reklama

Výstavba obytného súboru Kamenný mlyn je aj po rokoch neistá

S výstavbou rodinných domov a bytov v obytnej zóne Kamenný mlyn počíta Územný plán mesta Trnava už od roku 1993.

Lokalita je oddelená od sídliska Prednádražie železničnou traťou a ohraničená lesoparkom, záhradkárskou osadou a železničným depom.

Investori a developeri tu už celé roky plánujú spustiť výstavbu novej IBV, z rôznych dôvodov sa im to však dodnes nepodarilo.

Medzitým sa podarilo iným vlastníkom pozemkov zabezpečiť výstavbu 230 domov na opačnej strane lesoparku v lokalite Za traťou. Vzniknúť tu má ďalších asi 400 nových domov.


Územie pripravujú na výstavbu už takmer dve desaťročia

Proti realizácii projektu IBV Kamenný mlyn protestovali Trnavčania už v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Vznikali petície, protestné články v regionálnych novinách, v snahe o zachovanie identity územia sa búrili návštevníci oddychovej zóny aj záhradkári.

Územný plán mesta aj napriek tomu zostal až dodnes nedotknutý.

V roku 1991 bolo v Trnave skolaudovaných 9 rodinných domov, o rok neskôr iba jeden jediný. Chcem tým ilustrovať situáciu, aká vtedy v Trnave panovala. Ja osobne sa nečudujem vtedajším poslancom, že sa snažili tento stav zmeniť a rozhodli v prospech výstavby a novej lokality pre rodinné domy. Samozrejme, dnes je situácia diametrálne odlišná, ale dokážem si predstaviť, aký zúfalý bol po revolúcii stav v stavebníctve. Mesto sa len snažilo veci rozhýbať. Je už iná vec, že od roku 1993 je tento zámer v územnom pláne a dodnes sa s tým nič neurobilo,” ilustroval primátor Vladimír Butko na základe historických reálií.

Vlastníci a developeri projektu IBV Kamenný mlyn spracovali ešte v roku 2003 urbanistickú štúdiu. Vzhľadom k tomu, že v priebehu desiatich rokov prišlo k zásadným zmenám vo vlastníckych vzťahoch a vyprofilovaniu dvoch developerských skupín, ktoré majú záujem o investičnú činnosť v riešenom území, bolo nutné spracovať nové zadanie, ktoré reflektuje aktuálnu situáciu. Ďalším závažným faktom pre spracovanie zadania bola zmena regulatívov pre zóny IBV schválená v aktualizácii Územného plánu Mesta Trnava v roku 2009.

Zadanie novej aktualizovnej urbanistickej štúdie mali schvaľovať mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí. Napokon bol tento bod z rokovania stiahnutý s vysvetlením, že projekt potrebuje hlbšiu analýzu.

Proti výstavbe IBV Kamenný mlyn na zastupiteľstve vystúpil nezávislý poslanec Matej Lančarič.

Výstavba ďalších stoviek rodinných domov a bytov funkciu územia Kamenného mlyna veľmi degraduje. Považujem tento zámer z environmentálneho hľadiska za barbarský čin,” vyhlásil.


Riešené územie zobrazené na mape aj predpokladanou etapizáciou výstavby

Developeri plánujú rozčelniť obytnú zónu na štyri etapy, počas ktorých by mohlo pribudnúť 410 bytových jednotiek.

V prvej etape, rozdelenej na tri časti A, B, C sa uvažuje s výstavbou 67 rodinných domov (sedem z nich v radovej zástavbe), 18 mestských víl s maximálne tromi bytmi v každej a dvoch polyfunkčných domov s 96 bytmi.

Druhá etapa predbežne počíta s výstavbou piatich mestských víl a 53 rodinnými domami. V rámci 3. etapy chcú postaviť 61 domov a štyri mestské vily.

Napokon štvrtá etapa je navrhnutá so zámerom výstavby 52 rodinných domov.

Riešenej problematike je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vzhľadom k tomu, že ide z hľadiska prírodných podmienok v rámci katastra Trnavy o jedno z najvýznamnejších území, nakoľko sa dotýka prímestskej rekreačnej zóny Kamenný mlyn,” zdôraznil v stanovisku Odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

Ulož ako PDF
Napísal 1. októbra 2012 12:02. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

32 komentárov pre “Výstavba obytného súboru Kamenný mlyn je aj po rokoch neistá”

 1. 1

  Všetko by záležalo od komplexnosti celého projektu. Ak by jeho súčasťou bola revitalizácia lesoparku, vybudovanie bežeckého/korčuliarskeho/cyklistického okruhu cez depo napojeného na prednádražie – samozrejme s osvetlením – vôbec by nemuselo ísť o žiadny “barbarský čin”. Obzvlášť,ak by developer oželel niekoľko desiatok árov a “lesopark” kultivovane rozšíril do centra zástavby.. jednak by to bol konečne blok s centrálnou “oddychovou zónou na úrovni a komfort nielen pre vyššie menované športy by sa posunul do úplne iného levelu.. toto je všetko vec rokovania a tlaku na developera – nevyužívať páky tam, kde ich využiť môžem by bolo skôr tým “barbarským činom”…

  • 1.1
   Lubo says:

   Pán Bročka, ako právnik by ste mohli vedieť, že všetky tie veci čo píšete (bežecký/cyklistický okruh cez depo, verejné osvetlenie až po prednádražie) investor nemôže vybudovať, keďže dané pozemky mu nepatria a je to úplne mimo IBV Kamenný mlyn. Uvedomte si, že Vy nemôžete nič podobné stavať na majetku a pozemkoch, ktoré Vám nepatria, hoci to pre vašich budúcich voličov môže znieť veľmi ľúbivo. Súčasný lesopark je taktiež mimo IBV Kamenný mlyn a majiteľom danej lokality nepatrí (viď mapka), takže jeho revitalizácia majiteľmi, ktorú spomínate, je tiež z Vašej strany iba populizmus. Taktiež je nereálne, aby majitelia pozemkov v IBV Kamenný mlyn dobrovoľne budovali na svojich pozemkoch lesopark, ktorý im neprinesie žiadny zisk, oni nie sú charita. Im ide čisto o to predať pozemky, postaviť tam domy a zarobiť na tom. A samozrejme k svojim novým domčekom postaviť cestu, ktorá pretne chodník a cyklochodník v lesoparku.. to len na margo toho, aby ste si dávali pozor, keď sa potom pôjdete napr. bicyklovať do kamenáča, aby vás tam náhodou nezrazilo auto.

   • 1.1.1

    Skvelé, populistom ma niekto nazval prvý krát, takže Vám ďakujem.  Nikde netvrdím, že vlastníkom všetkých pozemkov je jeden developer, rovnako nikde netvrdím, že má niečo sám zaplatiť, nikde nie je napísané, že mapové podklady, ktoré sú aktuálne teraz sú „nemenné“.. Ja nemám ilúzie o tom, že developer sa bude sám ponúkať s časťami projektu, ktoré mu budú znižovať zisk (nie som žiadny realitný expert, ale pojem „pridaná hodnota projektu“ je to čo dnes predáva a časy, kedy ľudia bez rozmýšľania kupovali „vodorovné činžiaky“ sú už dávno preč. K tej charite – smutné je, že pohľad do minulosti tohto mesta mi jasne naznačil, že Trnava už tou „charitou“ niekoľkokrát „dobrovoľne“ bola.. možno som sa nevyjadril úplne jasne, ale žiaľ ste nepochopili (alebo možno nechceli pochopiť) základ a podstatu môjho príspevku a to je úroveň „Vyjednávania“, „Širšej diskusie“, „Zapojenia dobrovoľníkov“ z radov občanov (to na margo tej revitalizácie) a „Využitia synergie“ (synergia = súčinnosť, spolupôsobenie)..A tá sa tu zo strany mesta už pekne dlho nevyskytla ani vo fáze pokusu.. Ak si myslíte, že sa mýlim, rád Vás pozvem na kávu a nechám si poradiť – budem rád ak ma kontaktujete cez lepsiatrnava.sk

    • 1.1.1.1
     Lubo says:

     Pán Bročka, ja som sa Vám len pragmaticky pokúsil vysvetliť, že Vaše nápady znejú síce pekne, ale žiaľ sú nereálne(a ak ste dobrý právnik, sám to dobre viete). Majitelia IBV ani mesto nemôžu Váš nápad zrealizovať, keďže pozemky, na ktorom by sa mal podľa Vás realizovať, im nepatria. Úroveň vyjednávania a širšej diskusie je v tomto prípade bezpredmetná. Rovnako nemôžete nijak právne donútiť majiteľov stavebných pozemkov v IBV, aby na niektorých z nich dobrovoľne vybudovali lesopark. Pre nich tam na ich pozemkoch lesopark nepredstavuje žiadnu pridanú hodnotu, keďže lesoparky majú všade v okolí a aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo sa tam rozhodli stavať. Pre nich je pridaná hodnota predaj pozemkov resp. výstavba domov. Samozrejme všetci ostatní návštevníci Kamenáča z tejto výstavby budeme znášať len tie negatíva(hluk, prach, nákladné autá, doprava..) a zisk z toho pôjde majiteľom pozemkov. Ale ak sa Vám podarí presvedčiť majiteľov, aby z IBV dobrovoľne vysadili lesopark, čomu absolútne neverím, tak vás na tú kávu veľmi rád pozvem ja.

     • 1.1.1.1.1
      momo says:

      Mesto práveže môže developera k tomu donútiť , aby v tomto smere konal. Mesto jednoducho podmieni vydanie územného rozhodnutia investíciou do revitalizácie lesoparku , alebo cyklo okruhu spomínaného pánom Bročkom . A developer sa bude musieť činiť pokial bude chceť stavať . A keď nie , nieje náhodou nesplnenie podmienok územka dôvodom na neudelenie kolaudačného rozhodnutia ? Križovanie cesty do kamenača a cesty k tejto IBV sa dá elegantne riešiť mimoúrovňovo. Alebo riešiť napojenie od prednádražia podať železničnú trať. Ono všetko sa dá len treba chcieť a vôbec to nemusí vyzerať špatne.

     • 1.1.1.1.2

      to, čo komu patrí je terajší stav, ktorý akceptujem.. je evidentne výsledkom “doby”.. to, že dosiahnuť vyhovujúcu zmenu je v tomto konkrétnom prípade viac ako na dlhé lakte akceptujem tiež – čo, ale neznamená, že by som sa o zmenu – byť vo vedení mesta – aspoň nepokúsil.. pán Lubo Vy stále hovoríte o “nútení”, ale vlastníci (nielen títo) sa dajú aj “motivovať” – či už ponukou na zámenu pozemkov, ponukou na odkúpenie časti pozemkov, ponukou na vybudovanie “vybavenosti” mestom s následnou údržbou alebo navýšením trhovej ceny v prípade “malometrážnych” vlastníkov.. Ja som si plne vedomí problematickosti tejto situácie, ale snažím sa poukazovať aspoň na teoretické možnosti namiesto toho, aby som sucho skonštatoval, že “aj tak je to v pr**li” a nič s tým neurobíme.. a keď nič iné, tak princípy, o ktorých sme hovorili možno aplikovať inde a vyhnúť sa tam stavu aký máme tu.. ja nechápem čo je na tom pozrieť sa dozadu, priznať si chyby a snažiť sa ich neopakovať – o toto mi v skratke ide

  • 1.2
   Stres says:

   Snívajte s nami Mr. Bročka

 2. 2
  Jovany says:

  Pán Bročka,je vlastníkom pozemkov developer?Mne sa zdá že tam už kedysi dávno mali odkúpené pozemky občania.Neviete ako to je?

  • 2.1
   Sylvia says:

   Vacsinu urcite vlastni developer, ved to sceluju a skupuju po castiach uz vyse 10 rokov

   • 2.1.1
    hlásny vrátnik says:

    http://orsr.sk/vypis.asp?ID=155222&SID=7&P=0

    urobte si každý vlastný názor :)))

    • 2.1.1.1
     Stres says:

     Výborná spoločnosť – Rusi, Cyprus, Panenské ostrovy atd. tí to určite dokončia a budú tam Bročkovi budovať tie jeho fantazmagórie. To je skôr partia pre Stanka aby sa so svojimi šerifmi nenudili.
     Od bonity investora sa malo vychádzať a bez záruk ho ani nepúšťať do okresu.
     Teraz tuším ide SR požičať Cypru Eurá, mohli by sa aj týmto investorom zložiť občania Trnavy, správcom fondu navrhujem Bročku a Bošnáka ktorý to dovolil, bude to Fond B+B Finance

 3. 3
  Milos says:

  Ked uz chcu cestne prepojenie, tak nech ho urobia podjazdom a nie prerusit chodnik cez park. Ale najradsej by som bol, ak by sa ten pozemok vyuzil, ako lesopark so sportovym vyuzitim pre trnavcanov. Vsetky lesoparky vedenie mesta odsuvaju na kraj Trnavy (Kociska, Strky,…) Konecne by Trnava mala skvele miesto na odych. Volakedy davno sa na niektorych tych starych rybnikoch v Kamenaci, kde skoro kazdy rok hori trstie aj clnkovalo… Vsetci chcu len stavat, stavat a kde sa budu nase deti a dalsi nasledovnici hrat, sportovat a regenerovat sily z betonoveho mesta?

  • 3.1
   Lubo says:

   Pán Miloš, plne s Vami súhlasím, aj ja by som najradšej chcel, aby z IBV Kamenný mlyn bol lesopark so športoviskami.. viete si ale predstaviť, koľko by mesto stálo odkúpiť tie súkromné pozemky? Skúste si zistiť, koľko v tejto lokalite stojí odkúpenie malej parcelky na postavenie domu..

   • 3.1.1
    danTT says:

    Keby mesto nerobilo predražené nedokončené parčiky, predražené ihriská, v podstate každy projekt pochybný z hľadiska nákladov a výsledku, tak by tie prachy aj malo….nie je predsa normálne ak v českých mestách, všetko s čím sa mi tu boríme nie je problém ( a sú už ozaj úplne inde) a o takých projektoch ako nové športové haly, kúpaliská atď čo je bežne v obyčajnom českom krajskom meste, si môžeme nechať iba zdať….toto mesto skutočne žije z dožívajúcich vecí čo ostali po sociku, na nové , samozrejme, ako inak, nemá….kde udelali soudruzi chybu??? Alebo soudruzi sú chyba???

  • 3.2
   danko says:

   no to treba aby ste aj hlasovali proti v zastupiteľstve a nielen dvíhali ručičky za, no nie???

 4. 4
  Milos says:

  Ked si zratame, kolko parkov sa vytvorilo od padu komunistov? Mesto sa ohana, vysadbou niekolkych desiatok az stoviek stromov v meste. Asi najvaci usek zelene za ten cas bol vysadeny za Druzbou, ako zeleny pas. Ale kde je nejaky poriadny lesopark na odych? Nikde! Uz roky sa hovori o revitalizacii Kamenaca. Cakame roky na otvorenie eurofondov na takuto realizaciu. Ak budeme cakat, tak namiesto parku budeme mat beton. Vedenie mesta sa len stale vyhovara a taha obcanov svojho mesta za nos. Len same vyhovorky… A na takyto projekt by bola dobra medzinarodna sutaz a nie par lokalnych skostnatelych architektov…

  • 4.1
   Fero Jahoda says:

   Revitalizacia – podmienkou cerpania penazi z fondov, grantov a a nie len takychto penazi je majetkopravne vysporiadanie pozemokv v Kamennom mlyne, konkretne “kolecko”, park pri kolecku a kuplisku, a sirokeho okolia. Nakoniec i realizacia cyklochodnika prepojenie az do Bieleho Kostola je z tohto dovodu znacne komplikovana.

   • 4.1.1
    Jahoda Ferová says:

    Ako všade na Slovensku, bude sa to riešiť,až keď sa niečo stane – na ceste medzi rybníkmi je to o život. Zábradlie pri malom potoku na prvej nepríjemnej zákrute už je zdemolované.

 5. 5
  Vlado says:

  Neviem o com sa vsetci bavite, ked za cintorinom v 1 etape su uz rozpredane pozemky. Keby nemali problem s prijazdovou cestou uz davno by bola rola aj na strane cintorina zastavana.
  Nemate sancu to zstavit, ked su tam uz predane stavebne parcely. Ako to chcete vratit naspat ?
  Vyvlastnit ))) asi tazko.
  Takze zastavenie vystavby asi pravne mozne nie je. Minimalne na pozemkoch, ktore uz predali za cintorinom.

 6. 6
  rolo says:

  No napokon to byvanie v Kanemmom mlyne bude fakt zavideniahodne. Stovky domov, blizko cintorin, zapadne cestne prepojenie, rybniky plne komarov, byvale druzstvo plne smradu a “vyborna” dopravna dostupnost k tomu.

 7. 7
  vlaDyka says:

  Bohuzial sa tu vacsinou “place na nespravnom hrobe”, ci dokonca cintorine. A to z niekolkych dovodov: 1. Uzemny plan, ktory tuto situaciu povoluje, podporuje a stale umoznuje uz plati roky. 2. Vytvarala ho odborne sposobila osoba, na zaklade svojej odbornosti (toto je argumentacia pri “napadani” platnych Uzemnych planov, keby niekto nevedel… ) a na zaklade poziadaviek ci pokynov, pardon – podkladov Objednavatela. A tym je len a len mesto. (To aby si niekto nemyslel ze si “mesto” bude kydat do vlastneho valova) 3. Na vyjadrovanie sa k zmenam Uzemneho planu bolo po pred jeho schvalenim zakonom dane obdobie – pripomienky, ak boli, sa posudili a ich zaver zapracoval. Ak sa vtedy nijaka “vlna odporu a namietok” nezdvihla, tak plati bod 2. Po 4. Je len malo ludi, ktori by predsa dokazali “ukecat” vacsinou mestskych poslancov (rozumej rozhodovaci aparat) a vyvolat rokovanie a zmenach UPD – napr. tak, ako sa to udialo okolo “stadiona s bývaním, administrativou a obchodmi” – kedze si evidentne pojdu proti vlastnym zaujmov. Ibaze by si nedajboze niekto spomenul, ze ma volicov ktorym sa zodpoveda (..ale to funguje iba v americkych filmoch). A po 5. Aj keby sa toto cele naozaj podarilo, vyvolalo by to len a len nove investicie do zmien uz existujucich a platnych projektov a ano, aj vlastnickych prav, ktore su nad “zaujmom jednotlivca obyvatela”, pretoze by narusili Status Quo, ktore tu roky pracne a usilovne “mesto” a jeho “investori” vybudovali a nazyva ho “system” (dopravny, rozvojovy, uzmeny, investicny…aky len chcete). Staci ak si spatne, za niekolko volebnych obdobi, najdete co hlasal ten-ktory kandidat na hlavu mesta ci poslanca a porovnate s tym, co sa naozaj udialo, ked uz bol zvoleny. A ked si z toho sna o tom, ze to predsa nemoze byt az take nelogicke, nahodou otvorite co i len jedno oko, najdete nie jednu visiacu kravu na mestskej vezi obzierat travu, ale cele stado….. Bohuzial.

 8. 8
  andrea pallang says:

  ma peter brocka suhlas primatora pouzivat erb mesta podla platneho VZN c. 93?

  Urbanistická štúdia schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 581/2009, dňa 30.6.2009

  “dopravné napojenie – v návrhovej etape do r. 2020 je potrebné zabezpečiť
  vybudovanie cestného prepojenia Modranskej cesty a Kamennej cesty vo funkčnej triede B2 a kategórii MO 9/60, v trasovaní za východným okrajom rozvojovej lokality Za traťou 4, pričom bude vedené pozdĺž západného okraja OP jestvujúcich VVN el. vedení č. 8761 a 8896, za podmienky úpravy vedenia dotknutých VN vzdušných vedení č. 202, 203, 1028 (v rámci OP jestvujúcich VVN el. vedení). Táto komunikácia sa stane súčasťou postupne budovaného západného prepojenia mesta Trnava jej predĺžením južným smerom cez lokalitu Kamenný mlyn až k Bratislavskej ul. a severným smerom k ceste I/51. Výstavba tejto komunikácie bude realizovaná na náklady investora v úseku pozdĺž východnej hranice
  riešeného územia.”

  • 8.1

   nemá ani mať nebude – vadí Ti to? :)

   • 8.1.1
    andrea pallang says:

    …”mesto Trnava má prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 93, ktorým sú stanovené zásady používania mestských symbolov. Podľa tohto VZN môže mestské symboly používať iba mesto Trnava a ním riadené organizácie. Právo používať erb mesta inými organizáciami je viazané na súhlas mestskej rady a finančnú úhradu.
    Za neoprávnené používanie erbu mesta môže primátor mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení noviel uložiť pokutu vo výške 3 319,39 euro.”

    hm?

    • 8.1.1.1

     jasne, že môže – to skúsiť.. kým nebude hotové nové, čo by malo byť dnes, nevidím v tom vôbec žiadny problém – k tej “pokute” – na stránke sa propagujú myšlienky na zlepšenie chodu samosprávy, vrátane dobrovoľných aktivít v priamej spolupráci s mestom, ktoré majú už teraz svoje výsledky.. stránka sa neprezentuje ako oficiálna reprezentácia mesta a nepredstavuje zdroj príjmu + nijakým spôsobom nedehonestuje mesto ani jeho symboly..takže výška teoretickej “obhájiteľnej pokuty” by bola smutné nič.. zo strany samosprávy som bol dnes ráno upozornený na túto situáciu a poviem Ti asi toľko, že mali oveľa priateľskejší tón, než aký tu používaš Ty.. keď si taká “aktívna” skús zavolať pánovi Butkovi, že či by nejakú tú pokutu nestihli ešte pripraviť… :D

     • 8.1.1.1.1
      andrea pallang says:

      ..”na stránke sa propagujú myšlienky na zlepšenie chodu samosprávy, vrátane dobrovoľných aktivít v priamej spolupráci s mestom”..

      ake dobrovolnicke aktivity mas na mysli? napis aspon 3 kt. si sam zorganizoval. dakujem.

      • 8.1.1.1.1.1

       mám a večer uverejňujem článok o jednej Tvojej.. niekto tu nevie prekusnúť, že nie je v spotlighte tuším :) toto je diskusia k článku o Kamenáči – tipy, rady a osobné invektívy poprosím do mailu – nájdeš ho v sekcii “Kontakt” na tej “Bročkovej stránke”, kde sa bez povolenia používa vyobrazenie mestského erbu. Rovno upáliť! :D

  • 8.2
   andrea pallang says:

   MZ Trnava, volebné obdobie 2006 – 2010

   Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
   predseda: Ing. Ľudovít Daučo
   podpredseda: Ing. Jozef Klokner
   členovia:
   Ing. Jozef Pobiecký
   Ing. Jozef Alchus
   Ing. Anton Železník

   Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt
   predseda: Ing. Ján Jobb
   podpredseda: Stanislav Hric
   členovia:
   Michal Drgon
   Ing. Janka Drábiková
   Mgr. Ľudovít Vanek

   poslanci 2006 – 2010 Trnava-západ (Prednádražie) 1. Ing. Jura Jurák, Trnava, Ulica Hospodárska 63
   2. Michal Okruhlica, Trnava, Ulica Botanická 7
   3. Ing. Anton Železník, Trnava, Ulica Osvaldova 30
   4. Ing. Jozef Pobiecký, Trnava, Ulica Šafárikova 18
   5. Ing. Jozef Tomek, Trnava, Ulica Botanická 27
   6. Mgr. Ľudovít Vanek, Trnava, Ulica G. Dusíka 52

 9. 9
  andrea pallang says:

  “S výstavbou rodinných domov a bytov v obytnej zóne Kamenný mlyn počíta Územný plán mesta Trnava už od roku 1993.” pocitalo sa aj s vystavbou cesty cez lesopark? ak ano, poslite mi ten pls, material.

  “Proti realizácii projektu IBV Kamenný mlyn protestovali Trnavčania už v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Vznikali petície, protestné články v regionálnych novinách, v snahe o zachovanie identity územia sa búrili návštevníci oddychovej zóny aj záhradkári.”
  v akych novinach? rok, cislo..kto sa peticiou zaoberal? dakujem.

  • 9.1
   vlaDyka says:

   Na nešťastie (?) je faktom to, že na stránkach mesta Trnava.sk (http://www.trnava.sk/sk/clanok/archiv-uzemneho-planu) je ÚPD až od aktualizácií toho z r.1993 – čiže od r. 2000 – aj to bez textovej časti. A preto nie je možné primárne zistiť, čo bolo predmetom aktualizácie…(Mimochodom, porovnanie toho, čo a ako bolo naplánované a čo sa za 12 rokov realizovalo je naozaj….zaujímave.) Ja môžem len predpokladať, že toto územie neprešlo v tom čase zmenou….ale to je iba predpoklad.
   V prezentovanej najstaršej “Aktualizácii 2000” (Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
   mesta Trnava č. 378/2000, dňa 12.12.2000) – je v grafickej časti navrhovaná výstavba RD, na území od železničnej trate po ochranné pásmo VN a “lesopark” je vedený “iba” ako izolačná a sprievodná zeleň – a nie ako verejná park/-ová, či dokonca les. Za ochranným pásmom sa reguluje iba územie južne od cestnej komunikácie – a stále “iba” ako izolačná a sprievodná zeleň. Plocha severne od komunikácie je zatiaľ zeleňu poľnohosp. krajiny.
   Toľko fakty. Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade. Ale pokiaľ viem platí to, že regulačný plán obce má mať viac smerný charakter, záväzný ma mať až zonálka. A o tom to je…..

 10. 10
  tomas says:

  uz mi zacina byt tu s toho vsetkeho fakt zle, asi bude najlepsie sa odtialto odje… kym je este cas…

Napíš komentár

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.