reklama

Investor chce postaviť pri obchvate čerpaciu stanicu a podnikateľské objekty

Trnavská spoločnosť Infopark chce na okraji mesta vo voľnom priestore medzi východnou časťou obchvatu, kruhovou križovatkou na Špačinskej ulici a zástavbou rodinných domov na Sibírskej ulici postaviť čerpaciu stanicu, ako aj ďalšie objekty určené pre „obchod a služby“. Dotknuté pozemky sú majetkom štátu.

Spoločnosť požiadala o mesto Trnava o povolenie spracovania zmeny územného plánu v tejto lokalite. Zámerom sa zaoberala mestská rada a dotknuté odbory mestského úradu. O materiáli by mali hovoriť aj poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. februára.

Aktuálny územný plán hovorí o tomto území ako o ploche určenej „na budovanie plôch izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií“. Medzi podmienečne prípustné funkcie v týchto plochách patrí aj výstavba zariadení dopravy a dopravných služieb, čo nevylučuje umiestnenie čerpacej stanice.


Pohľad na dotknuté pozemky medzi obchvatom a Sibírskou ulicou

Nakoľko návrh čerpacej stanice pohonných hmôt rieši aj napojenie z obchvatu, je možné jej umiestnenie akceptovať aj bez zmeny územného plánu,“ vyjadril sa Odbor územného rozvoja a koncepcií (OÚRK) na Mestskom úrade v Trnave.

S výstavbou ďalších objektov určených pre obchod a služby, však už OÚRK v tejto lokalite nesúhlasí. Vo svojom stanovisku k žiadosti poukazuje na pripravovaný projekt realizácie lesoparku izolačnej zelene v snahe eliminovať vplyvy cestného obchvatu na životné prostredie obyvateľov Sibírskej ulice.

Prvým krokom bolo presunutie trasy obchvatu o 30 metrov ďalej od rodinných domov ešte v štádiu projektových príprav. „Cieľom posunutia trasy severného obchvatu bolo rozšírenie priestoru medzi obytnou zástavbou na Sibírskej, Krupskej a Severnej ulici a navrhovaným obchvatom tak, aby ho bolo možné využiť na realizáciu kombinovaných opatrení, ktorých výsledkom by bola eliminácia negatívnych dopadov dopravy z obchvatu (hluk, emisie) na životné prostredie v dotknutej obytnej zástavbe. Pod kombinovanými opatreniami bolo myslené vybudovanie zemného valu s porastom ochrannej zelene, vybudovanie protihlukovej steny s využitím popínavej zelene a založenie lesoparku,“ vysvetľuje OÚRK.

Mesto zabezpečilo aj dokumentáciu k projektu „Izolačno-hygienická vegetácia Severný obchvat Trnava“, ktorý je v súčasnosti pripravený pre potreby majetkovo-právneho usporiadania pozemkov a začatie procesu stavebného konania. „Navrhovaný lesopark má prispieť k zníženiu hlučnosti a prašnosti z dopravy obchvatu, ako aj ku krajinotvornému a psycho hygienickému zhodnoteniu obytného územia na okraji zastavaného územia mesta v úseku ulíc Sibírska, Krupská a Severná.“


Vyznačené územie na mape

Z tohto dôvodu znie stanovisko k zámeru spoločnosti Infopark postaviť medzi rodinnými domami na Sibírskej a obchvatom podnikateľské objekty jasne: „Odbor územného rozvoja a koncepcií odporúča, najmä s ohľadom na vyššie spomínané záväzky mesta, zachovať aj napriek súčasným ekonomickým obmedzeniam predmetné územie ako rezervu pre perspektívnu lesoparkovú úpravu.“

Pracovníci odboru na záver poukázali aj na skutočnosť, že na dotknutých pozemkoch sa momentálne nachádza horúcovod a vedenie vysokého napätia, rovnako je potrebné dodržať ochranné pásmo obchvatu.

Časť pozemku – približne 20 metrov široký pás ornej pôdy popri obchvate zo severovýchodnej strany – je určený na rozšírenie obchvatu a je naň daný súhlas Krajského pozemkového úradu na túto funkciu. V zmysle hore uvedených skutočností odbor územného rozvoja a koncepcií neodporúča odsúhlasiť povolenie spracovania zmeny ÚPN,“ uzatvára sa v stanovisku.

Ulož ako PDF
Napísal 12. februára 2012 17:21. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Investor chce postaviť pri obchvate čerpaciu stanicu a podnikateľské objekty”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.