali voči takýmto prevádzkam a či by boli ochotné trpieť činnosť, ktorá smeruje proti obyvateľom ich obcí. Nemáme vedomosť o tom, že by Mesto Trnava zaujalo k danej problematike akýkoľvek postoj.

Domnievame sa, že je na škodu Mesta Trnava, že i napriek čiastočnej angažovanosti niektorých poslancov, neregistrujeme žiadnu výraznú snahu predmetný problém riešiť. K dnešnému dňu nevieme, aké „krytie“ má prevádzka Garden Pub, ako je možné, že jej niekto umožňuje permanentne porušovať alebo zneužívať VZN, devastovať majetok mesta a súkromných vlastníkov, narúšať nočný pokoj, šíriť ne-kultúru v Trnave, ničiť životné prostredie. Pýtame sa, komu na prospech toto všetko slúži?

Keďže táto problematika sa nedotýka len jedného pohostinského zariadenia a jeho činnosti, je aj o kultúre mesta a jeho obyvateľov, o životnom prostredí, o schopnosti dodržiavať právne normy mesta, zachovať a chrániť majetok obyvateľov mesta, žiadame týmto poslancov Mestského zastupiteľstva o pomoc.

Pokiaľ sa ani poslancom nepodarí podchytiť tento problém v súčasnom štádiu, môže čoskoro prerásť do problému spoločenského a sociálneho a to v ďaleko väčších, negatívnych rozmeroch.

Na margo arogancie Garden Pubu Vám odporúčame pozrieť si ich stránky, na ktorých pozývajú na verejné akcie, v troch dňoch po sebe nasledujúcich 07.08. až 09.09.2017, kde je hudobná produkcia ohlásená až do 07.00 hodiny rannej!!!”

S úctou dolu podpísaní obyvatelia mesta Trnava.

Téma bola nastolená aj na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Prítomný bol aj zástupca podniku Garden Pub Vladimír Novák, ktorý okrem iného uviedol, že “chceme nájsť kompromis medzi obyvateľmi a našou prevádzkou. Samozrejme, uvedomujeme si niektoré problémy, ktoré boli spôsobené hudobnou produkciou,” priznal.

Otvorený list poslancom považuje Garden Pub za účelový a plný poloprávd a domnienok.

“Z týchto podpísaných občanov za nami nebol zastavený nikto. My s mojím partnerom a kolegom sme otvorení akejkoľvek diskusii, aby sme nastavili pravidlá a kompromis prijateľný pre návštevníkov aj obyvateľov,” povedal na úvod.

Ako nepravdivé tvrdenia označil predaj alkoholu ľuďom mladším ako 18 rokov, táto skupina nie je podľa jeho slov ani cieľovou pre tento podnik.

“Pravidlá sme nastavili tak, aby tam adolescenti nechodievali,” poznamenal.

“V liste je mnoho mnoho tvrdení, ktoré by som označil za ohováranie. Niektoré akcie boli u nás organizované externými organizátormi. Napríklad aj 11. 8. – prekvapilo nás, akí ľudia k nám prišli na túto akciu, rozhodne sa nám to nepáčilo a takéto akcie sa rozhodne u nás viac nezopakujú. Prišli sem mladiství, dovnútra sme ich nevpustili, ale v okolí narobili neporiadok. My nevieme ako skontrolovať 200 ľudí na ulici a zabaviť im alkohol, ktorý si niekde kúpili a priniesli. Samozrejme, mrzia nás následky, ktoré spôsobili, ale nie je to v našej kompetencii riešiť,” vyjadril sa.

Garden Pub funguje v tomto móde o 1. apríla 2017, preto podľa slov zástupcu prevádzkovateľa nefunguje dokonale a určite sa stali aj chyby, na základe ktorých sa chcú poučiť.

Máme reálny záujem prevádzku, ktorá má 120-ročnú históriu prevádzkovať, zveľaďovať, investovať, posúvať ďalej. Chápem pohnútky a znepokojenie susediacich obyvateľov, nebránime sa diskusii s nimi,” dodal V. Novák.

Primátor Peter Bročka poznamenal, že podnik dostal viacero výnimiek z VZN o predĺžení otváracích hodín.

“Výnimky podpisujem ja sám, mnohé podniky ju dostali. Pokiaľ ide o Garden Pub, mali sme stretnutie, hovorili sme o jednej akcii, ktorá bola neadekvátna. Prevádzkovateľ prisľúbil nápravu. Môj pohľad je taký, že počas letných mesiacov sa snažím nechať čo najviac možností pre tých, ktorí majú záujem , aby sa nejaké akcie v Trnave konali. Chápem, že to pre obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti nemusí byť príjemné. Cieľ je, aby mesto žilo, ale keď sa začnú objavovať problémy, musíme im zamedziť. O petícii som počul zatiaľ okrajovo, stretnem sa s obyvateľmi a vypočujem si ich. Myslím si, že pristúpime k redukcii produkcie v Garden Pube,” povedal na zastupiteľstve Bročka.

Ako poznamenal poslanec Pavol Nižnánsky, najväčším problémom prevádzky je skutočnosť, že akcie sa konajú pod holým nebom, z toho dôvodu sa hluk šíri silnejšie.

“Verím, že sa nám spoločne podarí nájsť kompromis, aby boli spokojné obidve strany,” poznamenal.

Poslanec Martin Královič navrhol, aby mesto zverejňovalo udelené výnimky na webovej stránke. “Malo by to viacero praktických výhod. Možno by sme napríklad redukovali istý počet telefonátov na mestskú políciu, prípadne, ak by informácia o výnimke nebola a z okolia sa šíril hluk, ľudia vedia, že nie je povolená nijaká akcia a volajú políciu oprávnene. Dalo by sa aj spätne dohľadať, kto koľko výnimiek dostáva, čo by bolo transparentné. A napokon, ak vidím, že prevádzka v susedstve bude mať akciu v nočných hodinách, môžem sa pripraviť alebo odísť v najhoršom prípade na víkend z mesta.”

Poslanec Jozef Pobiecký vyslovil názor, že ak prevádzka nespĺňa normy a vyhlášky vedúce k zamedzeniu rušeniu nočného pokoja, nerieši ani technické opatrenia týmto smerom, mesto by si malo uvedomiť, že udeľovať výnimky z VZN v takýchto prípadoch nie je vhodné.

Vtedy by mala prevádzka fungovať povedzme do polnoci, nie do druhej alebo štvrtej do rána. Zbytočne sa budete hnevať na obyvateľov, ktorí tam bývajú, treba ich rešpektovať. Nie je možné, aby kvôli nočnej zábave ľudia pravidelne balili kufre a utekali na víkend z domu. Ide o vzájomnú toleranciu a toto by malo rešpektovať aj vedenie mesta pri udeľovaní výnimiek,” skonštatoval.

“Som presvedčený, že naším spoločným cieľom je normálne spolunažívanie pri zabezpečení kultúrneho a spoločenského vyžitia. Je isté, že na kríčku bude nutné hľadať technické riešenia, aby sa spomenutým problémom zamedzilo,” dodal primátor Bročka.

Ulož ako PDF
Napísal 14. septembra 2017 11:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

45 komentárov pre “Obyvatelia v centre sa sťažujú na hlučné akcie na Zelenom kríčku. Nápravu sľubuje mesto aj prevádzkovateľ”

 1. 1
  FajronTT says:

  Ten Kráľovič pricestoval asi z inej planéty, ak odporúča odísť počas hudobnrj produkcie z mesta. Pokiaľ fakt pricestoval z inej planéty, odporúčam mu lepšie doštudovať témy “nočný kľud”, “občianske spolužitie”, “tolerancia”, ” medziľudské vzťahy”, “chľast”, ” zvratky”. Asi by si to mal vyskúšať s krčmou v susedstve svojho trvalého bydliska a s podobnými atribútmi.
  Aj pán povoľujúci tieto výnimky by mal ísť vzorom a povoliť niečo v svojom tesnom susedstve. Keď chce “život”, nech ho tam má. Odporúčam aspoň na rok.

  • 1.1
   Palo says:

   Výnimky

   1) Dodržiavanie § 2a) a 2b) sa nevzťahuje na nasledujúce dni a situácie:
   a) 24. december (Štedrý deň) do 05,00 hod. rána 25. decembra (1. sviatok vianočný),
   b) 31. december (Silvester) do 05,00 hod. rána 1. januára,
   c) činnosť spojenú s odstraňovaním dôsledkov havárií a živelných pohrôm,
   d) činnosť spojenú s verejnoprospešnými prácami, ktoré nie je preukázateľne možné vykonať v inom čase (oprava komunikácie, odstraňovanie snehu a podob.),
   e) činnosť spojenú s kultúrno-spoločenskými, športovými, obchodnými a inými akciami poriadanými mestom Trnava,
   f) ďalšie výnimky môže udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej potreby na základe písomnej žiadosti primátor mesta.

   • 1.1.1
    FajronTT says:

    Žeby aj toto bola naliehavá potreba podľa bodu f) ?
    No toto.
    Ono do hlavy nikomu nevidieť, preto ťažko hodnotiť čo je podľa neho naliehavé. Asi to bolo naliehavé.

    • 1.1.1.1
     Ňuf ňuf says:

     Pre niekoho asi áno.

    • 1.1.1.2
     pravda says:

     Tá výnimka je nezákonná.Celé VZN,ktoré odsúhlasilo staré zastupiteľstvo je totálny blud.Žiadny zákon či priestupkový alebo o ochrane zdravia nič hovorí o nejakých výnimkách z rušenia nočného kľudu.Žiadne VZN nemôže byť viac ako zákon.Takže keď má niekto chuť,tak to môže posunúť prokurátorovi.A tomu nič nezostane len to VZN úplne zrušiť.Všetci poslanci sa bavia o ničom a pritom si nevedia naštudovať zákony.Že to nevie bývalý policajný šéf,tak to je na smiech.Po zrušení blbosti môžu sťažovatelia otravovať regionálny úrad,ktorý hluk meria.Ten samozrejme nič nezmeria.Príklad Slávia.Je zas pravda,že centrum mesta má byť živé.

 2. 2
  Volič says:

  Na takéto veci, ako povoľovanie pochybných akcií je dosť času. Na riešenie rezidentského parkovania sa pravdepodobne serie. Termíny zverejnené notorickými diskutérmi uplynuli a nič. Slová, reči, taľafatky…

  Icte do rici.

 3. 3
  obcan says:

  “A napokon, ak vidím, že prevádzka v susedstve bude mať akciu v nočných hodinách, môžem sa pripraviť alebo odísť v najhoršom prípade na víkend z mesta.“
  Nehnevajte sa na mna,ale toto moze povedat naozaj iba idiot.Neuveritelne,kto je plateny z nasich dani a rozhoduje o nasom meste.

 4. 4
  Palo says:

  Čo to je?
  Výnimka v prípade odôvodnenej a naliehavej potreby ????????
  To nejak súvisí s hlučným podnikom ???????
  Hlučnosť je naliehavá?
  Alebo dokonca nevyhnutná?

 5. 5
  Obyvateľ says:

  Hulakanie , vyvreskovovanie , neporiadok dunenie , vibrácie z viacerych pivníc v meste ,

 6. 6
  lololo says:

  Keď máme takýchto poslancov , čo jednoznačne patria na oddelenie psychiatrickej kliniky, tak sa niet čo čudovať:
  “Poslanec Martin Královič navrhol, okrem iného ajtoto: ” A napokon, ak vidím, že prevádzka v susedstve bude mať akciu v nočných hodinách, môžem sa pripraviť alebo odísť v najhoršom prípade na víkend z mesta.“

 7. 7
  Hluk says:

  Nechapem viacero veci.
  Otvoreny festival v tt moze koli hluku byt podla primatora do max . 23.00 hod , pripadne hodinku viac.
  Koli nocnemu kludu dlhsie v tt nie je mozne.
  Ale preco niektori vybrani ” nasi” mozu mat akcie v meste pod otvorenym nebom az do rana ? ??
  Preco zasa dvojaky meter ?
  Navyse ak same Mesto Trnava tlaci investorov a developerov, aby sa v centre mesta aj byvalo. Aby to skratka nebola zona bez byvania, zona monofunkcna atd.
  Kamarati su viac, ako obcania tohto mesta ? Ludia si pracne a draho obnovili historicke budovy, ktore mesto nemoze opravovat a postupne sa ich zbavuje predajom. Drahe rekonstrukcie sukromnych investorov .
  Toto maju za odmenu ?
  Skvele !

  • 7.1
   Obyvateľ says:

   Ja sa teda pytam , kto dáva rozhodnutie aby sa mohli stavať byty v centre , aby tam žili ľudia . Kto podpisuje stavebné rozhodnutie s dodržiavaním hygienických noriem , ked sú v rozpore a nezabezpečuje občanovi tohto štátu právo na bývanie a právo na odpočinok

 8. 8
  Byt says:

  Ja žijem v meste 40 rokov a viem co bolo a nebolo , tak netrep sprosti , mesto ma žiť ,ale kultivovane a ked teda posielaš ludi preč tak im výplat cenu nehnuteľnosti .aj kultúrou v meste treba vychovávať ďalšie generácie a dávať nejaký kultúrny status

 9. 9
  jozef LOJ says:

  Sme priami účastníci tejto debaty. Zrekonštruovali sme dom na Pekárskej ulici.
  ulica je obklopená zo všetkých strán barmi , čo nie ja zle pokiaľ sa správanie prevádzky dodržujú zákony a ten najdôležitejší zákon je nočný kľud.Dovoliť reprodukovanú hudbu v otvorenom priestore spoločných záhradách je neľudské a bezcitné vyháňať nás z domu na víkend veď je to môj domov pán Kráľovič u nás práve problém prespať kvôli neskutočnému hluku sme od toho 20 metrov trase sa nám dom a trpíme to viac ako 8 rokov. Áno často to až do raných hodín.Prejdite sa po Pekárskej , Štefánikovej veľa domov je neobývaných a na predaj áno nie sú vytvorené podmienky na slušné a pokojné bývanie.Pozývam 8 poslancov poprípade novinárov,právnikov na jednu noc na šniclu .Pohostím a nechám prespať .Páni poslanci na sídliskách a domoch ktorých bývate je uzákonený nočný kľud ,pýtame sa my obyvatelia Pekárskej ulice nám tento pokoj nepatrí kvôli biznisu.
  Pokoj je potrebný veľmi pre život.

  • 9.1
   Noro says:

   Vsetci co tu vykrikujete,ze Brocka dava vynimku,tak ani jeden ste nepodali protest prokuratorovi,ze to VZN je totalna blbost.Ale ked,si myslite,ze sa potom nieco zmeni,tak ste na omyle.Pamatate si,ked fungovala Planeta?Ludia na Hospodarskej protestovali a jednoducho s tym nic nespravili.Planetu zavreli z dovodu,ze im to neslo a to nepotrebovali ziadnu vynimku.Lebo merat hluk moze iba hygiena a ta na to kasle.Pan Loj Vy tvrdite,ze trpite 8 rokov.Ale co cakate,ze sa nieco zmeni?Boli ste niekedy v Prahe v centre?Tam to zije do rana.Ja poznam ludi z Pekarskej ci Hlavnej,ktori su tam stastni, spokojni a v zivote nevolali mestsku policiu.Skratka su zmiereni,ze ziju v centre a vedia ze tam nebude nikdy ticho.Ked som Vas nejako urazil,tak sa Vam ospravedlnujem.

   • 9.1.1
    Milan says:

    Ja som bol len prekvapený keď tento rok v Prahe, koncert skupiny Rammstein musel skončiť do 22:00. Prvé čo ma napadlo – prečo?
    Tak – pre nočný pokoj, znela odpoveď.

   • 9.1.2
    hlukomer says:

    1. Prečo by niekto mal hneď dávať protest prokurátorovi?
    2. Mestskí policajti kľudne môžu merať hluk, keď sa napríklad budú obyvatelia v noci sťažovať. Bude to meranie, na základe ktorého môže byť prevádzkovateľovi zrušená výnimka. Výnimka totižto nemá len začiatok. Má aj koniec. Koncom výnimky môže byť aj jej odňatie na základe merania. Výnimku dáva mesto, mesto ju aj môže zrušiť.
    Kápo, ktorý má kompetenciu udeľovať výnimku, by ju mal vedieť aj odnímať. Ak nie, tak mu odňať kompetenciu.

 10. 10
  Eva says:

  A to este poslanci chceli 3x posunúť nočný kľud v centre od 2 h. rannej , prekvapivé , ze súhlasili poslanci udávajúci trvalý pobyt v meste , hlasy do poslanectva vsak nedostali od majiteľov reštauračných zariadeni ale aj od občanov tejto mest. časti stred

 11. 11
  Filozof says:

  “Život v meste” treba. Ale v hraniciach slušnosti. Pustiť hudbu na otvorenom priestranstve a celú noc sa takto “baviť” je obrázkom organizátorov a ich životnej filozofie.
  Takýchto treba z “hrušky striasť dolu”.
  Ak niekto dostanem výnimku, je problém dať do nej aj podmienky? Len treba chcieť. Asi sa nechce.
  Podmienky môžu byť viazané napríklad na sťažnosti obyvateľov. Alebo rušenie nočného kľudu. Atď.

  • 11.1
   Filozof says:

   Úlohou “vyhadzovačov” v takýchto podnikoch je aj kontrola dodržiavania pravidiel a podmienok zo strany kunčaftov. Len treba normálnych organizátorov. Organizovanie takejto akcie nie je len vyberanie vstupného a predaj chľastu.

   • 11.1.1
    TTtt says:

    Zodpovednosť za kunčaftov? Táto kultúra k nám ešte nedorazila. Mladiství bežne popíjajú alkohol, opitých a agresívnych často nemá kto usmerniť, atď.
    Stále pretrváva kultúra vyberania peňazí. Nič iné.

 12. 12
  Post scriptum says:

  Naoko sa snažíme o záchranu prírody , planéty , zdravého ovzdušia ale asi len akože , pred par rokmi ,desaťročiami bolo centrum plne ludi , ktorí tu žili svoje životy , neboli diskotéky , revajuce pivnice , údajne vibrácie z hluku sú mimoriadne škodlivé , veď obmedzujeme ohňostroje s ohľadom na vtáctvo .Bol napr . Krym s peknou záhradou príjemnou rytmickou hudbou , ktorá nikoho nerušila . A nech mi tu nikto nepíše o hluku v metropolách , co uz naozaj musíme prebrať vsetko horšie !!!

 13. 13
  DPH says:

  Vážený pozor,v Ćechách rozhodnutie súdu rozhodlo,že hudba nie je hluk.Takže hrozí že na víkend pôjde všetko čo sa nechce zabávať preč s Trnavy,aby Kralovič,Bročka Fúzak sa mohli realizovať.

 14. 14
 15. 15
  Noro says:

  Prestudujte si Zakon o ochrane zdravia a hluku a potom tu rieste vynimku od Brocku a pod.Hluk meria len hygiena a REGIONANY URAD ZDRAVIA,KTORY SIDLI NA LINCIANSKEJ.Ti potom urcia ci bol poruseny zakon alebo nie.Tu sa snazi niekto urobit kauzu,pritom striela vedla.

  • 15.1
   Strapatý says:

   Keď sa potvrdí, že niekto nevie narábať s kompetenciou udeľovania výnimiek, treba zvážiť, či ich nepresnúť na kolektívny orgán.

  • 15.2
   Obyvateľ says:

   NEMÁŠ pravdu , nezavadzaj ,merať môže aj mesto . Za život v meste zodpovedá v prvom rade primátor a mestské zastupiteľstvo a nie nefungujúca štátna sprava .

 16. 16
  Noro says:

  Zavádzaš Ty a nie ja.Mesto v živote nemeralo hluk,či to bolo za Bošnáka,Butka alebo za Bročku.Jednoducho nemá na to právomoc a ani prístroje.Táraš ako sa len dá…

  • 16.1
   No a co says:

   Za primátora Bosnaka to naozaj nebolo treba , co brani mestsk. úradu , polícii, stavebnému úradu zakúpiť meracie prístroje , vykonávať merania a výsledky posunúť na reg. úrad verejného zdravotníctva . Ale to by sa asi polovica zariadeni musela zavrieť . Takto je to iba obyčajne zbavovanie zodpovednosti . A nepis mi ,ze taram ako sa len da , lebo ty taras ako sa len nedá

 17. 17
  Noro says:

  Bráni im to,že jednoducho nemôžu merať. Stačí si prečítať oficiálne odpovede mesta na odkaze pre starostu,kde pri probléme s hlukom,ľuďom odporúčajú Regionálny urad,hygiena.Za Bosnaka a za Butka neboli problémy? Asi žiješ na inej planéte. Stačí sa opýtať ľudí čo žijú na Vajanského, Hospodárskej a Rybnikovej. Planeta,Stará pošta či Relax.A nikto s tým nič nerobil.A to tam bola mestská polícia stále. Že ten Butko nedal zakúpiť tie prístroje. ..Prajem pekný večer

 18. 18
  vlado5 says:

  Tu je vyjadrenie hlavneho hygienika z UVZ k meraniu hluku:
  http://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/hluk_z_mimopracovnych_aktivit.pdf
  Posledny odstavec hovori o tom, ze mestska policia moze merat hluk a nepotrebuje spolupracovat s regionalnym uradom verejneho zdravia. Podstatne je, aby to mestsky poslanci schvalili vo VZN. Mestska policia nakupi hlukomery a moze davat pokuty. Kazdy vikend nazbieraju dost, ze ani nemusia kontrolovat parkovanie v centre. Ale to by asi dostali pokuty aj “nasi ludia” a preto poslanci nebudu mat gule na to, aby take VZN schvalili. Rad by som sa nechal prijemne prekvapit.

 19. 19
  občan says:

  NORO čo Ty nato ?

 20. 20
  Noro says:

  Dobre chlapci,take rozhodnutie som nikde necital,tak som rad,ze ste to dokazali najst.Takze zatial take VZN nie je,preto to MP este nemoze merat.Ale aj ked bude,tak co sa zmeni?Sami vidite,ze ked si kliknete na odkaz pre starostu tu na staznosti obyvatelov,tak zistite,ze napr.Relax disco bol merany Regional.Uradom a vysledok tam vidite,ze hluk bol v poriadku.Alebo si myslite,ze MP bude inac ukazovat pristroj?Este si treba uvedomit,ze ja nestojim na ziadnej strane Butko alebo Brocka.A tiez tvrdim,ze centrum ma zit.Hlavne ked si myslite,ze by aj zakazali diskoteky do 4 rana,tak dementi sa napiju v parku alebo niekde na byte a neporiadok budu robit tak ci tak.A samozrejme na to tu mame policiu.

  • 20.1
   viktor says:

   Problém je v tom, že zákon nepriamo prikazuje meranie porušovateľom meranie vopred nahlásiť – robia sa totiž dve merania, jedno za prevádzky a potom pri vypnutej. Aby sa zistilo, či je to skutočne dotyčný, alebo ide o iný zdroj hluku. Potom je ľahké sa na meranie vopred pripraviť a nič sa nezistí.
   Viem o čom hovorím, dlhodobo sme riešili problém s hlukom od sladovní.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.