reklama

Do zastupiteľstva ide návrh štúdie IBV Kamenný mlyn. Šanca na podchod pre peších v lesoparku žije

O tom, ako má v budúcnosti vyzerať nová obytná zóna Kamenný mlyn, budú hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva v polovici apríla.

Jedným z bodov programu je aj schvaľovanie návrhu urbanistickej štúdie IBV Kamenný mlyn. Lokalita s rozlohou viac ako 29 hektárov je oddelená od sídliska Prednádražie železničnou traťou a ohraničená lesoparkom, záhradkárskou osadou a železničným depom.

S výstavbou rodinných domov a bytov tomto priestore počíta Územný plán mesta Trnava už od roku 1993.

ibv-kamenny-mlyn2
V novej IBV Kamenný mlyn môže v budúcnosti bývať až tisíc ľudí

O obstaranie urbanistickej štúdie „Obytná zóna Kamenný mlyn, Trnava“ požiadali spoločnosti Kamenáč s.r.o. a MEFAL Invest, s.r.o., ako vlastníci predmetných pozemkov a investori navrhovanej zástavby.

Developeri plánujú rozčelniť obytnú zónu na štyri etapy. Celkom môže pri Kamennom mlyne vzniknúť 400 bytových jednotiek v rodinných domoch, viladomoch a polyfunkčných domoch.

Návrh urbanistickej štúdie povoľuje výstavbu maximálne 230 rodinných domov, 25 viladomov s najviac tromi bytovými jednotkami a 96 bytov v dvoch polyfunkčných domoch. Investori predpokladajú, že v prípade naplnenia kapacity by v novom území mohlo nájsť svoj domov približne tisíc ľudí.

Podmienkou pri výstavbe IBV bude aj riešenie izolačnej zelene. Vzniknúť má 60 metrov široký izolačný pás na juhozápadnom okraji zóny pri záhradkárskej lokalite, tiahnuť sa bude pozdĺž celej obytnej zóny.

IBV-kamenny-mlyn
Riešené územie zobrazené na mape aj predpokladanou etapizáciou výstavby

Hlavné dopravné napojenie zóny bude riešené cez stred lesoparku pod stĺpami vysokého napätia. V hre sú stále dve alternatívy.

Prvá počíta s pretnutím súčasného chodníka vedúceho lesoparkom cestou pre autá a semaformi pre chodcov, druhá alternatíva hovorí o vybudovaní mimoúrovňovej križovatky so zapustením podchodu pre peších pod komunikáciu.

kamenna-cesta-kruhovka
Hlavné dopravné napojenie do novej IBV bude umiestnené pozdĺž stĺpov vysokého napätia. Na Kamennej ceste budu kruhová križovatka

V rozpočte mesta nie sú vyčlenené prostriedky, či na majektoprávne vysporiadanie, ako aj vlastnú spoluúčasť mesta, vedenie mesta odporúča schváliť urbanistickú štúdiu s úrovňovým križovaním s tým, že v budúcnosti v prípade zdokumentovania frekvencie dopravy vybuduje mimoúrovňové prepojenie mesto na vlastné náklady. Ďalším faktom, ktorý je potrebné zohľadniť pri úvahách o nevyhnutnosti riešenia mimoúrovňového križovania, je skutočnosť, že smerom k rekreačnej zóne je vedených viacero peších i cyklistických ťahov – cyklochodník vedľa Kamennej cesty, cyklochodník z parku Janka Krála k depu a do zóny Kamenný mlyn, a teda celkový počet peších užívateľov chodníka nebude vyžadovať v najbližších rokoch mimoúrovňové riešenie. Treba brať na zreteľ, že Obytná zóna Kamenný mlyn bude budovaná na etapy, pričom výstavba bude rozložená na viacero rokov a až po dobudovaní bude možné zhodnotiť skutočný stav dopravného zaťaženia tohto uzla. Ďalšími faktami, ktoré treba zvážiť pri mimoúrovňovom riešení, je znížená bezpečnosť podchodu pre peších a jeho údržba,” uvádza sa k problematike dopravného napojenia a križovania chodníka v lesoparku s budúcou cestou v uznesení mestského zastupiteľstva k zadaniu urbanistickej štúdie z roku 2012.

Pred niekoľkými týždňami sa uskutočnilo na trnavskej radnici stretnutie medzi zástupcami mesta Trnava a investormi. Výsledkom je návrh Memoranda o spolupráci pri riešení požiadavky mimoúrovňového križovania chodníka pre peších s komunikáciou v lesoparku na Kamennej ceste.

Zúčastnené strany sa dohodli, že akceptujú návrh technického riešenia vybudovania mimoúrovňovej križovatky a aj združenie finančných prostriedkov v celkovej odhadovanej výške 130-tisíc eur. Dve tretiny nákladov na realizáciu podjazdu by zaplatilo mesto, zostávajúcu tretinu investor. Na náklady mesta bude realizovaný aj výkup potrebných pozemkov a realizácia projektov.

V prípade, že zmluva o spolufinancovaní z dôvodov nezavinených mestom a developermi uzatvorená nebude, komunikáciu vybudujú ako úrovňovú s osadením svetelnej signalizácie pre prechod peších.

Rozhodnutie o tom, či bude schválená alternatíva návrhu Urbanistickej štúdie vrátane možnosti mimoúrovňového križovania chodníka alebo bez neho, zostáva v rukách poslancov mestského zastupiteľstva.

Návrh Memoranda:

Memorandum o spolupráci pri riešení požiadavky mimoúrovňového križovania chodníka pre peších s komunikáciou v lesoparku na Kamennej ceste

medzi Mestom Trnava a investorom Kamenáč, s.r.o. a MEFAL Invset s.r.o.

Signatári memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu participovať na realizácii zámeru vybudovania mimoúrovňového križovania chodníka pre peších s komunikáciou v lesoparku na Kamennej ceste v zmysle záverov prijatých na rokovaní ohľadom mimoúrovňového križovania chodníka dňa 04.03.2013 na MsÚ v Trnave.

Signatári memoranda sa dohodli na nasledovnom:
1. Signatári memoranda akceptujú predložený návrh technického riešenia. Technické riešenie je navrhnuté v násype, kedy pešia trasa križujúca komunikáciu je zapustená podchodom pre peších pod komunikáciu. V pravej časti komunikácie je vedení peší chodník, za ktorým sa nachádza oporný múr zabraňujúci masívnemu výrubu stromov lesoparku (návrh technického riešenia bol predložený na rokovaní ohľadom mimoúrovňového križovania chodníka dňa 04.3.2013 na MsÚ v Trnave).
2. Signatári memoranda akceptujú návrh spolufinancovania a združenie finančných prostriedkov potrebných na mimoúrovňové prepojenie. Odhadované finančné náklady stavby, kde sa zohľadňujú len vybudovanie násypov, podchodu a oporného múru sú cca. 130.000,00 € (slovom: jednotridsaťtisíc eur). Investor sa bude podieľať výlučne na nákladoch stavby mimoúrovňového prepojenia vo výške 1/3.
3. Mesto Trnava zabezpečí na vlastné náklady projektovú dokumentáciu mimoúrovňového prepojenia pre stavebné povolenie a stavebné povolenie.
4. Mesto Trnava na vlastné náklady vysporiada pozemky vo vlastníctve tretích osôb potrebné pre budovanie mimoúrovňového prepojenia.
5. Mesto Trnava zrealizuje výstavbu mimoúrovňového prepojenia.
6. Vzhľadom na už vydané rozhodnutia a v snahe nebrzdiť budovanie lokality IBV Kamenný mlyn bude prístupová komunikácia povolená zatiaľ ako stavenisková.
7. Po dobu realizácie mimoúrovňového prepojenia bude umožnená výstavba IBV Kamenný mlyn po prístupovej komunikácii vedúcej ku Kolibe.
8. Po skolaudovaní mimoúrovňového prepojenia bude zamedzená možnosť ďalšej výstavby po komunikácii do Koliby.
9. V prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov zrealizované mimoúrovňové prepojenie v lehote do ……, bude komunikácia vybudovaná investormi ako úrovňová s osadením svetelnej signalizácie pre prechod peších.
10. Zmeny memoranda je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných signatármi memoranda. Plnenie záväzkov prijatých memorandom sa bude monitorovať a vyhodnocovať na štvrťročnej báze.
11. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú do ……. a nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Ulož ako PDF
Napísal 9. apríla 2013 15:25. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0.


INZERCIA

13 komentárov pre “Do zastupiteľstva ide návrh štúdie IBV Kamenný mlyn. Šanca na podchod pre peších v lesoparku žije”

 1. 1
  ... says:

  Mimourovnova krizovatka s tym, ze pod zem pojdu ludia, nie auta?Logika hovori, ze prioritou daneho uzemia je rekreacia a tak je logicke ze auta by mali ist pod zemou a ludia nad autami. A navyse to zaplati mesto! Sak ak niekto ide developovat 29 Ha tak je logicke ze vyvolane investicie znesie developer.

  • 1.1
   noro says:

   a to ako tak sludujem ešte budeme ruky a nohy boškavat mestu a developerovi ked vobec ten podchod postavaju. pritom to ma byt uplna samozrejmost!

  • 1.2
   TT says:

   Prene, ak developer ide zastavat tak velku plochu, tak nech cestne prepojenie ide z jeho vrecka. Nedavno som cital o pripravach vo vystavbe juzneho obchvatu a tam mesto chce, aby velke firmy financne platili cast nakladov na stavbu kruhovej krizovatky na Bratislavskej. A tu v Kamenaci, v jedinej oblasti, kde je priroda a ludi si sem chodia odychnut to nejde? Tak sa mi zda, ze krajsky stavebny urad a so zastupcami mesta vobec nehaja hlad ludi, ale developerov! Hlavne ludia z krajskeho stavebneho uradu maju vzdy kvetnate recicky a aj tak nehaja zaujmi obcanov ale investorov. Je to vsetko chore. Par ludi si v TT robi co chce…

 2. 2
  Tomi says:

  No to bude otasne teda, ak budeme musiet cestou do kamenaca este aj v lesoparku stat na semaforoch!! To ktory blb vymyslel?

  Ak tomu spravne rozumiem vedenie mesta odporuca premrhat sancu, ze 2/3 z toho podchodu by zaplatili sukromny investori. “Vedenie mesta odporúča schváliť urbanistickú štúdiu s úrovňovým križovaním s tým, že v budúcnosti v prípade zdokumentovania frekvencie dopravy vybuduje mimoúrovňové prepojenie mesto na vlastné náklady.” Nemam slov. Vedenie mesta by malo za taketo vyjadrenia okamzite odstupit. Som z nich uplne sklamany.

 3. 3
  Tomas says:

  V tomto pripade je podla mna vhodnejsia varianta jednej urovne, podchody su standardne miesto, ktorym sa prechadza s neprijemnejsim pocitom ako prechodom pre chodcov. Urcite treba regulovant max rychlost v danom useku, instalovat spomalovace pred prechodmi – chodec a cyklista maju prioritu. Za uvazenie by stalo osadit tlacitka pre chodcov na semafory v predstihu, cca 10m pred cestou. Stlacenim tlacitka sa prepne semafor pre vozidla do oranzovej s lehotou 10s po ktorej naskoci zelena pre chodcov. Chodca ma mat v lesoparku prioritu ! kua

 4. 4
  tictac says:

  Ľudia pochopte, kto kandiduje do zastupiteľstva, tak to robí preto, lebo sa tam dá rýchlo zbohatnúť.

 5. 5
  tictac says:

  Je to hanba ako sa vedenie chová k majetku mesta. Každý zlodej sa musí hanbiť za svoj výkon pri tejto zberbe.

  • 5.1
   TT says:

   Nie len k majetku, ale k ludom co ich volili. A inak v tom pase je planovane pokracovanie obchvatu okolo mesta. Neviem kedy to bude, ale je to v planoch. Tak tym, co tam budu chodit za odychom budu chodit auta nad hlavou, esta aj semafory tam budu. Proste to uz nebude miesto na odych. Mesto 20 rokov slubuje parky, ale ziadne nevytvara. A este tomu uzemia na parky meni na stavebne pozemky a parky odsuva na kraj mesta. Je to na zaplakanie.

 6. 6
  bezec says:

  Ze 400 jendotiek na byvanie. teraz neviem ci ten developer jeden aj druhy ma uz zazmluvnene tie jednotky , lebo inak neviem ,kto tam pojde byvat kedze novostavby v okoli neni mozne zaplnit. ale urcite dobra investicia :)) nazdaaar a nech sa dari.

  • 6.1
   betka says:

   mozno tam skoncia vystahovaní romovia z coburgovej… a byty budu zaplnene :-) a my sa mozme ist “past” na betonovu pesiu zonu…

 7. 7
  Miro says:

  To bude úplná paráda isť si zabehať a kým sa zahrejem, dvakrát čakať na semafor

 8. 8
  andrea says:

  zasadnutie MsZ mozete sledovat online prave teraz na: http://www.tt-it.sk/online-vysielanie/jw-player-test/

Napíš komentár

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.