reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Investor chce postaviť pri obchvate čerpaciu stanicu a podnikateľské objekty

Trnavská spoločnosť Infopark chce na okraji mesta vo voľnom priestore medzi východnou časťou obchvatu, kruhovou križovatkou na Špačinskej ulici a zástavbou rodinných domov na Sibírskej ulici postaviť čerpaciu stanicu, ako aj ďalšie objekty určené pre „obchod a služby“. Dotknuté pozemky sú majetkom štátu.

Spoločnosť požiadala o mesto Trnava o povolenie spracovania zmeny územného plánu v tejto lokalite. Zámerom sa zaoberala mestská rada a dotknuté odbory mestského úradu. O materiáli by mali hovoriť aj poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. februára.

Aktuálny územný plán hovorí o tomto území ako o ploche určenej „na budovanie plôch izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií“. Medzi podmienečne prípustné funkcie v týchto plochách patrí aj výstavba zariadení dopravy a dopravných služieb, čo nevylučuje umiestnenie čerpacej stanice.


Pohľad na dotknuté pozemky medzi obchvatom a Sibírskou ulicou

Nakoľko návrh čerpacej stanice pohonných hmôt rieši aj napojenie z obchvatu, je možné jej umiestnenie akceptovať aj bez zmeny územného plánu,“ vyjadril sa Odbor územného rozvoja a koncepcií (OÚRK) na Mestskom úrade v Trnave.

S výstavbou ďalších objektov určených pre obchod a služby, však už OÚRK v tejto lokalite nesúhlasí. Vo svojom stanovisku k žiadosti poukazuje na pripravovaný projekt realizácie lesoparku izolačnej zelene v snahe eliminovať vplyvy cestného obchvatu na životné prostredie obyvateľov Sibírskej ulice.

Prvým krokom bolo presunutie trasy obchvatu o 30 metrov ďalej od rodinných domov ešte v štádiu projektových príprav. „Cieľom posunutia trasy severného obchvatu bolo rozšírenie priestoru medzi obytnou zástavbou na Sibírskej, Krupskej a Severnej ulici a navrhovaným obchvatom tak, aby ho bolo možné využiť na realizáciu kombinovaných opatrení, ktorých výsledkom by bola eliminácia negatívnych dopadov dopravy z obchvatu (hluk, emisie) na životné prostredie v dotknutej obytnej zástavbe. Pod kombinovanými opatreniami bolo myslené vybudovanie zemného valu s porastom ochrannej zelene, vybudovanie protihlukovej steny s využitím popínavej zelene a založenie lesoparku,“ vysvetľuje OÚRK.

Mesto zabezpečilo aj dokumentáciu k projektu „Izolačno-hygienická vegetácia Severný obchvat Trnava“, ktorý je v súčasnosti pripravený pre potreby majetkovo-právneho usporiadania pozemkov a začatie procesu stavebného konania. „Navrhovaný lesopark má prispieť k zníženiu hlučnosti a prašnosti z dopravy obchvatu, ako aj ku krajinotvornému a psycho hygienickému zhodnoteniu obytného územia na okraji zastavaného územia mesta v úseku ulíc Sibírska, Krupská a Severná.“


Vyznačené územie na mape

Z tohto dôvodu znie stanovisko k zámeru spoločnosti Infopark postaviť medzi rodinnými domami na Sibírskej a obchvatom podnikateľské objekty jasne: „Odbor územného rozvoja a koncepcií odporúča, najmä s ohľadom na vyššie spomínané záväzky mesta, zachovať aj napriek súčasným ekonomickým obmedzeniam predmetné územie ako rezervu pre perspektívnu lesoparkovú úpravu.“

Pracovníci odboru na záver poukázali aj na skutočnosť, že na dotknutých pozemkoch sa momentálne nachádza horúcovod a vedenie vysokého napätia, rovnako je potrebné dodržať ochranné pásmo obchvatu.

Časť pozemku – približne 20 metrov široký pás ornej pôdy popri obchvate zo severovýchodnej strany – je určený na rozšírenie obchvatu a je naň daný súhlas Krajského pozemkového úradu na túto funkciu. V zmysle hore uvedených skutočností odbor územného rozvoja a koncepcií neodporúča odsúhlasiť povolenie spracovania zmeny ÚPN,“ uzatvára sa v stanovisku.

Ulož ako PDF
Napísal 12. februára 2012 17:21. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Investor chce postaviť pri obchvate čerpaciu stanicu a podnikateľské objekty”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.