reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Územné konanie projektu polyfunkčného domu na Tulipáne stavebný úrad zastavil

Stavebný úrad zastavil územné konanie vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení plánovanej stavby polyfunkčného domu spoločnosti LV Centrum na ulici Gábora Steinera v Trnave.

V prvej polovici júla 2011 stavebný úrad celé konanie prerušil, pretože predložený návrh podľa stanoviska stavebného úradu „neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby“.

„Stavebný úrad vyzval navrhovateľa, aby žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v lehote do 30 dní doplnil o podklady nevyhnutné pre spoľahlivé posúdenie stavby a dôsledky navrhovanej stavby v území: predložený návrh zosúladiť so záväznými regulatívmi platného územného plánu mesta Trnava Návrh nespĺňa ukazovatele intenzity využitia územia – index zastavanosti, podlažnosti a koeficient zelene a podlažnosť objektu riešiť max. na 3. NP, resp. 10 metrov od úrovne terénu. Mesto Trnava tiež vyzvalo stavebníka na doriešenie zelene v zelenom páse na ulici G. Steinera vo vzťahu k inžinierskym sieťam umiestňovaným v páse a súčasne upozornil, že ak nepríde k náprave bude konanie zastavené,“ uvádza sa v rozhodnutí z 11. júla 2011

Spoločnosť LV Centrum požiadala v auguste o predĺženie lehoty na doplnenie všetkých náležitostí a úrad jej vyhovel.

Štvorpodlažný polyfunkčný objekt chcú postaviť na oplotenom pozemku situovanom na nároží ulíc G. Steinera – Zelenečská

Navrhovateľ požiadal 28. septembra stavebný úrad o ďalšie predĺženie doby prerušenia územného konania. Stavebný úrad opätovne vyzval navrhovateľa na doplnenie dokladov do konca októbra. Do stanoveného termínu zástupcovia investora nepredložili upravenú dokumentáciu návrhu na umiestnenie stavby. Vzhľadom na to, že v určenej lehote neboli odstránené nedostatky podania – navrhovateľ prevzal rozhodnutie o opätovnom prerušení územného konania a stavebný úrad konanie zastavil.

Z návrhovaného zámeru vyplýva, že investor plánuje postaviť na rohu ulíc Steinera – Zelenečská samostatne stojacu stavbu obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami.

V navrhovanom objekte budú na prízemí priestory pre občiansku vybavenosť – obchod a služby so zázemím, vo vyšších podlažiach bude 30 bytových jednotiek. V suteréne objektu je navrhnutých 48 parkovacích miest pre nájomníkov bytov, zákazníkov a zamestnancov prevádzok. Vstupy k jednotlivým prevádzkam a do bytov budú z ulice G. Steinera.
Dopravný prístup k navrhovanému polyfunkčnému domu je riešený novým vjazdom z Bočnej ulice, jednosmernou rampou do suterénu k parkovacím miestam. V parteri, na prízemí objektu, bude pre prepojenie ulíc G. Steinera a Bočnej vytvorená prechodná pasáž. Súčasťou stavby je navrhnutá realizácia detského ihriska z bočnej strany objektu a sadové úpravy riešeného pozemku,”
uvádza sa v predloženom projekte.

V priebehu územného konania boli na stavebný úrad doručené pripomienky občanov formou petície k zámeru výstavby polyfunkčného domu situovaného na rohu ulíc Gábora Steinera – Zelenečská a Spoločenstva vlastníkov bytov Jar Tulipán, Nevädzova 8-10,12-14, Trnava.

Vzhľadom na zastavenie územného konania stavebný úrad o uplatnených námietkach nerozhodol.

Ulož ako PDF
Napísal 24. novembra 2011 11:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Územné konanie projektu polyfunkčného domu na Tulipáne stavebný úrad zastavil”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.