reklama

For those who revel in the thrill of gambling, the article provides an enticing overview of 1Win, an online casino that seems to cater to every whim of the enthusiast. From the vast selection of games, including slots, poker, and roulette, to the adrenaline-pumping sports and esports betting options, it's a gambler's paradise. The convenience of swift deposits and withdrawals adds to the allure, ensuring that the action never stops. The welcome bonus, a whopping 500% on the first deposit, is a cherry on top, significantly enhancing the betting power right from the start. 1win Casino stands out not just for its game variety but for its commitment to security, backed by a Curacao license. This combination of entertainment, convenience, and trustworthiness makes it a standout choice for seasoned players looking for a new arena to test their luck and strategy.

J'ai récemment lu un article sur Cheri Casino et, en tant que novice dans le monde du jeu en ligne, j'ai trouvé cela très instructif. Le processus d'inscription semble simple et sécurisé, nécessitant des informations vérifiables, ce qui me rassure quant à la protection de mes données personnelles. Ce qui m'attire particulièrement, c'est la variété des jeux proposés. Savoir que je peux choisir parmi plus de 800 jeux, y compris des machines à sous et des jeux de table, rend ce casino particulièrement tentant. cheri-casino.fr mentionne aussi la compatibilité mobile, ce qui est un grand plus pour moi car j'utilise souvent mon smartphone pour me divertir. Les promotions hebdomadaires et le bonus de bienvenue sont attrayants, bien que je doive admettre que je suis un peu intimidé par les exigences de pari. Cependant, l'article a éveillé mon intérêt et m'a donné envie d'explorer davantage le monde des casinos en ligne.

Having no prior experience with online betting, I was intrigued by the review of 4rabet. The platform's emphasis on being user-friendly and offering a variety of betting options makes it seem like a welcoming place for beginners like myself. The fact that it caters specifically to the Indian audience, with a focus on cricket, adds a local flavor that I appreciate. The review also touches on the app's extensive sports selection and casino games, which suggests that there's plenty to explore beyond just betting on sports. What's more, the mention of bonuses and promotions gives the impression that 4rabet values its users and looks to enhance their experience wherever possible. It's reassuring to read about the platform's dedicated customer support, highlighting their commitment to user satisfaction. For anyone curious about online betting but unsure where to start, the article on 4Rabet India seems like a helpful resource.

NDS chce stavať južne od diaľnice D1 novú rýchlostnú cestu R1

Nová rýchlostná cesta R1 z Mostu pri Bratislave do Vlčkoviec by mohla prechádzať cez katastrálne územia niekoľkých obcí v trnavskom okrese.

Výstavbu 40-kilometrového úseku cesty, ktorá by mala v budúcnosti odľahčiť preplnenú diaľnicu D1, plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Projekt je v súčasnej fáze v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Rýchlostná cesta R1 sa má v Moste pri Bratislave napojiť na takzvaný nultý okruh Bratislavy označený ako diaľnica D4.

Predložený zámer slúži k tomu, aby popísal pripravovanú stavbu, popísal životné prostredie, ktorým prechádza, priniesol odhad predpokladaných vplyvov na životné prostredie a bol podkladom pre rozsah hodnotenia, ktorý definuje rámec pre Správu EIA. V rámci Zámeru EIA bude tiež realizované porovnanie s pozitívami, ktoré by výstavba a následná prevádzka jedného z variantov R1 nepochybne priniesla vo vzťahu k dopravnej obsluhe nielen blízkeho regiónu, ale aj celého Slovenska,“ konštatuje NDS v zámere.

r1-new-2
Pohľad na trasovanie navrhovanej cesty R1 cez katastre obcí južne od Trnavy a pripájacie body súčasnej R1

Nová rýchlostná cesta R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce je posudzovaná v troch aktívnych variantoch, označených ako zelený, modrý a hnedý.

Do katastrov južných obcí trnavského okresu najviac zasahuje zelený variant. Ten prechádza cez katastrálne územia obcí Pavlice, Majcichov, Opoj a Vlčkovce.

V zelenom návrhu pretína navrhovaná cesta R1 komunikácie III. triedy medzi Voderadmi a Pavlicami a medzi Majcichovom a Zelenčom. Obec Opoj obchádza zo severnej strany. Na súčasnú cestu R1 sa pripája pri Vlčkovciach.

Zelený variant je najkratšou alternatívou, meria 38,8 kilometra.

Modrý variant s dĺžkou takmer 42,2 km zasahuje v trnavskom okrese katastre Majcichova, Vlčkoviec a Opoja.

Pretína cestu južne od Majcichova v smere do Hoste, prechádza južne od Opoja a pripája sa na R1 v dnešnom uzle pri motoreste Vlčkovce.

Hnedý variant s dlĺžkou 42,1 km zasahuje trnavský okres len minimálne – na južnom cípe katastra Vlčkoviec. Návrh variantu počíta sa napojením sa na R1 približne 6 km za Vlčkovcami v smere na Sereď.

r1-new-1
Celková situácia. Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Slovenská republika ako súčasť Európskej únie, neustále zvyšuje perspektívu rozvoja spolupráce v rámci Stredoeurópskeho euroregiónu. Význam dopravy v takto integrujúcom sa svete neustále rastie, preto je nutné budovanie nových koridorov mimo zastavané územia miest a obcí tak, aby tranzitná doprava bola vedená v rámci možnosti mimo ich centier. Jedným z takýchto koridorov by mala byť aj Rýchlostná cesta R1 v úseku spájajúcom pripravovanú diaľnicu D4 „Most pri Bratislave“ a existujúcu rýchlostnú cestu R1 „Vlčkovce“.
Tento úsek posudzovanej Rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce by odľahčil diaľnicu D1 v úseku Bratislava – Trnava o dopravu smerujúcu na Nitru, rovnako by skvalitnila dopravnú infraštruktúru priľahlého regiónu s prebiehajúcou rozsiahlou bytovou výstavbou v blízkosti Bratislavy
,“ definuje účel potreby výstavby novej rýchlostnej cesty Národná diaľničná spoločnosť.

Je zrejmé, že intenzita automobilovej dopravy narastá. Z údajov, ktoré má k dispozícii NDS vyplýva, že až 60% dopravy smeruje z diaľnice D1 pri Trnave na Nitru. „V prípade realizácie posudzovaného úseku R1 by došlo po jeho dostavbe a uvedení do prevádzky približne polovičný úbytok dopravy na úseku D1 Trnava – Bratislava,“ predpokladá diaľničná spoločnosť.

Pozitívami projektu je zníženie zaťaženia diaľnice D1, predpoklad nižšej nehodovosti a lepšia plynulosť dopravy, rovnako aj zlepšenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov obcí v okolí posudzovaného úseku R1.

Za negatíva možno považovať zásah do území sústavy Natura 2000 a ovplyvnenie maloplošných chránených území, zábery pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu, väčšinou pomerne dobrej kvality a zvýšené hlukové a emisné zaťaženie dotknutých obcí.

NDS počíta s realizovaním komunikácie v rokoch 2018-2022.

V súčasnosti odhadované orientačné náklady na výstavbu novej R1 z Mostu pri Bratislave do Vlčkoviec by v závislosti od variantov môžu dosiahnuť 635 až 750 miliónov eur. Najdrahším je hnedý variant, najlacnejším zelený.

Ulož ako PDF
Napísal 15. júla 2013 13:58. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava, Z regiónu. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.