reklama

Park Janka Kráľa bude zrejme prvým obecne chráneným územím na Slovensku

Zrejme už od septembra bude mať Trnava ako prvé mesto na Slovensku obecné chránené územie – a to v prípade že poslanci mestského zastupiteľstva schvália návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení obecného chráneného územia Park Janka Kráľa.

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré môže chrániť lokality s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom má od 1. januára 2014 oporu aj v zákone o ochrane prírody a krajiny.

S návrhom na vyhlásenie obecných chránených území v meste Trnava vystúpil vo februári tohto roka poslanec Matej Lančarič.

Lančarič požadoval vypracovať a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh VZN o vyhlásení štyroch obecných chránených území: Park Antona Bernoláka, Park Janka Kráľa, Park Pri Kalvárii a Lesopark Kamenný mlyn. Poslanci MZ hlasovaním jeho návrh podporili.

park
Park Janka Kráľa

Navrhované Všeobecne záväzné nariadenie reguluje využitie chráneného územia, definuje ciele jeho ochrany, presne určuje zakázané a obmedzené činnosti v danom území.

Pre prípravu návrhu vyhlásenia obecného chráneného územia vytvorili na mestskom úrade pracovnú skupinu zloženú zo zamestnancov úradu z odborov stavebného a životného prostredia, odboru územného rozvoja a koncepcií, odboru dopravy a komunálnych služieb a odboru právneho a majetkového.

„Pracovná skupina, uvedomujúc si dôležitosť prírodných lokalít vo svojom blízkom okolí, ako aj to, že príroda má v hospodársky užívanej krajine mimoriadny význam, spracovala najskôr určitý procesný postup, aby pripravila návrh tzv. pilotného VZN na Slovensku v tejto oblasti. Skupina nadviazala tiež komunikáciu so spolupracujúcimi odborníkmi, rozobrala jednotlivé lokality z hľadiska majetkoprávneho usporiadania a následne navrhla štruktúru VZN tak, aby boli
dodržané v celom rozsahu ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny,“
vysvetľuje doterajší postup mesta dôvodová správa nového VZN.

Vzhľadom k tomu, že každý park v meste Trnava je iný, a spracovatelia návrhu VZN dospeli k záveru, že jednotlivé lokality je potrebné samostatne identifikovať a samostatne vyhlasovať formou VZN za obecne chránené územie v meste, na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložený iba jeden návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecne chránené územie „Park Janka Kráľa v Trnave“.

„Pracovná skupina zároveň pokračuje v spracovávaní ďalších návrhov VZN vybraných vzácnych území. Po ich spracovaní a pripomienkovaní budú tieto postupne predkladané na schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ uvádza sa v dôvodovej správe navrhovaného VZN.

Hlavnými cieľmi vytvorenia VZN o obecnom chránenom území je identifikovať chránené územie a v maximálmnej miere zachovať pre ďalšie generácie, pre chránené územie zadefinovať určité zákazy a obmedzenia a napkon nielen územie zachovať, ale aj sprístupniť verejnosti.

Návrh VZ si môžete prečítať po kliknutí na tento link.

park-VZN

Park Janka Kráľa:

Park Janka Kráľa bol ako staničný park založený v 19. storočí v súvislosti srozšírením mesta za mestské hradby. Prioritne mal plniť funkciu izolačného pásu medzi železnicou a mestskou štvrťou Špíglsál.

Ďalšie významné funkcie, ktoré park plní, sú mikroklimatická, sociálno-spoločenská a komunikačná.

Účinnosť parku na kvalitu ovzdušia je zabezpečená pokryvnosťou plochy parku korunami stromov okolo 70%.

Prekryv korún stromov v staršej časti tvorí hustý zápoj (nad 30%), kým v zrekonštruovanej časti je optimálny (do 30%), čo predstavuje optimálnu hustotu rozmiestnenia stromov, umožňujúcu striedanie presvetlených, trávnatých plôch so zapojenými.

V parku žije 52 druhov lesných stavovcov, z ktorých je 38 druhov vtákov – 32 hniezdiacich, 11 druhov cicavcov, 2 druhy vzácne obojživelníky a 1 druh plazov.

Ulož ako PDF
Napísal 11. augusta 2014 9:35. Článok je zaradený do rubriky: Aktuálne, Ďalšie správy, Trnava. RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.


INZERCIA

pre “Park Janka Kráľa bude zrejme prvým obecne chráneným územím na Slovensku”

reklama

Prihlásiť sa | © Všetky práva vyhradené. trnava-live.sk I Názory vyslovené v diskusiách čitateľov nie sú názormi prevádzkovateľa webu, a ten za obsah týchto názorov nezodpovedá. Rasistické, vulgárne, urážlivé a príspevky mimo témy článku budú vymazané. Redakcia si vyhradzuje právo na zastavenie diskusie v prípade, že komentáre smerujú k vzájomnému napádaniu sa a osočovaniu účastníkov diskusie alebo iných osôb.