reklama

Park Janka Kráľa bude zrejme prvým obecne chráneným územím na Slovensku

Zrejme už od septembra bude mať Trnava ako prvé mesto na Slovensku obecné chránené územie – a to v prípade že poslanci mestského zastupiteľstva schvália návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení obecného chráneného územia Park Janka Kráľa.

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré môže chrániť lokality s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom má od 1. januára 2014 oporu aj v zákone o ochrane prírody a krajiny.

S návrhom na vyhlásenie obecných chránených území v meste Trnava vystúpil vo februári tohto roka poslanec Matej Lančarič.

Lančarič požadoval vypracovať a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh VZN o vyhlásení štyroch obecných chránených území: Park Antona Bernoláka, Park Janka Kráľa, Park Pri Kalvárii a Lesopark Kamenný mlyn. Poslanci MZ hlasovaním jeho návrh podporili.

park
Park Janka Kráľa

Navrhované Všeobecne záväzné nariadenie reguluje využitie chráneného územia, definuje ciele jeho ochrany, presne určuje zakázané a obmedzené činnosti v danom území.

Pre prípravu návrhu vyhlásenia obecného chráneného územia vytvorili na mestskom úrade pracovnú skupinu zloženú zo zamestnancov úradu z odborov stavebného a životného prostredia, odboru územného rozvoja a koncepcií, odboru dopravy a komunálnych služieb a odboru právneho a majetkového.

„Pracovná skupina, uvedomujúc si dôležitosť prírodných lokalít vo svojom blízkom okolí, ako aj to, že príroda má v hospodársky užívanej krajine mimoriadny význam, spracovala najskôr určitý procesný postup, aby pripravila návrh tzv. pilotného VZN na Slovensku v tejto oblasti. Skupina nadviazala tiež komunikáciu so spolupracujúcimi odborníkmi, rozobrala jednotlivé lokality z hľadiska majetkoprávneho usporiadania a následne navrhla štruktúru VZN tak, aby boli
dodržané v celom rozsahu ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny,“
vysvetľuje doterajší postup mesta dôvodová správa nového VZN.

Vzhľadom k tomu, že každý park v meste Trnava je iný, a spracovatelia návrhu VZN dospeli k záveru, že jednotlivé lokality je potrebné samostatne identifikovať a samostatne vyhlasovať formou VZN za obecne chránené územie v meste, na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložený iba jeden návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecne chránené územie „Park Janka Kráľa v Trnave“.

„Pracovná skupina zároveň pokračuje v spracovávaní ďalších návrhov VZN vybraných vzácnych území. Po ich spracovaní a pripomienkovaní budú tieto postupne predkladané na schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ uvádza sa v dôvodovej správe navrhovaného VZN.

Hlavnými cieľmi vytvorenia VZN o obecnom chránenom území je identifikovať chránené územie a v maximálmnej miere zachovať pre ďalšie generácie, pre chránené územie zadefinovať určité zákazy a obmedzenia a napkon nielen územie zachovať, ale aj sprístupniť verejnosti.

Návrh VZ si môžete prečítať po kliknutí na tento link.

park-VZN

Park Janka Kráľa:

Park Janka Kráľa bol ako staničný park založený v 19. storočí v súvislosti srozšírením mesta za mestské hradby. Prioritne mal plniť funkciu izolačného pásu medzi železnicou a mestskou štvrťou Špíglsál.

Ďalšie významné funkcie, ktoré park plní, sú mikroklimatická, sociálno-spoločenská a komunikačná.

Účinnosť parku na kvalitu ovzdušia je zabezpečená pokryvnosťou plochy parku korunami stromov okolo 70%.

Prekryv korún stromov v staršej časti tvorí hustý zápoj (nad 30%), kým v zrekonštruovanej časti je optimálny (do 30%), čo predstavuje optimálnu hustotu rozmiestnenia stromov, umožňujúcu striedanie presvetlených, trávnatých plôch so zapojenými.

V parku žije 52 druhov lesných stavovcov, z ktorých je 38 druhov vtákov – 32 hniezdiacich, 11 druhov cicavcov, 2 druhy vzácne obojživelníky a 1 druh plazov.

Ulož ako PDF
Napísal 11. augusta 2014 9:35. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Park Janka Kráľa bude zrejme prvým obecne chráneným územím na Slovensku”

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

reklama

reklama

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.