reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

Poslanci odsúhlasili zmenu územného plánu v prospech rozšírenia lokality Za traťou

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili zmenu územného plánu pri Kamennom mlyne, ktorá umožní výstavbu približne 28 rodinných domov na plochách v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja 2. stupňa.

O zmenu v prospech výstavby rodinných domov v lokalite Za traťou 4 pri Kamennej ceste požiadali vlastníci dotknutých pozemkov.

V procese posudzovania návrhu zmeny územného plánu vypracovali vlastníci pozemkov okrem iného aj odborný hydrogeologický posudok a odovzdali aj stanoviská Slovenského vodohospodárskeho podniku, Trnavskej vodárenskej spoločnosti či Štátnej vodnej správy.

Tieto inštitúcie za dodržania zákonom stanovených podmienok výstavbe rodinných domov v blízkosti vodného zdroja nebránia.

za-tratou4-zmena-upn
Mapka dotknutého územia

Pri výstavbe pokračovania IBV Za traťou musí investor v záujme ochrany prírody dodržať viacero regulatív a zásad.

Rodinné domy budú napojené na verejný vodovod a odkanalizované do verejnej kanalizácie, dažďové vody z verejných komunikácií budú odvedené do vsakov vybudovaných v rámci výstavby obytnej zóny, na pozemkoch nemôžu byť budované vlastné studne, chovať domáce zvieratá a hydinu, v záhradách rodinných domov môže byť vysadená len taká okrasná zeleň, ktorá si nevyžiada výrazné prihnojovanie.

Uvažovaná výstavba je navrhovaná v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja 2.stupňa vo vzdialenosti od studne ďalej ako 50 metrov ako pokračovanie lokality Za traťou IV a jej technickej infraštruktúry a komunikácií. Konkrétna realizácia bude vyžadovať osobitné podmienky. Výstavbu bude možné realizovať iba po splnení podmienok záväzne stanovených orgánom štátnej vodnej správy v územnom konaní a stavebnom konaní,“ vyjadril sa v materiáli pre poslancov Odbor územného rozvoja a koncepcií.

Obvodný úrad životného prostredia v Tnave vo svojom stanovisku považuje výstavbu v tejto lokalite za možnú pri dodržaní viacerých podmienok, ale zároveň považuje za vhodnejšie ponechať funkčné využitie vymedzenej plochy v pásme ochrany 2. stupňa vodného zdroja ako plochy parkov.

Úrad zároveň pripomína, že zmena nie je v súlade so záujmami ochrany prírody, pretože sa má čiastočne realizovať aj na plochách pôvodne vyhradených pre verejnú zeleň. Súhlasí iba za podmienky, že bude rozlohou také isté územie v meste vyčlenené na funkciu verejnej zelene.

Mesto plánuje v budúcnosti realizovať náhradnú výsadbu zelene v lokalite Kočišské pri Bielom Kostole.

Ulož ako PDF
Napísal 21. februára 2013 13:07. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Poslanci odsúhlasili zmenu územného plánu v prospech rozšírenia lokality Za traťou”

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.