reklama

Vlastníci pôdy v Modranke chcú zmeniť územný plán, na ich pozemkoch môžu vyrásť rodinné domy

Vlastníci poľnohospodárskej pôdy na okraji Modranky žiadajú mesto o zmenu územného plánu a preklasifikovanie územia na lokalitu umožňujúcu výstavbu rodinných domov.

Dotknutá lokalita sa nachádza na južnej strane Modranky za zberným dvorom na konci Sereďskej ulice, približne 650 metrov od diaľnice D1.

Na ornej pôde s výmerou takmer 3,5 hektára chcú v budúcnosti stavať rodinné domy. Podľa súčasných odhadov by v novej zóne mohlo vzniknúť 57 domov.

V lokalite IBV majú stáť samostatne stojace rodinné domy, realizovať sa budú aj obslužné komunikácie a nevyhnutná technická vybavenosť.

Neďaleko tohto územia plánujú výstavbu malej obytnej zóny so štyrmi bytovkami (písali sme tu).

modranka-ibv-zmena
Predmetné územie vyznačené na mape

O zmenu územného plánu žiadali vlastníci pôdy už v máji 2014.

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trnava na utorkovom zasadnutí hlasovaním vyjadrili súhlas a povolili spracovanie zmien v územnom pláne.

Súhlas s povolením spracovania zmien vyjadrila predtým aj komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok MZ na januárovom zasadnutí.

Zástupcovia vlastníkov sú v rámci procesu prípravy podkladov pred schvaľovaním samotnej zmeny územného plánu povinní okrem zákonom stanovených podmienok vypracovať na základe požiadavky mestskej rady na vlastné náklady aj hlukovú štúdiu, posudok záťaže Sereďskej ulice a návrh dopravnej obslužnosti územia.

Postup pri obstarávaní zmien a doplnkov Územného plánu

1. Zmeny a doplnky sa obstarávajú na základe podnetu mesta alebo iných fyzických a právnických osôb.

2. MsÚ spracuje a MZ poslanci sa vyjadrujú (prvýkrát)
Po obdržaní žiadosti alebo na základe podnetu z mesta sa spracuje návrh na povolenie spracovania zmeny alebo doplnku (ako materiál pre MZ)
Vyjadrujú sa k nej príslušné komisie.

3. MZ poslanci schvaľujú (prvýkrát)
V prípade povolenia (môžu nepovoliť) na spracovanie spracováva oprávnená osoba návrh predmetnej zmeny alebo doplnku. Zmeny vyvolané súkromnými žiadateľmi si prefinancujú z vlastných prostriedkov.

4. MsÚ obstará a MZ poslanci sa vyjadrujú (druhýkrát) ako aj zoznam inštitúcií
Po spracovaní sa návrh zmeny spolu so záväznou časťou spracovanou formou VZN zverejňuje na 30 dní v mieste spôsobom obvyklým (vývesná skrinka pred MsÚ, oznam pre VMČ, internet) a posiela oznam dotknutým orgánom a organizáciám a uskutoční sa v tejto lehote aj verejné prerokovanie s odborným výkladom.

5. MsÚ obstará
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších úprav – Strategické enviromentálne posúdenie – SEA, ktorý sa prerokováva verejnoprávne.

6. MsÚ spracuje a MZ poslanci sa vyjadrujú (tretíkrát) ako aj ktokoľvek
Zo záväznej časti územného plánu sa spracuje všeobecne záväzné nariadenie v zmysle zákona 369/1990 Zb., ktoré sa zverejňuje spôsobom obvyklým na 10 dňové pripomienkovanie, ale pripomienky, ktoré by sa mali zapracovať do zmeny ÚPN vznesené už v tomto kole, by znamenali zmenu návrhu a nové prerokovanie.

7. Nadriadený orgán – Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky
Po obdržaní kladných vyjadrení k zmene ÚPN a záverečného stanoviska k SEI od Okresného úradu životného prostredia sa kompletný materiál so stanoviskami a ich vyhodnotením, čistopisom materiálu a návrhom materiálu do MZ posiela na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky na posúdenie. V prípade záporných stanovísk, ktorým sa nevyhovie, je potrebné vyvolať za účasti zástupcov Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky opätovné prerokovanie s tými, ktorí si ich uplatnili.

8. MZ poslanci schvaľujú (druhýkrát)
Ak okresný úrad v Trnave po posúdení procesu obstarávania vydá kladné stanovisko k navrhovanej zmene, je materiál predkladaný na rokovanie MZ na schválenie VZN s predmetnou zmenou alebo doplnkom.

9. MsÚ zabezpečí
Po schválení sa zverejňuje VZN na 30 dní na úradnej tabuli a schválená zmena na webovej stránke mesta spolu s VZN.

Ulož ako PDF
Napísal 17. februára 2015 15:53. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Vlastníci pôdy v Modranke chcú zmeniť územný plán, na ich pozemkoch môžu vyrásť rodinné domy”

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.