reklama

Program dnešnej Noci kostolov v Trnave je nabitý až do polnoci

Tohtoročná Noc kostolov odštartovala. Prinášame kompletný program podujatia v trnavských chrámoch, ktorý potrvá až do dnešnej polnoci.

Program

Trnava – Kopánka, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

18:00 19:00 Mládežnícka svätá omša

19:00 21:00 Športové činosti v priestoroch saleziánskeho strediska – futbal, hokejbal, volejbal, kalčeto, pin-pong,…

k dispozícii je i sprcha …pod vedením jedného z mladých spoločenstiev

21:30 22:30 Biblická adorácia – vážna hudba + Božie slovo …pod vedením B. Piešťanského, SDB

22:30 24:00 Mládežnícka adorácia … pod vedením M. Janáka, SDB

Trnava – Modranka, Kostol Najsvätejšej Trojice

17:50 18:00 Rozozvučanie zvonov

18:00 18:30 Modlitba svätého ruženca »

18:30 19:15 Svätá omša

19:15 19:30 Folklórny súbor Modrančanka + vizuálna prezentácia

20:00 20:20 Dychová hudba Modrančanka + vizuálna prezentácia

21:00 21:30 Zmiešaný orchester Priatelia dobrej hudby

21:30 22:00 Mládežnícky zbor Diamant + vizuálna prezentácia

22:00 22:20 Sakrálny zbor Trinitas + vizuálna prezentácia

23:00 23:30 Vstup do veže kostola

23:30 24:00 Adorácia, požehnanie

Trnava, Bazilika sv. Mikuláša

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 19:00 Sv. omša so spevom zboru M.Sch.Trnavského

19:15 21:00 Otvorenie veží pre prehliadky

Bude zabezpečená stála služba a povolený obmedzený počet návštevníkov v jednom čase.

19:15 19:30 Prehliadka karnera s výkladom

19:30 19:45 Prehliadka krypty s výkladom

19:45 20:00 Prehliadka karnera s výkladom

20:00 20:30 Komentovaná prehliadka kostola

20:30 20:45 Prehliadka krypty s výkladom

20:45 21:00 Prehliadka karnera s výkladom

21:00 21:30 Koncert Miroslava Dvorského

21:30 22:15 Organový koncert Petra Vymazala a koncert opernej speváčky Eriky Čambálovej

22:15 22:45 Komentovaná prehliadka kostola pri sviečkach

22:15 23:15 Nočná prehliadka veže kostola

23:15 24:00 Gregoriánsky chorál pri sviečkach prerušovaný tichou meditáciou

Trnava, Evanjelický a. v. kostol

17:50 18:00 Otvorenie zvonením na všetkých 5 zvonoch

18:00 18:45 Program pre deti

19:00 19:30 Večerná pobožnosť

19:45 20:30 Prehliadka areálu kostola a fary

20:30 20:45 Prvý výstup na vežu

20:45 21:45 Prednáška na tému Biblia – Božie Slovo

zamyslenie nad Božím Slovom spolu s diskusiou

22:00 22:15 Druhý výstup na vežu

22:00 22:30 Prehliadka areálu kostola

23:00 24:00 Čítanie z Písma Svätého, spevy, modlitby

Trnava, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

18:00 18:15 Úvodné slovo »

18:15 19:00 Stručný prierez histórie a súčasnosti SSV – videoprojekcia

19:00 20:30 Apoštolské cesty a život bl. Jána Pavla II. – beseda s p. Šebastiánom Labom, SJ

20:30 21:00 Prestávka s občerstvením

21:00 21:30 Prehliadka historických priestorov: kaplnka, zasadacia miestnosť, knižnica, nádvorie

21:30 23:30 Koncert STANLEY & KAPUCÍNI

23:30 24:00 Vyloženie Oltárnej sviatosti, adorácia, požehnanie

Počas trvania akcie Noc kostolov budete mať možnosť klásť otázky a využiť duchovné poradenstvo s kňazom Mons. Vendelínom Plevom, riaditeľom SSV

Trnava, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 18:30 Otvorenie noci trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom ekumenickou modlitbou

18:40 19:20 Detský interaktívny program – Sestry FMA, Trnava »

19:30 19:50 Komentovaná prehliadka katedrály

Mgr. Michal Žitňanský, PhD.

20:00 20:40 H Projekt

20:45 20:55 Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu (na pieseň Barbry Streisand)

20:55 21:00 Predstavenie TADCH

PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ

21:00 22:00 Zuzana Smatanová

22:10 22:50 Mgr. art. Vladislav Plekanec, reštaurátor: Súčasné reštaurovanie katedrály, Diskusia: Katedrála sv. Jána Krstiteľa očami umelcov

Vladislav Plekanec, Otmar Oliva (akademický sochár z Velehradu, ktorý realizuje obnovu interiéru katedrály), generálny vikár Ladislav Kuna za ABU

23:00 23:40 Katarína Koščová

23:45 24:00 Adorácia, požehnanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, prelúdium – Peter Vymazal, katedrálny organista

Vystavenie vizualizácie presbytéria a Krstnej kaplnky, vystavené fotografie Olivovej súčasnej práce pre trnavskú Katedrálu »»»

Občerstvenie

Site specific inštalácia K plnosti – výtvarníčka Zuzana Branišová

Charitná fotografická výstava Život a voda – Trnavská arcidiecézna charita a Centrum Mak

Prezentačný stolík Trnavskej arcidiecéznej charity »»»

Trnava, Kostol Najsvätejšej Trojice

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 18:30 Prehliadka kostola I.

história, architektúra

18:30 20:30 Za pokladmi kláštora

dobrodružná hra pre deti

18:45 19:45 Koncert CANTICA SACRA TYRNAVIAE

20:00 20:30 Misijný film

čas na občerstvenie v záhrade kláštora

20:30 21:00 Prezentácia knihy MISIA – Peter Kuchár SDB

21:00 21:30 Prezentácia MISIE – Misia India – Ladislav Šulík SJ

21:45 22:15 Prehliadka kostola II.

umelecká výzdoba pod reflektormi

22:30 23:30 Starozákonná poézia a hudba súčasnosti

23:30 24:00 Hudobno-obrazové metamorfózy

Trnava, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 19:00 Svätá omša + požehnanie rodín

19:00 20:00 Koncert speváčky Janais

20:00 21:00 Občerstvenie, Vstup do veže kostola, Hry pre deti na farskom dvore

21:00 22:00 Koncert zborov Tulipánci + Spektrum

22:00 23:30 p.Maroš Kuffa – prednáška na tému: Závislosť

23:30 24:00 Krátka adorácia + Kompletórium

Trnava, Kostol sv. Anny

18:00 19:00 Veda a tajomstvá viery – prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.

19:00 21:00 Kostol ako miesto stretnutia s Bohom

spoločenstvo Emanuel

21:00 22:00 Zmluvy o výhrade vo svedomí: výhody a nevýhody – Marek Šmid

22:00 23:00 Komentovaná prehliadka kostola a krypty

Komunita Uršulínok

23:00 24:00 Modlitba chvál

trnavské spoločenstvá: Aggeus, Agape, Kanán a Pánovi orly

Trnava, Kostol sv. Heleny

18:00 19:15 Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (vdp. Peter Valent)

19:20 20:00 Prechádzka dejinami kostola (Dr. Zuzana Dzurňáková)

20:00 20:45 Väzeňský kňaz (vdp. Gabriel Dzvoňár)

20:45 23:00 Gréckokatolícke pásmo na večer (P. Ján Burda)

23:15 24:00 Sv. omša

Trnava, Kostol sv. Jakuba apoštola staršieho

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 19:00 Svätá omša

doprevádza zbor Katarínkarov

19:00 20:00 Program pre deti:

Balónová pošta – pošli svoju prosbu do neba na balóne Stretnutie s dvoma kráľmi u Františkánov

19:00 19:45 Zabudnutý a znova nájdený – kostol sv. Kataríny

Predstavenie projektu Katarínka

19:00 23:15 Chrám môjho vnútra – Martin Skočovský

Či nevieš, že si umelec? Využi možnosť a príď nájsť svoj umelecký talent

19:45 20:30 Čo v sebe skrýva organ

20:30 21:30 Františkánska Schola

Hudobno-meditačné pásmo v podaní Františkánskej Scholy z Bratislavy

21:30 21:45 Vešpery

Pomodlime sa spolu s františkánmi

21:45 22:45 Čo mi hovoria svätí v kostole sv. Jakuba

Ikonografický výklad stropových obrazov (ikonografický rozbor stropných malieb)

22:45 23:15 Hudobné prekvapenie

23:15 24:00 23.15 – 24 .00 Adorácia

záver modlitba a požehnanie

Stále aktivity:

– možnosť prehliadky krypty pod kostolom – stála služba spovedania – stála služba poradenstva – výstava fotografií z Katarinky – možnosť písať prosby, na ktorých úmysel bude odslúžená svätá omša »»»

Trnava, Kostol sv. Jozefa

17:50 18:00 Zvonenie zvonov

18:00 20:00 Tajné akcie ŠTB a Pilátova amnestia – František Neupauer z Ústavu pamäti národa

premietanie filmov s následnou prednáškou a diskusiou (Akcia K a iné)

20:00 21:00 Múzy u sv. Jozefa – Pavol Tomašovič, Ružena Maková

poézia Katolíckej moderny

21:00 23:30 Stavy a vzťahy – bludný kruh – Max Kašparú

prednáška a diskusia

23:00 24:00 Lamačsko-dúbravský zbor

hudba a spev

Trnava, priestory Cirkvi bratskej

16:30 18:30 Tvorivé dielne s Oxanou Lukomskou

18:30 19:20 Koncert Sugar Free Trio smooth jazz

19:20 19:30 Z histórie a života zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Audiovizuálna prezentácia

19:45 20:35 Malé mýty s Danielom Pastirčákom

D. Pastirčák bude čítať svoje zatiaľ nepublikované Malé mýty.

20:35 20:45 Z histórie a života zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Audiovizuálna prezentácia

21:00 21:50 Koncert Romanika

21:50 22:00 Z histórie a života zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Audiovizuálna prezentácia

22:30 23:00 Krátky film s diskusiou

00:00 00:00 Počas celého večera budú vystavené obrazy Oxany Lukomskej a Mykolu Biloshytského. Od 18:30 až do vyčerpania zásob bude podávaná dobrá káva

Ulož ako PDF
Napísal 27. mája 2011 18:34. Článok je zaradený do rubriky: Ďalšie správy. RSS 2.0.


INZERCIA

7 komentárov pre “Program dnešnej Noci kostolov v Trnave je nabitý až do polnoci”

 1. 1
  ... says:

  Skvelaaa akcia. Kazdy, kto nebol moze len lutovat. Z mojho pohladu . Veriaci aj neveriaci. Klobuk dolu a velka vdaka organizatorom. Dufam, ze na buduci rok bude opat. Vdaka.

 2. 2
  . says:

  Priznám sa, že som to vopred absolútne podcenil, o to viac som bol ohromený z toho, čo som zažil, to som teda nečakal. Neviem, či v Trnave niekedy niečo také bolo. Tu si proste mohol vybrať každý. Neuveriteľný asi 6 hodinový pretlak kultúrno spoločenských akcií všetkého druhu, koncerty vážnej, populárnej hudby, prehliadky krýpt, výhliadkové výstupy na veže, prednášky, hry pre deti…, nedalo sa to stíhať. Plné mesto áut, plné kostoly, obrovský záujem zúčastnených, i výborná práca usporiadateľskej služby, nemalo to chybu. Veľká vďaka organizátori!

 3. 3
  Noro says:

  Perfektná akcia pritiahla vela ludi.Verím, že pride pokračovanie.

 4. 4
  stefan b says:

  Akcia skvela, ale nech mi niekto povie , ked ma clovek male deti, kam v tomto zasra…meste moze ist s detmi sa bicyklovat , alebo na prechadzku. V kamennom mlyne, kde vas dostipu komare a inak nic.
  Strasneeeeeee. tu to vazne umiera a z roka na rok horsie. posldne sportove plochy sa zastavali a cyklotrasy a chodniky su len okolo autociest . sluby, keco, sluby , keci a nic ine. ako cely stat . Korupcia,. mafia a vlastny prospech. Cudujete sa ze v Trnave ubuda pocet obyvatelov ?
  trageeeedia

  • 4.1
   . says:

   Ja Ti človeče nerozumiem čo chceš. Bol si niekedy napr. na Slávii, kde to frčí všetkými športami, tam sa môžeš bicyklovať koľko chceš. Keď to bolo vhodné pre slovenských cyklokrosárov, tak by to pri troche skromnosti mohlo i tebe stačiť. Naviac je tam asfaltový ovál, dokonca tam bola i U rampa, ktorá sa má však rekonštruovať. Proti komárom sa natri repelentom a môžeš sa ísť bicyklovať i do Kamenáča, do Štrkov, na dlhšie bicyklovanie je to na Suchovskej do Smoleníc.Ja vidím skôr malý záujem mládeže o športovanie napr. na Prednádraží na ihrisku pri ľudovej školy umenia to pre nezáujem zarastá trávou,nikde ani noha, tak isto bikrosová dráha je zarastená – nevyjazdená. Rovnako napr. ihrisko pri Orolskej záhrade. Poradím ti, poriadne sa rozhliadni okolo seba a budeš prekvapený možnosťami

 5. 5
  stefan b says:

  pan .
  V Trnave som myslel do prirody. Nie na Orolsku zharadu na beton a asfalt. Priroda !
  nie cesta , ihrisko bez stromov a bez hluku. relax, klud a pokoj…)))
  Vdaka, no jasne ze nikde. kamkolvek sa vyberies skoncis na prasnom veternom poli alebo fabrike s kominom aj bez )))
  Karpaty su mimo Trnavy.

  • 5.1
   . says:

   Na tom nič nezmeníš, že Trnava nemá prostredie ako napr. B. Bystrica. Ale môžeš si napr. sadnúť na ten bicykel a previesť sa hoci z Družby od detského ihriska, cez lávku na Michalskú ulicu a si v historickom jadre mesta, kde nestretneš ani nohu, prejdeš Jeruzalemskou a prechodom pre chodcov na Rybníkovej, a ak ťa možnosti športovania na Slávii nezaujímajú pokračuješ okolo Sesslerovej sladovne do Štrkov. Ja osobne si nepotrpím na cyklochodníky, dokonca ich obchádzam, mám rád vyjazdené chodníčky v prírode, je to také prirodzenejšie. Príroda to sú i obsiate polia, ktoré nás živia a nielen to, ale i hájiky v Štrkoch sú zaujímavé a môžeš pokračovať i ďalej okolo Trnávky, sú tam pekné zákutia, môžeš sa po ceste pokochať prostredím rodinných domov, ich záhradok, obdivovať ich výsadbu – šikovnosť a prácu ľudských rúk. Treba vyhľadávať a nie nadávať, že sa nič v Trnave nerobí, to totiž nie je pravda, Trnava sa za mojich 63 rokov veľmi zmenila smerom k dobrému, ale príroda sa dá užiť iba za mestom a tá sa až tak veľmi nezmenila. Moje posledné vychádzky do prírody boli na morovú kaplnku, odkiaľ som si priniesol agátové kvety, neskôr pri cukrovare kvety bázy čiernej a nasledovne sa chystám na lipinu. Ja nechodím iba tam, kam vedú cyklochodníky. Nuž ale ja nie som ten, ktorý by ťa mal usmerňovať ako máš žiť, to čo som napísal je iba môj pohľad na jednu z možností pre Trnavčana.

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.