reklama

Program dnešnej Noci kostolov v Trnave je nabitý až do polnoci

Tohtoročná Noc kostolov odštartovala. Prinášame kompletný program podujatia v trnavských chrámoch, ktorý potrvá až do dnešnej polnoci.

Program

Trnava – Kopánka, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

18:00 19:00 Mládežnícka svätá omša

19:00 21:00 Športové činosti v priestoroch saleziánskeho strediska – futbal, hokejbal, volejbal, kalčeto, pin-pong,…

k dispozícii je i sprcha …pod vedením jedného z mladých spoločenstiev

21:30 22:30 Biblická adorácia – vážna hudba + Božie slovo …pod vedením B. Piešťanského, SDB

22:30 24:00 Mládežnícka adorácia … pod vedením M. Janáka, SDB

Trnava – Modranka, Kostol Najsvätejšej Trojice

17:50 18:00 Rozozvučanie zvonov

18:00 18:30 Modlitba svätého ruženca »

18:30 19:15 Svätá omša

19:15 19:30 Folklórny súbor Modrančanka + vizuálna prezentácia

20:00 20:20 Dychová hudba Modrančanka + vizuálna prezentácia

21:00 21:30 Zmiešaný orchester Priatelia dobrej hudby

21:30 22:00 Mládežnícky zbor Diamant + vizuálna prezentácia

22:00 22:20 Sakrálny zbor Trinitas + vizuálna prezentácia

23:00 23:30 Vstup do veže kostola

23:30 24:00 Adorácia, požehnanie

Trnava, Bazilika sv. Mikuláša

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 19:00 Sv. omša so spevom zboru M.Sch.Trnavského

19:15 21:00 Otvorenie veží pre prehliadky

Bude zabezpečená stála služba a povolený obmedzený počet návštevníkov v jednom čase.

19:15 19:30 Prehliadka karnera s výkladom

19:30 19:45 Prehliadka krypty s výkladom

19:45 20:00 Prehliadka karnera s výkladom

20:00 20:30 Komentovaná prehliadka kostola

20:30 20:45 Prehliadka krypty s výkladom

20:45 21:00 Prehliadka karnera s výkladom

21:00 21:30 Koncert Miroslava Dvorského

21:30 22:15 Organový koncert Petra Vymazala a koncert opernej speváčky Eriky Čambálovej

22:15 22:45 Komentovaná prehliadka kostola pri sviečkach

22:15 23:15 Nočná prehliadka veže kostola

23:15 24:00 Gregoriánsky chorál pri sviečkach prerušovaný tichou meditáciou

Trnava, Evanjelický a. v. kostol

17:50 18:00 Otvorenie zvonením na všetkých 5 zvonoch

18:00 18:45 Program pre deti

19:00 19:30 Večerná pobožnosť

19:45 20:30 Prehliadka areálu kostola a fary

20:30 20:45 Prvý výstup na vežu

20:45 21:45 Prednáška na tému Biblia – Božie Slovo

zamyslenie nad Božím Slovom spolu s diskusiou

22:00 22:15 Druhý výstup na vežu

22:00 22:30 Prehliadka areálu kostola

23:00 24:00 Čítanie z Písma Svätého, spevy, modlitby

Trnava, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

18:00 18:15 Úvodné slovo »

18:15 19:00 Stručný prierez histórie a súčasnosti SSV – videoprojekcia

19:00 20:30 Apoštolské cesty a život bl. Jána Pavla II. – beseda s p. Šebastiánom Labom, SJ

20:30 21:00 Prestávka s občerstvením

21:00 21:30 Prehliadka historických priestorov: kaplnka, zasadacia miestnosť, knižnica, nádvorie

21:30 23:30 Koncert STANLEY & KAPUCÍNI

23:30 24:00 Vyloženie Oltárnej sviatosti, adorácia, požehnanie

Počas trvania akcie Noc kostolov budete mať možnosť klásť otázky a využiť duchovné poradenstvo s kňazom Mons. Vendelínom Plevom, riaditeľom SSV

Trnava, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 18:30 Otvorenie noci trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom ekumenickou modlitbou

18:40 19:20 Detský interaktívny program – Sestry FMA, Trnava »

19:30 19:50 Komentovaná prehliadka katedrály

Mgr. Michal Žitňanský, PhD.

20:00 20:40 H Projekt

20:45 20:55 Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu (na pieseň Barbry Streisand)

20:55 21:00 Predstavenie TADCH

PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ

21:00 22:00 Zuzana Smatanová

22:10 22:50 Mgr. art. Vladislav Plekanec, reštaurátor: Súčasné reštaurovanie katedrály, Diskusia: Katedrála sv. Jána Krstiteľa očami umelcov

Vladislav Plekanec, Otmar Oliva (akademický sochár z Velehradu, ktorý realizuje obnovu interiéru katedrály), generálny vikár Ladislav Kuna za ABU

23:00 23:40 Katarína Koščová

23:45 24:00 Adorácia, požehnanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, prelúdium – Peter Vymazal, katedrálny organista

Vystavenie vizualizácie presbytéria a Krstnej kaplnky, vystavené fotografie Olivovej súčasnej práce pre trnavskú Katedrálu »»»

Občerstvenie

Site specific inštalácia K plnosti – výtvarníčka Zuzana Branišová

Charitná fotografická výstava Život a voda – Trnavská arcidiecézna charita a Centrum Mak

Prezentačný stolík Trnavskej arcidiecéznej charity »»»

Trnava, Kostol Najsvätejšej Trojice

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 18:30 Prehliadka kostola I.

história, architektúra

18:30 20:30 Za pokladmi kláštora

dobrodružná hra pre deti

18:45 19:45 Koncert CANTICA SACRA TYRNAVIAE

20:00 20:30 Misijný film

čas na občerstvenie v záhrade kláštora

20:30 21:00 Prezentácia knihy MISIA – Peter Kuchár SDB

21:00 21:30 Prezentácia MISIE – Misia India – Ladislav Šulík SJ

21:45 22:15 Prehliadka kostola II.

umelecká výzdoba pod reflektormi

22:30 23:30 Starozákonná poézia a hudba súčasnosti

23:30 24:00 Hudobno-obrazové metamorfózy

Trnava, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 19:00 Svätá omša + požehnanie rodín

19:00 20:00 Koncert speváčky Janais

20:00 21:00 Občerstvenie, Vstup do veže kostola, Hry pre deti na farskom dvore

21:00 22:00 Koncert zborov Tulipánci + Spektrum

22:00 23:30 p.Maroš Kuffa – prednáška na tému: Závislosť

23:30 24:00 Krátka adorácia + Kompletórium

Trnava, Kostol sv. Anny

18:00 19:00 Veda a tajomstvá viery – prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.

19:00 21:00 Kostol ako miesto stretnutia s Bohom

spoločenstvo Emanuel

21:00 22:00 Zmluvy o výhrade vo svedomí: výhody a nevýhody – Marek Šmid

22:00 23:00 Komentovaná prehliadka kostola a krypty

Komunita Uršulínok

23:00 24:00 Modlitba chvál

trnavské spoločenstvá: Aggeus, Agape, Kanán a Pánovi orly

Trnava, Kostol sv. Heleny

18:00 19:15 Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (vdp. Peter Valent)

19:20 20:00 Prechádzka dejinami kostola (Dr. Zuzana Dzurňáková)

20:00 20:45 Väzeňský kňaz (vdp. Gabriel Dzvoňár)

20:45 23:00 Gréckokatolícke pásmo na večer (P. Ján Burda)

23:15 24:00 Sv. omša

Trnava, Kostol sv. Jakuba apoštola staršieho

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 19:00 Svätá omša

doprevádza zbor Katarínkarov

19:00 20:00 Program pre deti:

Balónová pošta – pošli svoju prosbu do neba na balóne Stretnutie s dvoma kráľmi u Františkánov

19:00 19:45 Zabudnutý a znova nájdený – kostol sv. Kataríny

Predstavenie projektu Katarínka

19:00 23:15 Chrám môjho vnútra – Martin Skočovský

Či nevieš, že si umelec? Využi možnosť a príď nájsť svoj umelecký talent

19:45 20:30 Čo v sebe skrýva organ

20:30 21:30 Františkánska Schola

Hudobno-meditačné pásmo v podaní Františkánskej Scholy z Bratislavy

21:30 21:45 Vešpery

Pomodlime sa spolu s františkánmi

21:45 22:45 Čo mi hovoria svätí v kostole sv. Jakuba

Ikonografický výklad stropových obrazov (ikonografický rozbor stropných malieb)

22:45 23:15 Hudobné prekvapenie

23:15 24:00 23.15 – 24 .00 Adorácia

záver modlitba a požehnanie

Stále aktivity:

– možnosť prehliadky krypty pod kostolom – stála služba spovedania – stála služba poradenstva – výstava fotografií z Katarinky – možnosť písať prosby, na ktorých úmysel bude odslúžená svätá omša »»»

Trnava, Kostol sv. Jozefa

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 20:00 Tajné akcie ŠTB a Pilátova amnestia – František Neupauer z Ústavu pamäti národa

premietanie filmov s následnou prednáškou a diskusiou (Akcia K a iné)

20:00 21:00 Múzy u sv. Jozefa – Pavol Tomašovič, Ružena Maková

poézia Katolíckej moderny

21:00 23:30 Stavy a vzťahy – bludný kruh – Max Kašparú

prednáška a diskusia

23:00 24:00 Lamačsko-dúbravský zbor

hudba a spev

Trnava, priestory Cirkvi bratskej

16:30 18:30 Tvorivé dielne s Oxanou Lukomskou

18:30 19:20 Koncert Sugar Free Trio smooth jazz

19:20 19:30 Z histórie a života zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Audiovizuálna prezentácia

19:45 20:35 Malé mýty s Danielom Pastirčákom

D. Pastirčák bude čítať svoje zatiaľ nepublikované Malé mýty.

20:35 20:45 Z histórie a života zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Audiovizuálna prezentácia

21:00 21:50 Koncert Romanika

21:50 22:00 Z histórie a života zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Audiovizuálna prezentácia

22:30 23:00 Krátky film s diskusiou

00:00 00:00 Počas celého večera budú vystavené obrazy Oxany Lukomskej a Mykolu Biloshytského. Od 18:30 až do vyčerpania zásob bude podávaná dobrá káva

Ulož ako PDF
Napísal 27. mája 2011 18:34. Článok je zaradený do rubriky: Ďalšie správy. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Program dnešnej Noci kostolov v Trnave je nabitý až do polnoci”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.