reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Vlastníci pozemkov chcú pri Štrkoch lokalitu pre rodinné domy. Najprv však musia zmeniť územný plán

Trnavskí poslanci súhlasili so spracovaním zmeny územného plánu mesta v súvislosti so zamýšľaným projektom novej zóny pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v lokalite ohraničenej Cukrovou ulicou a športovo-oddychovým areálom Štrky.

V územnom pláne je v súčasnosti lokalita Trnava – Rybník vedená ako územie pre parky. Zmenou by sa mohlo územie preklasifikovať na plochy obytného územia s nízkopodlažnou zástavbou. Žiadosť o spracovanie zmeny v územnom pláne iniciovali zástupcovia vlastníkov a vlastníci majoritnej časti pozemkov. Mesto v dotknutom území pozemky nevlastní.

„V rámci zmeny územného plánu dôjde v tejto fáze k posúdeniu možností, ktoré by boli najvhodnejšie pre budúcnosť lokality z hľadiska jej funkčného využitia a zachovania daných prírodných podmienok,“ ozrejmil primátor Vladimír Butko.

V lokalite sa okrem iného uvažuje s vyšším koeficientom zelene, ktorá by mala predstavovať až 70 percent celého územia. Pre ilustráciu, dnešný koeficient zastavanosti v lokalitách individuálnej bytovej výstavby na území mesta Trnava je v pomere k zeleni na úrovni 50 ku 50.

Ilustrácia dotknutého územia

Grafika: mesto Trnava

„V ďalšom kroku príde k spracovaniu zmeny územného plánu a návrh bude verejne prerokovaný. K materiálu sa v priebehu spracovania vyjadrí približne 50 rôznych orgranizácií. Konečný produkt, teda návrh na zmenu územného plánu, príde do zastupiteľstva, kde poslanci dajú verdikt, či k mesto k zmene pristúpi alebo nie,“ vysvetlil Butko.

Viceprimátor Bystrík Stanko pripomenul, že ak niektorá z inštitúcií vyjadrí negatívne k zmene územného plánu, mesto s tým asi veľa neurobí. Osobne si však nevidí dôvod, pre ktorý by nová IBV v tejto lokalite nemohla byť realitou.
„Trnava sa rozrastá. Ak príde o niekoľko rokov k realizácii developerských projektov v areáli bývalého Cukrovaru, kde má vyrásť akési nové moderné centrum mesta, môže sa nám stať, že budeme mať v centre Trnavy pole,“ poznamenal.

Aktuálne platný územný plán (ÚPN) počíta do budúcnosti na tomto území s budovaním parku a lesoparku.
„Územie medzi Ulicou Cukrová a areálom Štrky je určené v návrhovej etape do roku 2025 na vybudovanie parku a lesoparku Sever. Plánovaná parková plocha na výmere 13 ha má z južnej strany plynule nadviazať na zastavané územie centra mesta a s možnou športovorekreačnou vybavenosťou aj na športový areál Slávia. Na severnej strane má park prejsť do lesoparku o výmere asi 28 ha, ktorý vyústi do existujúceho lužného lesíka Štrky so športovo-rekreačnou zónou strelnice.
Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) a MÚSES (Aktualizácia 2008) vykazujú dlhodobé poddimenzovanie administratívneho územia mesta vegetačnými formáciami, ako v krajine, tak v mestskom prostredí. Mestská zeleň v reálne zastavanom území vykazuje deficit až 34 m² na jedného obyvateľa oproti doporučenému množstvu, tzv. normatívu,“
približujú v súčasnosti platnú definíciu priestoru a jeho plánované funkčné využitie do budúcnosti odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor stavebný a životného prostredia Mestského úradu v Trnave.

Z vyjadrenia pracovníkov spomínaných odborov tiež vyplýva, že „požadovaná zmena navrhovaného funkčného využitia na vymedzenom území 13 ha z funkcie parkov a lesoparkov na funkciu bývania v rodinných a bytových domoch je zásahom do základnej priestorovej kompozície rozvoja mesta Trnava, stanovenej už v roku 1974. V zmysle uvedených skutočností odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor stavebný a životného prostredia neodporúčajú odsúhlasiť povolenie spracovania zmeny ÚPN v lokalite Trnava – Rybník. Povolenie spracovania zmeny bolo prerokované v Komisii stavebnej, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ, ktorá ponechala rozhodnutie na Mestskom zastupiteľstve (MZ) mesta Trnava a Komisii životného prostredia a prírodných hodnôt MZ, ktorá povolenie spracovania zmeny neodporučila“.


Ulož ako PDF
Napísal 30. júna 2011 2:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Vlastníci pozemkov chcú pri Štrkoch lokalitu pre rodinné domy. Najprv však musia zmeniť územný plán”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.